Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Andres bonifacio presentation

MALAKI BA ANG PWET NI JE

 • Login to see the comments

Andres bonifacio presentation

 1. 1. TalambuhayPapel na ginampanan sa propaganda at himagsikan Mga Akda
 2. 2. Panganganak  Ipinanganak sa Tundo, Maynila noong Nob. 30 1863Magulang: Santiago Bonifacio at Catalina de Castro Nag-aral sa Don Guillermo Osmena sa Melsicnapahinto sa pag-aaral, pero marunong na magbasa at magsulat, atmarunong magsalita ng Kastila.
 3. 3. Trabaho Naulila sa magulang nang maagang edad, naging tindero ng pamaypay na papel sa Meisic, Tundo para magkaroon ng pera. Gumagawa din ng karatula at paskil para sa mga bahay kalakalNaging mensahero ng Fleming and Co., at hinirang bilang pinakamahusay na ahente ng kumpanya.Lumipat sa Fressell and Co. dahil sa mababang sweldo
 4. 4. Impluwensiya  Tinitingala niya si Jose Rizal at binabasa ang mga akdang gawa nito. Binasa ang mga akda katulad ng Noli Me Tangere, El Filibusterismo, The Wandering Jew at iba pa. Nabasa niya ang rebolusyon ng Pransya at naipluwensiya maghimagsik
 5. 5. Pag-ibig <3  Unang pag-ibig niya ay isang Monica galing sa Palomar, Bacoor. Nagpakasal sila, ngunit namatay si Monica sa ketong. Nakilala niya si Gregoria de Jesus sa KKK. Nagpakasal sila, at nakilala si Gregoria bilang lakambini ng KKK.
 6. 6. Akda  Isinulat ang Decalogo ng Katipunan Pinasulat si E. Jcinto ng Kartilya na nakita niyang mas magana sa Decalogo, kaya ginamit niya bilang kapalit. Sa kanyang mga sinulat na akda ay gumamit siya ng mga sagisag tulad ng Agap-ito, Bagumbayan at May Pag-asa Kasapi ni Apolinario Mabini sa La Liga Filipina
 7. 7. Kasapi ng Himagsikan• Noong 1892, mataos dakpin si Jose Rizal at ipatapon sa Dapitan, initinatag ni Bonifacio ang Katipunan (Kataastaasang, kagalang-galang na Katipunan ng mga Anak ng Bayan).• Di tumagal, ang KKK na ang naging sentro ng hukbong Pilipinong mapanghimagsik• Kasama niya rito sina Valentin Diaz, Deodato Arellano, Teodora Plata, Ladislao Diwa atbp.• itinatag ang KKK sa calle azcarraga (ngayon ay Avenida Claro M. Recto)
 8. 8. • kinikilala si Bonifacio bilang “Ama ng Rebolusyon” - sa katipunan ang tawag sa kanya ay “Supremo” at ‘di kalaunan ay tinawag rin siyang “Pangulong Hari ng Katagalugan” dahil sa pagtatatag niya ng Pamahalaang Mapaghimagsik• Nagpunit sila ng mga cedula sa Pugad Lawin sa Balintawak (ngayon ay Bahay Toro, Proj 8, QC)• Nagkaroon ng halalan sa Tejeros, Cavite. Nanalo bilang pangulo si Aguinaldo at si Bonifacio naman ay naging Tagapangasiwa ng Panloob lamang.
 9. 9. • Kinwestiyon ng mga tao ang kakayahan ni Bonifacio kaya’t nagalit si Bonifacio at indineklarang walang bisa ang halalang naganap.• Ipinahuli at ipinapatay ni Aguinaldo si Bonifacio dahil siya kinasuhan ng sedisyon at pagtataksil.• Si Mariano Noriel ang nagbigay ng selyadong sobre kay Lazaro Makapagal na nagsasabi na barilin si Bonifacio kasama na ang kanyang kapatid na si Procopio noong ika- 10 ng mayo 1897 sa Bundok Nagpatong / Bundok Buntis sa Maragondon, Cavite
 10. 10. Mga Akda Katapusang Hibik ng Pilipinas Pag-ibig sa Tinubuang Lupa Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog Katipunang Marahas ng mga Anak ng Bayan Decalogo Ng Katipunan
 11. 11. Katapusang Hibik ng PilipinasSumikat na, Ina, sa sinisilangan, Sa sangmaliwanag ngayon ay sasabogang araw ng poot ng Katagalugan, ang barila’t kanyong katulad ay kulog,tatlong daang taong aming iningatansa dagat ng dusa ng karalitan. ang sigwang masasal sa dugong aagos ng kanilang bala na magpapamook.Walang isinuway kaming iyong anaksa bagyong masasal ng dalita’t hirap Di na kailangan sa iyo ang awaiisa ang puso nitong Pilipinasat ikaw ay di na Ina naming lahat. ng mga Tagalog, Oh Inang kuhila, paraiso naming ang kami’y mapuksaBukod pa rito’y ang iba’t iba pa, langit mo naman ang kami’y madusta.huwag nang saysayin, Oh, InangEspanya,sunod kaming lahat hanggang may Paalam na, Ina, itong Pilipinas,hininga Paalam na, Ina, itong nasa hirap,Tagalog di’y siyang minamasama pa. Paalam, paalam, Inang walang habag, Paalam na ngayon, katapusang tawag.Ikaw nga, Oh, Inang pabaya’t sukabankami’y di na iyo saan man humanggan,Ihanda mo, Ina, ang paglilibingansa mawawakawak na maraming bangkay.
 12. 12.  Nagpapahayag ng poot at pagbabanta sa mga Kastila Ito ay pagpapatuloy sa mga diwang sinimulan ni Hermenegildo Flores sa kanyang tulang “Hibik ng Pilipinas sa Inang Espanya” na sinagot ni del Pilar sa “Sagot ng Espanya sa Hibik ng Pilipinas” Unang saknong: Nagsasabi sa Ina - ang Pilipinas - na ang ating kalayan ay mawawala na. Ikalawang Saknong: Sinasabi ngayon na para sa iba, hindi na ang Pilipinas ang kanilang Inang Bayan, na iniwan na nila ito. Ikatlong Saknong: Bonifacio distinguishes Ina - Pilipinas from Ina - Espanya by saying Inang Espanya. He says that the Filipino people will follow her ‘til they’re still alive however ??? what does “Tagalog di’y siyang minamasama pa” mean? Dito ay ipinapakita ni Bonifacio ang impluwensya ng Espanya, ang Inang Espanya. Sabi niya na minsan ang Tagalong ang minamasama pa
 13. 13.  Ika-apat na Saknong: Sinasabi niya na pinabayaan natin ang ating bansa, at ihanda na ang ating mga kabaong, sapagkat iniwan na natin ang ating bansa Ikalimang Saknong: Sinasabi niya na lalaban sila para sa kalayaan. Ikaanim na Saknong: Ngayon, tinawag niyang Pilipinas ang Inang Bayan, at sinabing hindi na nito kailangan ng awa, sapagkat wala na itong konsensiya. Sabi niya na ang kamatayan ang langit ng mga rebolusyonaryo, at pagkaalipin sa mga Pilipino, sapagkat pinabayaan nating maging alipin tayo sa Espanya Ika-pitong Saknong: Nagpaalam si Bonifacio sa Pilipinas, sapagkat ang Pilipinas na ito ay walang habag at gumuguho na. Hindi na daw ito “Pilipinas”, kundi isang alipin ng Espanya. Gusto niyang mamuhay sa isang malayang Pilipinas, hindi isang Pilipinas sa ilalim ng Espanya
 14. 14. Pag-ibig sa Tinubuang Lupa Aling pag-ibig ang hihigit kaya  Bakit? Alin ito na sakdal ng laki sa pagkadalisay at pagkadakila na hinahandugan ng buong pagkasi gaya ng pag-ibig sa sariling lupa na sa lalong mahal nakapangyayari Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala. at ginugulan ng buhay sa iwi? Pagpupuring lubos ang palaging hangad Ito’y ang Inang Bayang tinubuan, sa bayan ng taong may dangal na ingat. siya’y ina’t tangi na kinamulatan Umawit, tumula, kumatha’t sumulat ng kawili-wiling liwanag ng aaw, Kalakhan din niya’y isinisiwalat. nagbibigay-init sa buong katawan. Walang mahalagang hindi inihandog Kalakip din nito’y pag-ibig sa Bayan ng mga pusong mahal sa Bayang ang lahat ng lalong sa gunita’y mahal, nagkupkop, mula sa masaya’t gasong kasanggulan dugo, yaman, dunong, katiisa’t pagod, hanggang sa katawa’y mapasa-libingan. buhay ma’y abuting magkalagut-lagot.
 15. 15.  Sa aba ng abang mawalay sa Bayan,  Hayo na nga, kayong nangabuhay Gunita ma’y laging sakbibi ng lumbay sa pag-asang lubos ang kaginhawahan, walang alaala’t inaasam-asam at walang tinamo kundi kapaitan, kundi ang makita’y lupang tinubuan. hayo na’t ibangon ang naabang bayan. Pati ang nagdusa’t sampung kamatayan Kayong nalagasan ng bunga’t bulaklak wari ay masarap kung dahil sa Bayan, ng kahoy ng buhay na nilanta’t sukat at lalong mahirap, Oh, himalang bagay, ng bala-balaki’t makapal na hirap lalong pag-irog sa ang sa kanya’y alay. muling manariwa’t sa baya’y lumiyag. Kung ang bayang ito’y mapapasa- Ipahandog-handog ang buong pag-ibig panganib at hanggang may dugo’y ubusing itigis, at siya ay dapat na ipagtangkilik, kung sa pagtatanggol, buhay ay ang anak, asawa, magulang, kapatid, mapatid, isang tawag niya’y tatalikdang pilit. ito’y kapalaran at tunay na langit.
 16. 16. 1: Sinabi niya na ang pagmamahal sa bayan ang pinakamagandangpagmamahal.2: Lahat ng tao ay nagnanais na ipuri ang kanilang bansa sapagkat angbansa nila ay may integridad at dangal3-5: Ang mga taong mapagmahal, ay gagawin lahat para sa bayan, kahitna sarili nilang dugo, yaman o kahit na ano, pati buhay ay ibibigay paralang sa bayan. Ayon kay Bonifacio, ang inang bayan ay tila kinalimutan nang sikat ng araw. Hindi na ito naaarawan (parang sinasabing wala nangpag-asa).6-8: Ang bayan daw na ito ay ang lugar kung saan tayo’y ipinanganak atkung saan tayo ililibing. Ang mga taong nawalay sa bayan ay walang masinaasam kundi ang makita ulit ang tinubuang lupa. Ayon sa kanya’y okaylang na magdusa at mamayat basta’t alang-alang sa Bayan.9-12: Sinabi ni Bonifacio na ang pagmamahal ng mga Pilipino sa inangbayan ay sobrang laki na kung may panganib ay hindi sila magaatubilingtumulong. Sinasabi niyang ang tunay na kaligayahan at langit ang isangbayang malaya dahil pinagtanggol ng kanyang mga tao hanggangkamatayan.
 17. 17. Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog May tatlong parte: Liwanag, Dilim, Liwanag Ginamit ni Bonifacio upang lumaban ang mga PilipinoLiwanag - nagsasabi na may panahon ng “Liwanag” bago dumating ang mgaKastila• Ang katagalugan dati ay pinamumunuan ng mga tagalog ngayon ay ang mga Kastila ang nakikinabang dito• Sabi ng mga kastila ay pagiginhawain nila ang ating buhay at sinumpa nila gamit ang kanilang mga dugo (Pacto de Sangre ni haring Sikatuna at ni Legaspi na pinakakatawan ng hari sa Espanya)Dilim - ang panahon ng pagdating ng mga Kastila• Ang kanilang mga pangako ay puro kasinungalingan• Inimulat ang mga pilipino sa maling pagsampalataya at isinadlak sa lubak ng kasamaan ang kapurihan ng Bayan• Namamatay ang mga bata sa kanilang murang edad• Nagpaalipin ang mga Pilipino• Inilayo ang Pilipino sa kanilang mga pamilya.
 18. 18. Liwanag / Liwanag ng Katotohanan - ang panahon nadapat ay puntahan ng Pilipinas Sinabi niyang ang itinuturo ng katwiran ay walang ibang maantay kundi’t lalong kahirapan, kataksilan, kaalipustahan at kaalipinan sa ilalim ng mga kastila. Ayon kay bonifacio ay dapat asahan ang mga sarili at huwag antayin sa iba ang kanilang kabuhayan Ayon sa kanya dapat ipakilala na ang mga Pilipino ay may sariling damdamin, may puri, may hiya at pagdadamayan. Dapat ipakita sa mga Kastila ang mga pinaghirapan ng 300 taon Dapat daw idilat ang bulag na kaisipan at ipakita ang tunay na lakas para magkaroon ng tagumpay at kaginhawaan ang Bayan Dapat daw ay “katwiran” o rason ang sundin ng bayan, at mag-kaisangloob laban sa kasamaan sa bayan.
 19. 19. Katipunang Marahas ng mga Anak ng Bayan Panawagan sa mga Pilipino upang ihanda ang loob para sa isang himagsikan. Sinabi niya na ang kamatayn sa digmaan laban sa mga kastila ay kapurihang maipapamana sa Inang Bayan, sa kanilang Lahi at kanilang Angkan. Binibigyan ng parangal ni Bonifacio ang Katipunan sa kanilang katapangan Kinokondena niya ang masamang gawain ng mga Kastila katulad ng pagsunog sa mga kabahayan, pagpatay sa mga kamataan, pagdungis sa kapurihan ng mga babae, atbp.
 20. 20.  Sinabi rin niya na dapat marangal ang pakikibaka ng mga Katipunero at hindi humantong sa mga gawain ng mga Kastila Hindi rin daw dapat matakot sa pagsakripisyo upang maging malaya ang bayan dahil kung hindi nila gagawin iyon ay libu-libo pang mga Pilipino ang mamamatay ng marahas sa kamay ng mga Kastila. Sinabi niyang kailangan nilang maghimagsikan alang- alang sa mga Pilipinong nakulong, nawalay sa kanilang mga pamilya at kay Dr. Jose Rizal.
 21. 21. Decalogo ng Katipunan1. Ibigin mo ang Diyos nang buong puso 6. Katungkulan mong iligtas ang buhay na2. Laging isaisip na ang tunay na pag-ibig nasa panganib sa pagpupumilit na matupad ang isang marangal na sa Diyos ay ang pag-ibig sa bayan at sa hangarin, kahit mapilitang ihandog mo kapwa tao ang sariling buhay at yaman.3. Ikintal mo sa puso na ang tunay na 7. Bayaang ang saring pag-uugali at karangalan at kaligayahan ay natatamo pangingilos sa pagtupad ng ating tungkulin ay maging uliran ng iba. sa iyong pagkamatay sa pakikilaban sa 8. Bahagian mo ng iyong yaman ang bawat ngalan ng iyong bayan. dukha at taong kulang-palad sa loob ng4. Ang lahat ng mabubuti mong iyong makakaya. hangarin ay makakamtan kung ikaw 9. Ang pagsusumikap at pagpipilit na ay mahinahon, matiyaga, makatwiran kumita ng ikabubuhay ay nagpapahayag ng tunay na pagmamahal sa sarili, sa at may pag-asa sa iyong gawain. asawa, anak, kapatid at kababayan.5. Pangalagaang katulad ng iyong 10. May parusa sa bawat salarin ang taksil, karangalan ang mga kautusan at mga at gantimpala sa lahat ng mabubuting hangarin ng KKK. gawa. Manalig na ang puntahin ng KKK ay kaloob ng Maykapal, samaktwid ang hangad ng bayan ay hangad din niya.
 22. 22.  Ito ang dekalogo ng Katipunan Ang mga batas na dapat sundin ng bawat Katipunero Naka-centro sa pagmamahal sa Bayan, at sa Kapwa Nagsasabi na ang mabuting hangarin ay magtatagumpay kahit ano ang kalabanin. Dapat rin daw ingatan ang pangalan at hangarin ng Katipunan Dapat bigyan ang mga mahirap at kapuspalad Paparusahan rin ang sinomang taksil sa bayan Isinulat ni Bonifacio upang maging kautusan ng mga kasapi sa katipunan ngunit sa pagbibigay galang niya kay jacinto (nagsulat ng kartilya) ay itinabi niya ang gawa niyang kartilya
 23. 23. MGA TANONG! Naintindihan niyo ba?  Hanggang saan abot ang P20 mo? Kailangan bang ulitin?  Prom? Yes/Oo? Gets?  Do You Hear The People Sing? Team Monica o Team Gregoria?  Malaki ba pwet ni Jeremy?

×