Usein kysyttyjä kysymyksiä nuorkirjastolaisuudesta

349 views

Published on

Helsingissä keskuskirjastokokouksessa 2.2. pitämäni puheenvuoro nuokirjastolaisuudesta

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Usein kysyttyjä kysymyksiä nuorkirjastolaisuudesta

 1. 1. Nuorkirjastolaisuus Usein kysyttyjä kysymyksiä 18.04.11 Marjo Perälä
 2. 2. Miten ryhmä syntyi? <ul><li>Konteksti = muutos </li></ul><ul><li>Muutoksen aistiminen </li></ul><ul><ul><li>Aktiiviporukan koostumus; työtehtävät </li></ul></ul>18.04.11 Marjo Perälä
 3. 3. <ul><li>FB-ryhmän synty </li></ul><ul><li>Blogikirjoitus ”Kirjaston perustehtävä ja muuta sälää” </li></ul><ul><li>FB-ryhmän jäsenmäärä </li></ul>18.04.11 Marjo Perälä
 4. 4. <ul><li>Blogikirjoitus: mm. ehdotus Kirjasto Oy tai Nuorten kirjastopäivät </li></ul><ul><ul><li>yhteydenotot Kirjastoseuralta </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nuorten kirjastopäiviin </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Turkuun Kirjamessujen yhteyteen 30.9. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Päätös yhdistää tapahtumat </li></ul></ul><ul><li>Suunnittelukokous Göteborgin IFLAan </li></ul>18.04.11 Marjo Perälä
 5. 5. Ketkä nuorkirjastolaiset? <ul><li>Nuorkirjastolaisten FB-ryhmä </li></ul><ul><ul><li>Yli 200 jäsentä </li></ul></ul><ul><ul><li>Taustat erilaiset </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiivistä ja aktiivista n. 8-12 ihmisen välillä </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Veera Ristikartano, Antti Virrankoski, Marjo Perälä, Inkeri Kulpakko, Minna Marjamaa, Mace Ojala, Virve Miettinen… </li></ul></ul></ul>18.04.11 Marjo Perälä
 6. 6. Onko liikehdintää muualla? <ul><li>Jep. </li></ul><ul><ul><li>IFLA  NPSIG (New Professionals Special Interest Group) </li></ul></ul><ul><ul><li>mm. Yhdysvalloissa, ALAn alaisuudessa http://connect.ala.org/node/73093 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Yhdysvalloissa aktivoidaan nimen omaan nuoria ammattilaisia </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Briteissä http://lisnpn.spruz.com/ </li></ul></ul>18.04.11 Marjo Perälä
 7. 7. Mistä nuorkirjastolaisen tunnistaa? <ul><li>Aktiivinen </li></ul><ul><li>Kyseenalaistaja </li></ul><ul><li><3 kirjastot + kirjastoasia </li></ul><ul><li>Kiinnostus uuteen </li></ul><ul><li>Halu tutustua kollegoihin </li></ul>18.04.11 Marjo Perälä
 8. 8. <ul><li>Ammatin säilyminen? </li></ul><ul><li>Kirjaston perustehtävä? </li></ul><ul><li>Kirjastot ja yhteiskunnan kehitys? </li></ul><ul><ul><li>” Julkishallinnon ongelma” </li></ul></ul><ul><li>Kirjastot ja kaunokirjallisuus? </li></ul>18.04.11 Marjo Perälä
 9. 9. <ul><li>Kentän osaaminen? </li></ul><ul><li>Paljon annettavaa  ei kanavaa? </li></ul><ul><li>Ajatus, että verkostoitumisen avulla voidaan korjata em. asioita </li></ul><ul><li> Varo, ettei sinua leimata NUORKIRJASTOLAISEKSI </li></ul>18.04.11 Marjo Perälä
 10. 10. Mitä on aikaansaatu? <ul><li>Kirjasto rokkaa & runoilee 30.9.2010, Turku, messukeskus </li></ul><ul><ul><li>Puheenvuoroja kirjastoasiasta </li></ul></ul><ul><ul><li>Keskustelu yhteisistä teeseistä </li></ul></ul>18.04.11 Marjo Perälä
 11. 11. Mitä suunnittelette? <ul><li>Mitäs muut? Turussa olleet nimittäin: </li></ul><ul><ul><li>Julkilausuma </li></ul></ul><ul><ul><li>Kustannussopimus BTJ Avaimen kanssa </li></ul></ul><ul><ul><li>Toimittajat Veera Ristikartano ja Antti Virrankoski </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kirjoittajia useita (yleiset kirjastot, oppilaitoskirjastot, yliopistokirjastot) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Julkilausuma valmiiksi Oulun Kirjastopäiville </li></ul></ul>18.04.11 Marjo Perälä
 12. 12. <ul><li>Määriteltävä mm.: </li></ul><ul><ul><li>Suhde Kirjastoseuraan </li></ul></ul><ul><ul><li>Suhde ainejärjestöihin ja oppilaitoksiin yleensä </li></ul></ul><ul><ul><li>Oma toiminta: muuttuuko? </li></ul></ul><ul><li>Uusien ammattilaisten aktivointi kansalliseen keskusteluun? </li></ul><ul><li>Vai käytännön toimenpiteitä kirjastojen toimintaedellytysten parantamiseksi? </li></ul>18.04.11 Marjo Perälä
 13. 13. Mitäs nimen kanssa? <ul><li>Ei välttämättä mitään. </li></ul><ul><li>Nuorkirjastolaisuus: Timo Aalto & UDK-ainejärjestön & Treen yliopiston entiset opiskelijat </li></ul><ul><ul><li>1800-l. nuorsuomalaisuus </li></ul></ul><ul><li>Uuskirjastolaisuus? </li></ul>18.04.11 Marjo Perälä
 14. 14. Miksi ette vastaa kun kysytään? <ul><li>Ei vielä yhteisiä mielipiteitä, vain yhteisiä mielenkiinnon kohteita </li></ul>18.04.11 Marjo Perälä
 15. 15. <ul><li>Kirjastoala <3 työryhmät </li></ul><ul><ul><li>Valmiit piirit, hankala pääsy </li></ul></ul>Miksi pieni kenttä pitää hajottaa? 18.04.11 Marjo Perälä
 16. 16. Miksi tästä edes puhutaan? <ul><li>” Tyhjästä on paha nyhjästä” </li></ul><ul><li>HYPEä synnyttäneet </li></ul><ul><ul><li>Kollektiivinen stressireaktio kentältä? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>nuorkirjastolaisuus valmiina asiana </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>” Nuorison tyhjää lätinää FB:ssa”, ”Ei tarpeeksi radikaalia” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ammattimedia </li></ul></ul>18.04.11 Marjo Perälä
 17. 17. <ul><li>Viiteryhmä niille, joille sitä ei muutoin ole ehtinyt syntyä </li></ul><ul><li>Työmotivaation lähde </li></ul>Mitä te tästä saatte? 18.04.11 Marjo Perälä
 18. 18. <ul><li>Löyhä yhteydenpito ja kokemusten vaihto </li></ul><ul><li>Mielenkiintoisten linkkien vaihto </li></ul><ul><li>Aito yhteisö, vaikkei välttämättä koskaan tämän organisoidumpi </li></ul><ul><li>Radikaali? -Nääh. </li></ul>18.04.11 Marjo Perälä
 19. 19. Nuorkirjastolaisten intressit? <ul><li>Nuorkirjastolaisuuden pohdiskelu vaiheessa </li></ul><ul><ul><li>Muutaman aktiivin varassa </li></ul></ul><ul><ul><li>Odotetaan valmista ja vasta sitten päätetään, ollaanko mukana…? </li></ul></ul>18.04.11 Marjo Perälä
 20. 20. <ul><li>Jos verkosto vain uusille ammattilaisille, olisiko se OIKEASTI ongelma? </li></ul><ul><ul><li>Sisäänheittäjä kirjastoihin </li></ul></ul><ul><ul><li>Sisäänheittäjä kentälle </li></ul></ul><ul><ul><li>Positiivinen palaute alan opiskelijoilta </li></ul></ul>18.04.11 Marjo Perälä
 21. 21. Kentän intressit nk. ryhmään? <ul><li>Nuorkirjastolaiset positioidaan muutosvoimana  odotuksia kentältä </li></ul><ul><ul><li>Liikehdinnän henkilöityminen ja nk. ”nuorkirjastolaiset” toimenpiteet; blogit, Itkutipaton tammikuu jne. </li></ul></ul>18.04.11 Marjo Perälä
 22. 22. Siis mitä? <ul><li>Alalla on tarve muutokseen , uuteen paradigmaan , mutta ei ole keinoja sen läpiviemiseen. </li></ul><ul><li>Uusille ammattilaisille tarvitaan viiteryhmä . </li></ul><ul><li> Aivan eri asioita? </li></ul>18.04.11 Marjo Perälä
 23. 23. <ul><li>Kiitos! </li></ul><ul><li>Marjo Perälä </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>040-575 1097 </li></ul><ul><li>Twitter: Marjoilija </li></ul>18.04.11 Marjo Perälä

×