Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Virtualni hudebni skola

242 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Virtualni hudebni skola

  1. 1. * Hudební výchova – domácí příprava aneb jak může vzniknout kvalitní orchestr, ještě než se sejde celá skupina studentů ve škole.
  2. 2. Hudební výchova – domácí příprava aneb jak můževzniknout kvalitní orchestr, ještě než se sejde celá skupina studentů ve škole.
  3. 3. *Nastudování skladby pro celý orchestr, simulování přítomnosti učitele,simulování spolupráce skupiny bez osobního setkání na společnémmístě, domácí příprava a prezentace skladby.
  4. 4. ** Každý ze studentů používá sluchátka hrající zvuk používaných nástrojů, všechny nástroje mají nainstalovaný svůj mikrofon, který snímá reálný zvuk používaného nástroje i dalších zvolených nástrojů. Snímaný zvuk vyhovuje požadavkům standardního vnímání hudby. Obrazovku s kamerou pro vizuální orientaci a simulaci reálného osobního setkání celé skupiny.
  5. 5. * Vyhodnotit jednotlivé party i celou skupinu a to jak chyby melodické, tak chyby rytmické nebo jiné odchylky od jednotlivých zadání. Systém je akustický, verbálně komunikuje se studenty. Nakonec systém vyhodnotí přípravu uspokojivě a nabídne připojení s učitelem, který přidá svoje požadavky a připomínky k jednotlivým projevům a zároveň dá pokyn k ukončení přípravy a navrhne datum a místo společného setkání.
  6. 6. *• Studenti ze svých různě vzdálených domovů navážou online komunikaci přes systém virtuální hudební školy. Virtuálně dojde k prvnímu společnému setkání a studenti spolu komunikují a společně vyberou skladbu, kterou budou cvičit.• Systém hudební škola studentům již pak automatický zadá úkoly pro jednotlivce (průběh individuální přípravy v určitém časovém horizontu) a navrhne další společné virtuální setkání celé skupiny.• Systém je schopný rozpoznat, kolik je třeba virtuálních setkání a jak je třeba dlouho skladbu cvičit. Samozřejmě rozlišuje obtížnost dané skladby, ale i výsledky přípravy studentů při každém virtuálním setkání.• Propojení s učitelem: Učitel má možnost se připojit a sledovat celý průběh výuky kdykoliv, dle jeho časových možností. Naopak studenti mohou prostřednictvím systému požádat o spojení s učitelem v případě nutné diskuze nebo jakékoliv interakce.Kdy je příprava přednesu skladby ukončena a skupina je připravena na první osobní setkáníorchestru ve společné místnosti? Systém sám vyhodnotí přípravu uspokojivě a jé nutné připojeníučitele, který po poslechu skladby potvrdí, že skupina je připravena k první hodině společnéhohraní na společném místě.V tuto chvíli se již virtuální příprava mění na přípravu konzervativní ve třídě.
  7. 7. ** Předem naplánovaná a rozvržená příprava s kontrolou, zpětnou vazbou, interakcí, bez přítomnosti učitele. Při velkých vzdálenostech mezi studenty je usnadněná komunikace a hlavně možnost nácviku celé skupiny orchestru bez osobního setkání jednotlivých studentů . ZPRACOVALA Marta Macková Pedagogická fakulta UK Obor Vychovatelství 2. ročník Rok 2012

×