Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Un mundo de linguas

372 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Un mundo de linguas

 1. 1. UN MUNDO DE LINGUAS
 2. 2. FAMILAS DE LINGUAS NO MUNDO● Familia Indoeuropea-Linguas índicas: sáncristo, védico, hindi, bengalí, punxabí, maratí.-Linguas iránicas: curdo, persa, afgán.-Linguas bálticas: lituano,letón.-Linguas eslavas: ruso, bielorruso, ucraíno, checo, eslovaco, polaco, búlgaro, macedonio,serbocroata, esloveno.-Linguas celtas: gaélico de Escocia, gaélico irlandés, manx, címbrico ou gales, córnico, bretón.-Grego-Albanés ou ilírico-Armenio-Linguas xermánicas: sueco, noruegués, danés, islandés, feroés, inglés, alemán, luxemburgués,neerlandés, frisón, ídeche, africáner.-Linguas románicas: galego, portugués, astur-leonés, castelán, aragonés, catalán, accitano,francés, italiano, sardo, corso, retorromano, romanés, ladino, friulano, dálmata ou vegliota e osdistintos dialectos de Italia.
 3. 3. FAMILIAS DE LINGUA NO MUNDO● Familias non indoeuropeas-Linguas camito-semíticas ou afroasiáticas: árabe, hebreo, copto, tamazight, maltés.-Linguas altaicas: manchú, turco, casaco, uzbequio, azarbaxano, tártaro, iacuto, chuvaco,karacheno, mongol.-Linguas urálicas: finés, estoniaco, húngaro, lapón.-Linguas caucásicas: checheno, ingux, xeórxico, suano, cherqués.-Linguas chino-tibetanas: chinés, tibetano, birmano, khmer, laosiano, siamés, vietnamita-Linguas dravídicas: támeli, telegú, kannada-Linguas australásticas ou polinesias: xaponés, malaio, tagalo, daiak, indonesio, malgache,gorontalo.-Linguas da África negra: suahili, ful, kikongo,bantú, uolof, samo, mandingo, ioruba, hotentote...-Linguas amerindias ou pre-colombinas: dakota, navajo, azteca, náhuatl, zapoteca, huasteka,misteca, lacandón, quechua, tupí, guaraní, araucano, caraíba, araucano,caraíba,chibcha.-Euskera
 4. 4. ORIXE DO MULTILINGÜISMOO multilingüismo ausenta a súa orixe na forma específica que cadasociedade ten de relacionarse co medio natural que o rodea e que xeraunha cultura material adaptada a este.
 5. 5. ECOLOXÍA DAS LINGUASA ecoloxía lingüística fai referencia a unha nova aproximación teórica óestudo das linguas e dos discursos que as linguas vehiculan. Considéraseque a ecoloxía lingüistica debe investigar a lingua desde a perspectiva dadiversidade de linguas e da variación lingüística.En sentido xeral, poderíase definir como "a ciencia das interaccións entre alingua e o mundo". A axenda dos lingüistas defensores desta nova correnteteórica pon de relevo o carácter multifacético da lingua na vida dos homes,abastecéndose tanto de temas xa tratados por distintas disciplinaslingüísticas coma o bilingüismo e o multilingüismo, a interferencia e oempréstito lingüístico, os cambios de códigos e de linguas, aestandarización ou o mantemento das linguas como de preocupacións máisrecentes.
 6. 6. DARWINISMO LINGÜISTICOIdeoloxía que postula que só deben sobrevivir as linguas máis poderosas.Esta ideoloxía subliña o carácter intrumental das linguas como ferramentade comunicación. Considera que a súa importancia está en función dacantidade de falantes e non valora a dimensión psicosocial das linguascomo elemento de identidade individual e colectiva.
 7. 7. LINGUA MAIORITARIA,MINORITARIA E MINORIZADA● LINGUA MAIORITARIA: Lingua internacional máis empregada. Naactualidade é o inglés.● LINGUA MINORITARIA: Lingua que conta cun reducido número defalantes.● LINGUA MINORIZADA: Lingua a que se lle negan as condicións parapoder desenvolverse con normalidade. Atópase nunha situación deinferioridade ao ver restrinxidos os seus usos públicos e privados.
 8. 8. LINGUA OFICIAL, LINGUANACIONAL E LINGUAINTERNACIONAL● LINGUA OFICIAL: Indica o estatus de determinado idioma comoinstrumento de relación entre o sabado e os seus cidadáns● LINGUA NACIONAL: Lingua creada e usada por un pobo ao longo da súahistoria.● LINGUA INTERNACIONAL: Lingua que é aprendida amplamente porindividuos que non a posúen como lingua nativa-Linguas auxiliares internacionais, que poden ser:Naturais: Nativas dunha comunidade.Artificiais: Inventadas.
 9. 9. LINGUA FRANCA, PIDGIN ELINGUAS CRIOULAS● LINGUA FRANCA: É aquela que adoptan persoas dunha área xeográficaque non teñen a mesma lingua inicial para comunicárense entre si.● PIDGIN: Lingua xurdida da difusión de características das faladas porindividuos que manteñen contacto como consecuencia do comercio ou demigracións.● LINGUAS CRIOULAS: Son pidgins que se esten e pasan a ser lingua inicialde novas xeracións.
 10. 10. DIVERSIDADE LINGÜISTICA DOESTADO ESPAÑOL● Catalán: Idioma románico falado por uns 7.000.000 de persoas repartidas entre catrocomunidades do estado español: O Principat, as Illes Balears, a Comunidade Valencianae a franxa de Ponent aragonesa. Na actualidade é unha lingua minorizada con maiorprestixio de Europa.● Euskera: Usada por máis de 8.000.000 de persoas, que se reparten en varios territorios:O País Vasco e Nafarroa (Burgos). Na Comunidade Autónoma Vasca é lingua cooficial coespañol e en Nafarroa só está presente como idioma cooficial nalgunhas zonas.● Astur-leonés: Usado sobre todo n contextos orais e informais por unhas 350.000persoas. A UNESCO cítao como lingua en claro perigo de desaparición.● Aragonés: De orixe latina, fálano aproximadamente 17.000 persoas dos vales pirenaicosdo Alto Aragón, en contextos orais, familiares e informais● Aranés: Variante do gascón, ten arredor de 6.000 falantes no Val de Arán, no Pirineo deLleida. Obxecto de especial protección por parte das autoridades da Generalitat catalá,goza do estatus de lingua cooficial, xunto co catalán e o castelán.● Galego: conta con 3.000.000 de falantes. Na actualidade é unha das linguas minorizadascon mayor vitalidade, aínda que existe un forte problema de ruptura detransmisiónxeracional. En Zamora e na parte occidental do Bierzo hai unha presenza da lingua nosistema educativo e un rcoñecemento da sua existencia. En Asturias a súa presena emáis precaria. Existe tamén unha presenza do noso idoma no Val do Xálima, en Cáceres.
 11. 11. GALEGOÉ unha lingua romance do subgrupo galaico-portugués falada principalmentena rexión española de Galicia. Está emparentado co portugués, co que formouunidade lingüística durante a Idade Media. Dende o reinado dos Reis Católicossufriu unha longa etapa de marxinación, chamada Séculos Escuros. Máis tardecomezou a súa recuperación no século XIX da man do movemento denominadoRexurdiento. Aínda que volve caer nunha regresión, esta vez franquista.Despois desta regresión , a lingua galega chega ao último terzo de século XXcunha acusada tendencia a perda de falantes nos ámbitos urbanos e napoboación máis nova. Actualmente o galego está presente no ensino, nosmedios de comunicación públicos, na vida administrativa e política.

×