Koneteollisuuden kasvuohjelma pres

714 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
714
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • - Sitran perustehtävän ytimessä on hyvinvoiva ja menestyvä Suomi. Usein hyvinvointi käsitteenä linkittyy joko talouteen tai ihmisiin -> Sitran arvomaailmassa kilpailukyvyn edistäminen ja ylläpito ovat hyvinvoinnin edellytyksiäSitran vision mukaisesti kilpailukykymme ja hyvinvointimme edellyttää tulevaisuudessa laaja-alaisia ja syvällisiä muutoksia. Sitra pyrkii parhaansa mukaan edistämään näitä muutoksia näiden turvaamiseksi.Tällä hetkellä meneillään on esimerkiksi Suomen elinvoiman lähteet –kehitysohjelma, joka kokoaa puolivuotiseen prosessiin suomalaisia päätöksentekijöitä, yrityselämän edustajia sekä yhteiskunnallisia vaikuttajia ja ajattelijoita etsimään polkuja Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja edistämiseksi tulevaisuudessa.Suomen etuja kiristyvässä kilpailussa ovat vahva teknologinen osaaminen, korkea koulutustaso ja päätöksenteon ketteryys
 • Koneteollisuuden kasvuohjelma pres

  1. 1. Koneteollisuuden kasvuohjelma 2008-2011PÄÄOMAA JA OSAAMISTALIIKETOIMINNAN KASVUUN<br />1.6.2011<br />Markku Sjöstedt<br />
  2. 2. 6/1/2011<br />Koneteollisuuden kasvuohjelma 2008-2011<br />6/1/2011<br />
  3. 3. Talouden kilpailukyky ja ihmisten hyvinvointi nähdään tavallisesti vastakkaisina asioina.<br />… mutta kilpailukyvyn ylläpitäminen on ihmisten hyvinvoinnin turvaamisen edellytys. <br />Suomen etuina pienuus, yhteistyökyky, kulttuuri ja korkea koulutustaso ja teknologinen osaamien.<br />1.6.2011<br />Etunimi Sukunimi<br />3<br />
  4. 4. Tuotannon rakennemuutos, 1948-2008<br />100<br />80<br />60<br />40<br />20<br />0<br />2000<br />1990<br />1980<br />1970<br />1960<br />1950<br />Lähde: Kansantalouden tilinpito, ETLA / Sixten Korkman<br />19.10.2009<br />Mauri Heikintalo<br />4<br />4<br />
  5. 5. Teollisuuden rakennemuutos, 1960-2008<br />100<br />80<br />60<br />40<br />20<br />0<br />2000<br />1990<br />1980<br />1970<br />1960<br />Lähde: Kansantalouden tilinpito, ETLA / Sixten Korkman<br />1.6.2011<br />Mauri Heikintalo<br />5<br />5<br />
  6. 6. Teknologiateollisuus – merkittävin elinkeino Suomessa<br />60 % koko Suomen viennistä<br />75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista<br />Alan yritykset työllistävät suoraan 280 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien lähes 700 000 henkilöä eli runsaan neljäsosan Suomen koko työvoimasta<br />BKT osuus 25 % <br />Koneteollisuus suurin toimiala<br />Liikevaihto 24 mrd euroa<br />Henkilöstö 130 000 Suomessa (60% koko henkilöstöstä)<br />1.6.2011<br />6<br />Mauri Heikintalo<br />
  7. 7. 1.6.2011<br />7<br />Ohjelman tausta<br />Koneteollisuuden menestys on luonut<br /> Suomeen uusia työpaikkoja ja hyvinvointia<br />Pk-yritysten kasvuhalukkuus on ollut laimeata<br />Orgaaninen kasvu perustunut kotimaisten päähankkijoiden kasvuun<br />Yritysjärjestelymahdollisuuksiin suhtauduttu pasiivisesti<br />Pk-teollisuus ei ole kansainvälistynyt<br />Muuntautumishaluttomuus vaarantaa koko suomalaisen koneteollisuuden mahdollisuudet<br />
  8. 8. 1.6.2011<br />8<br />Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa<br />Mrd. euroa, käyvin hinnoin<br />+60%<br />-25-<br />30%<br />-6%<br />-16%<br />Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry<br />
  9. 9. 1.6.2011<br />9<br />Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö<br />Tästä lomautus-<br />järjestelyjen <br />piirissä 47 000<br />hlöä<br />Lähde/Source: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu <br />
  10. 10. 1.6.2011<br />Etunimi Sukunimi<br />10<br />Suomalainen koneteollisuus menestyy<br />osaamisellaan ja kilpailukyvyllään<br />globaalitaloudessa 2015<br />Teollisuuden transformaatio<br />10<br />
  11. 11. Kone- ja metallituoteteollisuuden tilannekuva helmikuu 2010<br />Suomen kone- ja metallituoteteollisuuden liikevaihto <br /><ul><li>v. 2009 yhteensä n. 24 mrd €
  12. 12. v. 2008 yhteensä n. 32 mrd €
  13. 13. 40 suurinta alan yritystä (n. 1% yrityksistä) vastaa n. 55% liikevaihdosta
  14. 14. Alihankintatoiminta erittäin merkittävää, liikevaihdosta toteutetaan n. 40 % alihankintaverkostoissa</li></ul>Esim. Metson liikevaihdosta tulee n. 70% ulkopuolisista ostoista (alihankinta ja tavarantoimittajat)<br />1.6.2011<br />11<br />
  15. 15. Toimialan kehitystrendit<br />Isot konepajat keskittyvät ydinosaamiseen ja tuottavuuden parantamiseen<br />Ydinosaamisen ulkopuolelle jääviä toimintoja ulkoistetaan<br />Kokonaisratkaisujen hankinta yhdeltä tai harvoilta toimittajatahoilta<br />Kansainvälistyminen<br />Kasvavat markkinat ja asiakkaiden läheisyys vetävät tuotantolaitoksia puoleensa<br />Kustannukset ohjaavat tuotantolaistosten sijoittelua<br />Hankinnat tehdään globaalisti sekä omien tuotantolaitosten läheisyydestä <br />Kilpailukyky syntyy toimitusketjun kilpailukyvystä<br />Kehitystyötä asiakkaan hyväksi siirretään toimitusketjulle<br />Uudet innovaatiot ja ratkaisut joilla parannetaan asiakkaan kilpailukykyä<br />1.6.2011<br />Mauri Heikintalo<br />12<br />
  16. 16. Teollinen systeemi<br />
  17. 17. Toimintaympäristön haasteet<br />Työn uudelleen jako<br />Kansainvälistymisen tarve<br />Kehittyvien markkinoiden kasvu ja niiden alhaisten kustannusten houkuttelevuus<br />Määrätietoinen muutos kohti teollisten palvelujen liiketoimintaa<br />Yrityskoon kasvattaminen<br />Kompetenssivaje<br />Toimiala ei kiinnosta, työntekijät eläköityvät<br />Omien tuotteiden tai palveluiden kehittäminen<br />Koneteollisuuden pk-yritysten kehityshaasteita ovat suunnittelun, tuotekehityksen ja hankintojen tehostaminen<br />1.6.2011<br />Mauri Heikintalo<br />14<br />14<br />
  18. 18. Toimintaympäristö, sopimusvalmistus<br />Erikoistuminen<br />ROHKEAT ERIKOISTUJAT<br />Kasvavat ja kansainvälistyvät konepajat<br />PROTOPAJAT<br />Kasvattavat asiantuntemustaan valmistettavuudessa, mutta oma tuottavuuskehitys jää jälkeen. Vain vähäistä valmistusta.<br />Tuotannolliset<br />investoinnit<br />LUOVUTTAJAT<br />Kuolevat konepajat, eivät uudistu<br />KAPASITEETIN TASAAJAT<br />Eivät pysty hyödyntämään joustavan automaation mahdollisuuksia<br />Lähde: Teknologiateollisuus, Harri Jokinen<br />1.6.2011<br />Mauri Heikintalo<br />15<br />15<br />
  19. 19. 1.6.2011<br />16<br />Havaintoja pk-sopimusvalmistajista<br />Myydään tuotantokapasiteettia, ei osaamista tai <br />tuotteistettua valmistuspalvelua<br />Päähankkijoiden ja järjestelmätoimittajien välinen yhteistyö kehittymätöntä<br />Uusasiakashankinta harvoin systemaattista (reaktiivista ei strategista) <br />Liiketoimintaympäristön ymmärrys rajoittunutta<br />Liiketoiminnan positiointi ja strateginen ohjaaminen puuttuu<br />Konekanta pääsääntöisesti modernia, mutta kapasiteetista vain osa käytössä hyvinäkin aikoina<br />Tuottavuus alhainen, kannattavuus heikko<br />Alihankintaketjun yritykset ovat pieniä ja useat sukupolven tai muun omistuksenvaihdon tarpeessa<br />Tuotannon laatu kestää vertailun<br />Mauri Heikintalo<br />1.6.2011<br />16<br />
  20. 20. Ohjelman päämäärä ja vaikuttavuus<br />Ohjelman toiminnan tuloksena suomalaisen koneteollisuuden mahdollisuudet menestyä globaalissa kilpailussa paranevat<br />17<br />
  21. 21. Ohjelman tavoitteet<br />Mahdollistaa sijoittajana ja aktiivisena omistajana 3–5 kansainvälistyvän yrityksen syntyminen <br />Uuden konkreettisen tiedon tuottaminen tulevaisuuden toimintamalleista asiakas- ja toimittajayritysten välillä sekä teknologioiden kehityksestä globaaleilla markkinoilla <br />Alan kotimaisten ja kansainvälisten <br />toimijoiden aidon yhteistyön lisääminen<br />Toimialan yleisen kehityksen edistäminen: ”Tulevaisuuden suunnannäyttäjä”<br />1.6.2011<br />18<br />Uudistuvat<br />palvelut<br />Tulevaisuu-denymmär-rys<br />Kilpailu-<br />kykyinen, <br />innovatiivinen<br />yritystoiminta<br />Ympäristö- ja <br />energiatehokkuus<br />
  22. 22. Toiminnan painopisteet <br />Markkinatiedon tarjoaminen yrityksille<br />Maakohtaiset raportit ja tapahtumat<br />Hankitaan tutkittua kuvaa sekä käsitystä toimintamallien ja teknologioiden kehityksestä<br />Yrityskehitys<br />Strateginen johtaminen<br />Hankintaosaaminen<br />Kansainväliset parhaat käytännöt<br />Koulutus<br />eMBA ohjelman rakentaminen<br />Verkottuminen<br />Edistetään vuoropuhelua ja kansainvälistä verkottumista<br />1.6.2011<br />19<br />
  23. 23. 1.6.2011<br />20<br />Pääomasijoittaminen<br />Toimialan toimijoiden, toimintatapojen ja tarpeiden kartoittaminen<br />Ennen sijoitusta tehtävä kehitystyö ja<br /> neuvotteluprosessi ( 3 kk – 1 vuosi)<br />Markkinaehtoiset sijoitukset 3-5 yritykseen, 5-10 vuoden jänteellä täydentäen pääomasijoitusrahastojen tarjontaa myös syndikoidusti<br />Yritysten kehittäminen:<br /><ul><li>Yhtiöiden strateginen johtaminen
  24. 24. Hallitustyöskentely
  25. 25. Markkinatieto; toimintaympäristön ymmärtäminen
  26. 26. Globaalin hankintaosaamisen kehittäminen
  27. 27. Kansainvälisten parhaiden käytäntöjen oppiminen ja soveltaminen</li></li></ul><li>1.6.2011<br />21<br />Sijoituskriteerit<br />Terve yritys (lv. 5 – 50 M€)<br />Kannattava kasvu<br />Kansainvälistyminen rakennemuutoksena<br />Valitut globaalit asiakkaat<br />Toimitusketjun solmu - verkon osa - hidas korvata<br />Kahdensuuntainen riippuvuus - R& D<br />Hyvä tuotto - järkevä riski/tuotto –suhde<br />Erottuvia kilpailuetutekijöitä<br /> osaaminen, teknologia tai liiketoimintakonsepti<br />Sitra mahdollistajana: raha + kehityspanos<br />Markkinaehtoiset sijoitukset<br />
  28. 28. Systeemisen muutoksen mahdollistaja– näkijä ja tekijä<br />1.6.2011<br />Etunimi Sukunimi<br />22<br />sitra.fi<br />

  ×