Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Burgerinitiatieven en Aansprakelijkheid - Hoe zit het? Hoe kan het anders?

860 views

Published on

Deze presentatie geeft op hoofdlijnen de resultaten van het BZK onderzoek over burgerinitiatieven en aansprakelijkheid, met als kernvragen Werkt aansprakelijkheid belemmerend voor burgerinitiatieven? Zo ja, wat moeten we doen om toch initiatieven te helpen? Of gaat het niet om aansprakelijkheid maar om die juridische wereld die burgers onmachtig maakt? We bespreken hoe gemeenten omgaan met burgerinitiatieven aan de hand van 70 voorbeelden uit de gemeenten Den Helder, Deventer en Venray. De initiatieven zijn in 5 typen onderverdeeld, die ieder in de conceptrapportage in detail besproken worden. Cruciaal is de manier waarop risico-inschatting en -beheersing wordt gebruikt. Burgers doen dat anders dan gemeenten. Voor gemeenten laten wij zien aan de hand van een stoplicht analyse hoe zij meer ruimte kunnen geven aan burgerinitiatieven. De conceptrapportage bevat aanbevelingen voor verbeteringen en voor experimenten en innovaties. .

 • Be the first to comment

Burgerinitiatieven en Aansprakelijkheid - Hoe zit het? Hoe kan het anders?

 1. 1. Burgerinitiatieven en aansprakelijkheid Terugkoppeling 17, 18 en 19 september BZK onderzoek Mark Verhijde & Maarten Bosman
 2. 2. Agenda • Welkom en kennismaken • Bespreken concept eindadvies • Discussie over vervolgstappen • Afsluiting
 3. 3. Aanleiding • Aansprakelijkheid belemmerend voor burgerinitiatieven? • Voor gemeenten, voor burgers? • Hoe werkt risico’s, schade en aansprakelijkheid? • Wat valt op, wat kan beter? • Zijn er alternatieven?
 4. 4. Schade, aansprakelijkheid en risico • Schade is betalen of verzekeren • Aansprakelijk voor schade uit eigen handelen • Een ander stelt jou aansprakelijk voor schade – Contractueel – Wettelijk • Risico’s op aansprakelijkheid belangrijk • Aansprakelijkheid blijft, of je dat nu wilt of niet
 5. 5. Feestaardvarken
 6. 6. Onderzoeksopzet / proces • Inventarisatie Den Helder, Deventer, Venray • Bijeenkomsten en werksessies • Deskresearch en uitzoekvragen • 5 typen burgerinitiatieven – 70 stuks • 4 juridische strategieën en praktijkuitwerkingen
 7. 7. Types en elementen
 8. 8. Schema
 9. 9. Strategieën
 10. 10. Risico’s
 11. 11. Belemmeringen • Aansprakelijkheid geen belemmering gemeente • Risico beheersing belangrijk • Aansprakelijkheid geen belemmering burgers • Juridische wereld en “geregel” wel belemmering
 12. 12. Acties
 13. 13. Wat kan helpen? • Groen stoplicht – eenvoudiger maken • Oranje stoplicht – regels oprekken, onderzoek • Rood stoplicht – echt nieuw perspectief
 14. 14. Vragen

×