Rekordowe zyski Deutsche Bank Polska oraz Deutsche Bank PB1

964 views

Published on

kredyty, banki, finanse, pozyczki

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
964
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rekordowe zyski Deutsche Bank Polska oraz Deutsche Bank PB1

  1. 1. Rekordowe zyski Deutsche Bank Polska oraz Deutsche Bank PBCW roku 2011 Deutsche Bank PBC SA wypracował najwyższy w historiiwynik finansowy brutto, który według wstępnych, nieaudytowanychdanych wyniósł 218 mln zł. Wynik z działalności bankowej wyniósł niemal969 mln zł i był o 13% wyższy niż w roku 2010. Suma bilansowa DeutscheBank PBC osiągnęła poziom 25 482 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciurocznym na poziomie 22%.Bank dwukrotnie w ciągu ubiegłego roku dokonał podwyższenia kapitałówwłasnych na kwotę ponad 422 mln zł. Działania w tym zakresie byłyzgodne z przyjętym planem kapitałowym zakładającym rozwój portfelakredytowego i generowanie zysków przeznaczonych na dalszewzmocnienie bazy kapitałowej. Po kolejnych emisjach akcji, funduszewłasne Deutsche Bank PBC przekroczyły na koniec 2011 roku poziom 2miliardów złotych.- Rok 2011 zakończyliśmy sukcesem zarówno w kontekście najlepszego whistorii Deutsche Bank PBC wyniku finansowego, jak i realizacjiprzewidzianej na lata 2010 - 2014 założeń strategii „New Poland”. Jejgłównym celem jest dalszy, dynamiczny wzrost skali działania bankuzgodnie z modelem bankowości doradczej zakładającej zrównoważonywzrost aktywów oraz pasywów Klientów indywidualnych i firmowych, przyzapewnieniu odpowiedniego poziomu rentowności oraz wysokiej jakościportfela kredytowego – mówi Leszek Niemycki, prezes zarządu DeutscheBank PBC.W roku 2011 saldo kredytów wzrosło o 20% osiągając poziom ponad 22542 mln zł. Dynamicznie rosła zarówno akcja kredytów hipotecznych,których saldo wzrosło o 35% względem końca roku 2010, osiągającpoziom 16 779 mln zł. Saldo kredytów dla firm zwiększyło się o 15% i nakoniec 2011 roku wyniosło 3 580 mln zł. Wzrost wolumenu kredytówfirmowych został osiągnięty dzięki wysokiej dynamice sprzedażykluczowych produktów z zakresu finansowania, m.in. kredytówinwestycyjnych. Dzięki wzmocnieniu działań w Obszarze KlientaBiznesowego, po 4 kwartałach 2011 roku sprzedaż kredytów firmowychDeutsche Bank PBC wzrosła o 30% w porównaniu z 4 kwartałami 2010 r. iwyniosła 2 362 mln zł. Równocześnie w roku 2011 Deutsche Bank PBCrealizował politykę udzielania kredytów gotówkowych oraz sprzedaży kartkredytowych dla segmentu klientów średniozamożnych i zamożnych.
  2. 2. Działania sprzedażowe w obszarze finansowania realizowano wedługwymogów ostrożnościowej polityki kredytowej, co pozwoliło na utrzymaniewysokiej jakości portfela kredytowego. Bank realizował również szeregdziałań mających na celu poszerzanie relacji z klientami poza wymiarkredytowy, oferując głównie produkty rozliczeniowe, depozytowe orazinwestycyjne.Saldo depozytów wyniosło na koniec 2011 roku 10 517 mln zł. Bankzwiększył o 30%, do poziomu 231 tysięcy, liczbę rachunkówindywidualnych oraz firm. Największy udział we wzroście miały darmowerachunki db NET (wzrost o 39%) oraz rachunki oszczędnościowe (wzrost o62%). Na koniec roku Deutsche Bank PBC obsługiwał łącznie niemal 390tys. Klientów indywidualnych i firmowych.W roku 2011 bank zaoferował inwestorom 27 subskrypcji produktówstrukturyzowanych z pełną lub częściową ochroną kapitału, które w obliczuniestabilnej sytuacji rynkowej stanowiły odpowiedź na oczekiwaniadotyczące wyższego bezpieczeństwa inwestowanych środków. Były onedostępne zarówno w formie certyfikatów w ofercie publicznej, jak i wformie ubezpieczeń z linii db Gwarancja. Dodatkowo oferta poszerzonazostała o 12 nowych subskrypcji rozwiązań z regularną składką - dbInwestuj w Przyszłość. Zdecydowana większość inwestycji w certyfikatystrukturyzowane oferowane przez Deutsche Bank PBC, zakończonych wminionym roku, przyniosła inwestorom dwucyfrową stopę zwrotu w skaliroku, jak np. zakończona w czerwcu 2011 r. trzecia edycja CertyfikatówExpress db WIG20, która po trzech latach dała inwestorom 42 proc. zyskuoraz emisja Certyfikatów Bonus db WIG20 zakończona w lipcu 2011 r. 50-proc. zyskiem po dwóch latach inwestycji.W Obszarze Klienta Detalicznego, po zakończeniu reorganizacji struktursprzedażowych, Bank posiada obecnie 169 Oddziałów bankowościdoradczej świadczącej usługi dla średniozamożnych oraz zamożnychKlientów detalicznych oraz mikrofilm, a także 5 Regionalnych CentrówInwestycyjnych obsługujących najbardziej zamożnych Klientówindywidualnych.W Obszarze Klienta Biznesowego, obok istniejących 5 Centrów Doradztwadla Firm, Bank utworzył w 2011 r. 18 Centrów Korporacyjnych (obecnie19), dedykowanych obsłudze Klientów biznesowych z segmentu średnich iwiększych firm.
  3. 3. Strategia 2012Obecny model biznesowy Deutsche Bank PBC zakłada kontynuacjęrozwoju w segmencie wymagających Klientów indywidualnych oraz Małychi Średnich przedsiębiorstw.Kluczowymi produktami w ofercie Banku pozostają: w Obszarze Klientadetalicznego - kredyty mieszkaniowe w PLN, kredyty gotówkowekierowane do średniozamożnych oraz zamożnych klientówindywidualnych, depozyty i produkty rozliczeniowe, a także produktyinwestycyjne, w tym fundusze inwestycyjne, plany emerytalne orazprodukty strukturyzowane, a w Obszarze Klienta Biznesowego - pełnaobsługa przedsiębiorstw realizujących transakcje krajowe imiędzynarodowe.Planowany jest dalszy rozwój oferty kredytów hipotecznych, wszczególności kredytów w PLN, przy utrzymaniu bardzo wysokiej jakościportfela. Produkty hipoteczne będą nadal wzbogacane o ofertę produktówpowiązanych, w tym: ubezpieczeń, planów inwestycyjnych, kont oraz kart.Walutowe kredyty hipoteczne będą stanowiły niszową ofertę Banku i będąoferowane Klientom uzyskującym przychody w walutach obcych orazosobom, których zdolność kredytowa znacząco przekracza wymogi KomisjiNadzoru Finansowego wynikające z rekomendacji SII/T oraz pozostałychzaleceń.Produkty kredytowe dla Klienta indywidualnego pozostają istotnymelementem rozwoju działalności Banku, przy czym głównym założeniemdla ich dystrybucji jest dbałość o zgodność z docelowym modelemsegmentacji Klientów. Planowany jest dalszy rozwój sprzedażyskierowanej do wybranych grup zawodowych, charakteryzujących sięodpowiednią wysokością i stabilnością osiąganych dochodów. Jednocześniedo Klientów zamożnych kierowana będzie nadal oferta finansowania podzastaw aktywów.Rozwój działalności depozytowej banku jest ukierunkowany na ciągłeposzukiwanie optymalnych rozwiązań produktowo-bilansowych,pozwalających na dbałość o lojalność Klientów i utrzymanie stabilnej bazydepozytowej, tworzenie elastycznych produktów depozytowych (kontoszczędnościowych, depozytów o zmiennym oprocentowaniu, wiązaniedepozytów i inwestycji) oraz zwiększanie transakcyjności klientów.Produkty inwestycyjne oraz inwestycyjno-ubezpieczeniowe pozostająkluczowym i docelowym przedmiotem działalności Deutsche Bank PBC. Wtym obszarze bank wdrożył na początku roku nowe, unikalne,
  4. 4. kompleksowe rozwiązanie emerytalne, w ramach którego ochrona kapitałui regularne oszczędzanie są bilansowane z bardziej dynamicznymistrategiami umożliwiającymi wysoki zwrot z inwestycji, celemmaksymalizacji korzyści Klienta w długim okresie. Bank będzie nadalutrzymywał pozycję jednego z wiodących dystrybutorów funduszyinwestycyjnych oraz wprowadzał do oferty różnorodne produktystrukturyzowane umożliwiające generowanie zysku powiązanego z pełnąlub częściową ochroną kapitału.W Obszarze Klienta Biznesowego planowane jest zwiększenie dynamikifinansowania bieżącego i inwestycyjnego, usług faktoringowych, obsługigotówkowej, a także doradztwa w zakresie finansowania transakcjihandlowych, w tym międzynarodowych oraz obsługi depozytów inadwyżek finansowych, również poprzez ofertę produktów inwestycyjnych.źródło: Deutsche Bank PBC

×