Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Marjolein de Wildontwerper & beeldredacteur info@marjoleindewild.nl
Marjolein de Wild
Marjolein de Wild
Marjolein de Wild             1a                    1a                  ...
Marjolein de Wild1            BASISSTOF                exTrA BASISSTOF            1 ...
Marjolein de Wild                                                     ...
Marjolein de Wild
Marjolein de Wild                                                     ...
Marjolein de Wild
Marjolein de Wild     opvattingimpressie-556214
Marjolein de Wild
Marjolein de Wild
Marjolein de Wild
Marjolein de Wild
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Portfolio Marjolein de Wild

990 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Portfolio Marjolein de Wild

 1. 1. Marjolein de Wildontwerper & beeldredacteur info@marjoleindewild.nl
 2. 2. Marjolein de Wild
 3. 3. Marjolein de Wild
 4. 4. Marjolein de Wild 1a 1a VMBO - T | HAVO | VWO VMBO - T | HAVO | VWO biologie voor jou handboek biologie voor jou handboekISBN 978 90 345 xxxx x xxxxxx
 5. 5. Marjolein de Wild1 BASISSTOF exTrA BASISSTOF 1 Leven – dood – levenloos 00 10 Ontwikkeling bij kinderen 00 2 Tekeningen maken 00 11 Nestblijvers en nestvlieders 00 3 Vergroten 00 SAMeNVATTING & DIAGNOSTISCHe TOeTS 4 Tabellen en grafieken maken 00 Samenvatting 00 Wat is biologie? 5 Groei 00 Diagnostische toets 00 6 Ontwikkeling bij de mens 00 VerrIJKINGSSTOF 7 Ontwikkeling bij dieren 00 1 Het menselijk lichaam in getallen 00 8 Hoofdthema’s in de biologie 00 2 Een signalement maken 00 9 DNA 00 3 Man – vrouw – kind 00 4 Kat en hond 00 4 5
 6. 6. Marjolein de Wild Basisstof thema 5 ecologie BaSISStOF thema 5 ecologieheT wegVangen Van de BodeMwoelende Vis‘Tussen 22 en 26 april klapte het héle meer om van troebelnaar helder. het werkt!’ wetlandecoloog gerard ter heerdtwerkt bij het waterleidingbedrijf amsterdam en hij coördi-neert een experiment om de laagveenplas Terra nova inoude glorie te herstellen. de natuur in laagveenwateren waarnemer, raakt het ecosysteem uit balans en klapt het plotseling om. eerst rot de veenbodem weg en ontstaat een nutriëntenrijke sliblaag. Vervolgens transformeert de nog heldere plas met roofvis en witvis en waterplanten in luttele maanden tot een soortenarm troebel meertje waar brasems 2 De organisatie-niveaus van de ecologie Elk organisme wordt beïnvloed door zijn milieu. In de ecologie worden relatieszoals die bestonden tot de jaren vijftig en zestig van de de bodem omwoelen en cyanobacteriën welig tieren. het tussen organismen en hun milieu op verschillende organisatieniveaus bestudeerdvorige eeuw, is een ijkpunt voor natuurbeheerders in ons waterleidingbedrijf amsterdam (wlB) startte vorig jaar (zie afbeelding 9).deltalandje. de ondiepe meren, een paar meter water op een experiment om Terra nova weer terug te brengen in de Je kunt bijvoorbeeld de invloed van de temperatuur op de groei van één watervloresterende veenlagen, boden ruimte aan een bijzonder toestand van zestig jaar geleden. de methode: het wegvan- onderzoeken. Je bestudeert dan de relatie tussen één individu en een factor uitrijke flora en fauna, met het voorkomen van kranswieren, gen van de bodemwoelende vis. op een symposium op 30 het milieu. Je kunt ook de invloed van de temperatuur onderzoeken op al het levenkrabbenscheer en bittervoorn als maatstaf. maart bij het nederlands instituut voor ecologie (nioo) op aarde, zoals mensen doen die de effecten van de opwarming van de aardeTot de catastrofe. Met het op gang komen van de intensieve in nieuwersluis laten ecologen zien dat één petgat in proberen te voorspellen. Je doet dan onderzoek op het niveau van de biosfeer.landbouw in de tweede helft van de twintigste eeuw, neemt Terra nova na deze ingreep weer helder is geworden. ook De biosfeer is het deel van de aarde en de dampkring dat door organismen wordtde concentratie voedingsstoffen in het milieu langzaam toe. op grote schaal blijkt dit te werken. nadat adviesbureau bewoond. In de biosfeer komen grote gebieden voor waarin het klimaat sterkop het eerste gezicht verandert er niks aan veenplassen en aqua-Terra alle vis in héél Terra nova had afgevangen, werd bepalend is voor de soorten organismen die er kunnen leven. Voorbeelden daarvanandere wateren. Maar onzichtbaar voor de oppervlakkige de hele plas uiteindelijk kraakhelder. < zijn tropische regenwouden, woestijnen en toendra’s. Binnen zulke gebieden komen min of meer natuurlijk begrensde gebieden voor, elk met kenmerkende biotische en abiotische factoren. Deze gebieden worden ecosystemen genoemd.▼ afb. 8 De Loenderveense plassen: een gebied met laagveenplassen waarvan Terra Nova het noordwestelijke deel vormt. Voorbeelden daarvan zijn een bos, een duin- gebied, een polder en een meer. Je kunt dus vanaf verschillende niveaus (gezichtspunten) naar organismen in een bepaald gebied kijken. Het eerste organisatieniveau is het individu. Een individu is voor iedereen goed zichtbaar, al heb je voor een watervlo wel een loep nodig. Dat individu leeft in wisselwerking met de omringende biotische en abiotische factoren. WEB ecosystemen ▼ afb. 9 De verschillende organisatieniveaus. opdracht 2 Beantwoord de volgende vragen. 1 n de kadertekst Chaos in de ecologie wordt gesproken over anti-fase-oscillaties I van beide roofdiersoorten. Wat wordt daarmee bedoeld? 1 individu 2 aaruit blijkt het chaotische patroon van de zoöplanktonpopulaties in afbeelding 7.1? W 3 ls je het verhaal over het onderzoek van Scheffer leest, kun je er het wetenschap- A pelijke onderzoeksschema in terugvinden. Maak het schema (waarneming, probleemstelling, hypothese, experiment, resultaat, conclusie). 4 ecosysteem 4 ussen brasem en troebelheid is sprake van positieve terugkoppeling; tussen T brasem en watervlo van negatieve terugkoppeling. Leg dit uit. 5 olgens Marten Scheffer kan het idee van kantelpunten vaker worden toegepast, V bijvoorbeeld op klimaatverandering. Leg uit waarom het een groot probleem zou 5 biosfeer kunnen opleveren voor de mensheid, als Scheffer gelijk heeft. 3 leefgemeenschap 10 11
 7. 7. Marjolein de Wild
 8. 8. Marjolein de Wild H2 Stoffen en hun eigenschappen H2 Stoffen en h Gymnasium v wO 4 4 Hier komt een b v wo | g ym n a sium v wo | gymnasium De explosieve kracht van STOOM zakboek Eerst hoor je het geborrel van water en het gesis van ontsnappende stoom. Dan begint de grond onder je voeten te trillen. Plotseling schiet een vijftig natuurkunde meter hoge kolom van stoom en kokend water de grond uit. Terwijl de De eruptie van e nevelwolken wegdrijven op de wind, blijft de eruptie eindeloos doorgaan, is een indrukwek negen, tien minuten lang. Dan stopt de geiser weer, bijna even plotseling spel. De kracht w omhoog spuit, is als hij begonnen is. Als je geluk hebt, is er over een uur of acht weer een is afkomstig van natuurkunde natuurkunde voorstelling. stoom die zich d kilometers) in de zakboek vwo bodem heeft gev geiser zit de ond elkaar dat de sto auteurs lijk uit de bodem Hans van Bemmel De druk loopt ste totdat die niet m Peter van Hoeflaken gen is. De stoom met explosieve k Lodewijk Koopman tonnen heet wat Rein Tromp Een 2000 jaar ou Dat stoom krach45 7982 9 nen, was 2000 ja eindredactie al bekend. Toen van Alexandrië, Fons Alkemade wetenschapper e werelds eerste s primitieve mach10 gevoel is het me dan een serieus het idee erachte moderne stoomt 42
 9. 9. Marjolein de Wild
 10. 10. Marjolein de Wild opvattingimpressie-556214
 11. 11. Marjolein de Wild
 12. 12. Marjolein de Wild
 13. 13. Marjolein de Wild
 14. 14. Marjolein de Wild

×