Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vv E Communitys Sev Woonbond

408 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vv E Communitys Sev Woonbond

 1. 1. VvE community’s huur & koop
 2. 2. <ul><li>Groningen Stad </li></ul><ul><li>100 VvE’s, 80 actief </li></ul><ul><li>allemaal gemengd </li></ul><ul><li>beheer door PandGarant </li></ul>Nijestee
 3. 3. <ul><li>Op zoek naar nieuwe middelen voor bewonersparticipatie en zelfbeheer </li></ul><ul><li>Noodzaak huurderparticipatie in VvE’s stijgt: </li></ul><ul><ul><ul><li>steeds meer gemengde VvE’s </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>verschuiving in aandachtsveld VvE’s </li></ul></ul></ul><ul><li>Uitkomsten vooronderzoek naar huurderparticipatie in VvE’s (Urbannerdam/SEV) </li></ul>Aanleiding?
 4. 4. Praktijk <ul><li>Gebrek aan informatie en communicatie </li></ul><ul><li>Gebrek aan gezamenlijke verantwoordelijkheid huurders/eigenaren </li></ul>De Droom Gemengde complexen huur/koop beschouwen zichzelf als een community en dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid t.o.v. gebouw en omgeving.
 5. 5. <ul><li>Een aanpak die in gaat op: </li></ul><ul><li>Inventarisatie onderwerpen huurders/eigenaren </li></ul><ul><li>Vorm voor onderling contact huurders/eigenaren </li></ul><ul><li>Informatievoorziening huurders </li></ul><ul><li>Invloed huurders in VvE </li></ul><ul><li>Gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid </li></ul>Doel
 6. 6. 2 Pilot’s: <ul><li>Bewonersoverleg </li></ul><ul><li>Driehoeksoverleg gemengde commissies met adviesrecht </li></ul><ul><li>Bewonersvergadering + gemengde commissies met stemrecht </li></ul><ul><li>Gelimiteerd stemrecht + gemengde commissies </li></ul><ul><li>Volledig stemrecht + gemengde commissies </li></ul>
 7. 7. Bewonersoverleg <ul><li>Stap 1: Nieuwjaarsborrel huurders/eigenaren </li></ul><ul><ul><li>VvE bestuur stelt zich voor </li></ul></ul><ul><ul><li>Inventarisatie behoefte en gezamenlijke onderwerpen </li></ul></ul><ul><li>Stap 2: Bewonersoverleg: </li></ul><ul><ul><li>vuurkorfgesprekken / BBQ op binnenterrein </li></ul></ul><ul><li>Stap 3: </li></ul><ul><ul><li>Punten huurders worden meegenomen in VvE vergadering. </li></ul></ul><ul><ul><li>Evt. gemengde commissies vormen </li></ul></ul>
 8. 9. Volledig stemrecht huurders in VvE <ul><li>Samenwerking VvE complex </li></ul><ul><li>Digitale community, poll’s </li></ul><ul><li>Huurders laten stemmen in VvE </li></ul><ul><li>Samenwerkingsafspraken (rol, taak, verantwoordelijkheid) </li></ul><ul><li>Informatievoorziening (digitale community, mailing, Twitter etc.) </li></ul>
 9. 14. <ul><li>Bedankt voor uw aandacht. </li></ul><ul><li>Vragen? </li></ul>

×