Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El paisatge ii

1,025 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El paisatge ii

 1. 1. EL PAISATGE II
 2. 2. Definició: Designa qualsevol part del territori, tal com es percebudaper les poblacions. El paisatge resulta de lacció de factors naturals i/o humans ide les seves interrelacions".
 3. 3. Components del paisatgeDenominem components del paisatge als elements naturals o artificialsque el formen, que són fàcilment distingibles.
 4. 4. 1. COMPONENTS FÍSICS:• El relleu i la topografia , resultat dels processos geològics terrestres.• Lelement hidrològic , que comprèn laigua superficial (mars, rius, llacunes, etc.), la seua disposició, la seva mobilitat o quietud.Exerceix una gran atracció sobre lobservador.• Aire : Es tracta del component que duna banda personalitza el clima dun territori i, per una altra, és el mitjà difusor dels sons i de les olors .
 5. 5. 2. COMPONENTS BIÒTICSEl component biòtic per excel·lència és la vegetació. De la vegetació ensinteressa si es tracta d’herbes, arbusts o arbres, i la seva distribució.La vegetació és la responsable dalgunes de les característiques estètiquesmés patents del paisatge, com el color, el contrast, la textura, etc.
 6. 6. Per conèixer millor els components físics del paisatgeelaborarem primer unDICCIONARI VISUAL: EL RELLEUQuè és un diccionari visual?És un diccionari que, a més de donar la definició del concepte, ens dónasuport gràfic (dibuix, fotografia) per aprendre les paraules.Com el farem?De cada paraula cada alumne farà una fitxa al seu quadern. Cada fitxa ha d’incloure: 1. La definició del concepte 2. Un dibuix del concepte 3. Una fotografia com a exemple del concepte
 7. 7. MUNTANYAUna muntanya és una elevació del terreny
 8. 8. Les fitxes amb el vocabulari que heu d’elaborar són les següents:Cap Muntanya LlacRia Serralada ArxipèlagPenínsula Depressió o conca CimIlla Altiplà TuróPlana Golf RiuVall Badia AfluentPort Istme DeltaAlbufera Penya-segat PlatjaUn cop acabat, coneixerem com és el relleu dels diferents continents…
 9. 9. 3. COMPONENTS ANTRÒPICS.Comprèn les estructures que apareixen en el paisatge o les actuacionssobre ell que són degudes a lacció humana. En el planeta és difícil trobarpaisatges «naturals», sense cap tipus dinfluència humana, sobretot enzones amb una història de successió de diferents cultures, com és el cas dela conca mediterrània.
 10. 10. L’home, al llarg de la història s’ha anat assentant a aquelleszones de la terra més favorables a les seves necessitats, totcercant:Un relleu, un sòl, un clima i una vegetació favorables per a viure,per a construir, per a fer pastures, per sembrar, per atreure elturisme, per crear indústria...
 11. 11. Els canvis en el paisatge• Les activitats antròpiques que incideixen en la transformació del paisatge són: – L’agricultura – La ramaderia – L’explotació forestal – La urbanització – Les obres públiques, especialment la xarxa de transports – La indústria – Les infraestructures turístiques i equipaments culturals – Els jardins i els parcs – Els incendis – Les guerres...
 12. 12. Canvis per l’acció humana: agricultura
 13. 13. Canvis per l’acció humana: ramaderia
 14. 14. Canvis per l’acció humana: pràcticaforestal
 15. 15. Canvis per l’acció humana: urbanització Ochagavía, Navarra Canyelles, Garraf Benidorm Les Rambles, Barcelona
 16. 16. Canvis per l’acció humana: urbanització Benidorm
 17. 17. Canvis per l’acció humana: xarxes de transport .
 18. 18. Canvis per l’acció humana: industrialització Les Drassanes, Barcelona La Barquera, Capellades, Anoia
 19. 19. Canvis per l’acció humana: turisme Hotel Teneguía Princes, La Palma, Canàries
 20. 20. Canvis per l’acció humana: enjardinament Versailles
 21. 21. As Fragas Do Eume 2 abril2012
 22. 22. Canvis perl’acció humana:guerres Nagasaki abans i després de la bomba
 23. 23. En resum: Les actuacions humanes més freqüents sobre el paisatge sóndegudes a:• Activitats agrícoles i ramaderes: conreus extensius i intensius sota plàstic,pastures i construccions annexes.• Activitats lúdiques i esportives: jardins, camps desport, estacions desquí• Obres públiques puntuals: ponts, preses, ports.• Obres públiques lineals: carreteres, ferrocarrils, esteses elèctriques.• Espais rurals i urbans: pobles, ciutats.• Espais industrials: polígons industrials, centrals energètiques.• Explotació de recursos: pedreres, mines, roturacions
 24. 24. Impactes produïts en el paisatgeNo totes les actuacions humanes sobre el paisatge produeixen elmateix grau d’impacte visual.Les construccions típiques de cada regió, molt integrades en elpaisatge fa que no es percebin com un element discordant, sinó quepoden arribar a formar part dell.
 25. 25. En altres ocasions, les accions humanes estanencaminades a recuperar o restaurar paisatgesafectats per diferents intervenciones (carreteres,pedreres) o simplement encaminades a conservarespais dinterès paisatgístic i/o cultural.
 26. 26. Però hi ha altres activitats humanes que si han tingut una sèrie d’efectes negatius per al medi ambient:• La destrucció• La sobreexplotació• La contaminació
 27. 27. La destruccióLa construcció d’unaurbanització, una autopistao un aeroport provoca uncanvi radical del paisatge, jaque pot provocar ladesaparició total de lafauna, vegetació i sòl propisde la zona natural
 28. 28. La sobreexplotacióSuposa l’explotació delsrecursos naturals molt perdamunt de la seva capacitatde recuperació.Sovint condueix a la pèrduade l’equilibri natural i a lallarga pot fer desaparèixerl’ecosistema
 29. 29. La contaminació• Suposa la introducció d’elements o agents contaminants en els diversos elements del medi ambient (en l’atmosfera, l’aigua, el sòl...)• Aquests elements nocius poden alterar el medi natural i fins i tot destruir- lo
 30. 30. • En l’actualitat aquesta acció transformadora es troba molt accelerada per: – l’explosió demogràfica – el consum massiu, indiscriminat i ineficient de recursos materials, energètics i hídrics – els nous estils de mobilitat, basats principalment en l’ús de vehicles privats – els impactes ambientals, especialment el canvi climàtic d’origen antròpic...

×