Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011 01 08_nmv_prezentacepilarovam

507 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011 01 08_nmv_prezentacepilarovam

 1. 1. Nové metody vzdělávání ve VS Závěrečná obhajoba mé práce Pilarová Martina PIL083 EN2VEK01K
 2. 2. 1. LMS Moodle jako žák Úkoly v rámci kurzu 153 451 Nové metody vzdělávání ve veřejné správě 
 3. 3.   Odkaz na pojmy k nastudování Úkol č. 1
 4. 4. Splnění prvního úkolu
 5. 5. Úkol č. 2 Odkaz na můj profil
 6. 6. Úkol č. 3 Odkaz na můj Dig -I-Port
 7. 7. Odkaz na mou stránku povinné webové nástroje Úkol č. 4
 8. 8. Úkol č. 5
 9. 9. Úkol č. 6 Odkaz na můj příspěvěk
 10. 10. Odkaz na trik Odkaz na můj komentář Úkol č. 7
 11. 11. Úkol č. 8
 12. 12. Odkazy na mé stránky týkající se úkolu č. 8 <ul><li>Moodle učitel Dig -I-Port </li></ul><ul><li>Tým Kopretiny </li></ul><ul><li>Kurz v Moodlu </li></ul>
 13. 13. Co se mé studentky naučily? <ul><li>Znalosti, dovednosti, které si žáci osvojili a cíle jednotlivých témat </li></ul><ul><li>Teorie učení </li></ul><ul><li>Osvojili si teorie učení, zjistili, co je to učení, jaké jsou jeho strategie, výsledky a zákony. </li></ul><ul><li>Cílem tématu je zvýšit znalosti v oblasti učení a teoriích učení. Pochopení pojmů a umět je využívat - konstruktivismus (umět najít informaci a pomáhat si přes sociální sítě). </li></ul><ul><li>iGoogle </li></ul><ul><li>Naučili se pracovat s iGoogle a jeho miniaplikacemi a získaly dovednosti v této oblasti. </li></ul><ul><li>Cílem bylo osvojit si iGoogle a jeho miniaplikace. Dále rychlejší přístup k informacím, které daný student chce(počasí) nebo musí(úkolníček) mít &quot;při ruce&quot;. </li></ul><ul><li>Google mapy </li></ul><ul><li>Naučili se pracovat s Mapy Google. </li></ul><ul><li>Cílem tématu bylo umět si danou mapu uložit do své složky a najít si další informace k trase.  Dále si studenti zlepšili orientaci v mapách (v ČR). </li></ul>
 14. 14. Úkol č. 9
 15. 16. Odkazy na mou práci v rámci úkolu č. 9 <ul><li>Moodle žák Dig -I-Port </li></ul><ul><li>Tým 3 Šikovná děvčata </li></ul>
 16. 17. Co jsem se díky plnění úkolů naučila? <ul><li>Google mapy </li></ul><ul><ul><li>Naučila jsem se hledat místa a objekty, pracovat s mapou (např. délka trasy). </li></ul></ul><ul><li>Osobní digitální portfolio </li></ul><ul><ul><li>Osvojila jsem si dovednosti ve Wiki – umím vytvářet nové stránky, odkazovat v nich, vkládat do nich obrázky apod. </li></ul></ul><ul><li>Twitter </li></ul><ul><ul><li>Na základě toho, že šlo o test, získala jsem základní informace o aplikaci Twitter, které jsem následně využila při testu. </li></ul></ul><ul><li>Google dokumenty </li></ul><ul><ul><li>Práci s Google dokumenty mě velmi baví a naučila jsem se jak pracovat s kreslením, díky předešlým úkolům jsem se naučila pracovat s Google dokumenty,které se týkaly psaní, tabulek a prezentací. </li></ul></ul><ul><li>Wiki </li></ul><ul><ul><li>Opět šlo o test, takže jsem využila znalosti v rámci Osobního digitálního portfolia. </li></ul></ul>
 17. 18. Mou závěrečnou práci naleznete na následujících odkazech: Tým 4 Kopretiny Prezentace na Dig -I-Portu Úkol č. 10
 18. 19. Plnění úkolů v LMS Moodlu <ul><li>První úkoly pro mě byly nejtěžší. Kdybych je měla plnit dnes, řekla bych, že byly nejlehčí. Začátky jsou vždycky těžké..  </li></ul><ul><li>Úkol v rámci EU Women byl zajímavý, zjistila jsem mnoho důležitých věcí a jestli se jednou rozhodnu podnikat určitě tento web navštívím. </li></ul><ul><li>ICT Bridges je pěkný web, ale myslím si, že není přímo určen pro nás, protože od znevýhodněných by jsme se měli učit my – my máme život o mnoho jednodušší. </li></ul><ul><li>Nejvíce se mi líbil úkol č. 4 – poznala jsem a naučila se pracovat s dobrými nástroji. </li></ul><ul><li>Nelíbil se mi úkol č. 5 – protože již na úkolu č. 4 jsem si dala záležet a musela jsem teda stránky znova předělávat  </li></ul><ul><li>Úkoly č. 8 a 9 byly velmi užitečné, naučila jsem se pracovat v Moodlu a vím, že učitelé nemají jednoduchou práci, pokud chtějí, aby jejich kurz vypadal k světu. </li></ul><ul><li>Práce s Wiki mě mnohé naučila a jsem ráda, že jsem toto prostředí mohla poznat.  </li></ul><ul><li>Snažila jsem se úkoly plnit svědomitě a včas. </li></ul>
 19. 20. 2. PLE <ul><li>DIG-I-PORT </li></ul><ul><li>Má kategorie na Dig -I-Portu </li></ul>
 20. 21. <ul><li>V mém prostředí PLE jsem vytvořila: </li></ul><ul><ul><li>Diplomový seminář , </li></ul></ul><ul><ul><li>Závěrečná prezentace , </li></ul></ul><ul><ul><li>NFV , </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Povinné webové nástroje , </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pojmy k nastudování , </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Práce na Moodlu : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>jako žák , </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>jako učitel . </li></ul></ul></ul></ul>
 21. 22. KLADY A ZÁPORY úkolů na PLE <ul><li>KLADY </li></ul><ul><li>+ poznala jsem nové pojmy, </li></ul><ul><li>+ větší rozhled při používání Googlu a poznání nových nástrojů, </li></ul><ul><li>+ poznání WIKI prostředí, </li></ul><ul><li>+ výhoda do budoucna např. osobní portfolio. </li></ul><ul><li>ZÁPORY </li></ul><ul><li>- velké množství nástrojů, </li></ul><ul><li>- k některým pojmům málo informací, </li></ul><ul><li>- ze začátku problém s editací, vkládáním obrázků. </li></ul>
 22. 23. Příklady mé práce na PLE – pojmy k nastudování
 23. 24. Příklady mé práce na PLE – Blog a povinné nástroje
 24. 25. Příklady mé práce na PLE – Má práce na Moodlu
 25. 26. Zhodnocení mé práce na PLE <ul><li>Své PLE jsem tvořila na Dig-I-Portu. </li></ul><ul><li>Využívala jsem ho jako poznámkový blog, ale také jako dokument pro plnění mých úkolů – např. úkoly č. 8 a 9. </li></ul><ul><li>Práce na něm je zábavná, od září do ledna to byl můj největší pomocník v tomto předmětu, takže jsem se s ním musela sžít a dnes již spolu s radostí pracujeme. </li></ul>
 26. 27. 3. Týmová práce TLE <ul><li>V našem týmu Kopretiny bylo 6 osob a každá z nás vypracovala 1 teoretické a 2 praktické témata. Odkaz na náš LMS Moodle kurz předmětu NMV Kopretiny . </li></ul>
 27. 28. 3. Týmová práce TLE Při tvorbě našeho kurzu jsem využily nástroje: kniha, ankety, vytvoření popisků, textových stránek, odkaz na soubor nebo web, slovník, Wiki a různé druhy úkolů, mimo jiné i Google Dokumenty. Odkaz na náš Dig -I-Port Kopretiny
 28. 29. Studentky 3. týmu <ul><li>Vypracovávaly jsme úkoly pro studentky z týmu 3 – Šikovná děvčata , který byl hezky zpracovaný. </li></ul><ul><li>Každá z nás zpracovala alespoň tři témata a k tomu různé ankety a testy. </li></ul>
 29. 30. 4. Vyhodnocení práce týmu <ul><li>Členové týmu Kopretiny: </li></ul><ul><ul><li>Bc. Eva Gavendová - leader </li></ul></ul><ul><ul><li>Bc. Michaela Walachová </li></ul></ul><ul><ul><li>Bc. Petra Tomášová </li></ul></ul><ul><ul><li>Bc. Martina Pilarová </li></ul></ul><ul><ul><li>Bc. Kateřina Vrbická </li></ul></ul><ul><ul><li>Bc. Eva Hamšíková </li></ul></ul><ul><li>Úkoly a témata jsme si rozdělily dle toho, k čemu kdo tíhnul. </li></ul>
 30. 31. 4. Vyhodnocení práce týmu <ul><li>Všichni členky pracovaly pilně na svých tématech a úkolech pro tým 3. </li></ul><ul><li>Zdokumentování práce na našem kurzu naleznete zde . Kurz jsme otevřely v polovině listopadu 2010. </li></ul><ul><li>Komunikace probíhala přes Facebook. </li></ul><ul><li>Překážka: velké množství osob v týmu, tím pádem horší komunikace z důvodu kombinovaného studia. </li></ul>
 31. 32. <ul><li>Ke každému tématu jsem vytvořily úkol a studentky splnily úkoly správně a v termínu. </li></ul><ul><li>Doufám, že i tým 3 byl spokojený s našich plněním jejich úkolů. </li></ul><ul><li>Hodnocení TLE </li></ul><ul><li>- překážka: hodně osob = horší komunikace, </li></ul><ul><li>+ vyřešení: komunikace přes Facebook. </li></ul>
 32. 33. 5. Shrnutí a zhodnocení mé práce <ul><li>Práce ve studijním předmětu NMV mi rozšířila vědomosti a schopnosti ve webových nástrojích. </li></ul><ul><li>Naučila jsem se pracovat v LMS Moodlu a již vím, jak učitelé tvoří kurzy pro nás studenty. </li></ul><ul><li>Díky tohoto předmětu jsem se zdokonalila já i mé spolužáčky z týmu v používání Google nástrojů, víme již, kde nalézt potřebné informace a nástroje – konektivismus. </li></ul>
 33. 34. 5. Shrnutí a zhodnocení mé práce <ul><li>Netušila jsem, že Google poskytuje mailovou schránku stejně jako Seznam.cz a rozhodla jsem se pro užívání Googlu. </li></ul><ul><li>Velmi jsem si oblíbila Google dokumenty a věřím, že v budoucnu je ještě využiji, např. pro prezentaci firmy, vytváření dokumentů, v práci. </li></ul><ul><li>Snažila jsem s plnit úkoly včas –nejlépe s velkým předstihem a svědomitě. </li></ul>
 34. 35. 5. Shrnutí a zhodnocení mé práce <ul><li>Tento předmět doporučuji studentům prezenčního studia, neboť mají více volného času a možností předmět prozkoumat. </li></ul>

×