Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 4 pencemaran hingar

2,828 views

Published on

Prepared by : Masksedah bt Kamaluddin

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bab 4 pencemaran hingar

 1. 1. BAB 4 PENCEMARAN BUNYI C 5601 - TEKNOLOGI PERSEKITARAN
 2. 2. DEFINASI KAMUS FAJAR Pencemaran : Perbuatan / perkara yang mencemarkan Bunyi : Sesuatu yang dapat didengar dan dapat disukat kuat / lemahnya dengan menggunakan alat khas KAMUS PELAJAR Pencemaran : Perihal mencemari atau mencemarkan Bunyi : Sesuatu yang dapat didengar selain suara manusia seperti enjin kapal terbang dan sebagainya PENCEMARAN BUNYI BISING Suatu bunyi,tanpa mengira magnitudnya, yang memberi kesan fisiologi atau psikologi yang tidak diingini pada seseorang individu dan mengganggu keperluan sosial individu tersebut.
 3. 3. MASALAH BUNYI BISING <ul><li>MASALAH PENCEMARAN BUNYI BISING INI KURANG MENDAPAT PERHATIAN SAMA ADA DARI ORANG AWAM ATAU PIHAK BERKUASA KERANA SEBAB-SEBAB BERIKUT: </li></ul><ul><li>Tidak semua individu menganggap sesuatu bunyi itu membisingkan, malahan mungkin bunyi yang dianggap bising oleh sesetengah pihak merupakan keperluan bagi pihak yang lain. </li></ul><ul><li>Bunyi bising berlaku hanya untuk jangka masa yang pendek (hanya beberapa minit atau beberapa jam) jika dibandingkan dengan pencemaran air dan udara yang berlaku untuk jangkamasa panjang atau berterusan. </li></ul><ul><li>Kesan fisiologi atau psikologi yang disebabkan oleh pencemaran bunyi bising berlaku secara beransur-ansur dan mengambil masa bertahun-tahun. Oleh itu agak sukar pihak yang terlibat untuk mengaitkan kesan yang dialami dengan masalah bunyi bising. </li></ul>
 4. 4. TIGA faktor akan menentukan sama ada sesuatu yang kita dengar itu bunyi bising atau tidak. Faktor-faktor tersebut adalah:- Magnitud atau kuantiti bunyi Kualiti bunyi Atitud pendengar atau penerima terhadap bunyi Atitud pendengar / penerima pula akan berubah-ubah bergantung kepada masa dan keadaan. Oleh itu bunyi yang mempunyai kuantiti dan kualiti yang sama boleh jadi diperlukan pada hari siang hari tetapi dianggap mengganggu pada waktu malam. Contohnya; sebuah lagu mungkin sedap didengar sewaktu kita berada di dalam kereta, tetapi jika lagu yang sama dimainkan pada tahap yang sama pada waktu malam ianya dianggap mengganggu kerana atitud kita sudah berubah.
 5. 5. PENGKELASAN BUNYI <ul><li>MUZIK </li></ul><ul><li>Bunyi yang terdiri daripada frekuensi-frekuensi yang ada hubungan antara satu sama lain & kita mengesan suatu keseragaman dalam bunyi itu. </li></ul><ul><li>HINGAR </li></ul><ul><li>Bunyi yang didengar terdiri daripada frekuensi & keamatan yang berbeza-beza secara rawak maka kita tidak dapat mengesan sesuatunya indah dalam bunyi itu. </li></ul>
 6. 6. KONSEP BUNYI <ul><li>Bunyi yang terhasil dari getaran objek yang menghasilkan gelombang mekanik melalui satu medium berjirim seperti gas, cecair ataupun pepejal. </li></ul>PRINSIP BUNYI Apabila kon bergetar kehadapan, molekul-molekul udara didepannya dimampatkan. Apabila kon bergetar ke belakang, molekul-molekul udara di depannya direnggangkan. Suatu siri mampatan & regangan molekul dihasilkan.
 7. 7. Regangan Regangan Regangan Arah perambatan λ λ f = frekuensi λ = panjang gelombang A = amplitud Sumber bunyi Mampatan Mampatan Mampatan A A Sesaran,m Jarak (m)
 8. 8. Halaju bunyi, V = f λ <ul><li>Bergantung kepada </li></ul><ul><ul><li>Suhu gas </li></ul></ul><ul><ul><li>Jisim molekul gas </li></ul></ul><ul><li>Jika suhu tinggi, halaju bunyi tinggi. Pada suhu yang sama, halaju bunyi tinggi jika jisim molekul gas rendah. </li></ul><ul><li>Halaju bunyi lebih tinggi dalam cecair & pepejal berbanding gas kerana kedudukan molekul-molekul cecair dan pepejal lebih rapat berbanding molekul-molekul dalam gas. </li></ul>
 9. 9. Panjang gelombang, λ <ul><li>Panjang gelombang, λ ialah jarak antara dua titik berturutan yang bergetar sefasa, contohnya; jarak antara dua puncak berturutan / jarak antara 2 lembangan / keadaan yang sama </li></ul>
 10. 10. Frekuensi bunyi,f <ul><li>Frekuensi bunyi,f ialah bilangan getaran lengkap yang dibuat suatu jasad yang bergetar dalam masa satu saat. </li></ul><ul><li>Unit bagi frekuensi = hertz (Hz) </li></ul><ul><li>Frekuensi = bilangan getaran yang lengkap </li></ul><ul><li>Masa yang diambil </li></ul><ul><li>Amplitud,A </li></ul><ul><li>Amplitud ialah sesaran maksimum suatu jasad dari kedudukan keseimbangannya. </li></ul>
 11. 11. KENYARINGAN & KELANGSINGAN BUNYI <ul><li>Suatu nada muzik ialah suatu bunyi yang mempunyai frekuensi yang tertentu. </li></ul><ul><li>Bunyi yang frekuensi tidak seragam -> BISING </li></ul><ul><li>Ciri-ciri bagi suatu nada muzik ialah </li></ul><ul><ul><li>KENYARINGAN </li></ul></ul><ul><ul><li>KELANGSINGAN </li></ul></ul>
 12. 12. KENYARINGAN BUNYI <ul><li>Kenyaringan suatu gelombang bunyi bergantung kepada kadar pemindahan tenaga tentu melalui seunit luas yang berserenjang kepada arah perambatan gelombang itu. </li></ul><ul><li>Kenyaringan bunyi α kuasa & amplitud. </li></ul><ul><li>Contoh :- petikan gitar lebih kuat ( amplitud lebih besar ) menghasilkan bunyi yang lebih kuat kenyaringannya dan didengar sebagai bunyi lebih kuat. </li></ul>Amplitud tinggi, kenyaringan tinggi Amplitud rendah, kenyaringan rendah
 13. 13. KELANGSINGAN BUNYI <ul><li>Kelangsingan bunyi bergantung kepada frekuensi gelombang bunyi. </li></ul><ul><li>Bunyi lebih tinggi frekuensinya mempunyai kelangsingan yang tinggi. </li></ul>Frekuensi tinggi, kelangsingan tinggi Frekuensi rendah, kelangsingan rendah
 14. 14. JENIS KEBISINGAN <ul><li>Kebisingan Selanjar </li></ul><ul><li>Kebisingan Fluktuasi </li></ul><ul><li>Bunyi Hentaman / Impuls </li></ul><ul><li>Kebisingan Selang Seli </li></ul>
 15. 15. <ul><li>KEBISINGAN SELANG SELI </li></ul><ul><li>Bunyi yang terjadi dalam masa tertentu sahaja. </li></ul><ul><li>Contoh; kerja menggergaji kayu dihentikan untuk beberapa waktu. </li></ul><ul><li>BUNYI HENTAMAN / IMPULS </li></ul><ul><li>Bunyi bising yang tinggi intensitinya & tempoh terjadinya adalah pendek. </li></ul><ul><li>Contoh; tembakan senjata api </li></ul><ul><li>KEBISINGAN FLUKTUASI </li></ul><ul><li>Perubahan fluktuasi antara 2 puncak gelombang yang tinggi dengan yang rendah >3dB. </li></ul><ul><li>KEBISINGAN SELANJAR </li></ul><ul><li>Intensiti (tenaga bunyi) kebisingan yang malar </li></ul><ul><li>Perubahan intensiti antara 2 puncak gelombang bunyi adalah <3dB </li></ul>
 16. 16. Aras Bunyi Aras Bunyi Aras Bunyi < 3dB – Kebisingan selanjar > 3dB – Kebisingan fluktuasi Kebisingan selang seli masa masa masa
 17. 17. JENIS-JENIS BUNYI BISING * `Steady Wide Band Noise’ - Meliputi bunyi dengan batas ulangan yang luas - Contoh : Mesin biasa, Keriuhan Di Pasar, Trafik * `Steady Narrow Band Noise’ - Tenaga bunyi tertumpu kepada ulangan tertentu. - Contoh : Mesin Rumput, Gergaji Rantai, Pengetam
 18. 18. * `Impact Noise’ - Bunyi tunggal yang pendek. - Contoh : Letupan, Tembakan senjatapi. * `Repeated Impact Noise’ - Bunyi tunggal yang berulangan. - Contoh : Memaku, Memahat. * `Intermittent Noise’ - Contoh : Pengangkutan Udara, Lalulintas.
 19. 19. FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PENGELUARAN BUNYI * Ulangan (Hz) - Lebih tinggi ulangan maka lebih tinggi perasaan ketidakselesaan. * Kekuatan Bunyi (dB) - Lebih tinggi/kekuatan sesuatu bunyi , lebih tinggi pula kadar kacau ganggu ke atas individu.
 20. 20. * Kekerapan Dan Tempoh - Bunyi bising berterusan akan memberikan kacau ganggu dari bunyi yang tidak kerap kedengaran. * Keperluan - Jika sesuatu bunyi dihasilkan difikirkan tidak perlu, ketidakselesaan akan bertambah. * Kepekaan - Kepekaan dan sikap atau perasaan seseorang terhadap bunyi bising.
 21. 21. Skala Aras Kuasa dan Kekuatan Bunyi Suara bisikan 30 0.0000001 60 0.000001 Suara pada aras perbualan 70 0.00001 80 0.0001 Pekikan suara 90 0.001 Kenderaan di jalan 100 0.01 Radio yang kuat 110 0.1 Piano 120 1 Organ paip 130 10 Orkestra besar 140 100 Kapal terbang berkipas empat 150 1,000 Engin turbo jet 160 10,000 Kapal terbang jet yang hendak naik 170 100,000 Roket 195 25,000,000 – 40,000,000 Punca Kekuatan Bunyi (decibel) Kuasa (Watt)
 22. 22. PUNCA-PUNCA BUNYI * KENDERAAN Udara - Kapalterbang, jet, Darat - Keretapi, kereta, lori, bas, motosikal Air - Kapal, Bot * PERINDUSTRIAN Kilang-kilang * PEMBINAAN Kerja-kerja menghentam cerucuk, “jack hammer”
 23. 23. PUNCA-PUNCA PENCEMARAN BUNYI <ul><li>Bunyi kenderaan bermotor merupakan penyumbang ke arah pencemaran ini (kereta,motosikal, bas, lori, keretapi, kapal terbang dsb) </li></ul>
 24. 24. Kajian Kesan Lalu lintas <ul><li>Kajian Jabatan Alam Sekitar Malaysia mendapati punca utama bunyi di bandar‑bandar utama di Malaysia adalah daripada lalu lintas.Purata bunyi lalu lintas di bandar‑bandar utama di Semenanjung Malaysia adalah 71.6 dBA pada siang hari dan 70.4 dBA pada malam hari. </li></ul><ul><li>Terdapat beberapa faktor yang boleh mempengaruhi bunyi lalu lintas, antaranya ialah: </li></ul><ul><li>(a) Permukaan jalan & jenis jalan </li></ul><ul><li>Jalan yang diperbuat daripada konkrit memberikan kesan bunyi 5 dBA lebih daripada jalan aspal. Permukaan jalan basah juga akan memberikan kesan yang lebih bising berbanding dengan permukaan jalan yang kering. </li></ul><ul><li>(b) Kelajuan kenderaan </li></ul><ul><li>Kadar hasilan bunyi berkadar terus dengan kelajuan sesebuah kenderaan. Kajian di Kanada mendapati kenderaan yang dipandu pada kelajuan 63 ‑ 67 kmj -1 memberikan mengeluarkan bunyi sebanyak 67 dBA dan meningkat kepada 73 dBA apabila kelajuannya 100 ‑ 110 kmj -1 </li></ul><ul><li>(c) Nisbah laluan lori </li></ul><ul><li>Kadar hasilan bunyi juga berkadar terus dengan kuantiti lori yang melalui sesuatu jalan. Hal ini terjadi disebabkan lori merupakan kenderaan terbising di jalan raya. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>(d) Kecerunan dan persimpangan jalan </li></ul><ul><li>Kajian di Sweden menunjukkan 5% kecerunan jalan menyumbang kepada peningkatan paras bunyi sebanyak 4 dBA, terutamanya apabila lori melalui kecerunan tersebut. Bagi persimpangan jalan yang mempunyai lampu isyarat pula, peningkatan paras bising didapati berlaku antara 3 ‑ 5 dBA. </li></ul><ul><li>(e) Keadaan cuaca </li></ul><ul><li>Faktor cuaca bergantung kepada keadaan suhu dan angin. Kajian menunjukkan suhu boleh memberikan perubahan yang besar kepada kekuatan bunyi sehingga 20 dBA (maksimum) dan angin pula sehingga 30 dBA. </li></ul><ul><li>(f) Pembalikan pada bangunan </li></ul><ul><li>Pembalikan bunyi bertentangan dengan arah puncanya terjadi disebabkan setiap permukaan tidak mampu menyerap ke semua gelombang bunyi. Dinding atau bangunan yang didirikan berhampiran jalan atau sumber bunyi didapati boleh memberikan peningkatan paras bunyi sebanyak 3 dBA. </li></ul><ul><li>Faktor‑faktor lain seperti jenis & kuasa enjin, tayar, sistem penyejukan & ekzos juga mempengaruhi bunyi yang dikeluarkan oleh kenderaan. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Kapal terbang </li></ul><ul><li>Bunyi kapal terbang amat ketara bagi komuniti yang tinggal berhampiran lapangan terbang. Bunyi kapal terbang bergantung kepada jenisnya, kuasa enjin dan keadaan operasi di lapangan terbang. </li></ul><ul><li>Keretapi </li></ul><ul><li>Masalah bunyi sumber ini lebih ketara di kawasan‑kawasan tertentu sahaja, misalnya di kawasan luar bandar yang biasanya terdapat landasan keretapi yang melaluinya. Punca utama bunyi adalah daripada roda dan landasan keretapi. Bunyi juga berubah mengikut jenis, struktur laluan dan kecerunan.Kelajuan keretapi berkadar terus dengan bunyi, gandaan kelajuan akan meningkatkan kebisingan sebanyak 6 dBA. Purata kelajuan yang meningkat sebanyak 10 kmj -1 menghasilkan pertambahan bunyi daripada roda keretapi sebanyak 2 dBA. Selain itu, bunyi juga berpunca daripada isyarat wisel yang dikeluarkan oleh keretapi berkenaan. </li></ul>
 27. 27. PUNCA-PUNCA PENCEMARAN BUNYI <ul><li>Aktiviti perindustrian. Bunyi-bunyi ini datangnya daripada penggunaan jentera, mesin,kenderaan dsb </li></ul><ul><li>Aktiviti-aktiviti sosial dan rekreasi yang dijalankan di luar bangunan. </li></ul>
 28. 28. PUNCA-PUNCA PENCEMARAN BUNYI <ul><li>Aktiviti-aktiviti pembinaan terutama operasi penanaman cerucuk. </li></ul><ul><li>Kuari juga merupakan ejen pencemaran bunyi. Bunyi berpunca dari pemecahan batu, enjin gerudi dan pemunggahan batu ke lori </li></ul>
 29. 29. PUNCA-PUNCA PENCEMARAN BUNYI <ul><li>Aktiviti-aktiviti domestik seperti bunyi dari peralatan rumah (seperti radio, penyedut hampagas) dan binatang peliharaan. </li></ul>
 30. 30. PENGUKURAN BUNYI Kaedah <ul><li>Meter Arus Bunyi </li></ul><ul><li>Mengukur tekanan bunyi </li></ul><ul><li>Terdapat berbagai-bagai jenis mengikut ketepatan mengukur aras bunyi </li></ul><ul><li>Penganalisis Jalur Oktaf </li></ul><ul><li>Mempunyai penapis elektronik yang membolehkan ia mengukur intensiti bunyi pada jalur frekuensi yang dikehendaki </li></ul><ul><li>Mengetahui pada frekuensi berapakah bunyi bising paling ketara. </li></ul><ul><li>Dosimeter </li></ul><ul><li>Dapat mengukur jumlah dos bunyi bising yang diterima oleh individu tertentu dalam jangkamasa tertentu </li></ul><ul><li>Dapat merekodkan intensiti bunyi dan masa pendedahannya </li></ul><ul><li>Memerlukan seseorang yang mahir dan berkelayakan </li></ul>
 31. 31. METER ARAS BUNYI <ul><li>Komponen asas </li></ul><ul><ul><li>Mikrofon </li></ul></ul><ul><ul><li>Amplifier </li></ul></ul><ul><ul><li>Penapis frekuensi </li></ul></ul><ul><ul><li>Alat paparan </li></ul></ul><ul><li>Fungsi </li></ul><ul><ul><li>Menghasilkan satu jenis ketepatan untuk ukuran bunyi bising dan analisis yang dijalankan adalah secara sistematik. </li></ul></ul><ul><li>Kebaikan </li></ul><ul><ul><li>Alat mudah digunakan </li></ul></ul><ul><ul><li>Senang & boleh di bawa ke mana-mana </li></ul></ul><ul><ul><li>Boleh terus memaparkan data pada skrin </li></ul></ul><ul><ul><li>Boleh menghasilkan graf setelah data diperolehi </li></ul></ul>
 32. 32. Kaedah pengukuran <ul><li>Kedudukan kawasan kajian ditentukan dan dikenalpasti bagi penentuan bacaan paras bunyi yang sesuai </li></ul><ul><li>Membuat pengujian alat untuk tujuan kejituan bacaan </li></ul><ul><li>Alat didirikan di atas tripod pad ketinggian 1.5m dari aras tanah. Pastikan tiada sebarang objek berdekatan dengan alat. Sekurang-kurangnya 2.5m dari alat. Alat model hendaklah berkedudukan condong 45 0 . Penapis digunakan untuk menutup mikrofon bagi mengelakkan sebarang gangguan yang memberi kesan kepada bacaan seperti angin dan habuk </li></ul><ul><li>Bacaan disetkan untuk jangkamasa tertentu ( 1 jam ) </li></ul><ul><li>Bacaan diambil pada skrin alat </li></ul><ul><li>Pengantaran data pada pencetak untuk proses keputusan. </li></ul>
 33. 33. Balikan bunyi ketika pengukuran
 34. 34. PENCEMARAN BUNYI DAN KESAN KE ATAS KESIHATAN Definasi Sainstifik Signal yang tiada memberi apa-apa informasi dan kekuatannya berubah secara mendadak dari masa ke semasa. Definasi Biasa Bunyi yang tidak disukai yang memberi ketidakselesaan.
 35. 35. PARAS BUNYI YANG DISARANKAN <ul><li>Piawaian bunyi bising mempunyai hak-hak yang digubal berdasarkan maklumat-maklumat saintifik untuk melindungi; </li></ul><ul><ul><li>Tahap kesihatan manusia </li></ul></ul><ul><ul><li>Kebajikan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pendedahan kacau ganggu kepada komuniti </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengurangan gangguan bunyi bising ke tahap yang selamat </li></ul></ul>
 36. 36. Paras bunyi yang disarankan oleh WHO Kesukaran berbual Kerap terjaga untuk tidur 45 dB 35 dB Domestik / Dalam Rumah Siang hari Malam hari Peningkatan gangguan Kesukaran untuk tidur 55 dB 45 dB Kampung / Kawasan Bandar Siang hari Malam hari Risiko menghadapi masalah pendengaran 75 dB (8 jam) Industri sektor pekerjaan KESAN JIKA < DARI HAD BUNYI HAD BUNYI SEKTOR
 37. 37. KESAN PENCEMARAN BUNYI BISING <ul><li>KESAN BIOLOGI & PSIKOLOGI </li></ul><ul><li>Gangguan Komunikasi </li></ul><ul><li>Kesan Kepada Kesihatan </li></ul><ul><li>Kesan Kepada Habiliti </li></ul><ul><li>KESAN TERHADAP EKONOMI </li></ul><ul><li>Kesan Kepada Nilai Harta Benda </li></ul>
 38. 38. 1) Gangguan Komunikasi <ul><li>Rasa kurang selesa untuk bercakap </li></ul><ul><li>Mungkin salah tafsir arahan, ketidak sempurnaan dalam melakukan tugas </li></ul><ul><li>Contohnya; </li></ul><ul><li>Semasa sesi pembelajaran, mesyuarat, pengumuman, arahan, perhimpunan </li></ul>
 39. 39. 2) Kesan Kepada Kesihatan <ul><li>Terbahagi kepada dua : </li></ul><ul><ul><li>Kesan Kepada Telinga (Auditory Effect) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kesan Di Luar Telinga (Non Auditory Effect) </li></ul></ul>
 40. 40. i) Kesan Kepada Telinga a) Kesan Semerta - Disebabkan bunyi yang kuat (>120 dB) - Menyebabkan pecah selaput tympanum, kerosakan tulang kecil pendengaran. - Hilang pendengaran kekal. b) Kesan Kronik - Pendedahan berpanjangan kepada bunyi kuat (>85 dB - 5 tahun, > 8 jam sehari) - Lebih tinggi frekuensi, kerosakan koklia tinggi
 41. 41. c) TTS (Temporary Threshold Shift) - Threshold pendengaran tinggi semasa bekerja di tempat bising. - Kembali asal setelah 12 jam keluar dari suasana bising. d) PTS(Permanent Threshold Shift) - Pendedahan berulangan - threshold pendengaran tidak kembali kepada ‘base line’ asal.
 42. 42. * Kesan Di Luar Telinga a) Kesan Fisiology - Meningkatkan Tekanan darah melalui galakan ANS (Autonomy Nerves System) - Meningkatkan Pergerakan Otot. b) Kesan Psychosomatic. - Sakit Kepala, pening, loya, muntah - Nystagmus (pergerakan mata tak dapat dikawal)
 43. 43. c) Kesan Pyscology - Gangguan Percakapan - Annoyance (Ketidakselesaan) Ulangan Tinggi, intensiti kuat Dipengaruhi oleh faktor lain- faktor fizikal, altitude. - Kesan Tingkahlaku Mutu kerja dan kecekapan menurun.
 44. 44. - Keletihan Gangguan saraf dan ketegangan d) Lain-lain - Mudah marah - Sering merasa cemas.
 45. 45. 3) Kesan Kepada Habiliti <ul><li>Perasaan yang terganggu </li></ul><ul><li>Bunyi merupakan penyebab terjadinya sakit jiwa tetapi sukar untuk meramalkan sifat dan tahap kesannya kerana setiap individu mempunyai sifat dan tahap penerimaan yang berbeza. Gangguan ini merupakan suatu konsep yang kompleks dan sukar untuk dikaitkan dengan kepekaan seseorang kerana ia bergantung kepada berbagai‑bagai faktor seperti persekitaran, masa & jangka masa bunyi, kebiasaan dan citarasa seseorang. </li></ul><ul><li>Gangguan tidur </li></ul><ul><li>Gangguan tidur bergantung kepada: </li></ul><ul><li>Rangsangan bunyi </li></ul><ul><ul><ul><li>Jenis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kekuatan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tempoh masa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ulangan atau kekerapan </li></ul></ul></ul><ul><li>Tahap tidur </li></ul><ul><ul><ul><li>Tidur nyenyak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tidur kurang nyenyak </li></ul></ul></ul><ul><li>Alam persekitaran </li></ul><ul><ul><ul><li>Sifat individu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Umur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kesihatan </li></ul></ul></ul>
 46. 46. KESAN TERHADAP EKONOMI Kesan Kepada Nilai Harta Benda <ul><li>Penurunan nilai hartanah bagi kawasan yang berdekatan dengan kawasan kilang & industri / jalanraya utama </li></ul>
 47. 47. KAEDAH PENEBATAN HINGAR <ul><li>Perlindungan Dari Penerima </li></ul><ul><li>Menambah Jarak Laluan </li></ul><ul><li>Pengadang Hingar </li></ul><ul><li>Kawalan Pada Punca </li></ul>
 48. 48. KAEDAH PENEBATAN HINGAR DI TEMPAT KERJA. <ul><li>Penguatkuasaan dari pihak kilang untuk :- </li></ul><ul><ul><ul><li>Dari mana bunyi itu datang </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bagaimana nak atasi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Apa yang perlu dilakukan </li></ul></ul></ul><ul><li>Mengawasai punca bunyi melalui rekabentuk </li></ul><ul><ul><ul><li>Reduce impact forces </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reduce speeds & pressure </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reduce frctional resistance </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reduce radiating area </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reduce noise leakage </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Isulate & dampen vibtrating element </li></ul></ul></ul><ul><li>Noise control in the tranmission path </li></ul><ul><ul><ul><li>Separation </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Absorbing material </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Acoustical lining </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Barriers dan panel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trasnmission loss </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Enclosures </li></ul></ul></ul><ul><li>Control of noise source by redress </li></ul><ul><ul><ul><li>Balancing rotating parts </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reduce frictional resistance </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Apply damping materials </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Soil noise leaks </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perform routine maintenance </li></ul></ul></ul><ul><li>Protect the receiver </li></ul><ul><ul><ul><li>When all else fails </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alter work schedule </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ear protection </li></ul></ul></ul>
 49. 49. HAD ARAS HINGAR YANG DAPAT DITERIMA 50‑60dB Kafetaria 40‑60dB Restoran. 40‑55dB Pejabat Am, Kedai, Stor 40‑45dB Bilik Mesyuarat Perniagaan 40‑50dB Bank 35‑45dB Pejabat Persendirian 40dB Bilik Tamu 35dB Bilik Tidur (Hotel) 30dB Bilik Tidur (rumah Pangsa) perumahan 25dB Bilik Tidur (Rumah Persendirian) 40‑45dB Bilik Mahkamah Bilik Persidangan 35‑40dB Gereja 25‑35dB Dewan Konsert Auditorium 25‑30dB Bilik Bedah 20‑25dB Wad Persendirian (Hospital) 25‑35dB Wad Awam (Hospital) Kesihatan 35‑45dB Perpustakaan 20‑35dB Bilik Belajar (Persendirian) 30‑40dB Bilik Kuliah, Bilik Darjah Pendidikan 40‑50dB Makmal 60‑90dB Bengkel Berat 40‑60dB Bengkel Ketepatan Perindustrian
 50. 50. PERUNDANGAN BERKAITAN BUNYI DI MALAYSIA
 51. 51. K A W A L A N K E A T A S S U M B E R P E N G E L U A R B U N Y I K A W A L A N K E A T A S L A L U A N B U N Y I K A W A L A N K E P A D A P E N D E N G A R K A E D A H P E R A N C A N G A N G U N A T A N A H
 52. 52. <ul><li>Kaedah ini merupakan cara kawalan paling berkesan. Apabila bunyi sudah dibebaskan oleh sumber ke alam persekitaran, ia akan menjadi satu masalah yang sukar dirawat.Kawalan kepada sumber boleh dilakukan dengan dua cara. </li></ul><ul><ul><li>Mengubah suai ciri‑ciri sumber serta pembinaan teknologi baru, misalnya penciptaan minyak pelincir atau penggunaan bahan‑bahan yang dapat mengurangkan geseran dan dengungan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyediakan alat‑alat yang dapat menyerap bunyi seperti melingkungi sumber dengan bahan penyerap bunyi. </li></ul></ul><ul><li>Kebiasaannya, pengurangan bunyi pada sumber adalah terhad disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya penciptaan teknologi baru bagi tujuan mengurangkan bunyi memerlukan masa yang panjang dan kos yang tinggi sehingga ekonomi tidak membenarkan lagi pengurangan bunyi dibuat. </li></ul>1) KAWALAN KE ATAS SUMBER PENGELUAR BUNYI
 53. 53. 2) KAWALAN KE ATAS LALUAN BUNYI <ul><li>Bunyi boleh dikurangkan jika laluan dan penyebarannya dihalang oleh rintangan seperti tembok, tambakan tanah dan sebagainya. Ini adalah kerana bunyi telah diserap atau ditapis dan diserakkan oleh hadangan tersebut. Pembinaan tembok berupaya mengurangkan bunyi sebanyak 10 ‑ 15 dBA. Prinsip kawalan kepada laluan dan penyebaran bunyi amat sesuai digunakan dalam perancangan bandar bagi mengurangkan bunyi. Walau bagaimanapun, faktor ketinggian, tebal dan jenis tembok yang digunakan menentukan paras bunyi yang boleh dikurangkan. </li></ul><ul><li>Penurunan bunyi adalah berkadar terus dengan jarak sumber bunyi; semakin jauh sumber bunyi, maka semakin berkurangan bunyi. </li></ul>
 54. 54. 3) KAWALAN KEPADA PENDENGAR <ul><li>Kawalan kepada pendengar bermaksud menghalang bunyi daripada diterima oleh pendengarnya. </li></ul><ul><li>Tindakan boleh diambil bagi pihak penerima bunyi secara meletakkan penerima bunyi jauh dari sumber bunyi atau meletakkan suatu penghalang bunyi di antaranya. </li></ul><ul><li>Perancangan tapak dan reka bentuk landskap yang baik amat sesuai dilakukan berdasarkan prinsip ini seperti pelan susun atur, pendekatan seni taman dan perkawasan aktiviti. </li></ul><ul><li>Penggunaan alat pelindung pendengaran juga berkesan bagi mengurangkan masalah bunyi. Penutup telinga berupaya mengurangkan bunyi sebanyak 50 dBA; sumbat gentian kaca dan span dapat mengurangkan bunyi sebanyak 37 dBA. </li></ul>
 55. 55. 4) KAEDAH PERANCANGAN GUNA TANAH <ul><li>Perancangan gunatanah atau lebih dikenali sebagai perancangan bandar & wilayah ataupun perancangan fizikal adalah sebagai seni & sains mengatur penggunaan tanah seperti penempatan bangunan, kawasan industri, kawasan lapang serta laluan perhubungan bagi mencapai keseimbangan yang optimum dari segi ekonomi, keselesaan & estetika. Tujuan perancangan guna tanah ialah untuk mengarah pembangunan & penggunaan tanah bagi memenuhi kebajikan ekonomi, sosial dan alam sekitar. </li></ul><ul><li>Perancangan guna tanah dibuat dalam dua bentuk iaitu: </li></ul><ul><ul><li>Perancangan berbentuk penggubalan polisi melalui pembentukan rancangan pembangunan (rancangan struktur & rancangan tempatan) bertindak sebagai petunjuk arah pembangunan. Polisi yang digubal di peringkat rancangan struktur akan diterjemah & diperincikan untuk dilaksanakan di peringkat rancangan tempatan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem kawalan pembangunan bertindak sebagai agen pelaksanaan & pengubahsuaian polisi yang ditetapkan dalam rancangan pembangunan. </li></ul></ul>
 56. 56. PERANCANGAN GUNA TANAH <ul><li>1) Pengezonan Guna Tanah </li></ul><ul><li>2) Penyediaan Halangan </li></ul><ul><li>3) Had Paras Bunyi Mengikut </li></ul><ul><li>Sempadan Zon </li></ul><ul><li>4) Pengurusan Lalu Lintas </li></ul><ul><li>5) Kaedah Lain Pengawalan </li></ul>
 57. 57. 1) Pengezonan Guna Tanah <ul><li>Pengezonan atau perkawasan guna tanah digunakan oleh pihak berkuasa tempatan untuk melindungi kepentingan awarn melalui peraturan kegunaan tanah dan bangunan. </li></ul><ul><li>Perkawasan guna tanah dibuat atas prinsip bahawa guna tanah bandar mungkin dibahagikan kepada beberapa zon. </li></ul><ul><li>Kawasan yang mempunyai ciri‑ciri yang sama dikumpulkan bersama dalam satu zon supaya percanggahan antara aktiviti dapat dihindari atau diminimurnkan. </li></ul><ul><li>Guna tanah dikumpulkan atau diagihkan dalam zon‑zon tertentu mengikut kesesuaiannya serta mengikut fungsi dan bentuknya </li></ul>
 58. 58. 2) Penyediaan Halangan – Rintangan Fizikal <ul><li>Boleh menghalang bunyi bising sebanyak 10 -15 dB. </li></ul><ul><li>Faktor bergantung kepada:- </li></ul><ul><ul><li>Ketinggian tembok </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketebalan tembok </li></ul></ul><ul><ul><li>Jenis tembok </li></ul></ul><ul><li>Ciri‑ciri yang perlu pada sesuatu rintangan fizikal supaya ia dapat berfungsi dengan baik bagi mengurangkan bunyi ialah: </li></ul><ul><ul><li>Keras/teguh, supaya ia tidak turut bergetar dan bergerna, </li></ul></ul><ul><ul><li>Mempunyai cukup jisim untuk menahan pancaran bunyi, boleh menyerap bunyi melalui keupayaan penyerapan. </li></ul></ul>Lemah Lemah Lemah Tembok kayu Sederhana Sederhana Sangat Baik Tembok Konkrit Baik Baik Sangat Baik Tembok Bata Sangat Baik Baik Tiada, tetapi tidak bergema Tambakan Tanah Penyerapan (Damping) Jisim (Mass) Keteguhan (Stiffness) Jenis
 59. 59. Tembok ‘Sound Fighter LSE Walls Panels’ <ul><li>Kebaikan </li></ul><ul><ul><li>Mudah dikendalikan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tatacara pemasangan mudah </li></ul></ul><ul><ul><li>Menjimatkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak memerlukan tenaga buruh yang ramai </li></ul></ul><ul><li>Ciri-ciri </li></ul><ul><ul><li>Penyerapan bunyi </li></ul></ul><ul><ul><li>mempunyai ciri-ciri dinding penyerap bunyi </li></ul></ul><ul><ul><li>Nipis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Panel nipis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Berat satru panel 5lbs setiap kaki persegi </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ketahanlasakan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tahanlasak terhadap tindakbalas kimia akibat lelasan cat dan bahan pencuci tanpa rosakan panel </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Binaan bermodul </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mudah dipasang dan mudah dikendalikan </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ujian UV </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jenis tahan lama terhadap sinaran matahari </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mudah berkarat / mudah nampak kekotoran </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Rintangan angin </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Berupaya menahan angin pada kelajuan 200 mph </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ketinggian </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ketinggian boleh mencapai 35 kaki untuk mengurangkan bunyi bising </li></ul></ul></ul>
 60. 60. <ul><li>2) Penyediaan Halangan - Penanaman Pokok Dan Kawasan Lapang </li></ul><ul><li>Pokok yang berbentuk menegak, berdaun tajam serta kecil dan ranting yang menegak ke atas dapat mengurangkan bunyi bising pada kadar 4 ‑ 6 dBA berbanding dengan pokok yang tinggi membulat dan menegak serta mendatar dengan ukuran panjang daun kira‑kira 7.5 cm (3 inci) boleh mengurangkan lebih kurang 6 ‑ 8 dBA. </li></ul><ul><li>Bagi menebat bunyi antara 8 ‑ 12 dBA, pokok yang sesuai adalah daripada jenis yang tinggi dan membulat dengan daun berukuran antara 10 ‑ 15 cm (4 ‑ 6 inci) </li></ul><ul><li>Sekelompok pokok yang ukuran lebarnya 30 meter (100 kaki) dapat mengurangkan bunyi sebanyak 7 dBA. </li></ul><ul><li>Pokok dan belukar yang ditanam secara rawak hanya berupaya mengurangkan bunyi sebanyak 2 dBA hingga 5 dBA pada jarak 100 meter berbanding dengan pokok yang ditanam secara sistematik yang dapat mengurangkan sebanyak 10 dBA hingga 15 dBA pada jarak yang sama </li></ul>
 61. 61. <ul><li>Kajian pernah mendapati jika rumput, tumbuhan renek dan pokok ditanam di cerun yang menghadap punca bunyi, kadar kebisingan dapat dikurangkan 8 hingga 10 dBA (Iihat Rajah 1). </li></ul>Rajah 1: Penapisan bunyi bising oleh tumbuhan hijau Rajah 2 : Pengurangan bunyi bising melalui tambakan tanah, tembok pengadang dan penanaman pokok
 62. 62. Zon Penampan Bukan Kediaman <ul><li>Zon penampan seperti bangunan kedai, pejabat atau industri ringan diletakkan di antara jalan raya yang bising dengan kawasan kediaman. </li></ul><ul><li>Kaedah ini lebih sesuai dari segi ekonomi kerana tanah yang mahal dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang berekonomi. </li></ul><ul><li>Rajah 3 menunjukkan contoh penyusunan guna tanah yang direka untuk mengasingkan komuniti dalarn kumpulan atau zon yang sepadan iaitu untuk melindungi kawasan kediaman daripada bunyi lalu lintas dan lapangan terbang melalui kaedah perkawasan dan zon penampan bukan kediaman. </li></ul>Kawasan Industri Kawasan Perdagangan Kawasan Kediaman Jalan Utama RAJAH 3
 63. 63. 3) Had Paras Bunyi Mengikut Sempadan Zon 65 75 Berat 55 65 Am 50 60 Ringan INDUSTRI 65 75 Bukan Kediaman 60 65 Bercampur 55 60 Kediaman BANDAR 60 60 Bukan Kediaman 50 60 Bercampur 40 50 Kediaman PINGGIR BANDAR 40 50 LUAR BANDAR (2200-0700) (0700–2200) Malam Siang Klasifikasi Paras Bunyi (dBA)
 64. 64. 4) Pengurusan Lalu Lintas <ul><li>Mengasingkan Kenderaan Dari Penerima </li></ul><ul><li>Menyediakan laluan untuk kenderaan berat jauh dari kawasan perumahan atau membataskan penggunaan jalan tempatan pada waktu‑waktu tertentu sahaja. </li></ul><ul><li>Selain itu, laluan bas dan jalan‑jalan utama terutamanya di kawasan perumahan perlulah direka bentuk sedemikian rupa sehingga, dapat menghindari masalah bunyi. </li></ul><ul><li>Melancarkan Pengaliran Lalu lintas </li></ul><ul><li>Keadaan ini boleh dicapai dengan menyediakan laluan khusus untuk lalu lintas yang membuat perjalanan terus tanpa melalui pusat bandar. </li></ul><ul><li>Di samping itu, pembinaan persimpangan termasuk persimpangan lampu isyarat dapat dikurangkan dengan adanya jalan khusus atau jalan pintas untuk kenderaan yang jalan terus. Tanpa persimpangan berlampu isyarat, paras bunyi bising lalu lintas dapat dikurangkan </li></ul><ul><li>Bagi kawasan kediaman pula, dengan melancarkan pengaliran lalu lintas, kenderaan luar tidak akan melalui kawasan tersebut sebagai laluan altematif. Dengan ini bunyi lalu lintas di kawasan tersebut dapat dikurangkan. </li></ul>
 65. 65. Jadual 1 : Pengurangan bising dengan penjarakan 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 52 54 56 60 66 80 42 43 44 45 46 48 49 50_ 51 52 54 56 58 62 68 82 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 56 58 60 64 70 84 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 58 60 62 66 72 86 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 60 62 64 68 74 88 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 62 64 66 70 76 90 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 64 66 68 72 78 92 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 66 68 70 74 80 94 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 70 72 76 82 96 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 70 72 74 5 84 98 6Q 61 62 63 64 66 67 68 69 70 72 74 76 80 86 100 62 63 64 65 66 68 69 70 71 72 74 76 78 82 88 102 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 76 78 80 84 90 104 6 67 68 69 70 72 73 74 75 76 78 80 82 86 92 106 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 80 82 84 88 94 108 70 71 72 73 74 76 77 78 79 80 82 84 86 90 96 110 328 (100) 295.1 (90) 262.3 (80) 230 (70) 197 (60) 164 (50) 146 (45) 131.1 (40) 115.8 (35) 98.4 (30) 82 (25) 65.6 (20) 49.2 (15) 32.8 (10) 16.4 (5) satu meter dari sumber (dBA) Jarak dalam kaki (meter) Paras Bising
 66. 66. 5) KAEDAH LAIN PENGAWALAN <ul><li>Penyediaan Laluan Pejalan kaki </li></ul><ul><li>Menggalakkan Penggunaan Kenderaan Awam. </li></ul><ul><li>Susunatur Rumah. </li></ul>
 67. 67. Garis putus menunjukkan bauran yang sama Kedudukan paling baik untuk halangan:paling hampir dengan sumber Kedudukan paling teruk:pertengahan di antara sumber & pendengar Rajah 4 : kesan sekatan halangan
 68. 68. KAEDAH PENGURANGAN BUNYI DLM BANGUNAN <ul><li>PANTULAN </li></ul>Rajah 5 : Hukum pantulan pada permukaan bangunan Permukaan cekung Permukaan rata (pantulan selari) Permukaan cembung Pantulan menumpu Pantulan berselerak Pantulan berselerak (pada praktisnya)
 69. 69. Rajah 6 : Kesan pentas, siling dan dinding terhadap penyebaran suara
 70. 70. <ul><li>PENYERAPAN </li></ul>Rajah 7 : Penebatan di sebelah dalam unit agihan udara Strukur kayu yang berliang akan menyerap bunyi Langsir / tirai Penyerapan bertambah baik dengan menganjakkan langsir dari dinding
 71. 71. <ul><li>KEMASAN PERMAIDANI </li></ul>Jenis benang pintal (simpul) Jenis benang berpotong . <ul><li>SELIMUT AKUSTIK </li></ul><ul><li>Biasanya bahan penyerap jenis selimut akustik terdiri daripada rockwool, gentian kaca atau hairfelt. </li></ul><ul><li>Selimut akustik, setebal 2 ‑ 13 cm </li></ul><ul><li>LEPA AKUSTIK </li></ul><ul><li>Bahan penyerap jenis ini didapati dalam bentuk semi-plastik. </li></ul><ul><li>Lepa akustik ini disembur atau diturap menggunakan alat penyapu simen ke bahagian permukaan yang diperlukan. </li></ul><ul><li>Prestasi alat penyerap ini baik pada frekuensi tinggi sahaja. </li></ul>

×