MFO Frokostseminar 22.01.2010

902 views

Published on

Ferd har en visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Katinka Greve Leiner forteller hva Ferd gjør for å støtte sosiale entreprenører og om utfordringene ved å
måle effekten av investeringene.
Lær også hvordan denne typen engasjement fremmer nytenking i bedriften.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MFO Frokostseminar 22.01.2010

 1. 1. Ferd Sosiale Entreprenører - hvordan vi sammen skaper sosial forvandling Katinka Greve Leiner Markedsføringsforeningen 22. januar 2010
 2. 2. Sosiale entreprenører • Nyskapende løsninger på sosiale problemer
 3. 3. Sosiale entreprenører • Bygger organisasjoner eller strukturer som løser utfordringene – og setter nye standarder
 4. 4. Sosiale entreprenører • Drives av de sosiale resultatene - men også en finansieringsmodell som gjør bedriften levedyktig
 5. 5. En god entreprenør (gründer) • Ser mulighetene, ikke vanskelighetene • Skaper verdier • Reformerer og revolusjonerer • Mobiliserer andres ressurser for å nå sine mål ”Sosial entreprenør” • Det sosiale målet er viktigst • ……men trenger penger Et nytt fenomen? 6
 6. 6. Sosiale Entreprenører • Gustave Moynier & Henri Dunant (Røde Kors) • Robert Baden-Powell (Speiderbevegelsen) • Eglantyne Jebb & Dorothy Buxton (Redd Barna) • Maria Montessorri (Ny pedagogikk og skoler for utsatt barn) • Muhammad Yunus (Grameen Bank, mikrokreditt) • Fredrikke Marie Quam (Norske Kvinners Sanitetsforening) 7
 7. 7. Samfunnsbyggere • Helsestasjonene og Norske Kvinners Sanitetsforening (Fredrikke Marie Quam) • Hønse-Louisa – barnehager • … • … • Frivillig sektor/dugnadsarbeid…? 8
 8. 8. Noen nyere norske sosiale entreprenører • Natteravnene: Dag Halgard og Gudmund Johnsen, v/Oslo Politiet • =Oslo: Vibeke Omberg • Gatejuristen: Cathrine Moksness v/Kirkens Bymisjon og Fransiscushjelpen • Right to Play: Johann Olav Koss • Fretex Frelsesarmeen • Mother Courage: Bitten Schei • Forskerfabrikken Hanne Finstad 9
 9. 9. Ren idealisme eller for profitt? Idealisten (- kr) Realisten (0 kr) Forretningen (+kr) Kapitalisten (++ kr) FATTIGHUSET 10
 10. 10. Hvorfor velger vi sosiale entreprenører? • En ytterligere mulighet for Ferd til å nærme seg sin visjon og etterleve sine verdier ”Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor” • Ferds menneskelige ressurser og kompetanse kan ha stor betydning for en sosial entreprenør og resultatene • Åpner nye muligheter, perspektiver og dermed resultater for oss, samfunnet og eier (også kommende) 11
 11. 11. Visjon, forretningsidé og verdigrunnlag VISJON Vi skal skape varige verdier Instrumentelle og sette tydelige spor Emosjonelle verdier verdier Kompetanse Troverdighet Nettverk POSISJON Eventyrlyst En eier og partner som går nye veier for å gjøre gode idéer til god butikk Kapital Lagspill Langsiktighet FORRETNINGSIDÉ Ferd skal satse på aktivt og langsiktig eierskap i sterke selskaper med et internasjonalt potensial samt finansielle investeringer, basert på kjernekompetanse innen finans, forretningsutvikling og nettverk 12
 12. 12. Omsetning NOK 24 mrd, 19.900 ansatte (inkl. 50%+ ktr. selskap) 13
 13. 13. Våre investeringer i 50%+ kontrollerte selskap
 14. 14. Et privateid norsk industri- og finanskonsern Ferd Ferd Ferd Ferd Ferd Ferd Ferd Ekstern Sosiale Capital Invest Eiendom Venture Forvaltning Entreprenører Elopak (100%) Norsk aksje- Hedgefond Eiendoms- Direkte Swix Sport portefølje Utenlandske utvikling investeringer (100%) Svensk aksje- aksjefond Eiendoms- Energy Ventures Aibel (49,9%) portefølje Private Equity investeringer Fond I, II og III Nordisk SMB- fond Eiendoms- Energy portefølje Herkules Private forvaltning Ventures AS Equity Fund I, (25%) II og III Herkules Capital (40%) Special Opportunities
 15. 15. ovende! g e og l Internasjonalt stor aktivitet De un Det finnes stadig flere organisasjoner, fond, stiftelser og studier internasjonalt som satser på sosiale entreprenører acumen FUND
 16. 16. Norge – verdens beste land å bo i… Men: • 700 000 på trygd, stønad, i fengsel osv • Høyt frafall på skolen, spesielt blant gutter • Økende andel unge med psykiske problemer, depresjoner, rus mm. • Høye selvmordstall blant unge • Økende overvekt • Store levekårsforskjeller i storbyene • Mobbing, vold i hjemmet Nok av utfordringer å ta tak i for å skape endringer!!
 17. 17. Ferd sine sosiale entreprenører • Står for saker og verdier Ferd vil assosieres med • Retter seg mot barn og unge – Forebyggende – Utviklende • Har potensial til å vokse i Norge og ut i verden • Resultatene må kunne måles…
 18. 18. Hva vil vi IKKE ha? • Sosialt hyggelig aktivitet uten inntjening av noe slag (veldedighet/sponsing) • Bedrifter med sosial aktivitet ”i tillegg” (CSR) • Internasjonale prosjekter uten sterk forankring til Norge – hvor vi ikke utgjør en forskjell (kompetanse og nettverk) • Godt etablerte prosjekter og bedrifter 19
 19. 19. Hva kan Ferd bidra med? Som for alt annet vi gjør: – Kompetanse • Strategi • Forretningsutvikling • Finans – Nettverk • Lokalt & internasjonal, spesielt N. Europa • God bransjedekning • Privat og offentlig sektor – Kapital • Kompetent krevende kapital • Aktivt eierskap 20
 20. 20. Hva gir dette Ferd? Lag spil t l over dighe Tr BYGGER POSISJONEN En eier og partner som går nye veier for Eve å gjøre gode idéer til god butikk nt y rlys t i ghet L angsikt
 21. 21. Hva kan sosiale entreprenører gi dere ?
 22. 22. Presentasjonen ligger på www.ferd.no
 23. 23. Ferds Sosiale Entreprenører (1) Ungt Entreprenørskap NOK 1,1 mill./år – Bidrag til EM, 10-års jubileum etc. NOK 2 mill. – Garanti (EUs bidrag til JA-YE Europe) EUR 100.000/år – Styremedlem Norge og Oslo ER–bedrift - Lise Aasmundstad og W. Wærner – Studentbedrift (UE-program) for LAR-pasienter – Garantert drift i 3 år t.o.m. 2. kv. 2010 NOK 1 mill./år – Styremedlem Ferd 24
 24. 24. Ferds Sosiale Entreprenører (2) Forskerfabrikken - Hanne S. Finstad NOK 800.000/år – Kurs og opplæring i realfag (øvelser og eksperiment) for elever og lærere – 3–årig funding (2009–2011) – Styreleder Ole Petter Trovaag, CTO, Elopak NMI – Norwegian Microfinance Initiative NOK 75 mill. – NOK 600 mill fond (Global and Frontier) lansert i 2008 – Partnere: Norfund, Storebrand, Vital og KLP – Styremedlem Johan H. Andresen, Ferd Deg?? 25

×