Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aktivitetsbaserat kontor Martela

129 views

Published on

Denna bild ser du ett exempel på vilket resultat en förändringen till aktivitetsbaserat kontor betyder i praktiken.

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aktivitetsbaserat kontor Martela

  1. 1. Aktivitetsbaserat kontor Martelas koncernhuvudkontor gjordes om till ett aktivitetsbaserat kontor i två steg med start 2012 följt av en fortsättning under 2014. Här kan du se resultatet av förändringen. 58%säger att interaktionen inom sin funktion har ökat! 82% säger att interaktionen mellan olika funktioner har förbättrats! 57%säger att informationsflödet har förbättrats! 64%säger att atmosfären på arbetet är bättre! Alla möbler som inte längre behövdes återvanns. Den totala minskningen som gjordes av både utrymmet och av möblerna ledde till ca 40% minskad klimatpåverkan. Hur påverkar det arbetsmiljön? 69% säger att välbefinnandet på arbetet har ökat! 89% säger att de får mer tid för att utföra arbetsuppgifter som kräver koncentration! 72% säger att de arbetar mer effektivt! 87% säger att rörligheten inom arbetsplatsen har ökat! Vi räknade också hur stor påverkan på verksamheten förändringen hade. Den innehåller den faktiska besparingen av lokalutrymmena och effekten av högre produktivitet bland de anställda. Vi har gjort en liknande förändring för flera av våra kunder. Kontakta oss och låt oss göra förändringen också för ditt företag. www.martela.se 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 2013 2014 2015 Förändringens årliga påverkan på verksamheten, miljoner € 23% besparing av utrymme!

×