Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Generace Y - výzkum Telefonica O2

7,504 views

Published on

Chování dnešní mladé generace (generace Y)

 • Login to see the comments

Generace Y - výzkum Telefonica O2

 1. 1. Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013
 2. 2. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Region / Země Velikost vzorku Statist. chyba Severní Amerika US 1,000 +/-3.1% Kanada 151 +/-8.0% Latinská Amerika Brazílie 1,028 +/-3.1% Mexiko 503 +/-4.4% Argentina 500 +/-4.4% Peru 150 +/-8.0% Chile 500 +/-4.4% Kolumbie 150 +/-8.0% Venezuela 150 +/-8.0% Západní Evropa Španělsko 915 +/-3.2% Velká Británie 900 +/-3.3% Německo 919 +/-3.2% Itálie 251 +/-6.2% Francie 251 +/-6.2% Střední a vých. Evropa ČR 500 +/-4.4% Rusko 500 +/-4.4% Polsko 264 +/-6.0% Asie Indie 1,000 +/-3.1% Čína 1,003 +/-3.1% Japonsko 150 +/-8.0% Korea 151 +/-8.0% Austrálie 151 +/-8.0% Blízký východ a Afrika Turecko 251 +/-6.2% Izrael 150 +/-8.0% Saudská Ar. 232 +/-6.4% Egypt 250 +/-6.2% Jižní Afrika 201 +/-6.9% CELKEM 12,171 +/-.9% Metodologie • Kvantitativní průzkum na 12 171 zástupcích mladé generace mezi 18 a 30 roky z 27 zemí světa • Pro Financial Times a společnost Telefónica realizovala výzkumná agentura Penn Schoen Berland • Dotazník se 190 otázkami; dotazování v termínu 11.1.- 4.2. 2013 Velikost vzorku v jednotlivých zemích se řídí procentem populace s přístupem k internetu. Celková statistická chyba je +/- 9 %.
 3. 3. Lépe poznat mladou generaci Y
 4. 4. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Generace Y ve světě 4 1 Generace Y, svět a budoucnost 2 Generace Y a technologie 3 Generace Y a příležitosti • Zajímají se o svět i ekonomickou situaci, která je pro ně většinou největší výzvou • Znepokojeni obtížností přechodu ze školy do profesního života • Věří v důležitost vzdělání a studium technologií, které jim zajistí úspěšnou budoucnost • Vysoce hodnotí příležitosti k podnikání a jsou připraveni podnikat • Přesvědčeni, že na lokální úrovni mohou něco změnit • Technologie ovlivňují jejich život • Cítí se technologicky vyspělí • Přístup k technologiím a jejich využívání vytváří rozdíly mezi muži a ženami
 5. 5. 01 Generace Y a budoucnost
 6. 6. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Co mladí vnímají jako největší problém svého regionu? 6 Severní Amerika Latinská Amerika* Asie Střední & východní Evropa Západní Evropa Střední východ & Afrika* 1. Sociální nerovnost 19 % 1. Vzdělání 19 % 1. Ekonomika 34 % 2. Sociální nerovnost 15 % 1. Ekonomika 22 % 2. Sociální nerovnost 17 % 2. Chudoba 17 % 1. Ekonomika 24 % 1. Sociální nerovnost 24 % 1. Terorismus 19 % 2. Politická nestabilita 13 % 1. Ekonomika 46 % 2. Vzdělání 12 % *Ekonomika se umístila: 4. v Latinské Americe (11 %) 4. v MEA (10 %)
 7. 7. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Jde světová a lokální ekonomika správným směrem? 7 Globální ekonomika se vyvíjí správným směrem Regionální ekonomika se vyvíjí správným směrem
 8. 8. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Co může nastartovat ekonomický růst? 8 Více regulací privátního sektoru Méně regulací privátního sektoru
 9. 9. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Čekají zemi, v níž žijí, lepší zítřky? 9 Země, v níž žiji, má lepší zítřky před sebou
 10. 10. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Najdou snadno práci? Budou mít dost peněz na důchod? 10 63 % považuje u své generace přechod ze školy do zaměstnání za obtížný 39 % si myslí, že bude muset pracovat do konce života, protože nebude mít dost peněz na důchod 63% 58% 61% 74% 66% 61% 59% Svět Severní Amerika Latinská Amerika Západní Evropa Střední a východní Evropa Asie Střední východ a Afrika 39% 49% 19% 56% 60% 33% 39% Svět Severní Amerika Latinská Amerika Západní Evropa Střední a východní Evropa Asie Střední východ a Afrika
 11. 11. 02 Generace Y a příležitosti
 12. 12. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Jaký typ vzdělání jim zajistí úspěšnou budoucnost? 12 20% je pro ekonomii 13% je pro cizí jazyky 12% je pro přírodní vědy 4% je pro matematiku 3% je pro literaturu mladých lidí si myslí, že úspěšnou budoucnost si zajistí studiem moderních technologií 36 %
 13. 13. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Mají příležitost podnikat? 13 % souhlasí, že má ve své zemi možnost podnikat 55 % mladých lidí navíc považuje podnikání za důležité
 14. 14. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Co může změnit svět? 14 41% 39% 24% 24% ochrana životního prostředí odstranění chudoby zajištění základní obživy a přístřeší podpora udržitelných zdrojů mladých lidí si myslí, že zlepšení přístupu a kvality vzdělání je tím nejdůležitějším, co změní svět42 %
 15. 15. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz15     CL 58% US 52% MX 68% CO 73% VZ 66% PE 68% BR 58% ZA 68% EG EG 53% IN 60% KO 52% S P SP29% A R AR 47% FR 21% CZ 28% RU 22% CN 27% JP 22% UK 37% DE 30%                Mohou sami něco změnit? 40 % si myslí, že mohou něco změnit na globální úrovni si myslí, že mohou něco změnit na globální úrovni
 16. 16. 03 Generace Y a technologie
 17. 17. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz 83 % Jaké moderní technologie využívají? Celkově 76 % mladých vlastní chytrý telefon Severní Amerika Latinská Amerika Blízký východ & Afrika Asie 68 % 72 % Střední & vých. Evropa 60 % Laptop 83% Desktop 50% Tablet 37% Laptop 62% Desktop 58% Tablet 22% Laptop 72% Desktop 49% Tablet 22% Laptop 66% Desktop 45% Tablet 20% Laptop 77% Desktop 49% Tablet 31% Laptop 64% Desktop 56% Tablet 23% Světová penetrace chytrých telefonů v 2011: 30 % 71 % Západní Evropa 79 %
 18. 18. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Jak si ve znalosti technologií stojí muži a ženy? 18 Souhlasí s tvrzením, že jsou technologicky vyspělí Tvrdí, že technologie ovlivnily jejich život Považují technologie za nejdůležitější studijní obor pro budoucí úspěch
 19. 19. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Zvětšují technologie rozdíl mezi lidmi? 19 62 % mladých lidí si myslí, že moderní technologie zvětšují rozdíl mezi chudými a bohatými Svět Severní Amerika Latinská Amerika Západní Evropa Střední & východní Evropa Asie Střední východ & Afrika Technologie zmenšují rozdíl mezi chudými a bohatými Technologie zvětšují rozdíl mezi chudými a bohatými
 20. 20. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Co mladí považují za nejlepší zdroj … 20 ZábavyInformací o krizové situaci Důvěryhodných informací 37 % 36 % 8 % 15 % 4% 45 % 34 % 9 % 8 % 4 % 53 % 31 % 11 % 3% 2% TV Sociální médiaInternet Tisk Rádio
 21. 21. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Velmi nesouhlasím Souhlasím Velmi souhlasím Nesouhlasím Internet a sociální média pro mladé Čechy nejdůležitějším zdrojem … 21 důvěryhodných informací v krizové situaci zábavy Internet 31 % 39 % 61 % 38 % 36 % 23 % 22 % 7 % 13 % 3% 15 % 1% Televize Sociální média Tisk 28 % 56 % 13 % 3% Sociálním médiím připisují mladí Češi důležitou roli v politických událostech
 22. 22. Jak si stojí mladí Češi?
 23. 23. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Generace Y v České republice 23 1 Generace Y a budoucnost 2 Generace Y a moderní technologie Generace Y a příležitosti 3 4 • Obecně spokojení se svým životem • Převážně optimisté ohledně své budoucnosti • Znepokojeni svoji finanční situací Generace Y a země, kde žijí • Větší pesimisté ohledně budoucnosti své země • Nestojí o větší regulování soukromého sektoru • Znepokojeni přechodem ze školy do profesního života • Věří, že studium cizích jazyků jim zajistí úspěch • Většina ochotna pracovat v zahraničí • Přesvědčeni o příležitostech k podnikání, ale nepřipraveni podnikat • Věří svým znalostem a schopnostem ve využívání moderních technologií • Přesvědčeni o důležitosti technologií v překonávání jazykových bariér a při hledání zaměstnání
 24. 24. 01 Generace Y a budoucnost
 25. 25. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz 78 % mladých Čechů spokojeno se svým životem 25 17 % 61 % 20 % 2 % Very satisfied with my life Somewhat satisfied with my life Not very satisfied with my life Not at all satisfied with my life Velmi spokojen/a Spokojen/a Nespokojen/a Zcela nespokojen/a 5 % 84 % 10 % 1% To be rich To be happy To be successful To be famous 84 % mladých v ČR chce být šťastnými Být bohatý/á Být šťastný/á Být úspěšný/á Být známý/á
 26. 26. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Kvalita života je dnes lepší, než byla dříve 26 34 %66 % Mezi lidmi do 30 let výrazně převládá názor, že kvalita života je dnes lepší, než byla pro generaci jejich rodičů 34 %66 % Porovnání dnešní kvality života s očekáváním do budoucna dělí dotázané zhruba v polovině: 53 % mladých považuje dnešní kvalitu života za lepší, 47 % pak za horší, než bude pro příští generace 47 %53 % Lepší nyní Lepší dříve Lepší nyní Lepší v budoucnosti
 27. 27. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Souhlasím Velmi souhlasím Nesouhlasím Velmi nesouhlasím 75 % mladých Čechů vidí svoji budoucnost optimisticky 27 Velmi optimistický/á Optimistický/á Pesimistický/á Velmi pesimistický/á 32 % 51% 14 % 3 % 13 % 62 % 23 % 3 % Svět Česká republika 66 % mladých v ČR přesně ví, kde chce být za 10 let 16 % 50 % 26 % 9 %
 28. 28. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Mladí se bojí o svoji finanční situaci 28 Myslím si, že budu muset pracovat do konce svého života Očekávám, že budu mít dost peněz na důchod 61 % mladých v ČR 39 % mladých ve světě 39 % mladých v ČR 61 % mladých ve světě ! 48% 43% 38% 33% 31% 30% 28% 26% Osobní finance Zdravotní stav blízké osoby Má životní dráha / budoucnost Můj zdravotní stav Sociální problémy Vztahy Životní prostředí Bežpečnost A největší obavy mají o svoji finanční situaci…
 29. 29. 02 Generace Y a země, kde žijí
 30. 30. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Nerozhodnost ohledně situace u nás 30 33 % 67 % 51 % 49 %Lepší dny nás teprve čekají To nejlepší už má naše země za sebou mladých si myslí, že rozdíl mezi bohatými a chudými se u nás zvětšuje 57% 43% 42% 58%  Lepší dny nás teprve čekají  To nejlepší už máme za sebou Česká republika Svět Česká republika Svět Česká republika 91 %
 31. 31. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Češi pesimisty ohledně ekonomické situace 31 50 % 21 % 50 % 79 % Ekonomika země, v níž žiju, se ubírá … Celosvětová ekonomika se ubírá … Česká republika Svět  špatným směrem  správným směrem 48 % 20 % 52 % 80 % Česká republika Svět mladých si přeje méně regulačních opatření ze strany státu na privátní sektor oproti 38 % ve světě 61 %
 32. 32. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Pro většinu mladých je obtížný přechod ze školy do práce 32 3% 3% 3% 21 % 14 % 18 % 54 % 46 % 50 % 22 % 37 % 30 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Průměr ČR velmi jednoduchý jednoduchý obtížný velmi obtížný 80 % obtížný 84 % obtížný 76 % obtížný 38 % 63 % Jednoduchý Obtížný Svět
 33. 33. 03 Generace Y a příležitosti
 34. 34. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Největší vliv má rodina a škola 34 89 % 75 % 65 % 21 % 26 % 85 % 61 % 56 % 30 % 29 % Rodina Škola/vzdělání Přátelé Moderní technologie Ekonomika  Česká republika  Svět mladých Čechů dává přednost rodině před vyděláváním peněz (12 %) a před přáteli (11 %) 61 %
 35. 35. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Mladí Češi sází na cizí jazyky 35 36 % 21 % 20 % 21 % 13 % 33 % 12 % 11 % 10 % 10 % 4% 2% 3% 2% 2% Česká republika Svět Technologie Ekonomie Cizí jazyky Věda Ostatní  Literatura  Historie Matematika 7% 15% 41% 8% 13% 1%2% 35% 26% 25% 14% 8%2%1% 35 % Technologie 41 % Cizí jazyky Který studijní obor zajistí generaci Y úspěšnou budoucnost?
 36. 36. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Mladí věří, že mají příležitosti podnikat, ale chybí jim podnikatelský duch 36 72 % 28 % 68 % 32 % Ano, mám ve své zemi příležitost podnikat Ne, nemám ve své zemi příležitost podnikat Česká republika Svět 36 % mladých Čechů považuje za důležité být podnikatelem oproti 55 % mladých ve světě
 37. 37. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Co je v práci nejdůležitější… 37 69 % 31 % 81 % 19 % Česká republika ČR Svět Svět Je pro mne důležité dostat se na vrchol kariéry Není pro mne důležité dostat se na vrchol kariéry mladých Čechů jsou ochotni pracovat v zahraničí, nejčastěji v západní Evropě 65% 35% Mít svou práci rád a vydělávat méně peněz preferuje 65 % mladých v ČR • 92 % mladých v ČR chce pracovat ve společnosti, která štědře odměňuje své zaměstnance • pro 90 % je důležité, aby byl zaměstnavatel finančně stabilní firmou • 87 % považuje za důležité, aby zaměstnavatel nabízel flexibilitu 65 %
 38. 38. 04 Generace Y a technologie
 39. 39. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz 85 % mladých Čechů věří ve své znalosti moderních technologií 39 Ve světě považuje své znalosti technologií za dobré až excelentní 79 % mladých 29 % 56 % 14 % 2 % Excelentní Dobré Základní S moderními technologiemi si nerozumím 95% 75% z toho 43 % excelentní z toho 15 % excelentní českých mužů uvádí, že jsou v moderních technologiích zdatnější, než jejich vrstevníci 81 %
 40. 40. Více na telefonica.com/millennials a detimilenia.cz Mladí vidí přednosti moderních technologií 40 • 94 % mladých v ČR si myslí, že moderní technologie pomáhají překonávat jazykové bariéry • 78 % považuje technologie za důležité při získávání zaměstnání • 68 % mladých v ČR si myslí, že moderní technologie zvětšují rozdíl mezi bohatými a chudými (oproti 62 % ve světě) ale 58 % 76 % 73 % 74 % 50 % 50 % 13% 28 % ČR Svět Smartphone Notebook Počítač Tablet Mladí vlastní moderní přístroje …
 41. 41. A jak jste na tom vy? Otestujte se na www.detimilenia.cz

×