Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social media book

210 views

Published on

Een nieuw boekconcept

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Social media book

  1. 1. SOCIAL MEDIA BOOK Een nieuw boekconcept - november 2010
  2. 2. UITDAGING Verzin een nieuw boekconcept. Een boek in de meest vrije vorm.
  3. 3. INZICHT Het boek is ontstaan vanuit de gedachte, ver- halen makkelijk doorvertelbaar te maken. Tegenwoordig wordt hier vooral het internet voor gebruikt. Maar de vraag hierbij is: zijn mensen wel bewust dat alles wat ze op internet zetten door iedereen gelezen kan worden, en dat dit er nooit meer af kan? Dat ze hun persoonlijke le­ vensverhaal delen met de hele wereld?
  4. 4. IDEE Een biografie over een onbekend persoon volledig gebaseerd op informatie verzameld via internet.
  5. 5. Marleen Kouwenhoven 06 30941455 marleen_kouwenhoven_1987@hotmail.comwww.cargocollective.com/MarleenKouwenhoven

×