Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

PPT CIÈNCIA (1).ppt

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Anem a fer de cientifiques
Anem a fer de cientifiques
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 46 Ad

More Related Content

Similar to PPT CIÈNCIA (1).ppt (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

PPT CIÈNCIA (1).ppt

 1. 1. INICIACIÓ AL TREBALL DE CIÈNCIES
 2. 2. Els objectius del tema és l’aproximació al treball científic: a) Conèixer com investiguen els científics per arribar a conclusions del seu estudi. És a dir: “Conèixer quin mètode utilitzen els científics al seu treball!” b) Incorporar la manera de produir i acceptar les idees en la ciència a la nostra manera de treballar a la classe. És a dir: “Utilitzar el mètode científic a l’hora de pensar i treballar a classe!”
 3. 3. Què és la ciència?
 4. 4. La curiositat és un dels trets principals de l’ésser humà: Per què el món és com és? Per què l’aigua transparent es torna blanca quan es converteix en neu? Per què no hi ha tants insectes a l’hivern? Per què les plantes són de color verd? Per què moltes aus migratòries volen en formació en V? Les persones que es dediquen a la ciència busquen respostes a aquests tipus de preguntes
 5. 5. • La Ciència tracta d’arribar, mitjançant preguntes i respostes a un millor enteniment de la Natura. • La Ciència no és només una recopilació de fets útils, és una activitat creativa i imaginativa. • Un científic pot ser qualsevol persona amb un mínim de curiositat. A tots se’ns acudeixen idees, però la majoria no les desenvolupem i acabem oblidant-les… Els vertaders genis de la Ciència mai abandonaren una idea per absurda que pareguera. • La majoria de la gent, quan pren una decisió en la vida diària -a qui votar, què comprar, on viure, que menjar...- aplica el mètode científic de manera intuïtiva.
 6. 6. La ciència sorgeix de la curiositat humana i busca explicacions raonades i objectives als fenòmens naturals.
 7. 7. Segur que tens moltes preguntes però…pot la ciència contestar a totes? La resposta és NO! Per què tinc ganes de cantar? Per què m’he enamorat d’aquesta persona?... Existeixen les fades? I la mala sort?
 8. 8. La Ciència presenta nombroses limitacions, no pot respondre a totes les preguntes i les seues veritats no són absolutes sinó que es troben en constant renovació, és a dir, van canviant amb el pas del temps perquè troben millors explicacions.
 9. 9. Des de la antiguitat l’ésser humà ha tractat d’explicar tot allò que l’envoltava de molt distintes formes.
 10. 10. EN EL MÓN CLÀSSIC VA HAVER GRANS AVANÇOS EN MATEMÀTIQUES, MEDICINA, ASTRONOMIA…
 11. 11. DURANTE L’EDAT MITJANA INVESTIGAR ES TORNÀ UN FET IMPIU I DEMONÍAC AMB EL RENAIXEMENT RESORGÍ L’INTERÉS PER LA CIÈNCIA
 12. 12. GALILEO GALILEI ES CONSIDERA UN DELS PARES DE LA CIÈNCIA MODERNA
 13. 13. ISAAC NEWTON, UN DELS CIENTÍFICS MÉS GRANS DE TOTS ELS TEMPS, CONSAGRÀ LA REVOLUCIÓ CIENTÍFICA
 14. 14. EN ELS ÚLTIMS ANYS LA CIÈNCIA HA EXPERIMENTAT GRANS AVANÇOS
 15. 15. Són unes normes bàsiques que cal seguir si es vol investigar de forma científica un procés i que els resultats obtinguts siguen respectats a tot el món.
 16. 16. Són principis teòrics, regles de conducta, processos mentals i ferramentes tècniques que usaren en el passat i avui segueixen usant les persones que es dediquen a la ciència per a generar nous coneixements.
 17. 17. ETAPES DEL MÈTODE CIENTÍFIC
 18. 18. 2. EL MÈTODE CIENTÍFIC El mètode científic és el procediment que s’utilitza per a treballar a la ciència. Segueix diferents etapes: 1) Observació. 2) Formulació de preguntes. 3) Recerca d’informació. 4) Plantejament d’hipòtesi. 5) Disseny experimental. 6) Anàlisis de resultats. 7) Conclusió o comprovació de la hipòtesi.
 19. 19. 1. Observació 2. Planteja’t una pregunta 3. Arreplega informació 4. Formula una hipòtesi 5. Dissenya i realitza un experiment 6. Analitza els resultats obtinguts 7. Extrau conclusions: Val la hipòtesi?
 20. 20. 1. OBSERVACIÓ D’UN FENÒMEN Tots observem la realitat a través dels sentits, però per a efectuar una correcta observació cal planificar-la i repetir-la. 2. FORMULACIÓ D’UN PROBLEMA L’observació crea una curiositat: com pot ocòrrer açò?, influeix açò en allò?... Abans de triar una pregunta cal asegurar-se que es pot contestar amb experimentació. 3. RECOLLIDA DE DADES I INFORMACIÓ 4. FORMULACIÓ D’HIPÒTESIS Una hipòtesi és la resposta o explicació provisional del problema a estudiar i pot estar basada en estudis previs o en idees originals. 5. DISENY I REALITZACIÓ D’EXPERIMENTS Per a comprovar l’hipòtesi experimentalment és necessari controlar les variables de l’experiment, organitzar les medicions i l’arreplegament de dades per a, finalment, interpretar els resultats. 6. CONCLUSIÓ I COMUNICACIÓ DE RESULTATS Si l’hipòtesi es comprova s’acceptarà. Quan siga comprovada de diferents maneres i per distints científics passarà a ser una llei o teoria.
 21. 21. • El primer pas és observar alguna cosa, usant els sentits o un aparell que, bàsicament, és una extensió dels sentits. • Per exemple: No tots els geranis creixen igual de ràpid OH— Mira!
 22. 22. No és el mateix veure que observar: Coneixes l’arc de Sant Martí? L’has vist alguna vegada? Quants colors hi té? Quin color està més a l’interior? En quin ordre es troben els colors? PRIMER PAS: OBSERVACIÓ
 23. 23. OBSERVA… Quantes potes té aquest elefant? Quina línia és més llarga?
 24. 24. • La pregunta o problema identifica allò que vols saber. Descriu el problema. • Exemples: Creixeran més els geranis si s’afegeix compost o si tire un fertilitzant químic? També poden ser de la forma… Com afecta__________ a_______? Quin és l’efecte de_______ en________? Per què? i què passaria si…? LA PREGUNTA CAL QUE SIGAVERIFICABLE Per exemple: Són els canaris més bonics que els verderols? NO ÉS UNA PREGUNTA QUE ES PUGA COMPROVAR.
 25. 25. • Una hipòtesis deu ser una predicció sobre la investigació, una possible resposta a la pregunta. a) Respon a l’observació i a la pregunta. b) Pot continuar l’estructura: “Si… aleshores… perquè…” “Si...(variable independent), aleshores…(variable depenent)” Exemple: Si afegeixes compost a un gerani, aleshores les plantes creixeran més ràpid.
 26. 26. • Un experiment és el procediment per a comprovar la validesa de la hipòtesi • Com es comprova una hipòtesi? • Disseny d’un experiment! • Cal incloure: materials i instruccions pas a pas. • L’experiment s’ha de repetir per a eliminar errades.
 27. 27. • Un investigador canvia un factor i observa o mesura la conseqüència.
 28. 28. • Una variable és allò que canvia, de manera natural o perquè nosaltres ho canviem. En un experiment, és el fet que canvia d’un grup a altre. • Ex. Si s’afegeix fertilitzant químic o compost. • Hi ha dos tipus de variables: Independents i Dependents.
 29. 29. GRUP DE CONTROL • Les condicions normals, amb les qual compares el teu experiment o el canvi que has realitzat • Grup que no s’exposa a la variable, s’usa per a comparar. • Ex. A la planta 1 no se l’afegeix compost ni fertilitzant químic. GRUPS EXPERIMENTALS • Grups exposats a la variable. • Ex. A la planta 2 se l’afegeix fertilitzant químic i a la planta 3 compost.
 30. 30. El factor que nosaltres canviem o aquell canvi que podem controlar és la variable independent. És el factor que l’investigador controla per a poder acceptar la hipòtesi. És la causa. Ex. Si afegim compost o fertilitzant químic a la planta o cap de les dues substàncies.
 31. 31. • El factor que se mesura o observa. És el resultat o conseqüència del canvi realitzat o observat per l’investigador en la variable independent. És l’efecte. • Es mesura a l’experiment, és allò que volem conèixer. • Canvia per causa de la variable independent. Ex. El creixement de la planta
 32. 32. • Són els factores que el científic deu mantenir sense canvis tant en el grup de control com en els grups experimentals. • Són tots els factors menys les variables dependent i independent. • Ex. Tipus de planta, tipus de sòl, quantitat de llum i d’aigua,…
 33. 33. • Per exemple: imagina que vols trobar el camí més curt per arribar a l’institut des de la teua casa. Com faries l’experiment? • Proves diferents camins i anotes el temps que tardes. • Els distints camins serien la variable independent. • El temps que es tarda en recórrer cadascun dels camins és la variable dependent. • Les variables de control serien recórrer els camins a la mateixa hora del dia, la mateixa persona, a la mateixa velocitat...
 34. 34. IDENTIFICA LES VARIABLES DELS SEGÜENTS EXPERIMENTS I INDICA TAMBÉ ELS CONTROLS QUE SERIEN NECESSARIS: a) L’EVOLUCIÓ DE LA MIDA D’UNA PLANTA EN UN MES. b) AUGMENT DE PES D’UNES RATES DURANT 6 SETMANES A DIFERENTS TEMPERATURES. c) LA QUANTITAT DE LLAVORS D’UNA PLANTA SEGONS EL TIPUS DE FERTILITZANT EMPRAT. d) TIPUS DE FRUITES QUE MENJA L’ALUMNAT DE PRIMER D’ESO DEL NOSTRE INSTITUT SEGONS L’ÈPOCA DE L’ANY.
 35. 35. • Anota totes les mesures i resultats de l’experiment. Si pots, utilitza una taula CREIXEMENT DE LA PLANTA Variables independents Creixement, Variable dependent
 36. 36. • Utilitza les dades de la taula de resultats per a realitzar un gràfic. • Els gràfics fan més fàcil la interpretació dels resultats. Eix X Variable independent EixYVariable dependent Creixement (cm)
 37. 37. Creixement (cm) Creixement durant 40 dies (cm) Temps (dies)
 38. 38. • Explica per què s’han donat els resultats i permet dir si les dades confirmen la hipòtesi inicial o no. • També permet plantejar-se nous problemes • Ex: Com que el compost està fet de matèria morta conté totes les substàncies que una planta necessita i durant més temps que un fertilitzant químic, que sol contindre només nitrogen i fòsfor. ● I si ara fera la prova amb els tarongers? Obtindria el mateix resultat?
 39. 39. • Per a que la comunitat científica s’assabente de les investigacions realitzades cal posar al seu abast informes dels treballs realitzats. • Es poden publicar en medis especialitzats o fer conferències, congressos...
 40. 40. • Un informe de laboratori cal escriure-ho després de totes les investigacions científiques. • Deu contindre els següents apartats: 1.Títol i data de realització 2. Introducció 3. Objectiu 3. Materials 4. Procediment 5. Resultats 6. Conclusions
 41. 41. Els resultats són repetibles (un experiment ben realitzat sempre tindrà el mateix resultat). És objectiu (no depèn dels prejudicis de l’investigador). La importància d’una teoria no depèn del prestigi del que la proposa (Einstein és famós perquè la seua teoria és robusta .... i no a l’inrevés). Rellevància del mètode científic
 42. 42. Activitats fotocopiades sobre el mètode científic.

×