Csn magazine 02

2,027 views

Published on

CSN Magazine. Het magazine van de labels binnen CSN Groep. Maak kennis met onze dienstverlening, klanten en medewerkers. In deze editie aandacht voor onze 6 IT thema's waar we graag met u over in gesprek gaan.

De ondernemingen binnen CSN Groep zijn er voor middelgrote en grote organisaties die behoefte hebben aan zorgeloze IT zodat zij zich volledig kunnen focussen op hun eigen business. Wij zijn actief in: IT- infrastructuren, computerruimtes, Cloud Computing, datamanagement en 2/3S CAD applicaties zowel on-premise als in de Cloud.

Wij onderscheiden de volgende IT-thema's: performance, optimalisatie, beschikbaarheid, beheer, toegang en toepassing.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Csn magazine 02

  1. 1. csn magazine nr 2 | november 2013 introductie csn thema’s Performance Optimalisatie Beschikbaarheid Beheer Toegang Toepassing En verder... company-box bieze appalti miedema desso
  2. 2. 19 www.company-box.nl 14 Essential 3GB Business 10GB Enterprise Ongelimiteerd 30 11 Veilig bestanden delen vanuit Nederlandse datacenters 40 22 32 28 8 Voorwoord 3 Introductie CSN thema’s 4 Blog: De tastbare Cloud door Karel Blokhuis 7 Rosscor Referentiecase CAD Services 8 Voordelen Company-Box Mathijs Bakker over performance 11 Performance begint bij het design door Manuel Speksnijder 13 • Uw data in Nederlandse datacenters Bieze Food Group Referentiecase NET Services 14 • Beheersbaar door bijvoorbeeld uw IT-afdeling Desso Referentiecase CRANEO Computerruimtes 19 • Volledige integratie met eigen IT CSN DNA: Sportief & Techniek 22 • Mobiele app’s voor iPad, iPhone en Android Volkskredietbank kiest voor SMART Online Werkplek 23 • In de uitgebreide versie ook te “customizen” met uw eigen logo Goede match Appalti en CSN Groep 24 Markeur Referentiecase Leasyprint, NET Services en HP 26 Even voorstellen Peter Veenman 28 Company-box 30 IJsterk referentiecase SMART IT Services Miedema Referentiecase CAD Services 38 CSN Academy * Aantal GB per organisatie is maximaal het aantal betalende gebruikers x 30 GB 36 GGZ Centraal Referentiecase NET Services omslag2 32 40 1 Colofon O ntwerp: VormFabriek | Tekst: Appalti, Sjoerd van Barneveld, Karel Blokhuis, Manuel Speksnijder en Mathijs Bakker | Fotografie: Simone de Blouw en Gerber van Beek (CSN Groep B.V.) Redactie: Mathijs Bakker, Josee Buikema - de Ruiter en Tiny Bakker | Concept begeleiding: Sjoerd van Barneveld ( CSN Groep B.V.)
  3. 3. Voorwoord De IT markt staat voor de grootste verandering in haar (servers, storage, netwerk) niets kan verdienen. In de IT moet bestaan. Van producten (computers, servers, storage het gaan over: en netwerkapparatuur) naar een prijs per virtuele • Kan ik de juiste performance leveren aan mijn gebruiker? werkplek of een prijs per GB. Als CSN Groep staan we • Heb ik mijn IT optimaal benut (qua kosten, beheersbaarheid, midden in deze transitie. performance)? • Lever ik de beschikbaarheid die mijn gebruikers vragen? Toen ik medio de jaren 80 begon in de IT branche, sprak je over allerlei losse IT componenten. Je verkocht aan de grote • Hoe pro-actief heb ik het beheer ingeregeld en heb ik mijn certificeringen op orde? ondernemingen mini computers (HP3000, VAX, Sun, AS400) die • Hoe is de toegang en security van mijn IT geregeld? ontsloten werden door een terminal (groen of amber kleurig). De • Hoe ontsluit ik toepassingen voor mijn medewerkers? MKB bedrijven begonnen met peer to peer netwerken en later kwamen Novell/Windows NT op in het tijdperk van PC servers. Wij als CSN Groep gaan voorop in deze verandering, wij proberen met klanten in gesprek te gaan over bovengenoemde thema’s. Intussen hebben wij binnen de IT al vele generaties Intel pc’s en Natuurlijk kunnen wij niet zo maar overstappen van product servers gehad en zijn de mini-computers aan het verdwijnen. denken naar diensten denken, maar het is nu wel de tijd om De server is intussen vervangen door een virtuele server. Zelfs daarover na te denken. de pc werkplek wordt virtueel aangeboden (de online werkplek). Verder is consolidatie een toverwoord en moeten daarbij de IT “ In dit magazine introduceren wij dan ook onze zes IT thema’s: kosten ook nog eens naar beneden. Een uitdaging die vraagt om Performance, Optimalisatie, Beschikbaarheid, Beheer, Toegang en flexibiliteit. Toepassing. Wij denken met deze thema’ een belangrijke stap te hebben gezet in de juiste richting. Via BIM in the Cloud hebben alle Anno 2013 blijven veel traditionele lT leveranciers echter nog steeds vasthouden aan het verkopen van hard- en software. Heeft u een vraag over deze thema’s? Laat ons dit dan stakeholders toegang tot één omgeving. De vraag vanuit de markt is alleen steeds meer gericht op weten via uw contactpersoon of stuur mij een e-mail via operationele kosten en gebruikerservaringen in plaats van m.bakker@csngroep.nl. Michiel van Bergen, initiatiefnemer BIM in the Cloud investeren en dure termen. In de IT staan wij dan ook op en www.biminthecloud.nl keerpunt. Traditioneel ligt de nadruk op techniek en dat zal Veel leesplezier! moeten veranderen! Mathijs Bakker De IT branche zal zich moeten realiseren dat men met de techniek die wordt ingezet voor commodity services @CSNGroep /csngroep algemeen directeur CSN Groep B.V. /company/csn-groep Performance Optimalisatie Beschikbaarheid 2 BIM in the Cloud is onderdeel van Beheer Toegang Toepassing 3
  4. 4. Door Sjoerd van Barneveld, marketing en communicatie manager CSN Groep introductie csn thema’s De ondernemingen binnen CSN Groep zijn er voor middelgrote en grote organisaties die behoefte hebben aan zorgeloze IT zodat zij zich volledig kunnen focussen op hun eigen business. Onze dienstverlening omhelst zes IT-thema’s: performance, optimalisatie, beheer, beschikbaarheid, toegang en toepassing. Op deze pagina’s meer over de thema’s performance optimalisatie beschikbaarheid beheer Gebruikerservaringen versus IT beheer Kunt u uw IT investering uitleggen? Wat als…? Alles onder controle? Performance vraagstukken zorgen altijd voor stress op de werk- CIO’s en IT-managers staan voor de uitdaging de IT infrastruc- Urenlange uitval van IT voorzieningen is voor elke organisatie Contracten, licenties, mobiele apparaten, monitoring en groei of vloer. De gebruiker klaagt over een traag netwerk op de zaak en tuur te optimaliseren en te onderhouden. Gelijktijdig moeten een bijzonder onprettig scenario. Als werknemers en/of klanten krimp in het aantal werkplekken zijn zaken waar IT dagelijks mee thuis is alles sneller. Vanuit IT perspectief gaat performance vaak de kosten worden beheerst en moeten de services voldoen aan geen of moeilijk toegang hebben tot een applicatie verstoort dat te maken heeft. Het zijn meestal tijdrovende en niet de leukste over storage, servers, databases en netwerken. service-levels. Ook willen gebruikers een zo groot mogelijke een proces, wat weer resulteert in productiviteitsverlies of zelfs klussen. Wel noodzakelijk, want verwaarloosd licentiebeheer kan beschikbaarheid èn goede gebruikerservaring. Om de kosten te verlies van de business. u hoge boetes van de BSA (Business Software Alliance) opleveren. Tot een aantal jaren geleden was het heel vanzelfsprekend dat beheersen zonder dat dit ten koste gaat van performance zijn Laat u door de professionals van CSN Groep helpen of ontzorgen een nieuwe PC of een nieuw netwerk een enorme snelheids- er alternatieven zoals Cloud Computing en virtualisatie. Met het Soms helpt een flinke stroomstoring of een brand in de verbetering met zich meebracht. De huidige IT omgeving is een vraagstuk: “Wat past nu het beste bij mijn bedrijf en (kosten) computer­ uimte om weer herinnerd te worden aan de afhanr complex geheel van onderdelen die op elkaar ingrijpen en elkaar doelstellingen?”, zijn wij u graag van dienst. kelijkheid van beschikbaarheid van IT voorzieningen. Verzeker u beïnvloeden. De IT omgeving anno nu moet getuned worden zelf tegen verminderde beschikbaarheid door bijvoorbeeld een voor maximale performance. Deze twee perspectieven (IT en op IT beheer. Zo kunt u zich focussen op uw kernactiviteiten. serverruimte APK of een continuïteitscan te laten uitvoeren. gebruiker) komen in ons thema Performance bij elkaar. 4 5
  5. 5. introductie csn thema’s De tastbare Cloud Als IT’er ben ik gewend dat ik op social events niet kan uitleggen, wat mijn werk precies inhoudt. “Ooh iets met Cloud? Mijn tomtom doet het niet. Wil je even kijken?”. Bij de term Cloud heeft bijna iedereen wel gedachten. Het toegang toepassing is voor IT’ ers en niet IT’ ers vaak net zo ongrijpbaar als een echte wolk. Veel bedrijven zijn dan ook argwanend Wie kan waarbij? Wie gebruikt welke applicaties? als het over de Cloud gaat. Dat was het ook voor mij toen ik een jaar geleden begon als beheerder van onze IAAS-omgeving. Klanten en relaties verwachten in de regel dat zij altijd en overal Het thema Toepassing gaat erover dat uw medewerkers altijd over wifi kunnen beschikken. U zult ongetwijfeld uw wifi beschik- kunnen (blijven) beschikken over de juiste applicaties. Denk hier- Want waarom zou je bepaalde bedrijfsprocessen die afhankelijk zijn van techniek, bouwen op iets, wat baar stellen. Maar tot hoe ver gaat dan deze autorisatie? Alleen bij aan Office, ERP, CRM en industriële applicaties als CAD en BIM ongrijpbaar lijkt? bij u in het pand of ook daar buiten? Toegang gaat ook over software. Het beheren en onderhouden van deze applicaties is in content filtering. Geeft u uw medewerkers onbeperkt toegang tot veel organisaties cruciaal voor het goed laten functioneren van internet of wilt u sommige websites liever beperken? Belangrijke bedrijfsprocessen en de gebruikerservaring. james bond vraagstukken waar wij u graag bij helpen. Dit thema valt nauw samen met beheer. Want als u iedereen toe- De reis naar de Cloud begon voor mij met het openen van de Echter, na mijn eerste bezoek gaat mijn hart nog steeds sneller gang geeft tot dezelfde applicaties betaalt u misschien wel veel te deur naar het datacenter. De streng beveiligde entree via een kloppen als ik binnen vijf minuten waar ook ter wereld een ser- veel voor uw licenties. En weet u eigenlijk wel welke toepassin- irisscan is een echt James Bond-momentje. De daadwerkelijke ver kan uitrollen die direct beschikbaar is voor een mooie prijs. gen er op uw netwerk zijn geïnstalleerd? ontmoeting met de Cloud bracht mij terug naar de realiteit. Alle En dat zeg ik niet omdat deze blog wordt geredigeerd door mijn functionaliteiten: hosts, servers, data en netwerk zijn daadwer- marketing manager. Of de Cloud de toekomst is of oude wijn in kelijk aan te raken. Ik zag de gebruikelijke rechthoekige “bakken” nieuwe zakken? Dat durf ik niet te zeggen. Ik wil je wel adviseren die zichzelf proberen koel te houden door heel hard te zuchten. een datacenter naar keuze te bezoeken en zelf de realiteit onder Overal flikkerende LED-lampjes als teken dat de Cloud “up and ogen te zien. De Cloud wordt er tastbaar van. En op het volgende running is”. social event kun je de Cloud een stuk beter uitleggen. beheer versus gebruikers thema’s kunnen wij u helpen? De thema’s zijn in meer of mindere mate te verdelen in gebruikers en IT beheer Nodig één van onze professionals eens uit thema’s. De gebruiker wil: toegang, beschikbaarheid en performance. De gebruiker voor een inventarisatie van uw vraagstuk- De Cloud is dus gewoon gebaseerd op metalen en plastic onder- trekt aan de bel als hij geen toegang heeft tot zijn data, als zijn (online) werkplek niet ken of laat ons weten waarbij wij u kun- delen. We hebben (nog steeds) te maken met: firmware, chipjes, beschikbaar is of als hij een traag netwerk ervaart. nen helpen en/of ontzorgen. bios-batterijtjes, breukjes in UTP enz. En in het kader van het managen van verwachtingen: heb vertrouwen in deze techniek, over de auteur Aan de IT kant zijn het de thema’s: beheer, optimalisatie en toepassing. Als een gebrui- meer weten? maar verlies de realiteit niet uit het oog. Een dichtgespijkerde Karel Blokhuis is servicedesk medewerker bij DATACENTER ker ergens geen toegang toe heeft, dan kan de beheerder dat met de juiste beheer Wilt u meer weten over onze thema’s? SLA met een up-time van 100% zal met deze techniek ook niet Services. Karel is ondermeer verantwoordelijk voor het dagelijks tools snel oplossen. Door optimalisatie is de beheerder in staat de gebruiker een goede Neem dan contact op met uw contact- haalbaar zijn. Cloud beheer en de interne automatisering van CSN Groep waar performance te geven. En door slim om te gaan met de toepassingen beschikt iedereen persoon binnen CSN Groep of stuur een over de juiste applicaties. email naar s.vanbarneveld@csngroep.nl. 6 DATACENTER Services onderdeel van is. 7
  6. 6. Thema’s bij Rosscor Performance referentiecase cad services Toepassing rosscor Beheer “ CAD Services heeft een goed kennisniveau Dankzij Rosscor kan een Belgische patatbakkerij 25 ton friet per uur invriezen en vindt het gas uit een Russische gasbel zijn weg naar Europa. Het bedrijf maakt compressoraggregaten en installaties voor de olie- en gassector en voor de industriële koude-industrie. Onder het motto ‘never change a winning team’ werkt het design department samen met CAD Services. In de tekenkamer van Rosscor maken stadspleinen koel houden. Een Russische Naast de historie speelde ook het gevoel inzicht kantelen en inzoomen.” Dat geldt ook de 3D-modellen te bekijken. 2D is minder zes engineers de ontwerpen voor alle klant heeft pasgeleden een indoor-skipiste mee. “CAD Services levert een hoge kwa- De overstap naar 3D-CAD-software bete- voor collega’s van andere afdelingen, gedetailleerd; zo kunnen ze zien hoe, installaties die het bedrijf levert. Het aangelegd met aggregaten van Rosscor. liteit, heeft een goed kennisniveau en de kende voor de tekenkamer van Rosscor klanten en technisch onderhandelaars. met name kleinere, onderdelen precies mensen zelf zijn prettig in de omgang. Ik een gigantische stijging van kwaliteit, “Met freeware kan iedereen het model bedoeld zijn en waar ze zitten.” Nederlandse Rosscor is onderdeel van Colfax Fluid Handling, een grote multi­ Binnen de olie en gas gaat het om gas- wil kunnen terugvallen op een partner professionaliteit en inzicht. “Aanvankelijk bekijken. Je geeft hen echt iets mee, dat national die bestaat uit een tiental compressie – bijvoorbeeld om gas door waarvan ik weet wie er werken en waarbij betekende het veel meer werk”, lacht is professioneel. De communicatie bin- De uitdagingen voor de toekomst liggen bedrijven in 6 takken van industrie en leidingen naar Europa te vervoeren – en ik kan vertrouwen op de continuïteit. Snijders. “Vroeger lieten we veel meer aan nen ons bedrijf is er ook door verbeterd. voor Rosscor op het vlak van efficiency en vestigingen heeft in Europa, Amerika om pompstations, zowel onshore als Bij CAD Services ken ik de jongens bij de productie over: het steuntje daar-en- Bovendien kunnen we nu berekeningen levertijd. Snijders: “We moeten in minder en Azië. Het bedrijf ontwerpt op de offshore. Eén van de nieuwste ontwikke- naam. Als ik er kom is het ouwe-jongens- daar zochten ze dan zelf uit. Maar als de doen. Bij het ophangen van een installatie tijd steeds meer doen, met minder of eerste plaats compressoraggregaten en lingen is de productie van mobiele, lichte krentenbrood, gewoon gezellig. Het is een productie een fout maakt en iets over- met de kraan, mag de piping niet te veel hetzelfde personeel. Daarom zijn we bezig daarnaast de volledige installaties daar pompstations die klein genoeg zijn om op prettige club, ik heb het gevoel dat ik er nieuw moet doen, kost dat veel geld. Nu onder druk staan. Met de software bere- met standaardisatie, PDM en value stream omheen. Onlangs nog één van 110 ton. een vrachtwagen te passen. thuis ben.” steken wij er meer werk in door vooraf kenen we of het frame sterk genoeg is.” mapping. We willen het proces, de waste alle details uit te tekenen. We hebben De kwaliteit van het tekenwerk is enorm – wachttijden, voorraad – en het functio- “Die paste op de centimeter nauwkeurig door de laaddeur van de productieruimte”, vertrouwen Snijders omschrijft zichzelf als een no- in onze bibliotheek modellen voor álle toegenomen. “De 2D-tekeningen zijn nu neren van de afdeling verder inzichtelijk vertelt hoofd tekenkamer Tonny Snijders. Het maken van modellen doen Snijders nonsence figuur: open, eerlijk en recht- onderdelen in de installatie. De productie heel herkenbaar. Daarnaast hebben de maken. En de beste zijn en blijven in ons en zijn collega’s in Pro/Engineer van PTC. doorzee. “Daar kunnen de mensen van is zo sneller klaar. Sinds de overstap naar twee productiechefs ook de software om vakgebied.” Binnen de industriële koude-industrie De samenwerking met CAD Services begon CAD Services goed mee overweg. We doen 3D maken we minder fouten, dat is een levert Rosscor bijvoorbeeld compressor­ toen een eerdere leverancier werd geroy- op een eerlijke manier zaken. Ook dragen grote plus.” aggregaten aan installateurs voor eerd. Snijders: “We konden toen kiezen uit ze proactief dingen aan: ze kwamen pas “Vroeger moest je heel veel voorstel- Meer weten? Neem contact op met CAD Services via info@cadservices.nl of bijvoorbeeld enorme koelhuizen van twee resellers. Met CAD Services had ik al nog uit zichzelf met de oplossing voor een lingsvermogen hebben”, vervolgt Snijders. 033 - 434 50 00. de fruitindustrie en chiller packages­ samengewerkt bij een eerdere werkgever. probleem met dataopslag waar we tegen- “Het 3D-beeld zat in je hoofd. Nu kunnen die mobiele ijsbanen op gezellige Dat maakte de keuze makkelijk.” aan liepen.” we een model van alle kanten bekijken, 8 ENGINEERING IN CONTROL 9
  7. 7. smartonlinewerkplek.nl Ziek, file, vertraging? Uw medewerkers tot 33% productiever met de SMART Online Werkplek Performance Door het krachtiger worden van onze computersystemen, zijn wij steeds meer geïnteresseerd geraakt in het analyseren van data. Een goede zaak. Want ruwe data gestructureerd doorzoeken geeft vaak nieuwe inzichten. Ik, als amateur racer, weet hier alles van. In het begin van mijn race-carrière analyseerden wij data aan de hand van 2D grafieken (gas, rem, snelheid etc.). Tegenwoordig combineren wij deze data met GPS en Video data. Het geeft je veel meer inzicht en je boekt met het goed bestuderen en visualiseren veel meer vooruitgang. Wat je hiervoor nodig hebt is een snelle computer om alles te kunnen berekenen. De meeste mensen beschikken hier wel over of halen deze performance uit de Cloud. Voor zakelijke Big Data is alleen een krachtige computer echter Bent u geïnteresseerd geraakt in de mogelijkheden van Fusion-io, niet meer voldoende om de grote hoeveelheden data te verwer- neem dan contact met ons op voor een op u afgestemde work- ken. Het gaat op dit moment om de synergie van processor, IO en shop. Bovendien maakt u kans op een “hotseat” op het circuit disken. Tot voor kort werden hier alleen speciaal geprepareerde van Spa. systemen voor ingezet, die duur waren in aanschaf en onderhoud. In deze editie van CSN Magazine leest u op pagina 13 meer over Sinds de komst van de technologie van Fusion-io kan men www.smartonlinewerkplek.nl het IT thema Performance. met industry standaard servers en de juiste componenten, top prestaties halen tegen een betaalbare prijs vergeleken met de Mathijs Bakker duurdere, speciaal voor dit doel gebouwde computers. Met de algemeen directeur oplossingen van Fusion-io wordt uw industrie standaard server CSN Groep B.V. ineens een “race server”. 10 SMART Online Werkplek is powered by INFRASTRUCTURE www.smartonlinewerkplek.nl | DATACENTER | STORAGE 11
  8. 8. for VMware Hyper-V performance begint bij het design Performance is één van de grootste uitdagingen binnen de IT. Performance is Modern Data Protection Built for Virtualization namelijk heel lastig te meten. Wanneer is iets traag? Gebruikers klagen, maar ze kunnen meestal niet concreet aangeven wat het probleem is. Gelukkig zijn er tools beschikbaar om het leed van een IT beheerder enigszins te verlichten. Zo levert Citrix een “proactive user experience monitoring” tool Meestal is het gebruik in de dagelijkse praktijk minder goed te die over de schouder van de gebruiker mee kijkt. Veeam levert voorspellen en levert de investering niet het gewenste resultaat. met haar “One v7” een complete suite die, naast backup en reco- Een alternatief hiervoor zijn de PCI kaarten met flash technolo- very, de hele keten van een gevirtualiseerde (VMware en Hyper-V) gie van Fusion io. omgeving in de gaten houdt. Performance gaat echter veel verder dan alleen CPU en memory, ook disk IO is een belangrijke factor bij performance. Dit begint al bij het design. Veeam Backup Replication v7 TM pci kaarten met flash technologie Fusion io levert PCI kaarten met flash technologie die zonder een SAS controller rechtstreeks op de server beschikbaar zijn als block het design based storage. De latency van zo’n kaart wordt uitgedrukt in enkele Bij het design van een storage-omgeving kijkt men vaak wèl naar microseconden terwijl we milliseconden gewend zijn in de storage de capaciteitsbehoefte, maar vergeet men de hoeveelheid IO’s per wereld. Deze vorm van flash technologie maakt het verschil in seconde (IOPS) die het systeem moet leveren. twee specifieke toepassingen, VDI en Business Intelligence (BI). In een gevirtualiseerde desktop omgeving (VDI) is disk IO minstens zo belangrijk als CPU en memory. Natuurlijk kan het vdi en fusion io aantal disken in een storage omgeving worden uitgebreid, tot het Door een VDI omgeving op Fusion io te bouwen ontstaat een systeem voldoende performance levert, maar dit is een kostbare performance welke beter is dan een lokale PC met een SSD drive. zaak. Wanneer het aantal disken dat nodig is voor performance Hierdoor ben je in staat meer virtuele desktops op één server te Get your backups offsite 50x faster veel groter is dan het aantal disken voor de capaciteit, dan is flash plaatsen en de gebruikerstevredenheid te vergroten. Get more out of your virtual infrastructure storage tiering Recover in minutes, not hours! technologie een goed alternatief. business intelligence (bi) Datamining op een database voor BI levert extreem veel Een veelgebruikte oplossing om flash technologie toe te passen disk IO. Doe je dit in een productie omgeving dan hebben in de storage omgeving is tiering. Hierbij voegt men solid state gebruikers hier last van. Zelfs als je een kopie maakt van een drives toe aan een storage array met SAS en SATA drives. Het database op hetzelfde storage array en je gebruikt deze voor systeem bepaalt welke data het beste op welke “disk laag” hoort BI heeft het storage array hier moeite mee. Een goede en verplaatst automatisch deze data naar de juiste tier. Indien oplossing hiervoor is het repliceren van de database naar de data altijd in herkenbare patronen gebruikt wordt is het een server met een Fusion io kaart, waar de daadwerkelijke gemakkelijk om te voorspellen welke data waar naar toe moet. datamining plaatsvindt. meer informatie 12 Wilt u meer weten over Fusion-io voor uw Manuel Speksnijder is consultant bij NET organisatie? Neem dan contact op met Manuel Services. In zijn dagelijkse werkzaamheden Speksnijder van NET Services. Stuur een e-mail adviseert hij bedrijven en organisaties onder naar m.speksnijder@netservices.nl, bel meer over performance, optimalisatie en 033 - 434 50 30 of scan de QR-code. To learn more, visit http://go.veeam.com/v7 over de auteur beschikbaarheid van IT systemen. 13
  9. 9. Thema’s bij Bieze Food Group Performance Optimalisatie referentiecase net services bieze food group Beschikbaarheid Beheer NET Services heeft in 2013 het serverpark van Bieze Food Group volledig gevirtualiseerd. Het belangrijkste doel was het veiligstellen van de servers en data. Daarnaast moest het serverpark beheersbaar en schaalbaar worden. ICT Manager Ad van ’t Hof is enthousiast: “Het project is 100% volgens plan verlopen. NET Services heeft zich bewezen als een betrouwbare, degelijke partner.” Salades in restaurants, toetjes in de ambitie is een tevreden eindgebruiker. Ik Na de overname van CRANEO door supermarkt, kruiden en sauzen van de vind het leuk om met nieuwe technieken CSN Groep, werden de klantdatabases slager: veel koelverse producten die we te werken en uit te zoeken welke nieuwste naast elkaar gelegd en kwam Van ’t Hof dagelijks tegenkomen, komen uit de koker snufjes we de medewerkers kunnen ook in contact met NET Services. Het van Bieze Food Group. De groep bestaat bieden.” Zijn afdeling faciliteert alle onderbrengen van het serverpark in uit negen werkmaatschappijen met elk applicaties, zorgt dat de serversystemen een private cloud was de eerste serieuze hun eigen specialisme, zoals Dutch Spices, draaien en dat alles technisch met elkaar opdracht bij Bieze Food Group. “Mijn Epos en De Zuivelmaatschappij. werkt. Tot zes jaar terug besteedde Bieze indruk van NET Services was direct die Food Group de ICT uit, maar nu doet van een heel degelijke organisatie”, zegt Bieze Food Group heeft als holding een de holding alles zelf. Van ’t Hof: “De ICT Van ’t Hof. “Ze begonnen al met een heeft CSN Groep absoluut de goede faciliterende rol. De werkmaatschap- wordt steeds kritieker. Het is belangrijk goede uitwerking van hoe we zo’n project pijen kunnen zich zo met hun primaire dat je daar grip op hebt en proactief kunt business bezighouden. ICT Manager Ad van ’t Hof legt uit: “Elk van de bedrijven “ CSN Groep heeft de goede mensen in huis gereduceerd tot 15% met een retentie van werken we al druk aan een oplossing. We mensen voor in huis. Het project is zeer 15 dagen. Dankzij die slimme technologie hebben niet meer het gevoel dat het ons moesten opstarten. De opdracht ging deskundig uitgevoerd. Deze samenwer- kunnen we onze back-up realiseren over overkomt.” reageren. Zeker bij ons: voor de productie uiteindelijk naar NET Services vanwege king biedt perspectief voor de toekomst.” een lage bandbreedte.” moet alles de klok rond draaien.” hun degelijke concept, de goede organisa- De droom van Van ’t Hof is om de beheers­ tie en de keuze voor bewezen technologie. maakt orders, moet factureren en heeft Bieze Food Group neemt via NET Services vrijheid lasten echt te minimaliseren. De tevreden- een draaiende ICT-omgeving nodig, of het degelijk NET Services kiest 100% voor safe en dat diensten af op het gebied van VMware en Naast de voordelen van schaalbaarheid en heid van de eindgebruiker neemt hij heel nu een productie-, handels- of logistiek Bieze Food Group is via relaties bij CSN is wat wij zochten. Bovendien is het een EMC-storage. Van ’t Hof prijst vooral de het veiligstellen van gegevens, kan de ICT- serieus; het is zijn belangrijkste drijfveer. bedrijf is. Dat centraal regelen biedt veel Groep terechtgekomen. Van ’t Hof: “Ik financieel gezond bedrijf.” back-upoplossingen – DataDomain – van afdeling dankzij het nieuwe serverpark “Het is belangrijk om feeling te houden synergievoordelen.” kende CRANEO Computerruimtes al van de IT-partner. “Dat was doorslaggevend goed het overzicht bewaren. Van ’t Hof­ : met de werkvloer en als ICT-afdeling niet vóór hun samengaan met CSN Groep. Van een ICT-partner verlangt Van ’t Hof bij onze keuze voor NET Services, het is “We doen nu aan proactief beheer. op een eilandje te leven”, zegt hij. Die Van ’t Hof is sinds eind 2005 manager Voor CêlaVíta heb ik door hen al eens een de juiste kennis, know-how en toege- een onderscheidende oplossing. Onze Problemen signaleren we nog voor de eindgebruikers zijn divers: van kantoor- voor de netwerkinfrastructuur. “Onze mooie serverruimte laten bouwen.” voegde waarde voor zijn afdeling. “Daar complete productie-omgeving wordt gebruikers het merken; op dat moment en magazijnpersoneel tot mensen in de 14 15
  10. 10. DATA MANAGEMENT | BUSINESS CRITICAL INFRASTRUCTURE Meer performance en een grotere beschikbaarheid met de nieuwe EMC VNX serie. De nieuwe VNX serie is geoptimaliseerd voor virtuele omgevingen www.emc.com/vnx Ad van ’t Hof ICT Manager bij Bieze FoodGroup productieomgeving. Van ’t Hof: “Bieze ontspannende zaken. De directie geeft Van ’t Hof prijst bovendien de aandacht Food Group is een uniek familiebedrijf en ons veel ruimte en dat vertrouwen is heel voor innovatie binnen zijn bedrijf. “De dat zie je overal in terug. Natuurlijk, er prettig. Het ondernemerschap binnen het directie houdt van innovatief bezig zijn en moet gepresteerd worden; maar er hangt bedrijf wordt gestimuleerd. Dit leidt ertoe staat open voor vernieuwing. Dit geeft ons niet continu een mes boven je hoofd. We dat we een hecht team zijn, gedreven om de mogelijkheid om mooie nieuwe dingen werken hard, maar wisselen dat af met het maximale te doen voor onze groep.” te ontwikkelen.” emc vnx serie meer informatie De nieuwe VNX-serie staat garant voor meerdere bronnen. Dit, in combinatie Neem voor meer informatie over deze een sterke toename in applicatiepresta- met de naadloze integratie met VMware case contact op met Reinier Veldhuis, ties, opslag­ fficiency, gebruiksgemak en e vSphere, maakt VNX het ideale platform account manager NET Services via gegevensbeveiliging en –beschikbaarheid. voor elke organisatie die gebruik maakt r.veldhuis@netservices.nl of bel De nieuwe VNX serie is flash geoptima- VNX 5200 met redundante data verdeeld over van virtualisatie. 033 - 434 50 30. liseerd wat de prestaties van virtuele applicaties aanzienlijk versnelt. Voor meer informatie over Bieze Food De nieuwe VNX-serie is per direct Group kijkt u op: www.bieze.nl. beschikbaar via NET Services en SMART Meer weten over de VNX serie? Neem dan contact op met Manuel Speksnijder van NET Services. IT Services. Neem voor meer informatie Bel 033 - 434 50 30 of scan de QR-code voor de contactgegevens. 16 Dit is ideaal voor virtuele machines, virtuele desktops en andere omgevingen contact op met uw contactpersoon. DATA MANAGEMENT | BUSINESS CRITICAL INFRASTRUCTURE 17
  11. 11. CRANEO COMPUTERRUIMTES Thema’s bij Desso ONTWERPEN | BOUWEN | INRICHTEN referentiecase craneo computerruimtes desso Optimalisatie Beschikbaarheid Het is een unicum in de geschiedenis van CRANEO Computerruimtes. Tapijtfabrikant Desso koos voor haar nieuwe CRANEO Computerruimtes Leverancier van NEXT UPS systems serverruimtes geen marmoleum, maar tapijt. CRANEO was in eerste instantie kritisch, maar System Network Engineer/Developer Michel Herweijer wist te overtuigen. Het eindresultaat? Nette, brandveilige, goed gekoelde en verlichte ruimtes met een zachte tapijtvloer die de hoeveelheid stof in de lucht reduceert. Michel Herweijer werd precies op het juiste moment door computerruimte, in het Belgische Dendermonde, niet eens meer CRANEO Computerruimtes gebeld. Hij was net op zoek naar andere bedrijven heb overwogen. En ik ben nog steeds 100% een partij voor het bouwen van de nieuwe computerruimte van tevreden.” Desso. CRANEO kwam uiteindelijk op de shortlist. Herweijer: “Het was één van de partijen die kwaliteit boden voor de juiste prijs sprinklers én met goede ideeën kwamen.” Voor de komst van CRANEO voldeden de serverruimtes van Desso niet aan de eisen. “De serverruimte hier was een hok, een Het gevoel dat Herweijer bij CRANEO had was uiteindelijk doorslaggevend. “Het is de werkwijze die we bij Desso ook hebben: 18 CRANEO Computerruimtes is onderdeel van ren van de servers werden daardoor te warm en dat veroorzaakte kopere oplossingen wist die net zo goed waren.” weer uitval van apparatuur.” De prijs/kwaliteit-verhouding van CRANEO sprong er voor De nieuwe serverruimte is opgeruimd, fris geverfd en voorzien Herweijer uit. “Ik was zo overtuigd dat ik bij de tweede /company/csn-groep en door de grote ramen kwam veel warmte binnen. De ventilato- mee en raadde bepaalde dingen bijvoorbeeld af omdat hij goed/csngroep namelijk uit sprinklers met water. De airco begaf het regelmatig Vink was het direct ouwe-jongens-krentenbrood. Hij dacht actief @CSNGroep ik al mijn apparatuur kwijt geweest. Onze blusmethode bestond korte lijnen en een persoonlijke aanpak. Met salesmanager Ad www.craneo.nl bende. Als er ergens brand was uitgebroken, ongeacht waar, was van de modernste brandblusapparatuur en koeling van CRANEO. 19
  12. 12. “ Als IT-er heb ik nu wat mijn hartje begeert Dit scheelt Herweijer werk en zorgen. “De ruimtes zijn prachtig gezondheid geworden. Ik heb momenteel geen wensen meer: voor een IT-er Rob Kragt, Marketing Manager Nederland bij Desso, legt uit dat heb ik alles wat mijn hartje begeert.” tapijt het onderwerp is van hardnekkige vooroordelen. “Er wordt gedacht dat tapijt stof veroorzaakt, maar het tegenovergestelde is tapijt het geval. Projecttapijt van A-merken maakt geen stof, zelfs niet Baanbrekend is het besluit van Herweijer om tapijt in de compu- als je er met een schuurpapiertje overheen gaat. Het grootste terruimte te leggen. Voor hemzelf is het een kwestie van logica. voordeel van tapijt is dan ook technisch: minder (fijn)stof in de “Ik heb simpelweg gekozen voor de oplossing die ik het beste lucht. Luchtcirculatie – en dat is in computerruimtes extreem vind. Het is geen rocket science: tapijt absorbeert geluid en het het geval – zorgt ervoor dat tapijt stof vasthoudt.” zorgt ervoor dat er geen stof opwaait. Als je een harde vloer hebt en een normaal schoonmaakregime – je dweilt niet twee Desso heeft kortgeleden AirMaster ontwikkeld, een tapijt dat spe- keer per dag – zie je in de zon altijd een stofwolk ontstaan als je ciaal ontwikkeld is voor een schonere, gezonde lucht. Hiermee eroverheen loopt. Tapijt houdt dit stof juist vast. Dit zorgt voor is de concentratie fijnstof in de lucht aangetoond tot acht keer minder stof in de lucht.” lager dan bij harde vloeren en tot vier keer lager dan bij stan- Het is geen commercieel praatje, Herweijer is persoonlijk diep daardtapijt. De innovatie past perfect in de missie van Desso om overtuigd van de voordelen. “Ik ben al een tijdje de 18 gepasseerd producten te ontwikkelen die een beter binnenklimaat creëren. en heb ervaring met veel vloeren. Ik ben geen tapijtboer, ik ben Health well-being staan in de visie van het bedrijf centraal. IT-er. En ik sta 100% achter onze producten. Daarom zei ik tegen Herweijer is misschien de eerste IT-er in Nederland die over Ad Vink: jij gaat mij geen andere vloer leveren, dit is wat ik wil.” tapijt rond zijn serverkasten loopt. Hij is trots op het resultaat: Ad Vink vertelt dat hij eerst probeerde het idee uit Herweijer’s “Het absorbeert geluid, ziet er mooi uit en bevordert de gezond- hoofd te praten. “Tapijt is not-done in computerruimtes. Het is heid. Bovendien is het goed voor de apparatuur. Ik heb altijd vloeken in de kerk. Maar nadat ik hem had uitgehoord en zijn tapijt gehad in onze serverruimte en ik kom zelden bij een server argumenten kende, dacht ik: misschien heeft hij wel gelijk.” onder de 98% uptime.” meer informatie Michel Herweijer System Network Engineer/Developer bij Desso 20 Neem voor informatie over deze case contact op met Ad Vink, sales manager bij CRANEO Computerruimtes via advink@craneo.nl of bel 0180 - 44 03 93. Voor meer informatie over Desso kijkt u op: www.desso.nl. 21
  13. 13. Historic GrandPrix CSN DNA: sportief techniek Volkskredietbank kiest voor SMART Online Werkplek Op zaterdag 31 augustus organiseerden de ondernemingen binnen CSN Groep een klantevent tijdens de Historic GrandPrix. Het leuke aan de Historic Grandprix is dat bezoekers een praatje kunnen maken met de coureurs en De Volkskredietbank (VKB) heeft gekozen voor 70 SMART Online Werkplekken van SMART IT Services. Hierdoor overal bij kunnen. Zowel in de pitboxen als bij de deelnemerstenten op het kunnen de medewerkers van elke plek vanaf elke SMART device online inloggen op hun online werkplek. Hierbij terrein. is per gebruiker vastgesteld welke applicaties zij kunnen gebruiken. De 100 procent datagarantie van SMART IT Services was daarbij essentieel. Het was een zeer geslaagde dag tussen benzinedampen en de geur van verschroeid rubber. Zeker voor herhaling vatbaar in 2014! De Volkskredietbank (VKB) is een financiële instelling. Daarom verzorgen het beheer, de beveiliging en het maken van back-ups. is er continue een online back-up in het datacenter van Voor hulp is de servicedesk telefonisch en per e-mail beschikbaar. DATACENTER Services, een ander onderdeel van CSN groep, op honderdtachtig kilometer afstand van de VKB locatie. Met de SMART Online Werkplek wordt het VKB IT-budget beheersbaar. VKB komt daarbij niet voor verrassingen te staan De Volkskredietbank is anders dan andere banken. Mensen kunnen bij de VKB terecht voor verschillende diensten en producten snel opgevangen en verwerkt in de maandelijkse factuur. VKB die te maken hebben met het wegwerken van schulden en het De Historic Grand Prix werd mede mogelijk gemaakt door: en ontvangt geen onverwachte facturen. Groei en krimp worden betaalt alleen voor het daadwerkelijke verbruik. leren omgaan met financiën. Daarnaast heeft de VKB ook aandacht voor preventie, want de bank is er ook om te voor­ omen k Ten aanzien van de oude situatie heeft VKB een aantal voordelen dat schulden ontstaan. In de oude situatie had de VKB gerealiseerd, te weten geen eigen beheer meer, een nieuwe sta- de IT-infrastructuur en werkplekontsluiting in eigen beheer. biele IT-omgeving, schaalbare IT-omgeving, maandelijkse vaste IT-kosten omgebogen tot flexibele kosten op basis van werkelijk de smart it-oplossing gebruik, integrale IT-omgeving voor zowel standaard Office toe- Met de keuze voor de SMART Online Werkplek is de VKB passingen als de VKB-specifieke applicaties. Iedereen kan locatie IT-omgeving in handen gekomen van SMART IT Services en tijd onafhankelijk werken. (SMART IT) met twintig jaar ervaring. De IT-omgeving wordt gehost bij het Nederlandse datacenter van DATACENTER Services en SMART IT zorgt voor het beheer en support. Hierdoor kan de VKB de focus leggen op de kerntaak, het hel- meer informatie pen van mensen met schuldproblemen. Neem voor meer informatie over deze case contact op met Jos Langerhuizen, Met de SMART Online Werkplek kan de VKB - zonder grote inves- sales manager SMART IT Services via teringen in hard- en software - werken in de eigen IT-omgeving j.langerhuizen@smartitservices.nl of bel 088 - 999 09 99. Voor die via internet altijd toegankelijk is. De medewerkers kunnen meer informatie over de Volkskredietbank kijkt u op www.vkb.nl. overal veilig inloggen en beschikken over hun werkplek, het Microsoft Office-pakket, de bedrijfsapplicaties en de data. Bezoek ook www.smartitonlinewerkplek.nl of gebruik de QR-code. De VKB IT-omgeving wordt 24/7 in de gaten gehouden door het SMART managed monitoring systeem. De SMART IT-specialisten 22 INFRASTRUCTURE | DATACENTER | STORAGE 23
  14. 14. Thema’s bij Appalti Optimalisatie Toegang Appalti en CSN Groep goede match Toepassing Sinds de offertetool van Appalti live is, nu bijna een jaar, verzorgt SMART IT Services de hosting in de cloud. Appalti maakt ook gebruik van de Company-Box. Voor Michiel de Kruijf, samen met collega Robin Wanders initiatiefnemer van Appalti, was dit partnerschap met CSN Groep vanzelfsprekend. “Het is een solide, betrouwbare partij die heel goed bij ons past.” Michiel de Kruijf Over de eigenschappen die kenmer- Michiel: “We zijn begonnen met een Ook bij een storing krijgen we proactief initiatiefnemer Appalti kend zijn voor CSN Groep hoeft Michiel relatief klein aantal gebruikers. Daarom een melding binnen. Ondanks het grote niet lang na te denken. “Professioneel, is het fijn dat de diensten van SMART IT aantal technische mensen, kunnen ze in no-­ onsense, dichtbij klanten. n schaalbaar zijn. De kosten worden hoger duidelijke taal vertellen wat een dienst of Ondernemend, met een hoge plezier­ naarmate het aantal gebruikers stijgt. We product inhoudt. Dat is heel positief.” factor. En de mens staat centraal.” Het werden hierdoor niet geconfronteerd met klikt tussen de twee bedrijven. “Wij her- enorme investeringen bij de lancering en Appalti kijkt uit naar een lange termijn kennen ons in hun DNA”, vertelt hij. “Over houden aldoor grip op onze kostprijs.” samenwerking met de IT-partner. “CSN en weer is het een bijzonder leuke relatie. Groep verkoopt geen gebakken lucht, dat Het is er zelfs in uitgemond dat wij ons past ons goed. Ze zijn in voor een geintje kantoor bij hen in huis hebben gevestigd.” bestaande CRM-pakketten en vervangt en tegelijkertijd serieus als er wat speelt. een programma als Word voor het maken En ze beschikken over meedenkend grip van offertes. Doel is om zowel de snel- vermogen. Het menselijke aspect is goed Appalti is in 2009 gestart en helpt orga- heid, nauwkeurigheid als kwaliteit van vertegenwoordigd in de organisatie.” nisaties bij het optimaliseren van hun offertes naar een hoger plan te tillen. offertes en aanbestedingen. Eind 2012 lan- Nu de interesse echt op gang komt, sluit ceerde Appalti de offertetool, een online “Hier verkopen ze geen gebakken lucht” De tool is bedoeld als aanvulling op Appalti maandelijks nieuwe klanten aan. applicatie voor het maken van offertes. meer informatie Neem voor meer informatie over deze Met teksten, afbeeldingen en templates case contact op met Arjan van de Bunt, in een documentenbibliotheek kunnen Over de service van SMART IT is Michiel account manager bij SMART IT Services via gebruikers in een paar stappen een offerte tevreden. “Als er iets aan de hand is, zoals 033 - 434 50 33. Voor meer informatie over samenstellen en op maat maken. 24 duidelijke taal een update, communiceren ze dat vooraf. Appalti kijkt u op: www.appalti.nl. 25
  15. 15. Thema’s Markeur Performance referentiecase leasyprint, net services en hp Optimalisatie markeur Beheer Bij Markeur draait alles om auto’s en dat al bijna honderd jaar. Het familiebedrijf dat met Motorhuis begon met de verkoop van auto’s, is uitgegroeid tot een organisatie die voor hun klanten een totaalpakket aan mobiliteitsproducten en -diensten levert. De samenwerking met Leasyprint is dan ook een schot in de roos, omdat Leasyprint een compleet ontzorgingspakket levert voor de printers en multifunctionals van Motorhuis. Leasyprint werkt nauw samen met de bedrijven binnen CSN Groep B.V. zoals NET Services. “ Ik betaal hiermee alleen voor het werkelijke gebruik. Dat betekent een besparing van € 30.000 op jaarbasis. Motorhuis, Multirent, Multilease, Multi Energy en tender procedure Autoschadehuis: allemaal onderdelen van Markeur Holding die Toch blijft het belangrijk om op de uitgaven te letten en efficiënt veel aan het printen is, kan ik dat meteen zien en navragen inmiddels hoe Hans het bedrijf vormgeeft en dat past goed bij zich op een specifiek onderdeel van de automotive branche rich- te werken. Ronald Snoek doet dat bijvoorbeeld door een slimme waarom dat is. Kijk, als het is omdat een van de automerken een onze visie en onze wensen. Wij willen natuurlijk vooral een ten. Motorhuis verkoopt en onderhoudt nieuwe auto’s en occa- en goedkopere oplossing te vinden voor de 25 kleuren multi- nieuwe folder heeft, dan is het natuurlijk toegestaan, maar zo positieve return on investment, maar het is fijn als je daarbij met sions van een breed scala merken. Via Multirent en Multilease functionals die bij de dealers van Motorhuis staan. “Wij wer- heb je wel meteen duidelijkheid.” prettige mensen kunt samenwerken.” kunnen gebruikers flexibele huur- of leaseovereenkomsten ken altijd via tender procedures en letten dan op vier punten: aangaan en Multi Energy is een netwerk van brandstofstations. functionaliteit, technische kwaliteiten, de organisatie van de In samenwerking met hun IT-partner NET Services, HP en de Het is voor Snoek vooral belangrijk dat er een kwalitatief goede Autoschadehuis doet wat de naam al zegt, autoschade herstellen fabrikant of leverancier en het financiële plaatje.” Leasyprint won mensen van Leasyprint zijn de beste multifunctionals in com- service geleverd wordt. “In het pre-salestraject, maar ook daarna en werkt nauw samen met de autobedrijven van Motorhuis. deze tender en levert nu voor deze multifunctionals een gehele binatie met het best passende pakket uitgezocht. Snoek heeft komen de mensen van Leasyprint hun afspraken na en doen “We proberen de synergie tussen de verschillende divisies zo ontzorgingsservice. de machines inclusief volledige service aangeschaft en heeft dat op tijd. Het lijkt zo simpel, maar het tegendeel wordt door daarnaast gekozen voor het tonerabonnement van Leasyprint, andere leveranciers bewezen. Zowel HP als Leasyprint levert een goed mogelijk te benutten”, legt ICT-manager Ronald Snoek uit. “Als iemand een auto bij Motorhuis koopt, dan kan hij bij Die complete ontzorging is voor Snoek één van de grootste voor- waarmee toners automatisch besteld worden, hij actueel inzicht goede service en is proactief. Het is het geheel van diensten dat Autoschadehuis een schade laten repareren en een vervangende delen. “Natuurlijk is het belangrijkste dat de printers kwalitatief in het gebruik en de kosten heeft en, niet geheel onbelangrijk, moet kloppen.” auto huren bij Multirent. We hebben ook vaak onze divisies bij goed printen en voor een stukje workflow optimalisatie zorgen veel geld bespaart. “Ik betaal hiermee alleen voor het werkelijke elkaar geconcentreerd op of rond één locatie.” doordat documenten eenvoudig gedigitaliseerd worden, maar gebruik. Dat is echt heel Nederlands, maar het betekent wel een De laatste jaren heeft ook Markeur te kampen gehad met het de printers moeten ook gewoon werken. Door de service van besparing van 30.000 euro op jaarbasis.” slechte economische klimaat, maar heeft desondanks op een Leasyprint wordt er meteen gereageerd als er iets misgaat met aantal gebieden toch kunnen groeien of uitbreiden. De orga- de printer.” Een ander onderdeel van de service is online inzicht service meer informatie nisatie heeft in Nederland nu rond de 1200 werknemers en in het printgebruik. Voor een ICT-manager als Snoek is dat heel Toen de kleurenprinters van Motorhuis Sales aan vervanging toe Neem voor meer informatie over deze case contact op met Bauke Motorhuis heeft na acquisitie ook in het oosten van het land handig, want zo kan hij op afstand het verbruik van de verschil- waren, kwam Snoek, als onderdeel van de tender, hierover in van Eck, program manager bij Leasyprint via: 088 456 49 49. Voor enkele nieuwe locaties. lende locaties in de gaten houden. “Als een locatie buitensporig gesprek met HP en Hans Aldenkamp van Leasyprint. “We weten meer informatie over Leasyprint kijkt u op www.leasyprint.nl. 26 27
  16. 16. Even voorstellen Peter Veenman financieel manager CSN Groep Peter Veenman is financieel manager bij CSN Groep en in die zin verantwoordelijk voor de financiën en de administratie van de organisatie. Peter: “Wat mij aanspreekt in de organisatie is de directheid Peter is sinds drie jaar werkzaam bij CSN Groep. De organisatie en de klantgerichtheid. Als er iets speelt worden zaken in het stond op dat moment door de groei op een omslagpunt. Peter: algemeen snel opgepakt en daarbij wordt naar de klant gekeken. “We hebben sinds die tijd de administratieve processen en de Als ik iets voorstel in de organisatie krijg ik vaak de wedervraag financiële rapportering verder ontwikkeld tot een niveau dat past of onze klant hier beter van wordt. De IT wereld ontwikkelt zich bij een organisatie van onze omvang”. Verder geeft Peter aan dat snel en dat is voor mij niet altijd gemakkelijk bij te houden. Een er nog een slag gemaakt moet worden. Als gevolg van overna- voordeel is dat ik in het verleden veel IT ervaring heb opgedaan. mes uit het verleden zijn er verschillende softwarepakketten in Voordat ik bij CSN Groep begon werkte ik onder andere bij het gebruik voor de interne bedrijfsprocessen. We zijn momenteel bedrijf Pokon en Chrysal. Daar was ik als controller ook verant- bezig met de harmonisatie hiervan. woordelijk voor IT. Een combinatie die nog steeds veel voorkomt, zeker in het marktsegment waarin bijvoorbeeld SMART IT CSN Groep is in financiële zin een gezonde organisatie. “Een Services opereert. Om een goede en veilige beschikbaarheid van organisatie met een mooi klantenbestand verspreid over diverse data te garanderen, zonder zelf echt IT kennis te hebben, zorgde sectoren, met daarnaast een breed product portfolio. Qua ik voor: risicospreiding heb je het als organisatie dan goed voor elkaar. - Een goede IT dienstverlener met een passende overeenkomst, Natuurlijk is het ook van belang dat CSN Groep een goed eigen rekening houdend met de mate waarin systemen bedrijf kri- vermogen heeft en geen extern krediet nodig heeft om de zaak te tisch zijn. financieren. Een speerpunt dat ik nog wel eens bij onze commer- - in huis halen van de nodige kennis, onder andere door Het “Wat mij aanspreekt is de directheid en klantgerichtheid” 28 goede systeembeheerders in dienst te nemen en hier een ciële mensen onder de aandacht breng. Bij onze klanten mogen we daar wellicht wat meer reclame voor maken.” educatie programma mee af te spreken. - back scenario’s maken en deze ook daadwerkelijk uittesten. Fall Wil je meer weten over werken bij CSN Groep B.V.? Neem dan - Testprotocollen voor nieuwe software en updates van bestaan- contact op met Eline Oosterholt via 033- 434 50 35. de software. Zo heb ik goede ervaring met het werken met Heb je een vraag voor Peter? Stuur dan een e-mail naar test-, acceptatie- en productie omgevingen. p.veenman@csngroep.nl. 29
  17. 17. Thema’s Company-Box Beschikbaarheid Beheer Toegang Toepassing Bestanden delen in een veilige, beheersbare en Nederlandse cloud-omgeving? Dat kan nu met de introductie van Company-Box. Een Nederlands alternatief voor het delen en bereikbaar maken van zakelijke bestanden. wat is company-box? voordelen company-box Company-Box is een laagdrempelig en drie varianten Company-Box kent drie varianten. In de uitgebreide “Enterprise” variant is er nagenoeg onbeperkte data en kunt u Company-Box veilig uitwisselplatform van bestanden. • Nederlandse servicedesk, geen 0900 nummer en geen wachtrijen. c ­ ustomizen met uw eigen naam en logo. Voorbeelden zijn de BIM-Box, Tutch-Box en CSN-Box. Bijvoorbeeld om projectmatig samen te • Uw data gegarandeerd in Nederlandse datacenters werken, offertes te delen met uw klanten • Beheersbaar door bijvoorbeeld uw IT-afdeling of IT verantwoordelijke en leveranciers of om salarisgegevens • Volledige integratie met eigen IT-infrastructuur door te geven aan de salarisverwerker. • Mobiele app’s voor iPad, iPhone en Android Het principe is; any device, any user, any • Desktop client voor Windows en Mac Prijs per maand per gebruiker (ex. BTW) € 8,95 € 11,95 € 14,95 place. Company-Box kan ook gebruikt • In de uitgebreide versie ook te “customizen” met uw eigen logo Max. aantal GB’s per gebruiker (gemiddeld) 3 GB p.p. 10 GB p.p. ongelimiteerd* worden om over zakelijke bestanden te • Opzegbaar per maand, geen minimum aantal gebruikers Extra GB 50 cent 25 cent beschikken vanuit de thuiswerkplek of de iPad. Company-Box is benaderbaar via uw * Aantal GB per organisatie is maximaal het aantal betalende gebruikers x 30 GB webbrowser en zichtbaar in de verkenner voor welke organisaties? van uw OS (Windows, Apple etc) of via Beantwoord de onderstaande vragen: apps voor IOS en Android. hoe meer vragen u met JA beantwoordt, hoe geschikter Company-Box voor uw Company-Box is het Nederlandse alter- organisatie is. natief voor buitenlandse oplossingen klantcase tutchcommunication en de tutch-box meer informatie “Al direct vanaf de introductie gebruiken wij de Company-Box voor onze organisatie. Wij Wilt u meer weten over zoals Dropbox, Box.com, Google Drive en • Worden bestanden gedeeld? hebben er alleen onze eigen naam en logo aan verbonden: de Tutch-Box. In de dagelijkse Company-Box? Neem Microsoft Skydrive. • Zijn er externen bij (niet AD gebruikers)? praktijk gebruiken wij onze Company-Box om grote bestanden zoals, drukwerk bestan- dan contact op met • Zijn de bestanden ook op iPad’s e.d. nodig? den en ontwerpen, te delen met onze relaties. Een prettige bijkomstigheid voor ons is Michiel van Bergen nederlandse datacenters • Zijn de bestanden vertrouwelijk? dat we nu ook werkplek onafhankelijk bij onze bestanden kunnen. Echt werken met de via 033- 434 50 11, stuur een mail naar Via internet worden uw bestanden veilig • Wordt er in projectteams gewerkt? Cloud zoals het bedoeld is.” m.bergen@csngroep.nl of scan de QR-code. opgeslagen in onze Nederlandse datacen- • Is er een groot verloop in de projectteams? ters. Wij zorgen tevens voor de back-up • Worden de bestanden nu per mail verstuurd? (of via Dropbox gedeeld) Harro Zoet - TutchCommunication website van uw data. • Is er een versiebeheer probleem? (werkt iedereen met de juiste versie?) www.tutchcommunication.com Surf voor meer informatie naar www.company-box.nl. 30 52° 21´ 0˝ N, 4° 52´ 0˝ E: FULL SERVICE SOLUTIONS 31
  18. 18. Thema’s bij IJsterk Performance Optimalisatie referentiecase smart it services Beschikbaarheid ijsterk Beheer Toegang Toepassing Niemand van de 700 medewerkers is het ontgaan: sinds oktober 2012 is de IT-infrastructuur van welzijns- en kinderopvangorganisatie IJsterk vernieuwd. Was het eerst wachten om überhaupt in het systeem te komen, nu kan iedereen op elk werkstation in 30 seconden bij de juiste bestanden. SMART IT Services voerde de verhuizing voor IJsterk uit. Peter Grootendorst bedrijfsvoering en financiën bij IJsterk “ Ik kan niets bedenken wat ik achteraf anders had gedaan Van kinderopvang tot speeltuin en waar IJsterk uit is ontstaan. Begin 2011 buurtcentrum: IJsterk is een welzijns- en startte Grootendorst het project om de draagvlak k ­ inderopvangorganisatie met meer dan IT-infrastructuur rigoureus te vernieuwen. De belangrijkste problemen van de grote rol door een externe projectleider De nieuwe infrastructuur werd op verouderde infrastructuur waren trage aan te stellen. Mensen uit de hele organi- 1 oktober 2012 in gebruik genomen. Half 60 locaties, verspreid over de Amster­ damse stadsdelen West en Centrum. Haar systemen, kostbaar beheer, verouderde satie van IJsterk dachten in werkgroepen 2013 was het project helemaal afgerond. visie is het verbinden, stimuleren en ont- ronde gesprekken snel op SMART IT. software en aanzienlijke risico’s op data- mee over wat er nodig was. “Dit zorgde “Toen we live gingen waren de medewer- wikkelen van mensen van alle leeftijden, Grootendorst legt uit: “SMART IT stond verlies en storingen in het systeem. “We voor een breed draagvlak”, concludeert kers enorm enthousiast en positief ”, ver- met oog op hun welbevinden. er hetzelfde in als wij. Ze luisterden goed wilden deze punten oplossen en onder- Grootendorst. “We zijn vervolgens aan een telt Grootendorst. “Dit is een hele grote Toen directeur Bedrijfsvoering en naar ons en kwamen niet met spannende, tussen de kosten gelijk houden of omlaag heel goed gedocumenteerd en afgebakend stap vooruit en dat merkt iedereen. Financiën Peter Grootendorst in 2008 bij nieuwe systemen waar wij niet op zaten brengen”, vertelt Grootendorst. project begonnen. Door die grondige IJsterk binnenkwam, bezat de organisatie te wachten. Wij zijn een welzijns- en De oplossing van SMART IT was het voorbereiding zijn er geen onverwachte Als ik bijvoorbeeld moet overleggen met een klassiek IT-netwerk, met servers op kinderopvangorganisatie; we zoeken geen verhuizen van de apparatuur naar het dingen gebeurd. Het projectplan wierp een manager bij de kinderopvang, op één verschillende locaties in niet-gekoelde top-of-the-bill-oplossingen. SMART IT rekencentrum in Ede. Het traject begon veel vruchten af. Er is eigenlijk niets wat van onze locaties, kan ik daar zo even ruimtes, en verouderde software. Het bood bewezen en betaalbare technieken met het ontwikkelen van een uitgebreid ik nu anders zou doen, het liep gewoon inloggen. Binnen 30 seconden zit ik bij was erfgoed van de diverse fusies 32 De keuze voor de uitvoering viel na een aan. Precies wat wij nodig hadden.” projectplan. SMART IT speelde hierin een heel goed.” de juiste bestanden en kan ik ze direct 33
  19. 19. De IT-afdeling, die verantwoordelijk is producten aan waar ze zelf meer aan op elk werkstation bekijken. Dat levert voor het eerste- en tweedelijns beheer, is verdienen. Ze stellen zich op een goede winst op.” van vier naar twee medewerkers gekrom- manier dienstbaar op en komen tegelij- pen. Grootendorst: “We lopen niet meer kertijd met goede argumenten als wij iets probleemloos tegen spannende problemen aan. In het mis hebben. De mensen van SMART IT Het resultaat van de nieuwe infrastruc- verleden hadden we nog wel eens een zijn deskundig, ze weten waar ze het over tuur is een veel beter werkend sys- storing. Dan moest je opzoeken waar het hebben.” teem. “De snelheid, beschikbaarheid en precies zat en wat de oorzaak was. Nu zijn betrouwbaarheid zijn enorm toegeno- de belangrijkste verbindingen redundant men. Daar deden we het ook voor: we uitgevoerd; die worden probleemloos hebben het beoogde resultaat behaald.” “ SMART IT Services stelt zich dienstbaar op en luistert goed printen. Medewerkers kunnen hun mails door de back-up overgenomen.” De datastructuur is opnieuw opgetuigd; veel gegevens zijn opgeruimd en er is een nieuwe bevoegdhedenstructuur SMART IT Services ervaren als een fijne en meer informatie ingesteld. Ook de software is nu centraal betrouwbare partner om mee samen te Neem voor meer informatie over deze geparkeerd en meteen geüpdatet naar de werken. “SMART IT is een partij die met case contact op met Roy Verhaar, sales nieuwste versie. IJsterk heeft het perso- beide benen op de grond staat en goed manager bij SMART IT Services via neel getraind in de nieuwe Windows- en heeft geluisterd naar onze wensen. Ze r.verhaar@smartitservices.nl of Office-pakketten, zodat ze die beter kun- doen niet aan zweven en vertellen geen 088 - 999 09 11. Voor meer informatie nen benutten. 34 In het hele proces heeft Grootendorst mooie verhalen. Ook prijzen ze geen over IJsterk kijkt u op: www.ijsterk.nl. 35
  20. 20. referentiecase cad services miedema “ CAD Services is betrouwbaar zijn we tevreden over de helpdesk. We hebben een vaste contact- het paradepaardje van Miedema worden”, vertelt Mulder. “Het is persoon die ons direct helpt als er iets is.” echt zo: wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Nieuwe dingen Mulder is ook te spreken over de trainingen. “Bij updates gaan onze vaste medewerkers altijd naar de cursus. Er is een goede om zijn; dan is het hot. Dat willen we met onze maatwerkdivisie cursusleider, dat is heel prettig. Dat heb ik wel eens anders bereiken.” Het gaat bijvoorbeeld om elektronische sorteerders, meegemaakt. Hij heeft veel geduld en vindt het niet erg om iets CAD is de basis waar Miedema op draait. “De bron van alles”, zegt quality engineer Jaap Mulder. Het Friese bedrijf worden in deze sector met argwaan bekeken. Tot er een paar speciale combimachines en reinigingsunits. “We nodigen de klant meerdere keren uit te leggen.” hier uit, vragen naar zijn specifieke behoefte en gaan met z’n produceert moderne machines voor de aardappelteelt, van het grondbewerken tot het sorteren. In de fabriek in allen achter de computer zitten. Dat is het mooie van CREO: je rolls royce maakt een kopie van een model, je trekt er een paar keer aan en Miedema opereert in het kwalitatief hogere segment en wil de je hebt iets nieuws. We kunnen de klant voorbeelden laten zien Rolls Royce zijn onder de landbouwmachines. De technologie is Winsum is een team tekenaars verantwoordelijk voor het uitdenken en uitwerken van alle ontwerpen. en zo achterhalen wat hij precies bedoelt.” Toen Jaap Mulder vijftien jaar geleden bij Miedema in dienst pakketten van verschillende leveranciers. “Als iets niet werkte, vooral gericht op de aardappelteelt en wordt verder gebruikt voor In de toekomst wil Miedema nog meer uit de CAD- en kwam, stonden er nog grote tekenplanken met ruimte voor twee gaf de één de ander daarvan de schuld en omgekeerd”, herin- de teelt van cacaobonen, graan, bloembollen en rijst. PDM-software halen. Mulder: “We gebruiken nu nog maar A0-vellen naast elkaar. “Op maandag waren de pennen soms nert Mulder zich. “Dat wilden we nooit meer. Daarom zijn we 75% van de producten is export, zowel binnen als buiten Europa een gedeelte, we releasen bijvoorbeeld alleen tekeningen. Dat allemaal uitgedroogd. Drama’s!” bij de overstap naar 3D op zoek gegaan naar een aanbieder die – bijvoorbeeld naar de VS en Canada. Mulder: “Daar willen ze kun je ook met modellen doen en zelfs op artikelniveau. Het is Op dit moment maakt een team van acht tot twaalf mede- een totaalpakket in huis had. Op dat moment was CAD Services groot en breed materiaal, al snel maatwerk. We hebben pas nog meer werk om dat allemaal vast te leggen, maar als we dat doen werkers de modellen en tekeningen van alle machines in daarin de enige.” een machine als pakket ingeladen in een 40 feet-container; de kan er nog minder misgaan.” CREO-3D-software. De snelheid van het ontwerpen is daarmee Van die keuze heeft Mulder nooit spijt gekregen. “CAD Services transportkosten vormen een aanzienlijk deel van de prijs, dus toegenomen, evenals de snelheid van de productie. Er worden is betrouwbaar. De offertes kloppen altijd, ik vind dat belangrijk. het is belangrijk de machines zo effectief mogelijk te vervoeren. steeds minder fouten gemaakt en het resultaat ziet er beter uit. Regelmatig houden we achteraf zelfs tijd over. Dan vragen ze: wat Die container ging met de boot naar Canada en vervolgens nog Mulder: “Je kunt meteen zien wat het wordt. Als de ene kleur er wil je nog meer laten doen?” een week met de trein. Twee mensen van ons hebben het pakket toch niet zo mooi uit ziet, pak je zo de andere. Ook kunnen we ter plekke in elkaar gezet bij de klant.” meer informatie Neem voor meer informatie over deze case contact op met verschillende standen en opties simuleren. Wat we nu maken, De software van CAD Services is afgestemd op de werkwijze van had in 2D niet gekund.” Miedema en ondersteunt zo de bedrijfsprocessen. “Als we van maatwerk pakket zouden switchen, begin je in feite weer bij nul”, zegt Als quality engineer is Mulder verantwoordelijk voor de kwali- totaalpakket Mulder. CAD Services configureert de CREO-software op haar teit op technisch gebied van alle producten die Miedema levert. CAD Services is sinds 2002 de CAD-leverancier van Miedema. eigen manier, op basis van de opgebouwde kennis uit de markt. Maatwerk is momenteel de grootste groeimarkt. “Daarvoor heb- In de jaren daarvoor werkte het bedrijf met 2D-CAD, via twee “We weten wat we aan CAD Services hebben en dat is prettig. Ook ben we de nieuwe divisie Smart Solutions opgericht. Die moet 36 Thijs van Oort via t.oort@cadservices.nl of bel 033 - 434 50 00. ENGINEERING IN CONTROL 37
  21. 21. referentiecase net services ggz centraal “ HP stelde een andere reseller voor. Dat was NET Services NET, zoals de storage voor het nieuwe ZIS. Buitenkant omschrijft onderliggend beleid. En oplossingen in de cloud hebben ook de het bedrijf als betrouwbaar en eerlijk, met goed en gecertificeerd interesse. Buitenkant: “Omdat we werken met cliëntgegevens, personeel. “Ze hebben heel goede mensen. Hardware kan ik moeten we nauwkeurig uitzoeken wat wèl en wat niet in de overal kopen, het gaat om de meerwaarde die een bedrijf biedt: cloud kan. Daarbij zie ik een mooie rol weggelegd voor de gecertificeerde personen die ze in dienst hebben. NET Services NET Services – die kan ons daar goed in adviseren.” past goed bij ons. Het klikt gewoon. Ik kan buiten kantoortijden altijd bellen. De prijzen zijn helder: wat ze zeggen heeft een kop en staart, er komen later geen duizendjes meer bij. Dat vind ik In het statige hoofdgebouw van de ruim opgezette campus in Ermelo huist de ICT-afdeling van GGz Centraal. Die waardevol advies Met de producten van HP is Buitenkant nog altijd heel tevreden. heel belangrijk.” “Ik ben daarin inmiddels gepokt en gemazeld. Ik doe soms ook organisatie is een grote speler in de wereld van geestelijke gezondheidszorg. Naast dertig gebouwen op de campus zelf zaken met HP, maar ik blijf altijd een reseller nodig hebben in Ermelo, heeft GGz Centraal een tweede campus in Amersfoort en nog eens veertig andere locaties in Midden- uitdagingen voor de daadwerkelijke levering.” Nederland. Voor een groeiend aantal facetten van de ICT is NET Services de geselecteerde partner. De fusie tussen Meerkanten en Symfora is ingrijpend geweest Buitenkant vindt het bovendien waardevol dat een leverancier voor de ICT. “Wij zijn samen met de afdeling communicatie de weet wat er in de wereld gebeurt en hem kan adviseren. “Ik eersten die ermee te maken kregen”, vertelt Buitenkant. “Voor werk bij GGz Centraal en heb dus een beperkt blikveld. Van mijn Bijna 40.000 patiënten vinden jaarlijks de weg naar GGz Centraal, goede mensen sommige werknemers is er, op de naamsverandering na, weinig leveranciers wil ik bijvoorbeeld weten of het verstandiger is een dat in 2011 ontstond door de fusie van Meerkanten en Symfora. NET Services kwam voor het eerst in beeld toen Meerkanten veranderd. Bij ons stond juist alles op z’n kop.” nieuwe machine te kopen of het onderhoud op een afgeschreven Jack Buitenkant, stafmedewerker ICT, trad halverwege de jaren hardware voor een nieuw ZIS (zorginformatiesysteem) nodig Het enige wat de twee organisaties op ICT-gebied gemeen had- machine te verlengen. De mensen van NET Services volgen semi- tachtig in dienst bij Meerkanten. “In die tijd was alleen het had. Buitenkant: “Om eerlijk te zijn had NET Services het beste den, was het salarispakket. Verder hadden ze voor alles andere nars, zien een hoop en komen bij veel klanten over de vloer. Zij hoofdgebouw op de campus geautomatiseerd. Misschien twintig rapport.” Voor dit project koos GGz Centraal toch voor haar vaste software en andere hardware. “Je wilt natuurlijk in harmonie weten of er binnenkort iets nieuws op de markt komt wat past werkplekken.” leverancier, maar later ontstond daar een aantal akkefietjes mee. samengaan, zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Daarom bij onze organisatie. Dat is hun meerwaarde.” “Toen HP ons belde met de vraag of we tevreden waren, stelde die hebben we van de twee oplossingen in onze organisaties steeds Inmiddels is ICT onmisbaar geworden voor de zorg. Manager een andere reseller voor. Dat was NET Services.” de beste gekozen. Wij hadden bijvoorbeeld al thin clients; voor ICT services, Bert van der Ham: “Allereerst moeten we ervoor Het toeval wilde dat de accountmanager waar Buitenkant al Symfora hebben we er toen 2.000 bijgekocht.” meer informatie zorgen dat de infrastructuur altijd functioneert. Maar onze ambi- jarenlang mee samenwerkte bij de eerdere leverancier, was gaan Op dit moment staat GGz Centraal voor een aantal uitdagingen. Neem voor meer informatie over deze case contact op met tie gaat verder. We denken proactief na over hoe de organisatie werken bij NET. “Na afloop van het concurrentiebeding kwamen De nummer-1-prioriteit is een nieuw ZIS. Daarvoor moeten Reinier Veldhuis, account manager NET Services via beter en slimmer kan werken door middel van ICT.” Dat kan we zo weer bij hem terug. Dat was heel vertrouwd. En hij heeft bovendien alle werknemers een cursus krijgen: het gaat dan r.veldhuis@netservices.nl of 033 434 5030. GGz Centraal niet alleen, vervolgt hij. “Daar hebben we goede, zich hard gemaakt voor NET Services.” om zo’n 3.700 fte’s. De ICT wil daarnaast beleid vormgeven voor deskundige ondersteuning bij nodig.” NET is allereerst de blade servers voor GGz Centraal gaan leveren. het omgaan met devices (‘bring your own device’). Er zijn al wel Langzamerhand bracht de GGZ-organisatie steeds meer onder bij 120 apparaten zoals iPads en iPhones uitgedeeld, maar zonder 38 ONDERDEEL VAN CSN GROEP DATA MANAGEMENT | BUSINESS CRITICAL INFRASTRUCTURE 39
  22. 22. Thema’s CSN Academy Performance Optimalisatie Beschikbaarheid Beheer Toegang QA de IT Bespaartool Toepassing Wat is de IT Bespaartool? De IT Bespaartool geeft tips hoe u kunt besparen en ontzorgen op én met IT. U ontvangt deze tips direct in uw mail. Hoe ziet het advies eruit? De deelnemers ontvangen tips hoe er direct begonnen kan worden met besparen. Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek Op 6 juni 2013 organiseerden de ondernemingen binnen CSN Groep het gaan we dieper op uw situatie in. jaarlijkse IT-kennis event: CSN Academy. Voor CSN Academy 2013 hebben we gekozen voor het Spoorwegmuseum in Utrecht. Een unieke locatie waar Welke IT thema’s en trends komen aan bod? techniek uit het verleden en heden samen komt. Een mooi vertrekpunt om De zes IT thema’s (performance, optimalisatie, beschikbaarheid, beheer, toegang en toepassing) en actuele begrippen samen van gedachten te wisselen op een bijzondere locatie. zoals Cloud Computing, Big Data en Bring Your Own Device. Waar is de IT Bespaartool een initiatief van? onderwerpen partners csn academy 2013 De onderwerpen van CSN Academy zijn Leasyprint, Microsoft, Sophos, PTC, contact samengesteld in overleg met onze part- NEXT UPS Systems, IDée ICT, IASO, HP, Voor deelname aan ners en labels binnen CSN Groep. Ook dit EMX, Citrix, Veeam, DEF Fire technology, CSN Academy kunt jaar is het ons samen weer gelukt een CommVault, Molex, Lennox en Julo. u contact opnemen leerzaam programma met actuele onder- De IT Bespaartool is een initiatief van SMART IT Services en HP. met Sjoerd van Barneveld, marketing participatie 2014 en communicatie manager bij CSN Wilt u graag participeren aan CSN Groep via s.barneveld@csngroep.nl of Een greep uit de onderwerpen: CAD uit Academy 2014, dan horen wij dat graag. 033 434 50 35. Of scan de QR-code voor de Cloud, Intelligent Patchen, Brand in de Er zijn meerdere mogelijkheden om uw contactinformatie. Computerruimte, Datamanagement en naam aan CSN Academy te verbinden: als Online Diensten. Kijk voor alle onderwer- sponsor, spreker of als best case van één Surf voor meer informatie naar pen op www.csnacademy.nl. van de IT-thema’s. www.csnacademy.nl. werpen samen te stellen. Wist u dat u tot 20% kunt besparen op IT? INFRASTRUCTURE | DATACENTER | STORAGE 40 www.itbespaartool.nl powered bij SMART IT Services en HP 41
  23. 23. werken bij csn groep Wij zoeken ondernemende medewerkers die het verschil kunnen maken! Wil jij werken aan IT op een manier die bij JOU past? De mensen die werken bij CSN Groep omarmen vrijheid. Daarom krijgen onze mensen alle ruimte die zij nodig hebben. Om in vrijheid te ondernemen. Om in vrijheid te werken aan carrière en leven. Met plezier en perspectief. Bezoek www.itkarakters.nl of www.facebook.com/csngroep voor een actueel overzicht van onze vacatures.

×