Successfully reported this slideshow.

Crossectoral cooperation in Jurbarkas

528 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Crossectoral cooperation in Jurbarkas

 1. 1. Jurbarkas region <ul><li>In Jurbarkas region live 34 730 inhabitants </li></ul><ul><li>Young people (14-29 years old) - 7937 </li></ul><ul><li>(22,86 % all inhabitants) </li></ul><ul><li>22,8 % young persones live in Jurbarkas city, rural – 22,9 % </li></ul><ul><li>Gender division: girls – 47,4 %, boys – 52,6 % of all young persones </li></ul>
 2. 2. Jurbarkas region in Lithuania’s map <ul><li>Jurbarkas region from bird’s fly </li></ul>
 3. 3. Youth participation in decision- making and implementation structure Youth organisation Youth organisations union Nonformal youth Youth coordinator (Municipality) Council of youth affairs Jurbarkas region council Jurbarkas region municipality administration Mayor Composition – 12 members (6 from municipality institution, 6 from Youth organisations union)
 4. 4. Council of youth affairs <ul><li>Council represent youth opinion at municipality council (take part at the meetings, submit projects and proposals); </li></ul><ul><li>Council participate in various discussions about youth matters with schools, local governments, culture centres, NGO, local activity groups, border service, police, youth; </li></ul><ul><li>Council’s members participate in youth events. </li></ul>
 5. 6. Cross-sectoral cooperation in Jurbarkas region <ul><li>Sections: </li></ul><ul><li>Culture; </li></ul><ul><li>Sport; </li></ul><ul><li>Education; </li></ul><ul><li>NGO; </li></ul><ul><li>Law enforcement; </li></ul><ul><li>Local activity group. </li></ul>
 6. 7. NGO Local communities Youth organisations Local action group “Nemunas” Youth leasure project Camps Leaders training (enterpreteur) Developing for yout h work by supporting project Improving youth leisure time activities, adapting public spaces for youth- using EU funds Strategy development and implementation at rural areas Info sharing NGOs are invited to submit applications for development of rural areas, activation of youth through different activities
 7. 8. Youth music group “Haze” in final conference of the youth project in Viešvilė (Jurbarkas region).
 8. 9. <ul><li>Youth nonformal education; </li></ul><ul><li>Activities (arts: singing, dancing, theatre....) </li></ul><ul><li>Free time entertainment </li></ul><ul><li>Youth nonformal education </li></ul><ul><li>(competitions, trainings) </li></ul><ul><li>Sport eventens </li></ul><ul><li>Sports camps </li></ul><ul><li>Formal education, nonformal education at school </li></ul><ul><li>But in this section the communication is not weak  </li></ul><ul><li>Information change </li></ul><ul><li>Prevention activities </li></ul><ul><li>Project-action “3L” (spend time funny) </li></ul>
 9. 10. Partners of crossectoral cooperation <ul><li>Municipality; </li></ul><ul><li>Sport center; </li></ul><ul><li>Education center; </li></ul><ul><li>NGO: Youth organisation, youth organizations community, communities, clubs, local activity group (activation of village communities); </li></ul><ul><li>Culture centers; </li></ul><ul><li>Police; </li></ul><ul><li>Schools; </li></ul><ul><li>Libraries </li></ul>
 10. 11. 2010 -02- 10 5 year cross-sectoral cooperation agreement signed Parties of the agreement: ● Administration of Jurbarkas municipality; ● Tauragė District’s Jurbarkas region police commissariat; ● Union of Jurbarkas region communities; ● Union of Jurbarkas youth organizations (so-called “roundtable) Aim of the cooperation– to improve leisure time activities for youth and provide crime prevention in the municipality
 11. 12. Projektas-akcija „3L“ (iniciatoriai: Jaunimo reikalų koordinatorė ir Jurbarko policijos komisariatas) <ul><li>-skatinamas jaunimas organizuotis savo laisvalaikį; </li></ul><ul><li>-diskusijų organizavimas jaunimo laisvalaikio problemoms spręsti; </li></ul><ul><li>-naujų būdų jaunimo aktyvinimo ir jų užimtumo gerinimo ieškojimas ; </li></ul><ul><li>vykdoma nusikalstamumo, teisės </li></ul><ul><li>pažeidimų, alkoholio, tabako bei </li></ul><ul><li>kitų psichiką veikiančių medžiagų </li></ul><ul><li>vartojimo prevencija; </li></ul><ul><li>skatinamas jaunimo </li></ul><ul><li>bendradarbiavimas su vietos </li></ul><ul><li>bendruomene, vietos institucijomis </li></ul><ul><li>(mokykla, kultūros įstaigos, </li></ul><ul><li>biblioteka, verslininkai); </li></ul><ul><li>Siekiamas rezultatas - jaunuolių </li></ul><ul><li>kryptingumas, valios, gabumų, </li></ul><ul><li>polinkių, interesų pažinimas. </li></ul>
 12. 13. How are other policy levels involved? <ul><li>Participating in working groups and committees; </li></ul><ul><li>Participating in youth events </li></ul>
 13. 14. <ul><li> </li></ul>Dėkojame už dėmesį... Thank you for your atenttion...

×