Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Stelling:

 Financiële crisis: Ramp of Kans?
 Een blik op de Nederlandse ziekenhuizen vanuit corporate finance
   ...
2
Crisis? Me worry?

                    Hôpital en crise et
                    San...
Global credit and capital markets
                         reopen and recover
        Scen...
Global credit and capital markets
                         reopen and recover
        Scen...
Global credit and capital markets
                         reopen and recover
        Scen...
HERVORMINGSGOLF IN DE
  GEZONDHEIDSZORG VAN CUTLER
Fase 1              Fase 2            Fas...
De weg naar PPT en verder (volgens IFC)
                     POLITIEKE DOELEN
            ...
Marktwerking NL als gevolg
 WTZi:insteek vastgoed?
– Als de bezittingen van de instelling te hoog op de balans staan, dan ...
sector: emerging market gezondheidszorg
          Nederlandse ziekenhuizen
            QHC Top 100 20...
sector: emerging market gezondheidszorg
         Nederlandse ziekenhuizen
           QHC Top 100 2007
...
sector: emerging market gezondheidszorg
        Nederlandse ziekenhuizen
          QHC Top 100 2007


ZIEK...
sector: emerging market gezondheidszorg
                     Nederlandse ziekenhuizen
        ...
Aandeel personele kosten op omzet ziekenhuizen 2007
                     naar type ziekenhuis
80


70
...
Netto toegevoegde waarde per FTE ziekenhuizen 2007
                            naar type zieke...
Current ratio ziekenhuizen 2007
                        naar type ziekenhuis
1.5 1 .5 ...
Aandeel cashflow op LVV ziekenhuizen 2007
                     naar type ziekenhuizen
15010050...
Solvabiliteit ziekenhuizen 2007
                        naar type ziekenhuis
30


20


10


 0


-...
Scenario staatsregie naar liberalisering                  Grote spelers nemen
          Con...
Conclusies
– Een financiële crisis biedt voor- en nadelen
– Voordeel: rust in de sector: garanties voor het voortbestaan v...
Marktwerking?
        21
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ter Publicatie Mark Sluiter Qhc Presentatie Voor Financieel Managers Zorg 18 12 2008

678 views

Published on

Mark Sluiter Qhc Presentatie Voor Financieel Managers Zorg 18 december 2008

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ter Publicatie Mark Sluiter Qhc Presentatie Voor Financieel Managers Zorg 18 12 2008

 1. 1. Stelling: Financiële crisis: Ramp of Kans? Een blik op de Nederlandse ziekenhuizen vanuit corporate finance Mark Sluiter, Managing Partner Quintessence HealthCare
 2. 2. 2
 3. 3. Crisis? Me worry? Hôpital en crise et Santé publique Финансовый кризис обострит проблемы психического здоровья ВОЗ предупреждает, что в развивающихся странах следует ожидать увеличения случаев стресса, самоубийств и психических расстройств 3
 4. 4. Global credit and capital markets reopen and recover Scenario: battered but resilient Scenario: regenerated global momentum • Prolonged recession of 18 months and more • Moderate recession of 3-4 quarters, followed • New effective, regulatory regime by strong economic growth • Recovery, generated by effective fiscal, • New, effective regulatory regime monetary, policies and led by selected • Safe leverage ratios reached, leading to rapid geographies (eg. China, Middle East, USA expansion of trading and lending volumes • Safe leverage ratios reached, leading to slow • Cost of capital recovers to historical levels resumption of trading and lending volume • Trade and capital flows recover quickly • Moderate recovery of trade and capital flows •Globalization stays on course, developed and Moderate global Severe global • Globalization gradually gets back on course emerging economies remain linked recession recession • Attitudes slowly rebound •Attitudes rebound, become positive Scenario: long freeze Scenario: stalled globalization • Recession last for more then 5 years, as in • Moderate recession of 1-2 years, followed by Japan during 1990s slow economic growth • Ineffective regulatory, fiscal, and monetary • Regulatory regime holds system together but policies with significant drag on economy (eg, higher cost • All geographies stagnate of intermediation) • Defensive leverage ratios, with restricted credit • Overly safe leverage ratios • Significant government involvement in flows and trading in illiquid markets • Significant government involvement in allocation of credit • Significant higher cost of capital the before allocation of credit • Very slow recovery of trade and capital flows crisis • Globalization goes into reverse •Globalization stalls • Attitudes become much more defensive and •Attitudes become more defensive and nationalistic nationalistic Global credit and capital markets 4 Close down and remain volatile
 5. 5. Global credit and capital markets reopen and recover Scenario: battered but resilient Scenario: regenerated global momentum • Prolonged recession of 18 months and more • Moderate recession of 3-4 quarters, followed Wensgedachte • New effective, regulatory regime by strong economic growth • Recovery, generated by effective fiscal, • New, effective regulatory regime Balkenende en monetary, policies and led by selected • Safe leverage ratios reached, leading to rapid geographies (eg. China, Middle East, USA Bos expansion of trading and lending volumes • Safe leverage ratios reached, leading to slow • Cost of capital recovers to historical levels • Trade and capital flows recover quickly december Althans: begin resumption of trading and lending volume • Moderate recovery of trade and capital flows •Globalization stays on course, developed and Moderate global Severe global • Globalization gradually gets back on course emerging economies remain linked recession recession • Attitudes slowly rebound •Attitudes rebound, become positive Scenario: long freeze Scenario: stalled globalization • Recession last for more then 5 years, as in • Moderate recession of 1-2 years, followed by Japan during 1990s slow economic growth • Ineffective regulatory, fiscal, and monetary • Regulatory regime holds system together but policies with significant drag on economy (eg, higher cost • All geographies stagnate of intermediation) • Defensive leverage ratios, with restricted credit • Overly safe leverage ratios • Significant government involvement in flows and trading in illiquid markets • Significant government involvement in allocation of credit • Significant higher cost of capital the before allocation of credit • Very slow recovery of trade and capital flows crisis • Globalization goes into reverse •Globalization stalls • Attitudes become much more defensive and •Attitudes become more defensive and nationalistic nationalistic Global credit and capital markets 5 Close down and remain volatile
 6. 6. Global credit and capital markets reopen and recover Scenario: battered but resilient Scenario: regenerated global momentum • Prolonged recession of 18 months and more • Moderate recession of 3-4 quarters, followed • New effective, regulatory regime by strong economic growth • Recovery, generated by effective fiscal, • New, effective regulatory regime monetary, policies and led by selected • Safe leverage ratios reached, leading to rapid geographies (eg. China, Middle East, USA expansion of trading and lending volumes • Safe leverage ratios reached, leading to slow • Cost of capital recovers to historical levels resumption of trading and lending volume • Trade and capital flows recover quickly • Moderate recovery of trade and capital flows •Globalization stays on course, developed and Moderate global Severe global • Globalization gradually gets back on course emerging economies remain linked recession recession • Attitudes slowly rebound •Attitudes rebound, become positive Scenario: long freeze Scenario: stalled globalization • Recession last for more then 5 years, as in • Moderate recession of 1-2 years, followed by Japan during 1990s slow economic growth • Ineffective regulatory, fiscal, and monetary • Regulatory regime holds system together but policies with significant drag on economy (eg, higher cost • All geographies stagnate of intermediation) • Defensive leverage ratios, with restricted credit • Overly safe leverage ratios • Significant government involvement in flows and trading in illiquid markets • Significant government involvement in allocation of credit • Significant higher cost of capital the before allocation of credit • Very slow recovery of trade and capital flows crisis • Globalization goes into reverse •Globalization stalls • Attitudes become much more defensive and •Attitudes become more defensive and nationalistic nationalistic Global credit and capital markets 6 Close down and remain volatile
 7. 7. HERVORMINGSGOLF IN DE GEZONDHEIDSZORG VAN CUTLER Fase 1 Fase 2 Fase 3 - toegankelijkheid - kostenbeheersing - doelmatigheid - opbouwen stelsel van sociale - grip krijgen op oplopende - reactie op vorige fasen voorzieningen zorguitgaven - introductie marktwerking NEDERLAND TOT JAREN '60 NEDERLAND TOT JAREN '90 HUIDIGE SITUATIE NEDERLAND
 8. 8. De weg naar PPT en verder (volgens IFC) POLITIEKE DOELEN gewenste actiesnelheid • politieke verspreiding • committeren • doelen behoud werknemers • investeringsprogramma’s • en DE MARKT ONDERNEMING KAPITAALMARKT • overheid regulering? • winst/schuld • financiering/investeringen business • macro-economisch? • management • ontwikkeling thuismarkt voorwaarden • emerging market? • business/organisatie • informatiestructuur samen met POLITIEKE HINDERNISSEN gevestigde belangen • politieke conservatieve mindset • hindernisssen bureaucratie • lange besluitlijnen • bepalen INSTITUTIONAL STRUCTUUR PRIVATISERING • privaat/pps • verantwoording/handhaving • transparantie DESIGN • aanbestedingen? • marktmacht/markt • top down /bottom up • management assets • structuur (boot/boo, etc.) • snelheid en de ECONOMISCHE VOORDELEN efficiency/kwaliteit/service • economische concurrentie: keuze (voor wie?) • corporate governance • voordelen duurzame waarde • 8 toegang kapitaalmarkt •
 9. 9. Marktwerking NL als gevolg WTZi:insteek vastgoed? – Als de bezittingen van de instelling te hoog op de balans staan, dan heeft de instelling een boekwaardeprobleem bij de introductie van marktwerking met integrale bekostiging – Er zal een sterke relatie ontstaan tussen productie – en dus bezettingsgraad – en de financiering van de kapitaallasten – Instellingen zullen steeds meer gaan verschillen in hun mogelijkheden om kapitaal aan te trekken – De kloof tussen sterke en zwakke instellingen wordt groter. – Banken, maar ook verzekeraars(namens de consument)zullen meer eisen gaan stellen aan de aanwendbaarheid van het vastgoed. Dit zal leiden tot flexibel en kleinschalig bouwen – Het toezicht vanuit financiële markten, maar ook vanuit corporate governance, op instellingen zal toenemen – Er zal een fusiegolf door de zorgsector spoelen en instellingen zullen rond vastgoed en kapitaal meer gaan samenwerken. Maar er zullen ook nieuwe zorgaanbieders tot de sector toetreden – Vastgoedontwikkelaars en woningcorporaties nemen zorgvastgoed over 9
 10. 10. sector: emerging market gezondheidszorg Nederlandse ziekenhuizen QHC Top 100 2007 ZIEKENHUIS NEDERLAND 2007 Financiële gegevens in x1000€ Geconsolideerde balans BALANSTOTAAL ACTIVA 13.432.942 Materiële activa 8.909.321 - Waarvan Gebouwen, terreinen 3.157.434 - Waarvan Onderhanden projecten 1.290.211 Vlottende activa 4.321.840 - Handelsdebiteuren 2.618.122 Totaal onderhanden DBC's 1.815.059 Eigen vermogen 1.176.131 - Kapitaal 66.330 - Totaal collectief gefinancieerd gebonden vermogen 955.014 - Niet-collectief gefinancieerd vrij vermogen 154.787 Lang vreemd vermogen 5.691.913 Kort vreemd vermogen 6.564.898 - Kredietfaciliteit 1.567.404 BALANSTOTAAL PASSIVA 13.432.942 10
 11. 11. sector: emerging market gezondheidszorg Nederlandse ziekenhuizen QHC Top 100 2007 ZIEKENHUIS NEDERLAND 2007 RESULTATEN Omzet 11.551.825 - Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 9.462.729 - DBC opbrengsten 879.348 Personeelskosten 6.643.515 Overige kosten 3.590.291 Afschrijvingen 896.382 Netto resultaat 133.734 Aantal medew. Gemiddeld 134.993 11
 12. 12. sector: emerging market gezondheidszorg Nederlandse ziekenhuizen QHC Top 100 2007 ZIEKENHUIS NEDERLAND 2007 Solvabiliteit Waarborgfonds 6,91% Solvabiliteit (ev/tv) 8,76% Solvabiliteit (vrij vermogen/tv) 1,15% Short term solvency ratios Current ratio 0,50 Quick ratio 1,36 Inventory Turnover 76,73 Long-term Solvency or Financial Leverage ratios Equity Ratio 0,09 Cash Flow op omzet 8,92% Cash Flow op Lang vreemd vermogen 18,10% Efficiency ratios Average Collection Period 82,72 Total Debt Ratio 0,42 Debt-Equity Ratio 9,82 Profitibility ratios Operationele marge 3,65% Rendement eigen vermogen ROA 11,37% Rendement totaal vermogen 3,27% Rendement Equity ROE 11,37% EBITDA 11,41% Personele kosten/omzet 57,51% 12
 13. 13. sector: emerging market gezondheidszorg Nederlandse ziekenhuizen QHC Top 100 2007 QHC AD Naam instelling Omzet NTW pw Solvabiliteit Current ratio Ebitda PP/omzet Cash flow LVV 1 56 Medisch Centrum Rijnmond-Zuid 228.195 89.615 12,87% 0,69 16,46% 49,51% 80,47% 2 6 Chr. Ziekenhuis Nij Smellinghe 75.192 90.843 22,81% 1,55 14,47% 50,05% 16,67% 3 84 Wilhelmina Ziekenhuis 73.932 84.808 17,24% 1,05 16,04% 54,29% 21,90% 4 8 St. Jansdal 85.794 81.278 18,26% 0,72 13,74% 53,54% 23,27% 5 28 Delfzicht Ziekenhuis 44.359 90.063 14,17% 0,69 10,70% 53,47% 22,34% 6 75 565.476 107.276 13,13% 0,67 11,39% 56,79% 25,71% VU Medisch Centrum 7 83 422.022 101.825 14,62% 0,92 11,65% 59,30% 20,32% Academisch Ziekenhuis Maastricht 8 3 St. Antonius Ziekenhuis 218.207 95.210 24,18% 0,53 7,99% 49,58% 32,45% 9 95 Slotervaart Ziekenhuis 115.463 100.791 5,87% 0,48 14,65% 54,87% 121,34% 10 63 Medisch Centrum Alkmaar 220.206 86.700 9,16% 0,50 13,50% 55,33% 23,62% 84 47 Zorggroep Suydevelt, loc. Scheper Zieke 165.589 67.155 8,27% 0,57 9,17% 60,89% 11,19% 85 91 Röpcke-Zweers Ziekenhuis 76.010 72.406 8,37% 0,24 10,30% 61,69% 12,25% 86 59 het Diaconessenhuis 69.769 73.237 3,34% 0,34 10,25% 58,39% 12,71% 87 25 Maxima Medisch Centrum 190.742 74.170 4,60% 0,20 8,62% 60,81% 21,20% 88 50 654.992 87.754 5,03% 0,32 7,54% 62,36% 10,30% Universitair Medisch Centrum St. Radboud 89 85 Rivas Zorggroep, loc. Beatrixziekenhuis 190.355 58.577 9,83% 0,32 8,30% 68,93% 15,36% 90 4 Orbis, loc. Maaslandziekenhuis 267.179 64.296 6,60% 0,13 8,50% 67,47% 20,89% 91 93 Talma Sionsberg, loc. Dokkum, Ziekenhui 66.417 65.467 8,57% 0,25 8,67% 64,45% 8,01% 92 43 Zuwe, loc. Hofpoort Ziekenhuis 136.908 63.567 7,30% 0,32 6,88% 68,64% 13,10% 93 38 Ned. Herv. Diaconesseninrichting 108.818 67.036 4,29% 0,37 5,03% 65,61% 7,72% 13
 14. 14. Aandeel personele kosten op omzet ziekenhuizen 2007 naar type ziekenhuis 80 70 60 50 40 Ziekenhuizen Universitair STZ Groot Middel Klein Landelijk gemiddelde Quintessence HealthCare BV 2008™ 14
 15. 15. Netto toegevoegde waarde per FTE ziekenhuizen 2007 naar type ziekenhuis 120 100 € (*10 0 0) 80 60 Ziekenhuizen Universitair STZ Groot Middel Klein Landelijk gemiddelde Quintessence HealthCare BV 2008™ 15
 16. 16. Current ratio ziekenhuizen 2007 naar type ziekenhuis 1.5 1 .5 0 Ziekenhuizen Universitair STZ Groot Middel Klein Landelijk gemiddelde Quintessence HealthCare BV 2008™ 16
 17. 17. Aandeel cashflow op LVV ziekenhuizen 2007 naar type ziekenhuizen 150 100 50 0 Ziekenhuizen Universitair STZ Groot Middel Klein Landelijk gemiddelde Quintessence HealthCare BV 2008™ 17
 18. 18. Solvabiliteit ziekenhuizen 2007 naar type ziekenhuis 30 20 10 0 -10 Ziekenhuizen Universitair STZ Groot Middel Klein Landelijk gemiddelde Quintessence HealthCare BV 2008™ 18
 19. 19. Scenario staatsregie naar liberalisering Grote spelers nemen Consolidatie de regievoering eindverantwoording vorm: NV en/of PPS Sturing op waarde en Liberalisering cashflow leidt tot Diversificatie Tijdpad: 7 jaar nieuwe producten en diensten Rijpe diensten worden Defragmentatie onder eigen brand in de markt gezet 19
 20. 20. Conclusies – Een financiële crisis biedt voor- en nadelen – Voordeel: rust in de sector: garanties voor het voortbestaan van zorg, toegankelijkheid – Nadeel: betaalbaarheid: Wat als er verzekeraars onderuit gaan? Wordt dat via het B-segment (34%) verhaalt op de premiebetalers, of via belastingverhogingen op de burgers of via staatsschuldopbouw op de volgende generaties? – Systeemcrises zijn goed voor investeerders en ondernemers. Bouwplannen kunnen juist NU gerealiseerd worden. Betere deelname aan bouwaanbestedingen, lage rentes, kortere doorlooptijden voor de bouw. Afschrijven nog steeds over 30 jaar, dus laag risico bij in aanbod groeiende markt. Dat is stukken beter dan de auto-industrie. Overheid kan 2 keuzes maken: 1. Blijven dereguleren, Ondernemerschap stimuleren. Innovaties faciliteren. 2. Een streep onder het huidige beleid zetten en zelf weer de 20 regie nemen.
 21. 21. Marktwerking? 21

×