Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asiakasarviot kehittämisprojekteista 2016

68 views

Published on

Yritysasiakkaiden arvioinnit ohjattuina opiskelijatöinä tehdyistä kehittämisprojekteista Hyvän työelämän ääni (ESR) -hankkeessa.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Asiakasarviot kehittämisprojekteista 2016

  1. 1. www.hamk.fi Asiakasarviot kehittämisprojekteista Hyvän työelämän ääni -hanke, HAMKin pilotti
  2. 2. www.hamk.fi Kyselyn toteutus • Vuonna 2016 toteutettiin hankkeessa 16 tarvelähtöistä kehittämisprojektia ohjattuina opiskelijatöinä. Kohderyhmänä oli pienet ja keskisuuret yritykset. Mukaan otettiin myös kaksi rekisteröityä yhdistystä. • Palautekyselyyn vastasi 10 asiakasta. Kysely lähetettiin paperilomakkeena postitse projektin päättymisen jälkeen.
  3. 3. www.hamk.fi Tyytyväisyys projektiin • 80 % asiakkaista kokivat, että kehittämisprojekti oli vastannut odotuksiin • Kaksi asiakasta olivat vain osittain tyytyväisiä. Lisäkysymykseen ”miltä osin ei?” vastattiin näin: • ”Pari opiskelijaa eivät tehneet heille annettuja tehtäviä” • ”Projektin tulos olisi ollut hyvä käydä kanssamme paikanpäällä läpi” • Yksikään yritys ei ollut täysin pettynyt projektiin.
  4. 4. www.hamk.fi 8 2 0 Vastasiko ohjattuna opiskelijatyönä tehty kehittämistoimenpide odotuksianne? Kyllä Osittain Ei
  5. 5. www.hamk.fi Lähtötilanne yrityksissä • Hieman yli puolet yrityksistä (6/10) arvioivat lähtötilanteensa tasolle 2 eli tarve oli havaittu ja siihen tarttumista oli suunniteltu. • Tasolle 1 = ei ole toimintaa, arvioi tilanteen valitussa asiassa 2 osallistujaa. • Vain yhdessä organisaatiossa asia oli tasolla 4 eli kehittyneellä tasolla. • Missään yrityksessä valittu asia ei ollut sellainen, että sen tila olisi ollut jo valmiiksi erinomaisella tasolla. Tulos on ymmärrettävä, sillä kehittämisprojektit oli pyritty kohdistamaan yritysten ongelmakohtiin.
  6. 6. www.hamk.fi 2 6 1 1 0 Mikä oli yrityksenne tila valitun asian osalta ennen projektia? 1 ei ole toimintaa 2 ongelma / tarve on havaittu ja asiaa on suunniteltu alkuun 3 perustaso, suunnitelma on ja toteutusta on ollut 4 toteutusta on jo kehitetty, nykyaikaista osaamista 5 erinomainen taso, toimintaa on suunniteltu, toteutus ja seuranta toteutuvat
  7. 7. www.hamk.fi Kehittämisprojektin vaikutus • Kehittämisprojekteilla koettiin olleen vaikutusta yrityksen tilaan valitussa asiassa tai se oli lisännyt yritysedustajan omaa ymmärrystä. Tyytyväisiä vaikutukseen oli 9 asiakasta 10:stä. • Yksi asiakas oli osittain tyytymätön projektiin, koska tuloksia ei käyty läpi kasvokkain vaan ainoastaan raportin muodossa. Hän ei kokenut projektin lisänneen ymmärrystä valitussa asiassa vaikkakin projektin toteutus oli muuten asiakkaan toiveiden mukainen ja toteutettu sopimuksen mukaan.
  8. 8. www.hamk.fi 9 1 Paraniko yrityksenne tila valitussa asiassa tai lisäsikö projekti omaa ymmärrystänne? Kyllä Ei

×