Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
scenarios
w w w. m a r k a n t o f f i c e . c o m   markant office furniture
een nieuw scenario
Het nieuwe werken vraagt om nieuwe oplossingen, daarom komt Markant met         In een ‘Scenari...
kabelinfrastructuur                                     Grenzeloze inrichtinG
Scenario...
Grenzeloze inrichtinG                                                   ...
kabelinfrastructuur                                                    ...
bekabelinG oP niVeau
De bekabeling naar de werkplek speelt zich af op meerdere niveaus.                  ...
duurzame scenarios                                                    ...
SCENARIOS MET PANEEL-POTEN           SCENARIOS MET COMBI-CUBES             SCENARIOS MET CUBE    ...
SCENARIOS MET ELEKTRIFICATIE             SCENARIOS MET LCD-ARMEN                     SCE...
Scenarios
Scenarios
Scenarios
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Scenarios

1,111 views

Published on

Gebouw onafhankelijk inrichtingsconcept met volledige ontzorging van de kabelinfrastructuur. Een flexibele werkplek volledig naar eige wens in te vullen.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Scenarios

 1. 1. scenarios w w w. m a r k a n t o f f i c e . c o m markant office furniture
 2. 2. een nieuw scenario Het nieuwe werken vraagt om nieuwe oplossingen, daarom komt Markant met In een ‘Scenarios kantoor’ vinden uw medewerkers altijd de werkplek en omgeving die Scenarios. Het meubelprogramma dat altijd aansluiting vindt bij het actuele scenario de noodzakelijke werkzaamheden het best faciliteert. van uw organisatie. Organisaties worden virtueler! Het fysieke werk hoeft immers lang Een Scenarios werkplek is altijd plug-and-play. Door de volledige integratie van ICT, niet altijd meer plaats te vinden achter het bureau. Uw medewerkers werken onderweg elektrificatie en bekabeling kan de gebruiker na het instellen van de werkplek en het in een wegrestaurant, gedetacheerd bij klanten of tijdens informeel overleg in het opstarten van de computer direct aan het werk. bedrijfscafé. Scenarios is een zeer veelzijdig inzetbaar systeemmeubel en kan ingezet Door de clustering van werkplekken en de geïntegreerde elektrificatie kan er met worden als solitaire werkplek, flex-werkplek, teamwerkplek of vergadertafel. Scenarios gebouw onafhankelijk worden ingericht. Scenarios is vrijstaand in de ruimte Door de turbulente mondiale marktontwikkelingen moeten organisaties hun te plaatsen; bekabeling kan vanuit het plafond of de vloer direct worden aangesloten strategie en werkzaamheden razendsnel kunnen aanpassen. Om in te spelen op deze op de werkplek. Met deze manier van inrichten neemt de flexibiliteit in het kantoor ontwikkelingen kunt u met Scenarios de organisatie opnieuw inrichten zonder fysieke toe en kunnen er forse besparingen worden behaald op bijvoorbeeld ruimtegebruik, verhuisbewegingen van het meubilair. systeemwanden en klimaatinstallaties.
 3. 3. kabelinfrastructuur Grenzeloze inrichtinG Scenarios is ontworpen met in het achterhoofd het schrikbeeld van kabelkluwen U hoeft niet meer in hokjes en afdelingen te denken. Muren vallen letterlijk en op en onder de werkplek. Een onzichtbaar netwerk van afsluitbare kabelkanalen figuurlijk weg met als resultaat een verbeterde communicatie, ruimtebesparing verbindt de werkplekken en levert een kabelschone werkplek op. en meer flexibiliteit. Gebouw onafhankelijk Persoonlijk en functioneel U bent vrij om de werkplekken daar waar nodig is in de ruimte te plaatsen, zonder Scenarios voorziet in een persoonlijke werkplek voor elke gebruiker. Door de huiselijke rekening te houden met de vaste E-installatie in het gebouw. Kabels worden vanuit uitstraling, verborgen techniek en de individuele instelbaarheid creëert Scenarios een het plafond via de kolom naar de werkplekken geleidt of via een van de andere aangename werkomgeving waarin de medewerker optimaal kan functioneren. kabelingangspunten in Scenarios. duurzaam scenario i c t P l u G a n d P l ay Het Scenarios programma is opgebouwd uit monomaterialen, deze zijn aan het Werkplek en ICT-oplossingen vloeien samen. Alle faciliteiten zijn aanwezig zodat de einde van de levensduur met eenvoudige gereedschappen van elkaar te scheiden gebruiker direct aan de slag kan. CPU’s, printers, PDA’s, mobiele telefoons, er is altijd en terug te brengen in de kringloop. Met de optioneel leverbare afvalbakken begint een aansluiting beschikbaar binnen handbereik. afval scheiden bij Scenarios al op de werkplek.
 4. 4. Grenzeloze inrichtinG bekabelinG en inrichtinG U bent vrij om de werkplekken in de ruimte te plaatsen, zonder rekening te houden De ICT afdeling zal het Scenarios programma direct omarmen. Binnen Scenarios zijn zij Twee fenomenen die in eerste instantie niet zoveel met elkaar van doen lijken te hebben. Scenarios integreert deze twee werelden op een perfecte wijze. Scenarios is ontworpen met de vaste E-installatie in het gebouw. Kabels worden vanuit het plafond via de instaat om de data eenvoudig en gestructureerd aan te leggen. Bij aanpassingen in de Bij een nieuwe werkruimte is het veelal de ICT-afdeling die de keuze maakt voor het met in het achterhoofd het schrikbeeld van kabelkluwen op en onder de werkplek. kabelkolom naar de werkplekken geleid of via een van de andere kabelingangspunten toekomst kunnen zij snel en accuraat handelen zodat medewerkers weer snel aan het netwerk en de aansluitingen verzorgt. Nadat de bureaus zijn geplaatst blijkt vaak dat de Een onzichtbaar netwerk van afsluitbare kabelkanalen verbindt de werkplekken en levert in Scenarios. werk kunnen en minimale hinder ondervinden. hoeveelheid kabels op de werkplek niet goed kan worden verwerkt. een goed georganiseerde kabelschone werkplek op. P R I N T ER C O M P U T ER C O M P U T ER C O M P U T ER C O M P U T ER TE L E FOON TELEFOON TELEFOON TELEFO O N T E LE F OON BE EL D SC H E R M BEELDSCHERM BEELDSCHERM BEELDSCHERM B E E LDS CHE R M COM P UT E R COM P UT E R COM P UT E R COM P UT E R P RI NT E R COM P UT E R COM P UT E R COM P UT E R COM P UT E R BE EL D SC H E R M BEELDSCHERM BEELDSCHERM BEELDSCHERM B E E LDS CHE R M C OM PU T E R C OM PU T E R CO MP UTE R CO MP UTE R TE L E FOON TELEFOON TELEFOON TELEFO O N T E LE F OON PRINTE R Kabelingangspunt Stroom Data Configuratie met centrale kabelgoot onder de werkbladen in situatie waar lichtinval dit toe laat. Hier staan de werkplekken haaks op de lichtinval. De kabelgoot loopt centraal door de kasten. Beide configuraties zijn samengesteld uit identieke componenten.
 5. 5. kabelinfrastructuur hooGte VerstellinG Afsluitbare kabelkanalen lopen integraal door onder de werkplekken. Data en elektriciteit kunnen van elkaar worden gescheiden. Een trekontlasting Scenarios werkplekken zijn altijd hoogte verstelbaar met een handslinger of optioneel uit te voeren met een elektrische bediening. De eenvoudige en andere faciliteiten zijn standaard voorzien in de goot. De bekabeling op- en in het werkblad heeft rechtstreeks toegang tot de onderliggende goot hoogte verstelling van de werkbladen vormt een belangrijk aspect van het Scenarios concept waarbij de werkplek altijd is in te stellen op de lengte met doorlopende sleuf met borstels. van de gebruiker. Zo kunnen medewerkers overal in de organisatie een geschikte werkplek vinden en instellen. P r i Va c y i t- i n t e G r at i e Tussen de werkplekken kunnen fraaie glazen panelen geplaatst worden of gestoffeerde scheidingswanden met functionele capaciteiten. De CPU wordt veilig opgeborgen en aan het zicht onttrokken in de speciaal daarvoor ontworpen CPU-kast. De CPU draait mee naar buiten zodra de De gestoffeerde scheidingswanden kunnen in elke kleur, print of stofsoort worden uitgevoerd, met daarnaast de optionele mogelijkheid voor extra deur opendraait waardoor de bediening van de CPU binnen bereik komt van de gebruiker. Een veiligheidsband zorgt ervoor dat CPU’s van ieder formaat akoestische demping op de werkplek. gefixeerd kunnen worden. P l u G a n d P l ay GeïnteGreerde koelinG Door de toepassing van slimme accessoires wordt de werkplek optimaal gefaciliteerd voor de medewerker en kan deze direct aan de slag. Niet alleen Om te voorkomen dat de CPU oververhit raakt, is er in de CPU-kast gezorgd voor voldoende luchtcirculatie om de warmte af te voeren. Via een het werkblad maar ook het beeldscherm of de laptop zijn individueel verstelbaar. De directe toegang tot stroom en data op- of in het werkblad zijn uitsparing in de bodemplaat wordt koele lucht aangezogen uit de omgeving. De verwarmde lucht verlaat de kast via de geïntegreerde sleuven aan de onmisbaar voor de gebruiker zodat laptops en andere elektronica kunnen worden aangesloten en opgeladen. bovenzijde. Optioneel is een cpu-ventilator leverbaar voor extra koeling. G e s c h e i d e n a f Va l koPPelinG kabelGoten Met de optioneel verkrijgbare 3-vaks afvalbak begint een efficiënte en duurzame afvalscheiding direct op de werkplek. Oud papier kan gescheiden De kabelkanalen lopen door in de kasten en zijn eenvoudig toegankelijk. Deze bevinden zich onder de uitneembare plint en zijn naar keuze leverbaar worden van algemeen en chemisch afval (batterijen, inktpatronen etc). De afvalemmers zijn uittrekbaar en netjes aan het zicht onttrokken achter de in RVS-look of houtprint. De kabelkanalen lopen door als er meerdere kasten tegen elkaar geplaatst worden, waardoor iedere denkbare configuratie kastdeur. De bakken zijn afsluitbaar en uitneembaar, zodat deze eenvoudig zijn te reinigen. is te voorzien van een optimale kabelinfrastructuur. Het bekabelingscocept is gepatenteerd door Markant.
 6. 6. bekabelinG oP niVeau De bekabeling naar de werkplek speelt zich af op meerdere niveaus. Binnen Scenarios kan bekabeling op drie niveaus worden aangevoerd. In kantoorsituaties wordt de bekabeling veelal aangevoerd uit de wand- of plintgoten. I. Vanuit het plafond met de kabelkolom Het nadeel hiervan is dat werkplekken daardoor altijd gesitueerd moeten worden langs II. Vanuit de computervloer in de ‘cabinets’ of ‘cubes’ de wand of aan de raamzijde. III. Vanuit de wand in de integrale kabelkanalen onder de werkplekken CONSOLIDATIEPUNT DATA/STROOM I. DATA/STROOM DOOR KABELBUIS BEELDSCH ERM BEELDSCH ERM BEELDSCH ERM BEELDSCH ERM TELEF OON TELEFOON TELEFOON TELEFOON III. C OM PU TER C OM PU TER C OM PU TER C OM PU TER II. Stroom Data
 7. 7. duurzame scenarios milieuwet en reGelGeVinG duurzaamheidsdoelstellinGen 1 2 Scenarios is ontworpen vanuit de systeemgedachte ‘Markant Systeem Architectuur’ ingezet of afgevoerd. Door de geïntegreerde elektrificatie is het mogelijk om decentraal n Markant verbindt zich ertoe te voldoen aan wettelijke milieuvoorschriften n Terugdringen van het energieverbruik (MSA). De modulaire opbouw met uitwisselbare componenten maakt elke gewenste de elektriciteitsvoorziening zo te reguleren dat er energiebesparingen n Markant Nederland BV en Maleisië zijn ISO14001 gecertificeerd n Terugdringen van het grondstoffenverbruik combinatie van werktafels, vergadertafels en bench opstellingen mogelijk. gerealiseerd kunnen worden. Markant adviseert welke oplossing het beste past binnen n Scenarios voldoet aan door ‘Senter Novem’ gestelde eisen, voor duurzame inrichting. n Duurzaam ketenbeheer – afval is het begin van een nieuwe keten Door de losse componenten, structuur en gebruik van monomaterialen kunnen de gegeven omstandigheden. onderdelen in nieuwe configuraties worden hergebruikt of eenvoudig worden Schoonheid en design zijn eveneens duurzame factoren! Scenarios heeft een tijdloos gerecycled. Met ‘Markant Life Cycle Service’ zorgen wij ervoor dat de werkplekken aan design waardoor het voor lange tijd een unieke ervaring blijft om aan te werken en een het eind van de gebruiksperiode volgens een duurzaam scenario opnieuw worden fraai object in de ruimte is. life cycle Persoonlijke scenarios Het meubelprogramma Scenarios is als geen ander in staat om de corporate identity Voor de gebruiker is Scenarios eenvoudig in te stellen op de persoonlijke van uw organisatie te onderschrijven. Door een veelheid aan materiaalkeuzes en maat met behulp van de (elektronische) hoogte verstelling. Hierdoor is ontspannen en uitvoeringsmogelijkheden is er altijd een Scenarios dat bij u past. ergonomisch werken gegarandeerd. De modules voor opbergen kunnen naar wens worden ingedeeld met laden, legborden, hangmappenframes en CPU-berging. markant life cycle serVice scenarios ProductdesiGn 4 3 Scenarios is ontworpen met veel aandacht voor detail en afwerking, waardoor het een n Hergebruik MSA-onderdelen in de eigen organisatie n Materialen zijn met huis, tuin en keukengereedschap te scheiden bijzonder markant voorkomen heeft gekregen. Met Scenarios wordt een bijzonder Stelt u zich eens het scenario voor, waarbij de inrichting het welzijn en de prestaties van n Hergebruik MSA-onderdelen door derden (bemiddeling door Markant) n Vermindering van brandstofverbruik door gereduceerde transportvolumes stijlvol interieur gecreëerd met een warme en duurzame uitstraling. de medewerkers optimaliseert. n Terugname meubilair volgens ‘Ladder van Lansink’, vraag naar de voorwaarden n Plaatmateriaal voldoet aan de E1 norm voor formaldehydeklasse emissie
 8. 8. SCENARIOS MET PANEEL-POTEN SCENARIOS MET COMBI-CUBES SCENARIOS MET CUBE SCENARIOS MET COMBI-CABINET SCENARIOS MET CABINET SCENARIOS SINGLE SCENARIOS CONCENTRATIE WP SCENARIOS VERGADERTAFELS 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a n Aantal werkbladen: 2 - panelen aan de uiteinden 4 - combi-cube en cubes aan de uiteinden 2 - cube en paneel aan de uiteinden 4 - 2x combi-cabinet, panelen aan de uiteinden 2 - 2 x cabinet, paneel aan het uiteinde 1 - panelen aan de uiteinden 2 - ECO5 scheidingswanden BxD 280x100 cm, bladdikte 4 cm n Hoogte verstelbaar: handmatig of optioneel elektrisch handmatig of optioneel elektrisch handmatig of optioneel elektrisch handmatig of optioneel elektrisch handmatig of optioneel elektrisch handmatig of optioneel elektrisch handmatig of optioneel elektrisch teruggeplaatste paneelpoten 80 cm - diep n Werkbladen: 160 cm, 180 cm of 200 cm breed 160 cm, 180 cm of 200 cm breed 160 cm, 180 cm of 200 cm breed 160 cm, 180 cm of 200 cm breed 160 cm, 180 cm of 200 cm breed 160 cm, 180 cm of 200 cm breed, 160 cm, 180 cm of 200 cm breed ook leverbaar met 120 cm diep blad n Opties: cpu-ruimte en opbergruimte cpu-ruimte en opbergruimte cpu-ruimte en opbergruimte cpu-ruimte en opbergruimte schermhoogte 110 cm of 140 cm leverbaar in afwijkende lengtes optioneel met organisatierail en elektrificatie optioneel met akoestische demping 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b n Aantal werkbladen: 4 - panelen aan de uiteinden 6 - combi-cubes en cubes aan de uiteinden 2 - cubes aan de uiteinden 8 - 4 x combi-cabinet, panelen aan de uiteinden 4 - met cabinets aan de uiteinden 1 - cabinet en paneel aan de uiteinden 4 - ECO5 scheidingswanden BxD 320x140 cm, bladdikte 4 cm n Hoogte verstelbaar: handmatig of optioneel elektrisch handmatig of optioneel elektrisch handmatig of optioneel elektrisch handmatig of optioneel elektrisch handmatig of optioneel elektrisch handmatig of optioneel elektrisch handmatig of optioneel elektrisch teruggeplaatste paneelpoten 100 cm - diep n Werkbladen: 160 cm, 180 cm of 200 cm breed 160 cm, 180 cm of 200 cm breed 160 cm, 180 cm of 200 cm breed 160 cm, 180 cm of 200 cm breed 160 cm, 180 cm of 200 cm breed 160 cm, 180 cm of 200 cm breed 160 cm, 180 cm of 200 cm breed ook leverbaar met 160 cm diep blad n Opties: cpu-ruimte en opbergruimte cpu-ruimte en opbergruimte cpu-ruimte en opbergruimte cpu-ruimte en opbergruimte cpu-ruimte en opbergruimte schermhoogte 110 cm of 140 cm leverbaar in afwijkende lengtes optioneel met organisatierail en elektrificatie optioneel met akoestische demping 1c 2c 3c 4c 5c 6c 7c 8c n Aantal werkbladen: 6 - panelen aan de uiteinden 8 - combi-cubes en cubes aan de uiteinden 4 - cubes aan de uiteinden 8 - 4 x combi-cabinet, panelen aan de uiteinden 4 - 4x cabinet, 2x combi-cabinet 2 - combi-cabinet, panelen aan de uiteinden 6 - ECO5 scheidingswanden BxD 160x160 cm, bladdikte 4 cm n Hoogte verstelbaar: handmatig of optioneel elektrisch handmatig of optioneel elektrisch handmatig of optioneel elektrisch handmatig of optioneel elektrisch elektrisch handmatig of optioneel elektrisch handmatig of optioneel elektrisch op vierkante kolompoot n Werkbladen: 160 cm, 180 cm of 200 cm breed 160 cm, 180 cm of 200 cm breed 160 cm, 180 cm of 200 cm breed 160 cm, 180 cm of 200 cm breed 160 cm, 180 cm of 200 cm breed 160 cm, 180 cm of 200 cm breed 160 cm, 180 cm of 200 cm breed ook leverbaar op 140x140 cm n Opties: cpu-ruimte en opbergruimte cpu-ruimte en opbergruimte cpu-ruimte en opbergruimte cpu-ruimte en opbergruimte cpu-ruimte en opbergruimte schermhoogte 110 cm of 140 cm * handmatig is hier niet mogelijk optioneel met organisatierail en elektrificatie optioneel met akoestische demping n Scenarios opstellingen in afwijkende kleuren, materialen en formaten leverbaar in overleg. Alle varianten zijn inclusief kabelgoot.
 9. 9. SCENARIOS MET ELEKTRIFICATIE SCENARIOS MET LCD-ARMEN SCENARIOS MET PC / LAPTOP SUPPORT SCENARIOS MET VERLICHTING SCENARIOS MET ACCESSOIRES SCENARIOS MET SCREENS SCENARIOS MET OPBERGKASTEN SCENARIOS MET VERGADERSTOELEN 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a DOCKDESK ZOOM 102 PROTECTOR ESTRELLA ECO-TRASH CANS GLASS-SCREEN V-STORE FURORE NPR indeling 3x stroom of 3x stroom + 2x data slank vormgegeven LCD-arm met bladklem hoogte- en breedte verstelbare CPU-houder bureaulamp met dimbare, energiezuinige LED-verlichting plastic afvalbakken voor in cabinets en combi-cabinets gehard glas in frost of helder stalen roldeurkast met 3-puntsluiting ergonomische bureaustoel NPR gekeurd onmisbaar voor laptop werkplekken leverbaar in zilver en wit leverbaar in zilver en wit voor richtbaar egaal licht op het werkblad ideaal voor gescheiden afval op de werkplek te monteren op centraal kabelkanaal leverbaar in 72, 105, 135, 165 en 198 cm hoog, 120 cm breed verstelbare zitneiging en rugleuning ideaal voor telefoonopladers en overige elektronica hoogte- en diepte verstelbaar, draai- en kantelbaar optioneel met draai- en uittrekfunctie standaard geleverd met bladklem uitneembaar en eenvoudig schoon te maken leverbaar in diverse maatvoeringen leverbaar in de kleuren wit en zilver gewichtsregeling voor weerstand van de rugleuning met bladklem op elke positie te plaatsen optioneel met twee armen voor dubbel beeldschermgebruik optioneel met slot tegen diefstal optioneel leverbaar met screen-bracket of ronde voetplaat optioneel met topblad, decor naar keuze armsteunen hoogte, breedte en diepte verstelbaar optioneel met rozet door het blad met kabelsleuf leverbaar met zwart of chromen voetkruis 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b POWERFRAME Q4-SERiES LAPTOPSTEUN VESA COSTANZA PERSONAL DRAWER ECO-4 SCREEN (30 mm) 2-STORE TORONTO indeling 3x stroom of 2x stroom + 2x data multi functionele LCD-arm met bladklem geschikt voor elke LCD-arm met VESA-aansluiting designlamp voor algemene en sfeerverlichting opberglade voor kantoorartikelen voor privacy en verbeterde akoestiek op de werkplek stalen schuifdeurkast met akoestische schuifdeuren management bureaustoel met moderne uitstraling onmisbaar voor laptop werkplekken LCD-scherm hoogte- en diepte verstelbaar, draai- en kantelbaar ideaal i.c.m. laptop - beeldschermgebruik dimbaar met energiezuinige PL lamp stalen lade met melamine front koppelbaar m.b.v. koppelprofielen leverbaar in 120, 165 en 198 cm hoog, 200 cm breed met dikke- of dunne leren bekleding ideaal voor telefoonopladers en overige elektronica leverbaar met 2, 3 of 4 armen voor meerdere beeldschermen ideaal i.c.m. Q4-series te monteren op centraal kabelkanaal inclusief ladegeleiders en soft-closing optioneel met management rail leverbaar in de kleuren wit en zilver armsteunen en voetkruis in gepolijst aluminium wordt in het blad geplaatst optioneel met rozet door het blad met kabelsleuf te monteren op de kabelpot in cabinets en cubes leverbaar in alle cabinets en cubes leverbaar in div. maten, kleuren, prints en stofsoorten optioneel met (stalen) topblad, decor/kleur naar keuze 1c 2c 3c 4c 5c 6c 7c 8c CAbLE-TUbE SPACE ARM MObiELE LAPTOPSTEUN TRAVELLER UP & DOWN LiGHTER 250W UP-STORE ECO-5 SCREEN (50 mm) M-STORE TORONTO SLEDE uitneembare aluminium kabelkolom + montage ring LCD-arm met geïntegreerde gasveer met bladklem in diverse standen plaatsbaar egaal, dimbare energiezuinig PL licht voor opbergruimte boven het werkblad voor privacy en verbeterde akoestiek op de werkplek Melamine kast met schuif- en klapdeuren leverbaar management vergaderstoel met veel comfort te monteren op de centrale kabelgoot hoogte- en diepte verstelbaar, draai- en kantelbaar opklabaar om mee te nemen in laptoptas te monteren op centraal kabelkanaal diverse lengtes, kleuren en houtprints leverbaar koppelbaar m.b.v. koppelprofielen leverbaar in 120, 160 en 195 cm hoog, 100 en 200 cm breed met dikke- of dunne leren bekleding te monteren op de kabelpotten in cabinets en cubes leverbaar met twee armen voor dubbel beeldscherm onmisbaar voor laptop werkplekken te monteren op de kabelpot in cabinets en cubes te monteren op centraal kabelkanaal optioneel met management rail leverbaar in diverse kleuren en houtprints slede frame in gepolijst aluminium eenvoudig op lengte te maken optioneel met rozet door het blad met kabelsleuf optioneel in twin-uitvoering voor vier werkplekken aan weerszijde toegankelijk optioneel met afsluitbare kabelgoot en elektrificatie topblad leverbaar in wit of houtprint ook leverbaar vrijstaand met vloerplaat optioneel met extra akoestische geluidsdemping leverbaar in div. maten, kleuren, prints en stofsoorten

×