Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PREDSTAVÍME SA 
III.B
Triedna učiteľka Mgr. Gabriela Bartalová 
Christian Riško 
Jožko Berger 
Denis Libai Oliver Diósi 
Liborko Vollin 
Patrik ...
Naše heslo:
Pri práci nám pomáhajú lienky 
Lenka, Leo a Zdenka
Každý týždeň niekoho z nás, kto si to zaslúži, navštívia cez víkend 
doma.
Majú aj denníky, do ktorých deti 
píšu, ako trávili spoločne 
s lienkami víkend.
Na začiatku školského roka sme podpísali 
Vzájomnú dohodu 
o pravidlách, podľa ktorých pracujeme a žijeme svoj 
triedny ži...
Založili sme triednu samosprávu 
III.B 
Predseda: Kristína Alexandra Kráľová 
Podpredseda: Tereza Klčová 
Zapisovateľ: Van...
Každý týždeň losujeme členov do skupiny, v ktorých 
pracujeme.
Na vyučovanie sa pripravujeme pomocou týždenného plánu domácich 
úloh. Je to aj skvelá pomôcka, pre tých ktorí na vyučovan...
Domáce úlohy zo slovenského jazyka, matematiky a geometrie riešime 
pomocou PENZUM – ov v týždenných intervaloch, čo nám u...
Pochopiť a naučiť sa učivo z geometrie nám pomáha učebná pomôcka 
Geometria pre 3. ročník a projekt - Práca v teréne, ako ...
Prípravu na hodiny vlastivedy a prírodovedy nám uľahčuje projektové 
vyučovanie a vypracovávanie projektov k vybratým téma...
Zhrnutie učiva jednotlivých tematických celkov nám pomôžu tzv. 
BUBLINKY – Čítanie s porozumením
Aby sme lepšie čítali, pravidelne si vypožičiavame v rámci 
mimočítankovej literatúry zo školskej knižnice knihy, ktoré čí...
Na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania pracujeme aj 
s netradičným materiálom a aj netradičnými výtvarnými ...
V rámci rozvíjania kultúrneho cítenia navštevujeme rôzne divadelné 
predstavenia: Gašparko, Červená Čiapočka, Mrázik a čak...
V rámci telesnej výchovy pravidelne chodíme na korčuľovanie do 
AVION-u v Bratislave
Týždennú prácu začíname komunitou, pomocou čoho si získame 
sebadôveru a učíme sa správne komunikovať.
Pravidelne pracujeme podľa daltonskej metódy, čo v nás podporuje 
voľnosť, samostatnosť, presnosť, zodpovednosť, vytrvalos...
Pravidlá daltonu. 
1 Pracuješ ticho, presne, zodpovedne a 
samostatne. 
2 Keď nevieš ako na to, pomoc si vyžiadaj 
od spol...
Keď rozprávam, ticho buď, 
musíš si ma vypočuť. 
Do oči sa pozeraj, 
ostatných si nevšímaj. 
Srdce otvor mojej duši, 
nech...
Problémy, ktoré sa v triede vyskytnú, riešime cez našu poštu.
Vyučovacie výsledky nám prezentujú lienky 
na nástenke.
Súťaže 
• Matematická súťaž: PYTAGORIÁDA okresné kolo 
• Úspešní: Kristína Alexandra Kráľová 
Samuel Abraham 
• KLOKAN, pr...
Krúžky 
• Tanečný : 16 žiakov 
• Výtvarný: 13 žiakov 
• Matematický: 1 žiak 
• Počítačový: 1 žiak
Vyučovacie výsledky 
• Prospel s vyznamenaním: 24 žiakov 
• Prospel veľmi dobre: 2 žiakov 
• Prospel dobre: 0 žiakov
Školský klub 
navštevuje 22 žiakov 
Pod vedením p. vychovávateľky Evy Bokorovej, ktorú máme veľmi 
radi.
Akcie 
Na Halloween nás pozvala rodina Karovičovcov do pizzerie BELLA.
V triede v rámci komunity sme si spomínali na našich 
zosnulých.
Mikuláš a Čert nás čakali v pizzerii BELLA
Vianočné posedenie v okruhu členov našej veľkej rodiny 
s darčekmi pod stromčekom.
Náš druhý domov- naša trieda
Plány 
• Chystáme sa do školy v prírode 
• Zlepšiť vyučovacie výsledky 
• Chodiť sa korčuľovať na kolieskových 
korčuliach...
S pozdravom 
trieda III.B 
V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte sa na nás 
obrátiť.
Predstavime sa - 3.B 2008/2009
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Predstavime sa - 3.B 2008/2009

917 views

Published on

ZŠ Mateja Bela Šamorín
3.B 2008/2009

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Predstavime sa - 3.B 2008/2009

 1. 1. PREDSTAVÍME SA III.B
 2. 2. Triedna učiteľka Mgr. Gabriela Bartalová Christian Riško Jožko Berger Denis Libai Oliver Diósi Liborko Vollin Patrik Šimek Viki Orbánová Son Dao Tuan Katka Bielčiková Bibi Bukorová Kika Kráľová Samko Abraham Adamko Žigo Kika Mervová Scarli Cséfalvayová Paťa Takácsová Vani Karovičová Viki Zalková Viki Franková Betka Viteková Marcelko Churý Martinko Gajdoš Laura Pörsök Terezka Klčová Adrika Nagyová Vaneska Kollárová
 3. 3. Naše heslo:
 4. 4. Pri práci nám pomáhajú lienky Lenka, Leo a Zdenka
 5. 5. Každý týždeň niekoho z nás, kto si to zaslúži, navštívia cez víkend doma.
 6. 6. Majú aj denníky, do ktorých deti píšu, ako trávili spoločne s lienkami víkend.
 7. 7. Na začiatku školského roka sme podpísali Vzájomnú dohodu o pravidlách, podľa ktorých pracujeme a žijeme svoj triedny život.
 8. 8. Založili sme triednu samosprávu III.B Predseda: Kristína Alexandra Kráľová Podpredseda: Tereza Klčová Zapisovateľ: Vanessa Kollárová Nástenkári: Vanessa Izabela Karovičová Laura Porsok Bibiána Bukorová Viktória Orbánová Katarína Bielčiková Zdravotníci: Scarlett Cséfalvayová Viktória Zalková Viktória Franková Alžbeta Vitteková Patrícia Takácsová Adriana Nagyová Kristína Mervová Zodpovední za TV: Mário/Son Dao Tuan Denis Libai Olivér Diósi Libor Vollin Patrik Šimek Christian Riško Adam Žigo Dôverníci: Samuel Abraham Jozef Berger Martin Gajdoš Marcel Churý
 9. 9. Každý týždeň losujeme členov do skupiny, v ktorých pracujeme.
 10. 10. Na vyučovanie sa pripravujeme pomocou týždenného plánu domácich úloh. Je to aj skvelá pomôcka, pre tých ktorí na vyučovaní chýbajú.
 11. 11. Domáce úlohy zo slovenského jazyka, matematiky a geometrie riešime pomocou PENZUM – ov v týždenných intervaloch, čo nám umožňuje si zadeliť svoj pracovný a voľný čas.
 12. 12. Pochopiť a naučiť sa učivo z geometrie nám pomáha učebná pomôcka Geometria pre 3. ročník a projekt - Práca v teréne, ako podpora geometrického učiva-, ktoré vypracovala naša triedna učiteľka Mgr. Gabriela Bartalová
 13. 13. Prípravu na hodiny vlastivedy a prírodovedy nám uľahčuje projektové vyučovanie a vypracovávanie projektov k vybratým témam. Projekty pripravujeme veľmi radi a s fantáziou. Uplatníme pri nich naše vedomosti, schopnosti aj kreativitu.
 14. 14. Zhrnutie učiva jednotlivých tematických celkov nám pomôžu tzv. BUBLINKY – Čítanie s porozumením
 15. 15. Aby sme lepšie čítali, pravidelne si vypožičiavame v rámci mimočítankovej literatúry zo školskej knižnice knihy, ktoré čítame vo svojom voľnom čase medzi vyučovacími hodinami – aj v triede máme malú knižnicu.
 16. 16. Na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania pracujeme aj s netradičným materiálom a aj netradičnými výtvarnými technikami.
 17. 17. V rámci rozvíjania kultúrneho cítenia navštevujeme rôzne divadelné predstavenia: Gašparko, Červená Čiapočka, Mrázik a čakajú nás určite aj mnohé iné.
 18. 18. V rámci telesnej výchovy pravidelne chodíme na korčuľovanie do AVION-u v Bratislave
 19. 19. Týždennú prácu začíname komunitou, pomocou čoho si získame sebadôveru a učíme sa správne komunikovať.
 20. 20. Pravidelne pracujeme podľa daltonskej metódy, čo v nás podporuje voľnosť, samostatnosť, presnosť, zodpovednosť, vytrvalosť, čestnosť, trpezlivosť, priateľstvo a spoluprácu.
 21. 21. Pravidlá daltonu. 1 Pracuješ ticho, presne, zodpovedne a samostatne. 2 Keď nevieš ako na to, pomoc si vyžiadaj od spolužiaka, keď ani on ti nevie pomôcť, popros tvoju učiteľku. 3 Spolužiakovi pomáhaj dobrými radami, ale neprezraď výsledok.
 22. 22. Keď rozprávam, ticho buď, musíš si ma vypočuť. Do oči sa pozeraj, ostatných si nevšímaj. Srdce otvor mojej duši, nech počujú ma tvoje uši.
 23. 23. Problémy, ktoré sa v triede vyskytnú, riešime cez našu poštu.
 24. 24. Vyučovacie výsledky nám prezentujú lienky na nástenke.
 25. 25. Súťaže • Matematická súťaž: PYTAGORIÁDA okresné kolo • Úspešní: Kristína Alexandra Kráľová Samuel Abraham • KLOKAN, prihlásení: 17 žiakov • Úspešní: Adam Žigo Samuel Abraham Kristína Alexandra Kráľová • Telesná výchova: Libor Vollin Martin Gajdoš Olivér Diósi
 26. 26. Krúžky • Tanečný : 16 žiakov • Výtvarný: 13 žiakov • Matematický: 1 žiak • Počítačový: 1 žiak
 27. 27. Vyučovacie výsledky • Prospel s vyznamenaním: 24 žiakov • Prospel veľmi dobre: 2 žiakov • Prospel dobre: 0 žiakov
 28. 28. Školský klub navštevuje 22 žiakov Pod vedením p. vychovávateľky Evy Bokorovej, ktorú máme veľmi radi.
 29. 29. Akcie Na Halloween nás pozvala rodina Karovičovcov do pizzerie BELLA.
 30. 30. V triede v rámci komunity sme si spomínali na našich zosnulých.
 31. 31. Mikuláš a Čert nás čakali v pizzerii BELLA
 32. 32. Vianočné posedenie v okruhu členov našej veľkej rodiny s darčekmi pod stromčekom.
 33. 33. Náš druhý domov- naša trieda
 34. 34. Plány • Chystáme sa do školy v prírode • Zlepšiť vyučovacie výsledky • Chodiť sa korčuľovať na kolieskových korčuliach • Osláviť sviatky • Úspešne reprezentovať našu triedu a školu na rôznych súťažiach a vystúpeniach
 35. 35. S pozdravom trieda III.B V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte sa na nás obrátiť.

×