Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ձայն

435 views

Published on

Ձայնի

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ձայն

  1. 1. ՁԱՅՆ Ձայնի աղբյուր են հանդիսանում տարբեր մարմինների կամ մասերի տատանումները: Օրինակ. Տերևների սվսվոցը, առվակների կարկաչը, երաժշտական գործիքների հնչեցրած ձայները, կենդանիների, թռչունների կամ մարդկանց արձակաց ձայները:
  2. 2. Ձայնի ընկալումը կախված է տատանումների հաճախությունից: Մեկ վարկյանում կատարված տատանումների թվից ելնելով չափում են ձայնի հաճախությունը: Հաճախության միավորը հերցն է (Հց):
  3. 3. Մարդու ականջը կարող է ընկալել միայն 17-20000 Հց –ի սահմաններում: Նման տատնումները կոչվում են լսելի ակուստիկ տատանումներ:
  4. 4. Մինչև 17 Հց հաճախությամբ տատանումների առաջացրած ձայնը կոչվում է ինֆրաձայն, իսկ 20000 Հց–ից բարձր հաճախությամբ տատանումների առաջացրած ձայնը՝ուլտրաձայն (գերձայն):
  5. 5. Ձայնը հաղորդվում է օդի, ջրի, փայտի, հողի, մետաղների, ինչպես նաև հոծ մարմինների միջով: Կախված նյութից փոխվում է ձայնի արագությունը: Օդում ձայնը տարածվում է մոտավորապես 340 մ/վ արագությամբ, ջրում՝ 1500 մ/վ:
  6. 6. Սակայն ձայնը չի կարող շրջանցել զգալի չափեր ունեցող արգելքները՝լեռը, շենքի պատը, անտառը։ Դրանք նման են «հայելիների», որոնց հանդիպելով՝ ձայնը անդրադառնում է։ Երբ արգելքներից անդրադարձած ձայնը հասնում է մեր ականջին, լսում ենք ձայնի արձագանքը։

×