Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kunde og digitalt byrå - frokostseminar 24-08-12

I dette foredraget snakket Ina Toverud fra Orkla og Marianne Otterdahl Møller fra Making Waves om samarbeid mellom oppdragsgiver og digitalt byrå.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kunde og digitalt byrå - frokostseminar 24-08-12

 1. 1. MFO$24$august$2012$SNAKKERVIEGENTLIGSAMMESPRÅK?
 2. 2. Kundeogdigitaltbyrå–snakkerviegentligsammespråk?Ina$Toverud,$Orkla$Brands$Marianne$O;erdahl$Møller,$Making$Waves$
 3. 3. Opplevelsersom begeistrer 2001 260 Tjenestedesign Helhetlige brukeropplevelser Portaler E-handel Mobil DESIGN OG STRATEGI Intranett og samhandling Skreddersøm PROSJEKTLEDELSE Digital markedskommunikasjon TEKNOLOGI Redaksjonelt innhold LIFECYCLE
 4. 4. Valg av byrå-  Svar på briefen-  Relevant erfaring-  Teamsammensetting-  Satt seg inn i vår problemstilling-  Kjemi / magefølelse-  Pris
 5. 5. Hva$har$vi$gjort$sammen?$PRODUKTETORKLACOMMON
 6. 6. Foto: Lego
 7. 7. Lansert: www.orkla.no /.com www.nidar.no www.lilleborg.no /.com www.orkla www.plusstid.no .n www.blenda.no www.nida o /.com r.no www.abbaseafood.se www.mybakery.no www.lilleb org.no /.co www.bob.se www.blenda.no www.pluwww.beauvais.dk sstid.no m www.idunmat.no www.mybakery.no www.abbawww.pierrerobertgroup.no /.se seafood.se www.stabbur-makrell.no www.bob.se www.beau www.borregaard.no /.comwww.smash.no vais.dk www.idunmat.no www.pierrwww.lignotech.com erobertgro www.stabburet.no www.borreg up.no /.se www.stabbur-makrell.no aard.no /. www.ofi.net www.lignotechfeed.comwww.smash.no www.ligno com tech.com www.lilleborgprofesjonell.no www.stabburet.nowww.lignwww.denomega.no otechfeed.c www.idun.no mo produktkatalog.baker.no www.orklafoodingredients.cwww.deno mega.no www.bakers.no omwww.idun www.orklaeiendom.no .no www.procordia.se www.lilleborgprofesjonell.nowww.orkla hmf.orkla.com eiend om.no www.drgrevepharma.no produktkatalog.baker.nohmf.orkla .com www.bakers.no www.procordia.se www.drgrevepharma.no Foto: http://www.flickr.com/photos/omcoc/3156437303/
 8. 8. SNAKKERVIEGENTLIGSAMMESPRÅK?
 9. 9. http://www.flickr.com/photos/loicaway/4675251349/lightbox/
 10. 10. Snakker$vi$egentlig$samme$språk?$ 1.$ 2.$ 3.$ Forståelse$ Involvering$ Tillit$
 11. 11. Vit$hva$du$ønsker$å$oppnå!$
 12. 12. http://www.clarityqst.com/marketing-services/marketing-strategy-plans/
 13. 13. Merkevare
 14. 14. Kampanjehjul
 15. 15. +
 16. 16. INNSIKT M/ANBEFALINGER MÅLBILDE OG LØSNINGSKONSEPT STRATEGIPLAN M/ROADMAP Kunde Fase 1 Marked Konsept Strategi Roadmap Forret- ning Avhengigheter
 17. 17. Handlingsplan Evaluering Evaluering Tiltak Tiltak 1.år Hva 2.år fungertePunktvis bra? Forbedringer$listeover Kltak Hvakan gjøres bedre?
 18. 18. En god brief har… BakgrunnsQ Ansvarogroller informasjon BudsjeR MerkevareidenKtet Tidsplan Målgrupper AndreakKviteteri Informasjonom kampanjen markedet Målmedprosjektet Ambisjonsnivå8/24/12 24
 19. 19. Snakker$vi$egentlig$samme$språk?$ 1.$ 2.$ 3.$ Forståelse$ Involvering$ Tillit$
 20. 20. 1:Organiseringhttp://www.flickr.com/photos/wolfofdeixais/4407960477/
 21. 21. 2:Deltakelse
 22. 22. 3:LangsikKghethttp://www.ask-aladdin.com/Pyramids-of-Egypt/index.html
 23. 23. Snakker$vi$egentlig$samme$språk?$ 1.$ 2.$ 3.$ Forståelse$ Involvering$ Tillit$
 24. 24. http://www.flickr.com/photos/rachealc/3258197106
 25. 25. Foto: Chiara Milani
 26. 26. $$$$ME$
 27. 27. Avslu;ende$råd$HVAGJØRJEGNÅ?
 28. 28. Har digitalt byrå Har ikke digitalt fra før: byrå fra før: Taengjennomgangav Leggenergiiålageengodbrief prosessenpåhvordan manjobbersammen SeRoppkriterierforutvelgelse avpartnere SepåhvordanbyråetdiR kanbistådegiinterne forankringsprosesser Væråpenpåhvaderekanog hvorderetrengerbistandog opplæring TaKdKlåevaluere resultaterog samarbeidsform Huskatdereerpåveiinniet samarbeid8/24/12 34
 29. 29. Ina Marianne Foto: Endre Dingsør Jr
 30. 30. Spørsmål?$Ina$Toverud$–$Webkoordinator$Orkla$Brands$ina.toverud@orklabrands.no$Tlf$952$11$001$$Marianne$O;erdahl$Møller$–$Strategirådgiver$Making$Waves$marianne.moller@makingwaves.no$Tlf$918$613$51$

×