Japanese occupation

3,638 views

Published on

araling panlipunan

Published in: Education, News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,638
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
116
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Japanese occupation

 1. 1. Japanese Occupation
 2. 2. Pangyayari bago ang pagsabogng Pearl HarborMabilis ang pag angatng Japan sa ekonomiyaat sa militar, ito ayikinabahala ng Amerika
 3. 3. Unti-unti silangkumuha ng mga lupainsa Asya bilangbagsakan nila ng mgasobra nilang produktoat tirahan ng sobrangpopulasyon.
 4. 4. Inuna nila angManchuria sunod angChina at huli angFrench IndoChina atEast Indies o angkolonya ng Olandes saIndonesia.
 5. 5. Dahil dito mas nabahalaang mga Amerikano saJapan at pinutol nito anglahat ng pagtutulungannito sa Japan. Ito aysinundan ng Britanya atOlandes.
 6. 6. At sabay na binuoang USAFFE. Sapamamahala niGen. DouglasMacArthur.
 7. 7. Ang Pagpapasabog ng Pearl Harbor at angpagsisimula ng giyera sa Pasipiko
 8. 8. Pinapunta ng Japan saWashington si AdmiralK.Nomura upangmagkaroon ng“peacetalk” sa mgaAmerikano.
 9. 9. Ngunit habang sinasabini Nomura angplataporma nya, sabayna dumating angbalitang pinasabog ngmga Hapon ang PearlHarbor.
 10. 10. Noong December 8,1941 nagkaroon ng jointsession ang kongresso ngAmerika at sinimulan nilaang giyera laban saJapan. Sumunod nanaghayag ang Britanyang Gyera sa Japan.
 11. 11. Sa araw ring iyonbinomba angClark Airfield,Davao, Baguio atAparri.
 12. 12. Upang hindi masamaang Maynila ginawaitong Open City niGen.DouglasMacArthur.
 13. 13. Pinaalis nya lahat ng mgaarmas sa Maynila at inalisrin nya ang Headquartersnya sa Intramuros. Ngunithindi ito nirespeto ng mgaHapon at binomba parinnila ang Maynila.
 14. 14. Alam ni MacArthur nahindi kakayanin ng mgasundalo ang mga Hapon,kaya napagdesisyonannyang ipunin ang mganatitirang sundalo at saBataan harapin ang mgaHapon.
 15. 15. Sinabihan nya si Quezonna kailangan nilangmagtungo sa Bataan.Bago sila tumungo ngBataan nagkaroon munang meeting ang gabineteni Quezon.
 16. 16. Napgdesisiyonan naisama si Jose AbadSantos, SergioOsmena, BasilioValdes at Col. ManuelNieto.
 17. 17. Gusto sanang sumama niJose Laurel. Ngunit sabi niOsmena “Hindi, Laurel.Kailangang may humarapsa kanila.Makipagtulungan ka sakanila.”
 18. 18. Tinanong ni Laurel kunghanggang saan angpakikipag tulungan nya,sinagot sya ni Osmena,“Kahit ano pwede monggawin, ngunit wag kangmakikipag alyansa.”
 19. 19. Ang Pagbagsak ng Bataan at Corregidor
 20. 20. Maganda ang unang mgalaban ng mga Pilipino saBataan. Ngunit paglipasng mga araw mashumihirap ang giyeradahil sa kawalan ng tulongmula sa Amerika.
 21. 21. Nagkamatayan ang mgasundalo dahil sa kawalangng pagkain at gamot, walana rin silang mga bala atbaril. At ang rason sakawalan ng tulong aydahil sa “Europe-Firstpolicy”.
 22. 22. Inutusan ni presidentRoosevelt si GenMacArthur na umalis saCorregidor at pumuntangAustralia. Ang humalili sakanya ay si Gen. JonathanWainwright.
 23. 23. Wala nang nagawa angBataan kundi sumuko. Angmga sumuko ay pinalakadmula bataan patungong SanFernando, Pampanga atyung mga hindi na kaya aybinayoneta at binaril. Ito aytinawag na Death March.
 24. 24. Pagkasuko ng Bataan.Sununod ng mga Haponang Corregidor. Walangtigil nila itong binombahanggang napilitangsumuko si GenWainwright.
 25. 25. Sa pagbagsak ngCorregidor tuluyannang nasakop ngmga Hapon angPilipinas.
 26. 26. Ang Pamahalaang Hapon sa Pilipinas
 27. 27. Isang araw pagkataposmakuha ng mga Haponang Maynila nagpalabasng isang mensahe siHeneral MasaharuHomma sa mga Pilipino.
 28. 28. Sinabi nya “the purposeof the Japaneseexpeditions was toemancipate you from theoppresive domination ofthe USA letting youestablish the Philippines
 29. 29. For the Filipinos asmember of Co-prosperitySphere in the Greater EastAsia and making youenjoy your own prosperityand culture.”
 30. 30. Sa unang buwan bumuong Central AdmenistrativeOrganization ang mgaHapon at si Jorge B.Vargas ang nagingChairman of the ExecutiveComission.
 31. 31. Ang CentralAdministrativeOrganization ay binubuong anim nadepartamento.
 32. 32. Interior, Finance, Justice,Agriculture and Comerce,Education Health andPublic welfare at Publicworks andCommunication.
 33. 33. Ang bawat Commission aymay commissioner. At angbawat Commission aymay Japanese adviser atJapanese vice-adviser.Tinatag rin ang Council ofstate upang tulungan angCAO.
 34. 34. Samantala binuhay muling mga Hapon angEdukasyon. Nagpatayomuli sila ng mga paaralanna pampubliko saelementarya, secondaryaat mga unibersidad.
 35. 35. Nakita nila na dapatmaturuan ang mgaPilipino tungkol sa kulturang mga hapon para masmapalapit sila sa mgaPilipino at mas ma-execute nila ng mabutiang GEACPS.
 36. 36. Ngunit ito ay hindi nagingmatagumpay sakadahilanang konti langang nagenrol sa mgaeskwelahan.
 37. 37. Ang Puppet Government
 38. 38. Nakita ng mga Haponng mahihirapan silangkumbinsihin ang mgaPilipino na sumunodsa kanila.
 39. 39. Kaya sinabi ng leader ngJapan na si HidekiTrozyo(Trojo) na bibigyanng Japan ang Pilipinas ngKasarinlan kapalit ngpagtutulungan nito.
 40. 40. Kaya nga noong October14,1943 dineklara angkasarinlan ng Pilipinas atnahalal si Jose P. Laurelbilang leader ngRepublika. Ngunit lahat ngito ay walangkatotohanan.
 41. 41. Ang Pilipinas sa panahon ng mga Hapon
 42. 42. EKONOMIYANaging napakahirap ngmga Pilipino sa panahonng mga Hapon.
 43. 43. Halos lahat ng mgapangangailangan aynagmahal nawalan ngsuplay ng mga damitsapagkat nasira ng mgabomba ang mga taniman.
 44. 44. Pati ang pagkakaroon ngdamit ay naging mahirapna rin dahil sa kawalan ngmga tela at halos lahat ngmga pagaari ay nasiradahil nga sa pambobombang mga Hapon.
 45. 45. Sa panahon ring iyonnagkaroon ng “mickeymouse money”. Ito angpera noon na napakababa ng presyo. Isangbayong nito ay kantingbigas lamang ang mabibilimo.
 46. 46. Sinubukan itong agapanni Laurel sa pagbuo ngBIBA o Bigasang Bayan atNADISCO o NationalDistribution Corporation.
 47. 47. Buhay ng mga PilipinoNaging mahirap mabuhaypara sa mga Pilipinosapagkat makakatakotnoong panahon na iyon.
 48. 48. Hindi nila alam kungkailan may papasok namga Hapon sa bahay nila.Marami ang kinulong attinorture. Marami rin angpinapatay dahil sapagtuligsa sa mga Hapon.
 49. 49. Marami sa mgakababaihan ay nagingComfort Women, walanang nagawa ang mgakalalakihan dahilikakakamatay mo angpaglaban sa mga Hapon.
 50. 50. Ngunit hindi lamang samga Hapon natakot angmga Pilipino, pati sa mgaguerillang hindi na alamang pinaglalaban nila atnawalan na ng katwiranang mga ginagawa.
 51. 51. Ang LIBERASYON
 52. 52. Mga Guerilla
 53. 53. Sa pagbagsak ng Bataan at Corregidor, akala ng lahat ay tapos na at wala nang lalaban. Dagdag pa ang pananakot ng mga Hapon sa mga gustong lumaban.
 54. 54. Ngunit ang mganakatakas na mgasundalo sa Bataan atCorregidor ay bumuong mga GuerillaUnits.
 55. 55. Mahalaga ang nagingpapel ng mga guerilla sapaglaban sa mga Hapon.Tatlong mahalaganggampanin angginaganapan ng mgaguerilla.
 56. 56. Una sila ang umaambushng mga Hapong sundalo,dahil dito nauunsyameang mga plano ng mgaHapon.
 57. 57. Pangalawa sila ang nagbibigay ng mga impormasyon kay MacArthur sa Australia. Katulad ng dami ng mga tauhan, mga plano, mga galaw at marami pang mahahalagang impormasyon.
 58. 58. At huli sila ang pumapatay sa mga espiya ng mga Hapon; kahit na mapaPilipino mang inupahan lang ng mga Hapon.
 59. 59. Pagtatapos ng panahon ng Hapon.
 60. 60. Unti unting nabawi ngmga Amerikano ang mganakuhang lupa ng mgaHapon. Gamit ang ibat-ibang panalo nakuha nilaang mga ibat-ibangstrategic na lugar napwede nilang gamitin.
 61. 61. Ang ibat iba rin nilang panalo ay nagdulot ng malaking pagkasira at pagkawasak ng mga kagamitang panlaban ng mga Hapon na pumilay sa mga Hapon.
 62. 62. Isa sa mga pinakaimportanteng laban sa katubigan ay ang Battle of Leyte Gulf. Ito ay nahahati sa tatlong laban.
 63. 63. Ang unang labanan ay naganap sa pagitan ng Japanese Southern Force at ang task force na pinamumunuan ni Admiral Olendorf.
 64. 64. Naging mabilis angpagkatalo ng SouthernForce dahil sila aysinorpresa ng mgaAmerikano. Pero nawalanrin ng isang destroyerang mga Amerikano.
 65. 65. Ang sunod na laban ay naganap sa may Samar. Muntik nang matalo ang mga Amerikano ngunit habang nagpuputukan ang dalawang panig umatras ang mga Hapon.
 66. 66. Ang huling labanan ay naganap sa Leyte Gulf. Ang plano ng mga Hapon ay ang pasunurin kay Admiral Ozawa ang mga Amerikanong nagbabantay sa Leyte Gulf na pinamumunuan ni Admiral Halsely.
 67. 67. Habang kinakalaban niHalsely ang mga Haponnakatanggap sya ng balitana sinisira na ng mgaHapon ang pwersa ngmga Amerikano sa LeyteGulf.
 68. 68. Nagpadala agad si Halselyng mga fast battle shipsat mga carrier upangtumulong. Nakaabot syaat natalo nila ang mgaHapon. Dahil ditonasecure nila ang LeyteGulf.
 69. 69. Mahalaga angpagkakasecure sa LeyteGulf sapagkat ditobumaba ang pwersa niGen.Douglas MacArthur.
 70. 70. Pagkababa nila sa Leyte sila ay kumilos patimog papuntang Maynila. Madali nilang natalo ang mga pwersa ng mga Hapon at pinalaya ang mga POW.
 71. 71. Noong October 23, 1944tinatag ang PangalawangCommonwealth na angnaiupong presidente ay siSergio Osmena. At noongJuly 4 prinoklama ni GenMacArthur na malaya naang Pilipinas sa mgaHapon.
 72. 72. Pagtatapos ng giyera
 73. 73. Noong tuluyangnapalayas ng mgaAmerikano ang mgaHapon sa Pilipinas,pinanukala ni Gen.MacArthur na dalin saJapan ang giyera.
 74. 74. Binomba nila ang Tokyo,Nagoya, Osaka at Kure. Nagpalabas ng Potsdam Proclamation ang Allies para hinihinging pasukuin ang mga Hapon. Pero hindi sumuko ang mga Hapon.
 75. 75. Pinasabog nila ang bomba atomika sa Hiroshima sunod sa Nagasaki. Sumuko ang Japan, at ito ang nagtakda ng pagtatapos ng giyera.

×