Manifest

371 views

Published on

Mijn visie op advertising

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Manifest

 1. 1. MANIFEST Waarde creeren in samenwerking met de consument - mei 2012
 2. 2. FIGUUR 2. De economie ADVERTISING AGENCY 1. De consument 3. Het merk
 3. 3. CONCLUSIE Zingeving (betekenis & relevantheid) ADVERTISING “Hoe kan ik het AGENCY “Preach what youmeest betekenen?” practice” (bevredigen) (bewijzen)
 4. 4. DE CONSUMENT 2. De economie ADVERTISING AGENCY 1. De consument 3. Het merk
 5. 5. DE CONSUMENT We verschuiven van een generatie X naar een generatie Y. Generatie X Generatie Y
 6. 6. DE CONSUMENT Generatie X - Geboren na de babyboomers. - Geboren tussen 1961 - 1981 (1956 - 1970 socioloog Henk Becker). - Generatie Nix, verloren generatie. - Economisch verval na 2e oliecrisis. - Veel moeite in werk vinden. - Individualistisch (gaat uit van eigen kracht). - Pessimistisch. - Resultaatgericht. - Kinderen op latere leeftijd. Generatie X
 7. 7. DE CONSUMENT Generatie Y - Geboren tussen 1980 (32) en 1996 (16). - Weerspiegeling van de postmoderne samenleving. - Individualistisch maar ook sociaal. - Tolerant en open (Staan open voor andersdenkenden). - Balans tussen hard werken / vrije tijd. - Vinden geld verdienen belangrijk. - Vinden waardevolle belevenissen belangrijker dan het bezitten van dure spullen. - Denken wereldwijd. - Vinden individueel succes belangrijk, net als uniek zijn en speciaal. Generatie Y - Positief en hebben vertrouwen in de toekomst.
 8. 8. DE CONSUMENT Generatie Y Is het meest verantwoordelijk voor de aankoop van producten en diensten. Generatie Y
 9. 9. DE CONSUMENT Generatie Y ... beinvloed de aankopen van het hele gezin. ... wordt steeds groter. ... krijgt steeds meer invloed door digitale media. Generatie Y
 10. 10. DE CONSUMENT Generatie Y ... beinvloed de aankopen van het hele gezin: - Het aantal kinderen per gezin is afgenomen. - Het aantal scheidingen is toegenomen. - Kinderen krijgen veel meer aandacht dan vorige generaties. - Ouders willen hun kinderen een betere toekomst geven dan ze zelf gehad hebben. - Kinderen zijn de focus van het gezin. - Voor veel ouders is goedkeuring van hun kinderen erg belangrijk. - Ze behandelen hun kinderen als vrienden. - Er heerst een meer open, democratische relatie tussen ouder en kind. - Discipline is veranderd in tolerantie. Generatie Y 2/3 van de ouders vraagt de mening van hun kind over bijvoorbeeld de vakan- tiebestemming. 3/4 van de ouders vind de relatie met hun kind meer open dan de relatie die zij had- den met hun ouders.
 11. 11. DE CONSUMENT Generatie Y ... wordt steeds groter: - Meer dan de helft van de wereldbevolking is onder de dertig. - De jongere generatie is een van de grootste demografi­ che groepen en zal de s Baby Boomer generatie binnenkort overtreffen. - Hun impact op de maatschappij, cultuur, business, po­itiek en de economie zal l in de komende drie decennia vergelijkbaar zijn met die van de babyboomers. - Jongeren beseffen dat ze opgegroeid zijn in een wel­ arende wereld, over­ v spoeld met keuzes. Generatie Y
 12. 12. DE CONSUMENT Generatie Y ... krijgt steeds meer invloed door digitale media: - Door de online technologie hebben jongeren overal ­ oegang t toe, zonder hard te hoeven zoeken. - Ze leven in een cultuur van gemak en consumeren fragmenten zonder het geheel te zien. - In plaats van optimale kennis te hebben over een aantal onder- werpen, hebben ze een beetje kennis van alles. - Entertainment wordt steeds beter en sneller. - De opkomst van digitale media zorgt ervoor dat jongeren hun eigen persoonlijke wereld kunnen creëren, zonder ruis vanuit de commerciële media. Generatie Y - Ze leven hun eigen leven via online en mobiele communities. - Merkervaringen kunnen ze gemakkelijk via deze ­ ommunities c verspreiden.
 13. 13. VOORBEELD De campagne werd gefinancierd via Loudsauce dat de adverten- tieruimte door burgers laat financieren, vanuit de crowd. Je kunt geld doneren om er zo voor te zorgen dat de boodschap die er volgens jou toe doet verspreid wordt.
 14. 14. DE CONSUMENT Merkverwachtingen De brand leverage is een combinatie van merktevredenheid, aanbeveling en de dichtbijheid van het ideaal. Wanneer een merk hoog scoort op alle CRUSH-elementen wordt het geac- cepteerd door Generatie Y en zullen ze over het merk praten. Generatie Y
 15. 15. DE CONSUMENT Generatie Y Real Authenticiteit zorgt voor onderscheidenheid tegenover de con- currentie, maar wordt door Generatie Y ook erg belangrijk gevonden in een wereld vol imitaties. Volgens Generatie Y gaat het bij authenticiteit en echt zijn niet om oorsprong, geschiedenis of erfgoed, maar om eerlijk tegen jezelf zijn als merk (merk DNA), tegen hen (transparant zijn) en tegen de samenleving (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Eerlijk zijn betekend meer dan alleen maatschappelijk verant- woord ondernemen en niet liegen voor Generatie Y. Het gaat Generatie Y om respectvol omgaan met deze generatie en hun leven, naar hen luisteren en de discussie aangaan met hen op hetzelfde niveau. En uitgaan van je eigen ideeën als merk.
 16. 16. DE CONSUMENT Generatie Y Unique Om uniek te kunnen zijn als merk is het belangrijk jezelf de vol- gende vragen te stellen: - Wie ben ik? - Wat is ons unieke merk DNA? - Wat onderscheid mij van de concurrentie? - Wat biedt ik de consument? Wat kan ik voor de consu ment betekenen? Generatie Y
 17. 17. DE CONSUMENT Generatie Y Self-brand identification Generatie Y zal alleen geïnteresseerd zijn in je merk wanneer deze hun identiteit reflecteert. Wat je hier als merk voor moet doen is het volgende: - Identificeer de verschillende massa’s waarvoor het merk rel- evant is. - Analyseer met welke merkpersoonlijkheden deze massa’s zich identificeren. - Beschouw Generatie Y als partner tijdens het vormen van nieuwe marke­­ tingcampagnes of het ontwikkelen van nieuwe producten. Generatie Y - Schreeuw niet heel hard wie je bent als merk maar vind de passies van Generatie Y die gerelateerd zijn aan het merk en faciliteer deze passies.
 18. 18. VOORBEELD - DNA: Cool, zelfverzekerd en casual. - 3 Submerken om te voldoen aan de verschillende levens­ tijlen van Ge­ s neratie Y. - 20 collecties per jaar (ipv 4 tot 6). - Jonge designers die peers observeren en de wereld rondreizen continue op zoek naar nieuwe ideeën. - Designers kunnen tot twee weken voordat het in de winkel verschijnt aanleveren. - De winkels bevinden zich op A+locaties en zijn een coole plaats met de juiste geur, muziek en een atmosfeer afgestemd op de doelgroep. - Het personeel wordt opgeleid en getraind op de Jack & Jones academie om ervoor te zorgen dat het merk DNA versterken. - Winkels worden iedere dag afgestemd op feestdagen, weersvoor- spellingen, etc. - Het is de klant van Jack & Jones die beslist hoe het merk zich verder ontwikkeld.
 19. 19. DE ECONOMIE 2. De economie ADVERTISING AGENCY 1. De consument 3. Het merk
 20. 20. DE ECONOMIE We verschuiven van een beleveniseconomie naar een betekeniseconomie. Belevenis Betekenis
 21. 21. DE LADDER VANECONOMISCHE WAARDE Betekenis / Relevantheid
 22. 22. DE ECONOMIE Betekenis Een economie waarin het niet gaat om het verkopen van producten, maar het veranderen van consumen­ ten, waarin het niet gaat om de kwantiteit van trans- acties maar om de kwaliteit van relaties. Betekenis
 23. 23. “ De betekenis van ons leven ligt in het verschil ” dat we maken in de levens van anderen.- Nelson Mandela-
 24. 24. “ Hoe kan ik het meest verkopen? ”“ Hoe kan ik het meest betekenen? ”
 25. 25. HET MERK 2. De economie ADVERTISING AGENCY 1. De consument 3. Het merk
 26. 26. “ Practice what you preach. ”“ Preach what you practice. ”
 27. 27. HET MERK Generatie Y Om het vertrouwen van de consument te winnen is het b ­ elangrijk dat je NIET schreeuwt wat je voor ze kan betekenen, maar dat je het kan bewijzen. Generatie Y
 28. 28. VOORBEELD - Smartphone Helpdesk - Smartphone Desk Instore - Smartphone webcare 24/7
 29. 29. VOORBEELD
 30. 30. VOORBEELD
 31. 31. VOORBEELD
 32. 32. VOORBEELD
 33. 33. VOORBEELD Tippexperience 1 Tippexperience 2
 34. 34. VOORBEELD
 35. 35. VOORBEELD
 36. 36. TRENDSVolgens Trendwatching.com
 37. 37. FLAWSOMEWhy brands that behave more humanly, includingshowing their flaws, will be awesome.De consument verwacht van merken niet dat ze vlekkeloos zijn. FLAWSOME merkenworden zelfs omarmt. Dit zijn merken die nog steeds briljant zijn ondanks het feit datze gebreken hebben, simpelweg omdat ze er open over zijn. Merken die medegevoel,vrijgevigheid, bescheidenheid, flexibiliteit, volwassenheid, humor en menselijke karak-tertrekken laten zien.
 38. 38. MENSMERKEN “ Human nature dictates that people have a hard time genuinely connec­ting with, being close to, or really trusting other humans who (pretend to) have ”no weaknesses, flaws, or mistakes
 39. 39. TRANSPARANCYTRIUMPH “ So, with consumers likely to find out everything about your products,services and activities­anyway, you have no option but to embrace if not celebrate ”them, flaws and all.
 40. 40. VOORBEELD
 41. 41. VOORBEELD
 42. 42. VOORBEELD
 43. 43. TrendDIY HEALTHFor 2012, the DIY category will show endless innovation driven by tech­nology, which in turn feeds off a never-ending desire among consumersto be in control.DIY goes ‘good for you’ in 2012: novel apps and devices will increasingly let consum-ers discreetly track and manage their health by themselves.
 44. 44. VOORBEELD
 45. 45. VOORBEELD
 46. 46. RANDOM ACTOF KINDNESSWhy kind human brands will thrive in aconnected economy.Consumenten zijn de niet flexibele en egoïstische bedrijven beu en zul-len alle daden van vriendelijkheid door merken dankbaar ontvangen. Voormerken, is het door de toenemende mate van open communicatie mettussen consumenten (vooral online), nog nooit zo makkelijk geweest omhet publiek te verrassen met RAK: het verzenden van geschenken, hetreageren op het openbaar uitgesproken stemmingen, dingen waaruit blijktdat het merk zorgt.
 47. 47. GENERATION GThat would be G for ‘Generosity’, not G for ‘Greed’.As consumers are disgusted with greed and its current dire consequencesfor the economy—and while that same upheaval has them longing morethan ever for institutions that care—the need for more generosity beau-tifully coincides with the ongoing (and pre-recession) emergence of anonline-fueled culture of individuals who share, give, engage, create andcollaborate in large numbers.In fact, for many, sharing a passion and receiving recognition have re-placed ‘taking’ as the new status symbol. Businesses should follow thissocietal/behavioral shift.
 48. 48. BRAND BUTLERSWhy serving is the new selling!With pragmatic, convenience-loving consumers enjoying instant access toan ever-growing number of supporting services and tools (both offline andonline), brands urgently need to hone their ‘butlering skills’*, focusing onassisting consumers to make the most of their daily lives, versus theold model of selling them a lifestyle if not identity.
 49. 49. VOORBEELD
 50. 50. VOORBEELD
 51. 51. Marleen Kouwenhoven 06 30941455 marleen_kouwenhoven_1987@hotmail.comwww.cargocollective.com/MarleenKouwenhoven

×