Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Olympijský park Letná Sochi 2014: Postoj veřejnosti

41,826 views

Published on

Výzkum agentury Médea Research o postojích české veřejnosti k projektu Olympijský park Letná Sochi 2014.

Published in: Sports
 • Login to see the comments

Olympijský park Letná Sochi 2014: Postoj veřejnosti

 1. 1. Olympijský park Sochi – Letná 2014 Postoj veřejnosti ÚNOR 2014
 2. 2. Metodika a definice cílových skupin
 3. 3. METODIKA OKRUH POPIS Metodika sběru dat CATI Typologie výzkumu Kvantitativní šetření Cíl výzkumu Analýza trhu Velikost vzorku Definice cílové skupiny Zjistit postoj české veřejnosti a Praţáků k Olympijskému parku Sochi na Letné v Praze 1000 respondentů Primární CS: Reprezentativní populace ČR 18+ Sekundární CS: Praţáci18+ Délka dotazníku max. 5 minut Metodika výběru respondentů Kombinace kvótního a náhodného výběru (kvóty na pohlaví, věk, vzdělání, region a velikost místa bydliště - reprezentativní vzorek) Období sběru dat 11.2.-17.2.2014
 4. 4. PRIMÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA VÝZKUMU Populace ČR 18+ Pohlaví Reprezentativní výběr dle: Věku Analýza trhu Muţ 49% Ţena 51% Pohlaví Vzdělání Regionu Velikosti místa bydliště 56 let a více 32% Věk 36 55 let 36% 18 35 let 32% Vysokošk olské 13% SŠ s maturito u 34% Vzdělání Region Základní 15% Morava 35% SŠ bez maturity 38% Praha 12% Čechy 53%
 5. 5. SEKUNDÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA VÝZKUMU Praţáci 18+ Pohlaví Ţena 49% Muţ 51% Analýza trhu Věk 56 let a více 39% 18 35 let 21% 36 55 let 40% Vzdělání Vysokošk olské 28% SŠ s maturito u 39% Region Základní 7% SŠ bez maturity 26% Praha 100%
 6. 6. Hlavní závěry
 7. 7. HLAVNÍ ZÁVĚRY O existenci Olympijského parku na Letné ví 76 % Čechů, častěji jsou to starší muţi s vyšším vzděláním. Praţáci mají o Olympijském parku vyšší povědomí, celých 91 % ví o jeho zřízení. Přestoţe 39 % české populace hodnotí zřízení Olympijského parku na Letné pozitivně, cenu 80 milionů korun za jeho zřízení povaţuje za nepřiměřenou 41 % Čechů. Olympijský park dosud navštívila 2 % české populace. Navštívit park plánuje 9 % Čechů –> 1 % jej plánuje navštívit znovu a 8 % poprvé. Návštěvnost Praţáků je vyšší, Olympijský park navštívilo jiţ 9 %. Celkem 32 % Praţáků se park navštívit chystá -> 5 % jej plánuje navštívit znovu a 27 % ho plánuje navštívit poprvé.
 8. 8. Výsledky výzkumu
 9. 9. POVĚDOMÍ O OLYMPIJSKÉM PARKU O EXISTENCI OLYMPIJSKÉHO PARKU NA LETNÉ VÍ TŘI ČTVRTINY ČESKÉ POPULACE Otázka: V rámci právě probíhajících zimních olympijských her byl v Praze na Letenské pláni otevřen Olympijský park Soči – Letná 2014. Víte o tom, že existuje? Populace ČR 24% Pražáci Ano 76% Ne 9% Ano 91% Ne N = 1001/123
 10. 10. POVĚDOMÍ O OLYMPIJSKÉM PARKU – DEMOGRAFIE - POPULACE ČR O EXISTENCI OLYMPIJSKÉHO PARKU VĚDÍ ČASTĚJI STARŠÍ MUŢI Z PRAHY S VYŠŠÍM VZDĚLÁNÍM V rámci právě probíhajících zimních olympijských her byl v Praze na Letenské pláni otevřen Olympijský park Soči – Letná 2014. Víte o tom, že existuje? 100% 20% 28% 30% 80% 24% 18% 9% 26% 26% 40% 27% 19% 13% 27% 29% 22% 14% 60% 40% 80% 72% 70% 76% 82% 91% 74% 74% 60% 73% 81% 87% 73% 71% 78% 86% 20% Ano Věk Region Vzdělání Velikost obce nad 100000 20000 aţ 100000 5000 aţ 20000 do 5000 Vysokoškolské SŠ s maturitou SŠ bez maturity Základní Morava Čechy bez Prahy Praha 56 a více Pohlaví 36 aţ 55 Ţena Ne 18 aţ 35 Muţ 0%
 11. 11. HODNOCENÍ ZŘÍZENÍ OLYMPIJSKÉHO PARKU 39 % ČESKÉ POPULACE HODNOTÍ ZŘÍZENÍ OLYMPIJSKÉHO PARKU NA LETNÉ POZITIVNĚ Otázka: Uveďte prosím, jak hodnotíte zřízení Olympijského parku Soči – Letná 2014 v Praze? Populace ČR Pražáci 100% 100% 15% 24% 60% 23% Spíše pozitivně 9% 5% 24% 19% 80% Velmi pozitivně Pozitivně 44 % Spíše pozitivně 25% 60% Ani pozitivně - ani negativně Spíše negativně 40% 0% Pozitivně 39 % 80% 20% Velmi pozitivně Negativně 14 % 40% Velmi negativně 20% Nezná Olympijský park 0% Ani pozitivně - ani negativně 25% Spíše negativně Negativně 22 % 13% 8% 9% Velmi negativně Nezná Olympijský park N = 1001/123
 12. 12. HODNOCENÍ CENY OLYMPIJSKÉHO PARKU CENU 80 MILIONŮ KORUN ZA ZŘÍZENÍ OLYMPIJSKÉHO PARKU VNÍMÁ JAKO NEPŘIMĚŘENOU 41 % ČECHŮ Otázka: Olympijský park Soči – Letná 2014 je tvořen mimo jiné sportovišti pro bruslení, lední hokej, běžecké lyžování, biatlon, curling a snowboarding. Kromě toho, že si můžete jednotlivé sporty vyzkoušet, je zde bohatý doprovodný program a olympijské přenosy. Zřízení pražského olympijského parku stálo přibližně 80 milionů korun. Přijde Vám tato částka za olympijský park přiměřená? Populace ČR 100% 80% 5% 18% Rozhodně přiměřená Pražáci Přiměřená cena 23 % 100% 7% Přiměřená cena Rozhodně přiměřená Spíše přiměřená 80% 27% Spíše přiměřená Nedokáţu posoudit 60% 10% Nedokáţu posoudit 23% Spíše nepřiměřená 34 % 12% 60% 40% 20% 21% Rozhodně nepřiměřená 20% 24% 0% Spíše nepřiměřená Nezná Olympijský park Nepřiměřená cena 40% 41 % 20% 0% 24% 9% Nepřiměřená cena 47 % Rozhodně nepřiměřená Nezná Olympijský park N = 1001/123
 13. 13. NÁVŠTĚVNOST OLYMPIJSKÉHO PARKU OLYMPIJSKÝ PARK DOSUD NAVŠTÍVILA 2 % ČESKÉ POPULACE Otázka: Navštívil/a jste, případně chystáte se navštívit pražský Olympijský park Soči – Letná 2014? Populace ČR 100% 1% 8% 80% 60% 66% 40% 24% 0% 100% Olympijský park jsem jiţ navštívil/a, a chystám se ho navštívit znovu Olympijský park jsem jiţ navštívil/a, a znovu se ho navštívit nechystám Olympijský park jsem ještě nenavštívi/a, ale chystám se ho navštívit Olympijský park jsem ještě nenavštívil/a a nechystám se ho navštívit 20% Pražáci Navštívilo 2% 80% 5% 4% 27% Olympijský park jsem jiţ navštívil/a, a chystám se ho navštívit znovu 60% Nenavštívilo 40% 9% Olympijský park jsem jiţ navštívil/a, a znovu se ho navštívit nechystám Olympijský park jsem ještě nenavštívi/a, ale chystám se ho navštívit Navštívilo 98 % 55% 20% Nezná Olympijský park Olympijský park jsem ještě nenavštívil/a a nechystám se ho navštívit Nenavštívilo Nezná Olympijský park 0% 9% N = 1001/123 91 %
 14. 14. Děkujeme za pozornost a těšíme se na spolupráci. MÉDEA RESEARCH, k.s. Mikuleckého 1311/8 147 00 Praha 4 Tel.: +420 241 004 500 www.medea.cz

×