Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marjon Kuipers Portfolio

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Marjon Kuipers Portfolio

  1. 1. Marjon Kuipers | Industrieel ontwerpen | 2016 Portfolio INDUSTRIEEL ONTWERPEN PROJECTEN
  2. 2. PAGE 1 Project Mens Product. 2014 In dit project is er voor een zelfgekozen locatie een straatmeubel ontworpen. Dit design is gemaakt voor een park op de campus van Twente. Hier kunnen de technische studenten afspreken, samenwerken en kunnen project groepen vergaderen. Project Smart Products. 2014 Securely is een mailbox voor pakketten. Er worden steeds meer pakketten online besteld en een postbode staat vaak voor een dichte deur. Securely geeft de mogelijkheid om pakketten wel aan huis te bezorgen, zonder dat de bewoner thuis hoeft te zijn om het pakket aan te nemen.
  3. 3. PAGE 2 Project Specifieke doelgroep. 2015 Deze armband is ontworpen voor mensen met reuma. Deze onzichtbare ziekte, kan met dit ontwerp bespreekbaarder en visueel worden gemaakt. Project Virtual Reality. 2015 ShareLease is een systeem ontworpen om het verkeer in steden te verminderen. In dit systeem wordt het werkverkeer gestimuleerd te carpoolen. De auto’s kunnen ook voor privé ritten gebruikt worden en het systeem helpt bij het maken van carpool groepen.
  4. 4. PAGE 3 Project BioRobotics. 2015 Voor dit project is er een muziek instrument gemaakt voor mensen met Duchenne. Duchenne is een spierziekte die uiteindelijk resulteert in dat deze mensen alleen nog maar in een rolstoel kunnen zitten. Zij kunnen echter dit instrument besturen met behulp van EMG elektrodes.
  5. 5. PAGE 4 Educational Virtual Reality. 2016 In dit project is een systeem ontworpen waarbij virtual reality tools toegankelijker worden gemaakt voor gebruikers. Daarbij is een prototype ontworpen voor een zelflerend en uitbreidende database.

×