Twenterand Zwembaden Andres Cs & Mark Verhijde 2 Mei 2011

521 views

Published on

Korte presentatie over aanpak burgerparticipatie bij project zwembaden in de gemeente Twenterand

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Twenterand Zwembaden Andres Cs & Mark Verhijde 2 Mei 2011

 1. 1. Toekomstvisie zwembadenTwenterandAndres C.S.Mark Verhijde 2 mei 2011
 2. 2. AgendaOpening wethouder IdzingaIntroductie Verhijde/Andres c.s.Plan van aanpak Onderzoek Projectstructuur Burgerparticipatie Raad
 3. 3. IntroductieVerhijde persoonlijke achtergrond rol TwenterandAndres c.s. persoonlijke achtergrond rol Twenterand
 4. 4. Plan van aanpakIntegraal startoverleggen en informatieoverdracht procesinformatie raad werkgroep I: kennismaking inventarisatie en analyse enquêt es / internetpolls prijsvraag werkgroep II: prijsvraag top 10 tussenrapportage overleg PG/ SG workshop inwoners i.s.m. werkgroep workshop raad i.s.m. werkgroep werkgroep III: definitie scenarios overleg PG/ SG vastst elling scenarios uitwerking scenario´s werkgroep IV: kennisname scenarios concept eindrapportage overleg PG/ SG eindrapportage werkgroep V: voorbereiding raad evaluatie pilot zwembaden informatie raad i.s.m. werkgroep besluitvorming uitvoering
 5. 5. Plan van aanpakOnderzoek startoverleggen en informatieoverdracht inventarisatie en analyse nulmeting: accommodaties, exploitatie, vraag en aanbod ontwikkelingen: bevolking, RO, beheer uitwerking scenario´s programma aspecten- productvisie - functionele- locaties - ruimtelijke- innovaties uitwerking scenario´s - milieutechnische- investeringen - infrastructurele- exploitatie - financiële- beheer - personele- aanbesteding - juridische eindrapportage eindrapportage besluitvorming uitvoering
 6. 6. Plan van aanpakProjectstructuur startoverleggen en informatieoverdracht startoverleggen informatieoverdracht inventarisatie en analyse invent arisatie tussenrapportage overleg PG/ SG overleg PG/ SG vast stelling scenarios uitwerking uitwerking scenario´s concept eindrapport age overleg PG/ SG eindrapportage eindrapportage besluit vorming besluitvorming uitvoering
 7. 7. Plan van aanpakBurgerparticipatie st art overleggen en informatieoverdracht startoverleggen en informat ieoverdracht werkgroep I: kennismaking invent arisat ie en analyse invent arisatie en analyse enquêt es / int ernet polls prijsvraag werkgroep II: prijsvraag t op 10 t ussenrapport age tussenrapportage overleg PG/ SG overleg PG/ SG workshop inwoners i.s.m. werkgroep werkgroep III: definit ie scenarios overleg PG/ SG vast st elling scenarios overleg PG/ SG vast stelling scenarios uit werking scenario´s uitwerking scenario´s werkgroep IV: kennisname scenarios concept eindrapport age concept eindrapport age overleg PG/ SG overleg PG/ SG eindrapportage eindrapport age werkgroep V: voorbereiding raad evaluat ie pilot zwembaden besluit vorming besluit vorming uitvoering uit voering
 8. 8. Prijsvraag Zwembaden• Alle mensen in Twenterand kunnen ideeën en voorstellen indienen, al dan niet uitgewerkt.• Het gaat over: – Hoe verminderen we de kosten van de zwembaden? – Hoe vergroten we de opbrengsten van de zwembaden? – Hoe houden we zwemmen als basisvoorziening in de toekomst in stand?• Voorstellen worden beoordeeld door de werkgroep.• Prijsuitreiking door de wethouder, met tentoonstelling van de meest inspirerende ideeën.
 9. 9. Werkgroep Zwembaden• Brede samenstelling uit Twenterandse samenleving• Belangengroepen en geïnteresseerden• Geen raadsleden en ambtenaren• Co-makers bij project• Vijf bijeenkomsten ‘s avonds, en huiswerk• Geen specifieke voorkennis, wel betrokkenheid• Ondersteund door gemeente, Mark Verhijde en Andres cs.• Input uit prijsvraag, enquête, feiten en cijfers zwembaden• Dialoog met gemeenteraad• Werken naar drie scenario’s als eindproduct
 10. 10. Plan van aanpakGemeenteraad startoverleggen en informatieoverdracht st art overleggen informat ieoverdracht procesinformatie raad werkgroep I: kennismaking werkgroep I: kennismaking invent arisat ie en analyse inventarisatie en analyse enquêt es / int ernet polls enquêtes / internetpolls prijsvraag prijsvraag werkgroep II: prijsvraag top 10 t op t ussenrapport age tussenrapportage overleg PG/ SG workshop inwoners i.s.m. werkgroep workshop inwoners i.s.m. werkgroep workshop raad i.s.m. werkgroep werkgroep III: definit ie scenarios werkgroep III: definitie scenarios overleg PG/ SG vast st elling scenarios overleg PG/ SG vaststelling scenarios uit werking scenario´s uitwerking scenario´s werkgroep IV: kennisname scenarios werkgroep IV: kennisname scenarios concept eindrapportage concept eindrapport age overleg PG/ SG overleg PG/ SG eindrapportage eindrapport age werkgroep V: voorbereiding raad evaluatie pilot zwembaden evaluat ie informatie raad i.s.m. werkgroep besluit vorming besluitvorming uit voering uitvoering
 11. 11. Vragen?

×