Advertisement
Advertisement

REMAINS Of TODAY - vol 01

 1. Society of images Due to social media and Internet images are always and everywhere. Its communicating power is immense. We are continuously affected, manipulated and directed in ways we cannot even imagine. My multi-panelled artwork appeals to that conspi- cuous feeling. It sends all kinds of signals to the viewer but the viewer is not sure of what kind of message it got. At the same time all these artworks emerged from pure coincidence and only gained secondly it’s meaning based on what was found and collected and a hunch of the artist.
 2. Verbals Ik ben eind 2018 gestart met het maken van kleine kunstwerken van 30x30 cm. Dit is min of meer ontstaan tijdens het opruimen van mijn atelier. Ik stond op het punt om te verhuizen naar een andere locatie en heroverwoog alles wat mee ging. Door de tijd heen had ik onder andere veel inspiratie-materiaal en restjes canvas en hout verzameld en bewaard. Ik besloot aan restverwerking te gaan doen. Zo ontstonden de eerste circulaire kunstwerkjes. Deze kunstwerken noemde ik een verbal omdat elk kunstwerk een klein verbaal statement met ‘gevonden’ letters en teksten was. De letters, afkomstig van plastic tassen, kranten en verpakkingen, refereerde aan actuele zaken, woorden met een zekere lading of iconische uitspraken uit de populaire cultuur. UFO’s Daarnaast vond ik tijdens dagelijkse wandelingen vreemde maar grafisch interessante plastic objecten op straat waarvan de herkomst niet meteen duidelijk was. Deze objecten zijn ook terechtgekomen in de serie onder de naam U.F.O’s, wat in deze context zoveel betekent als Unidentified Found Object. Circulaire kunst De drager van de teksten (verbal’s) en de UFO’s zijn onder meer reststukken canvas maar ook gevonden plastic zakken, vuilniszakken, oude T-shirts, douchegordijn enzovoort worden als dragers gebruikt. De frames zelf zijn ook gemaakt van restmateriaal. Het zijn totale circulaire kunstwerken. Het zijn feitelijke overblijfselen van de dag, vandaar de titel van de totale installatie ‘Remains Of Today’. Context Bij elk doek zit een kort verhaal, een licht filosofische bespiegeling, Door die bespiegelingen trek ik het naar de actualiteit; vraagstukken en waarnemingen van het nu. Soms lichtvoetig en absurdistisch soms kritisch. De ge- vonden objecten hebben door hun her komst ook nog een alternatief verhaal en dat is het verhaal van de wegwerp- maatschappij. Tijdens de wandelingen die ik maakte en nog maak ontdekte ik gaandeweg naast de opvallende en het gebruikelijke straatafval zoals blikjes en plastic tasjes steeds meer ‘klein’ ondefinieerbaar afval. Door die vreemde stukjes afval die soms verrassende grafische kwaliteiten beschikken op een spreekwoordelijk voetstuk te zetten is het een soort spiegel van ons dagelijks ogenschijnlijk onbeduidend maar nadelig handelen. Maatschappij van beelden Door sociale media en internet is beeld altijd en overal. De kracht hiervan is enorm. We worden op allerlei manieren doorlopend beïnvloed en gestuurd zonder dat we ons daar ten volle bewust van zijn. Mijn multi-paneel kunstwerk appelleert ook aan dat gevoel. Het stuurt allerlei signalen en berichtjes op je af. Waarbij je steeds moet zoeken naar de achterliggende boodschap. De doeken zelf allemaal uit toeval zijn ontstaan en pas in tweede instantie een toegevoegde betekenis hebben gekregen, op basis van wat er op dat moment gevonden is en de ingeving van de kunstenaar. Spin Off van Remains Of Today. Audio Experience. Muzikant, producer, componist Ali Reza Tahoeni, alias A.R.T. heeft muzikale composities gemaakt bij de individuele kunstwerken uit de serie. Video Experience Zoals Ali reageerde op mijn werk, reageer ik weer op zijn muziek met mijn videoart wat correspondeert met zowel het ritme van de muziek als met de filosofische bespiegelingen van het originele kunstwerk. Installatie 100+ Inmiddels heb ik ruimschoots meer dan 100 doekjes dus de installatie is nog altijd aan het uitdijen. Meer over Remains Of Today: http://www.maritotto.nl Een serie van 100 kleine communicerende kunstwerken A series of 100 small communicating artworks pieces of plastic on an artistic pedestal, it reflects our daily apparently trivial but harmful actions. Society of Images Due to social media and Internet images are always and everywhere. Its communicating power is immense. We are continuously affected, manipulated and directed in ways we cannot even imagine. My multi-panelled artwork appeals to that conspicuous feeling. It sends all kinds of signals to the viewer but the viewer is not sure of what kind of message it got. At the same time all these artworks emerged from pure coincidence and only gained secondly it’s meaning based on what was found and collected and a hunch of the artist. Spin Off projects Remains Of Today. Audio Experience A series of musical compositions is made by musician and composer Ali Reza Tahoeni a.k.a. A.R.T. inspired by the visual art installation ‘Remains Of Today’. Video Experience AsAli responded to my art initially, I am responding back to his music with my video clips that correspond to both the rhythm of his music as to the philosophical thoughts of the original artwork. Installation 100+ In the meanwhile I still work on this installation, which counts more than 100 artworks currently (2021). It is still a work in progress. More about Remains Of Today at: http://www.maritotto.nl Verbal’s At the end of 2018 I started creating small art- works no bigger than 30x30cm. This is more or less the result of tidying my atelier. I was about to move to a new workspace and was re-considering every item. Throug- hout time I collected, amongst other things, many inspira- tional materials, leftover canvasses and wood. I decided to process these leftovers into something new. This is how the first circular artworks emerged. I called them verbal’s because each artwork was a small verbal statement of found characters. These characters originated from plastic bags, magazines, newspapers and wrappings referring to all kinds of contemporary issues, words with a certain load or iconic statements coming from popular culture. UFO’s Next to this I found all kinds of strange but graphically interesting plastic objects on the streets. With many of these objects it was difficult or not possible to determine its origin or function. These objects also turned up in my artworks by the name U.F.O., which means in this particular context: Unidentified Found Object. Circular art The support for the characters (verbal’s) and objects (UFO’s) are scraps of canvas, plastic bags, used t-shirts, shower curtains and much more leftover materials. The supporting frame itself is also made of residual wooden slats. So, the artworks are entirely circular. Actual remains of a day, therefore the entire installation is called ‘Remains Of Today’. Context Each artwork goes with a reflective story, a light- weight philosophical contemplation. By this contemplation I migrate it to current affairs, dilemmas and observations at present. Sometimes the approach is light footed and absurdist alternated with critical remarks. The found objects, because of their origin, also have an alternative story, the story of the ‘consumer society’. During the short hikes I made, and still make, I gradually discovered these small indefinable pieces of plastic next to the usual litter like tin cans and plastic bags. By placing these typical
 3. INHOUD- CONTENT 1 > 100 001 - Creatism 002 - Oooh Well 003 - Gibberish 004 - Plastic People 005 - The Nose Have It 006 - American Dream 007 - Still Sparkling Still 008 - Revolution Will Not Be Televised 009 - To Avoid A Void 010 - Fame 011 - Gutmensch 012 - Faith 013 - The Numbes That Show 014 - Extra Blond 015 - Contemporary Slavery 016 - Leftie 017 - This Agression Wil Not Stand 018 - UFO 001 019 - UFO 002 020 - No 021 - Hedonism 022 - How To Use This Pump 023 - My Future Is So Shady I Have To Wear Brights 024 - Plastic Money Me 025 - Poplife 026 - Marit 027 - Flat Earth 028 - Who’s Afraid Of.... 029 - You’re No Thing 030 - Only Political 031 - The Eyes Have It 032 - Arty Zone 033 - Vault 034 - On Top 035 - Bigger Fish To Fry 036 - Moon In Scorpio 037 - Should Question Mark 038 - Power Plant 039 - Expo Sure 040 - Red White District 041 - Draw The Line 042 - Produce Of India 043 - Greener Grass 034 - Greener Grass 044 - Let Op Kabels 045 - Don’t Vence Me In 046 - Some Character 047 - The Buzz 048 - Kartel 049 - Think Coca Cola 050 - Period 051 - Respect 052 - Monkey Town 053 - K.I.P. 054 - Worth 055 - Nipple (gate) 056 - Cross Roads 057 - ART 058 - Framed 059 - Horizon 060 - Best Bud 061 - Fat Ex 062 - Sceme Of Things 063 - Mini Me 064 - Sticks Together 065 - Not Yellow 066 - Push The Button 067 - Eclipse 068 - Zwart Wit 069 - Nature Nurture (Future) 070 - Hard To Handle 071 - Present 072 - Opposites 073 - Time Is Honey 074 - Spying On Us Too 075 - New Age 076 - New Rituals 077 - The World Is My Oyster 078 - Fuss And Feathers 079 - Sealed Do Not Remove 080 - No Number 081 - What’s Cookin’ 082 - Zin Om Nog drie keer Om De Maan Te Gaan 083 - Covid 084 - Faux Pas 085 - Vickey Veil 086 - OK 087 - Tensed & Streched 088 - Medicine 4 All 089 - Some Characters 090 - Ze Is gebruikt 091 - Venus Meets Mars 092 - Stroke 093 - Peace Loving Animal 094 - Like Nina Said 095 - Shooting Fish 096 - Het Offer 097 - Bravo Charley 098 - Specimen 099 - M 100 - Pointer
 4. Geprinte letters en witte acryl verf op canvas Deze willekeurig gelegde en geplaatste letters spellen de woorden Create en Art. Twee woorden die voor mij belangrijk zijn. Ik maak dus ik besta. Door te maken laat ik sporen van mijn bestaan na. De mensheid maakt en vernietigd. Vernietiging is een negatief terwijl creëren een positief is. Het maken van kunst is het super- latief van maken. Volgens sommigen is de hoogste vorm van creatism, of moet ik zeggen creationisme, in de handen van de al- machtige God. In mijn geval betekent God de onbegrijpelijke natuur. Creativiteit inbegrepen. Printed characters and white acrylic paint on canvas on a wooden frame These random placed characters are spelling the words Create and Art. Those two words are important to me. To create is to exist and to leave traces of your presence. Men create and men destroy. Destruction is a negative while creating is a positive. Creating art is a superlative in creation as such. According to some, the highest form of creatism, or should I say creationism, is in the hands of an almighty God. According to me, God means incomprehensible nature. Creatism included. . Creatism, 001
 5. Plastic tas letters en witte acryl op canvas op een houten frame. Een klein kunstwerkje met een knipoog, die de woorden; Oooh well, Oooh God, Oooh no en Oooh yes spelt. Het woord is zelf een kunstzinnige vorm. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden maar geldt dat ook als een woord een beeld wordt? Plastic bag characters and white acrylic paint on canvas on a wooden frame. This is a small slightly humoristic artwork that spells the words Oooh well, Oooh God, Oooh no, Oooh yes. The shout, Oooh is an artful shape in itself. Images speak louder than words. But what if a word becomes an image? Oooh Well, 002
 6. Plastic tas letters, onderdeel van plastic verpakking en witte acrylverf op canvas Gibberish betekent zoveel als koeterwaals, onzin, Babylonische wartaal en flauwekul. Ik vind het een mooi woord wat een lading goed dekt. De klank klopt met het gevoel. De term fake-news is erg in zwang geraakt sinds het aantreden van VS president Donald Trump. Feiten die deze politicus niet goed passen worden tot fake news gedoopt, dus gibberish. Dat wekt argwaan bij de goed gelovige volger, met alle gevolgen van dien. Het omgekeerde effect is er ook, gewoon iets neerzetten met klinkers en medeklinkers en er lijkt iets zinnigs te staan. Zo werkt ons brein. Taal is eigenlijk niet meer dan een afspraak, als we waarde toekennen aan een verzameling letters betekent het iets. Taal is ook associatie, zoals het woord gibberish zelf goed associeert met wat het betekent. Kuwayt Rad 24/7. Waarmee zou je mijn tekst associëren? Ik denk dat het gibberish is. Plastic bag characters, part of plastic product wrap- ping and white acrylic on canvas on a wooden frame Gibberish is meaningless speech or writing a.k.a. plain nonsense. I think it is a nice word that covers the meaning of the word well. The term fake-news is gaining popularity since Donald Trump (2018) has entered the White House. Every unwanted and unsuited fact presented to this politician is put aside and is classified as fake news; gibberish. This arouses suspicion in the gullible follower, with all the consequences that entails. In this case I randomly placed characters, vowels and consonants, and somehow they seem to make sense. Behold the strange inimitable way of how our mind works. Language is really nothing more than an agreement. If we agree to grant value to a group of characters, it has value. Kuwayt Rad 24/7. What would you make of these characters?? I think it is gibberish Gibberish, 003
 7. Plastic inpakmateriaal en afwrijf letters op een houten frame. Plastic staat voor gemak en hygiëne. Plastic, Parkesine is een geniale en revolutionaire uitvinding van Alexander Parkes 1841 Inmiddels verdrinken we er in. Plastic People verwijst naar het plastic in of aan ons. Wat ooit als kinderspeelgoed en plastic gimmick begon, Barbie en Ken, groeide in de 21e eeuw uit tot een tikje ordinair maar toch gewild schoonheidsideaal. Wie had dat ooit gedacht. Dat brengt me bij de volgende vraag; ‘worden we uiteindelijk zelf plastic in een plastic wereld? Plastic wrapping foil and transferable characters on a wooden frame. Plastic represents convenience and hygiene. This was once a genius revolutionary invention by Alexander Parkes in 1841.Today, we drown in it. ‘Plastic People’ is addressing the plastic in and on us. What once started out as toy dolls and plastic iconic gimmicks developed into a tad vulgar but yet actual and desired beauty ideal? Who would have guessed? That leads me to the question; have we become plastic in a plastic world? Plastic People, 004
 8. Letters uit tijdschriften en kranten en witte acrylverf op houten frame. Geïnspireerd door de recente ontwikkelingen in de Brexit. Met name geïnspireerd door de beelden uit het Britse Lagerhuis en zijn voorzitter die na het tellen van de stemmen de historische woorden ‘The no’s have it’ proclameert. Deze politieke situatie zat muurvast en is (denk ik) in zijn geheel te betreuren. Maar het beeld van de voorzitter die steeds harder iets proclameert, zonder versterking, om boven het geroezemoes uit te komen, is ook best komisch. Zeker als je ineens ‘The Nose Have It’ hoort in plaats van…. Characters from magazine and newspapers and white acrylic paint on canvas on a wooden frame. Inspired by recent developments concerning Brexit. Especially inspired by the images of the British House of Commons and the chairman when he, after the counting of the votes, proclaims the historical words ‘The No’s Have It’. This political situation was stuck and jammed and was quite unsatisfactory at the time. But the image of the chairman calling out as loud as he could to shout down the buzz of arbitrary arguing politicians in the room is also quite comical. Certainly if you suddenly seem to hear “The Nose Have It’ instead of…. The Nose Have It, 005
 9. The American Dream, Postertekst en witte acrylverf op transparante stof op houten frame. De Amerikaanse droom is een begrip. Net als de uitspraak, ‘van krantenjongen naar miljonair’, een basisconcept is over wat Noord-Amerika is en wil zijn. Namelijk; het land (de droom) (waar) gemaakt door immigranten uit heel de wereld. ElkeAmerikaan behalve dan de Indiaan is non- native. De droom is de uitnodiging voor iedereen die er iets van wil maken. Want, ‘if you make it there, you make it anywhere’. Natuurlijk is dat niet voor iedere Amerikaan wegglegd. Want het is wel het narratief van de winnaar en niet ieder- een heeft evenveel toegang tot deze droom. Poster text and white acrylic paint on transparent fabric on a wooden frame. The American Dream is an iconic concept that manifests itself in the phrase ‘from paperboy to millionaire’. This is the basic principal of what (Northern) America is and wants to be. Bare in mind; the country is made and created by immigrants from all over the world. Each American, except the Native American, is non-native. The dream is an invitation to everybody who wants to chase it. If you make it there, you can make it anywhere, right? Of course there is some cherry picking involved. The American dream is the narrative of the winners, not just everybody can claim this dream. Or can they? 006
 10. Geknipte letters uit tijdschriften en kranten en krijt en schoolbordverf op canvas op houten frame. Dit kunstwerk is ontleent aan een tekst van een beroemd en invloedrijk nummer van Gil Scott-Heron. uit 1974, ‘The Revolution Will Not Be Televised’. Ik heb ‘The’ weggelaten in mijn kunstwerk om de revolutie waaraan hij refereert meer universeel te maken en wie weet, nog op handen zijnde. Paper cut typeface from magazine and newspaper and chalk on blackboard paint on a wooden frame. This artwork is inspired by a famous and influential music-art -piece by Gil Scott-Heron, made in 1974, ‘The Revolution Will Not Be Televised’. I deleted the word ‘The ’at the beginning to make the revolution he is referring to more universal and still to come. Revolution Will Not Be Televised, 007
 11. 6 doppen van bruisende en platte waterflessen en matte witte lakverf op canvas op een houten frame. Ontmoet verbal no.8. Een waterflesje is, of moet ik zeggen 6 waterflesjes, zijn de inspiratiebron voor dit kunstwerkje. Het zijn ingesleten termen als het gaat om keuze in water, plat of bubbels. Niet waard om een extra gedachte aan te verspillen nadat je gekozen hebt. Maar gecombineerd is het een statement. Het zegt zoiets als; Ik ben er nog, ik leef en bruis! Six caps from still and sparkling water bottles, lacquer paint matte white on canvas on a wooden frame Meet verbal no 7. A bottle of water is, or should I say 6 bottles of water were the inspiration for this piece of art. Sparkling and still are such common words when it comes to the choice in water. Not even worth giving it a second thought after you have made your choice. Combined it’s a statement that seems to say; I am still here, very much alive and still sparkling! Still Sparkling Still, 008
 12. Plastic inpak materiaal en witte acryl verf op canvas op houten frame Deze readymade is uit een plastic bescherm zakje geknipt. Ik kan me niet meer herinneren wat er in zat. Veel van deze zakjes en verpakkingen eindigen uiteindelijk in onze straten, wateren en uiteindelijk in onze zeeën. Het product uit het zakje was waarschijnlijk afkomstig uit het verre China. Ik neem dat aan, en sorry voor mijn stereotypering, omdat Chinese bedrijven vaak zogenaamde Engelse waarschuwingsteksten op hun verpakkingen zetten. Deze teksten zijn vaak vrij vertaald naar het Chinglish en zitten vol van onschuldige, grappige fouten. Als we het er nu toch over hebben, de onbedoelde boodschap in de tekst op dit kunstwerkje lijkt duidelijk; Avoid a void! Plastic wrapping foil and white acrylic paint on can- vas on a wooden frame. This readymade is cut from a plastic protection sheet or bag. I can’t recall the content or use of it. Many of these bags and wrappings end up in our streets, waters and eventually in our seas. The original product wrapped by this bag probably came all the way from China. I presume this, and excuse my stereotyping, because the Chinese companies often send products accompanied with so called English warning notes. These warnings are freely translated into Chinglish, filled with harmless and funny mistakes. When it comes to these lines on this piece, the message seems clear: Avoid a void! To Avoid A void, 009
 13. Jute-tas van Bowie Is - promotiemateriaal van het Groninger Museum met gevonden en geknipte letters die het woord Fame spellen op houten frame De subregel ‘Makes a man take things over’ is tevens ontleent aan het refrein van het zelfde nummer. Dit is een combinatie van beelden, tekst en een parallel naar Popart- kunstenaar, en Bowie vriend, Andy Warhol. Zijn statement ‘In the future everyone will be famous for 15 minutes’, blijkt met terugwerkende kracht de spijker op zijn kop. Was Warhol een visionair? En had hij toen enig idee van de omvang van dit concept in de echte wereld? Hebben wij dat eigenlijk? Canvas bag of – Bowie IS- promotional material by the Groningen Museum, NL and found and cut type- faces shaping the word Fame on a wooden frame Inspired by the eponymous song – Fame- by Bowie. The sub sentence: “Makes a man take things over” is a quote from a chorus line from the same song. This is a combination of images, text and has a parallel to pop art artist, and Bowie friend, Andy Warhol. Warhol’s statement “In the future everyone will be famous for 15 minutes”, seems spot on in hindsight. Was Warhol a visionary? Did he have any idea of the magnitude of this concept in the here and now? Do we, really? Fame, ‘Makes a man take things over’ 010
 14. papieren letters uit tijdschriften en kranten en lak op inpakpapier op houten frame Het woord Gut mensch wordt hier uitgelicht. Dit woord moet met enige ironie gelezen worden. Een sarcastische typering van een politiek correct persoon, de barmhartige Samaritaan die bevestiging zoekt. Een woord dat geclaimd, gebruikt en wellicht ook uitgevonden is door de rivaal van de gutmensch. Ik nodig iedereen uit het woord te omarmen en er ook naar te handelen, totdat de gut mensch maatschappelijk zo ingebed is dat de meerderheid een mens is, als de meeste mensen; in basis goed!? Wat zou daar eigenlijk op tegen zijn? Paper characters from magazines and newspapers on wrapping-paper on a wooden frame. The word Gutmensch is on display here. This must be read with irony. It is a sarcastic typecast of a politicly correct person. Are we talking about the Good Samaritan who seeks approval? Is gutmensch a word, claimed, used and maybe invented by the rivals of the gutmensch? I dare you all to embrace the word and act like it, until a gutmensch is truly embedded and merely a mensch, as most men are, striving to do good! Gutmensch, 011
 15. Zwart wit screenprint en rode acrylverf op plastic op houten frame Faith – Vertrouwen, het fundament onder elke religie. Universeel maar divers in interpretatie. Wie of wat we vertrouwen, volgen of naleven dat is meer dan ooit de vraag! Black and white screen-printing and red acrylic paint on plastic on a wooden frame Faith -Trust, the word religion is founded on. It is a universal word but is divers in its interpretation. Whom or what do we have faith in? That’s the question more than ever! Faith, 012
 16. nummers, streepjescode en etiket op overblijfsel van vlaggenstof. The Numbers That Shows toont willekeurige getallen. Deze getallen zeggen iets binnen een bepaalde context. Daarbuiten zijn het gewoon getallen. In onze wereld van grafieken, koopkrachtplaatjes, verkiezingspolls, statistieken, rapportcijfers, rentepercentages, beursnote- ringen enzovoort, we koppelen allerlei emoties- of rationele keuzes en handelingen, aan cijfers. Maar cijfers kunnen hardvochtig zijn als het gaat om de notatie van slachtoffers (mens-dier) van rampen, oorlogen, stalbranden en ver- dwijnende biodiversiteit. Maar daarentegen kunnen cijfers ook suggereren dat al- les op rolletjes loopt of verhullen hoe echt het eigenlijk gaat. Wie zijn wij? Zijn wij slechts een nummer, a number that shows? Numbers, bar code and label on remains of commer- cial flag. The Numbers That Show shows some random picked numbers. These numbers mean something within a certain context. Taken from the context they are just numbers. In our world of diagrams, exit polls, statistics, term results, interest, index, and quota, we connect emotiononal or rational choice and (re)action to these figures. But figures can be stone-cold if they concern notation of victims of disasters, wars, stable fires, disappearing biodiversity, deforestation and natural disasters. On the other hand the numbers can also suggest every- thing is just hunky dory! Who are we? Are we merely a number that shows? The Numbers That Show, 013
 17. Bierviltje, acrylverf en correctielint op canvas op houten frame Extra blond verwijst naar mijn eigen blonde haar en alle vooroordelen over blondines. Een blondine is of wel een dom dan wel sexy blondje In mij geval kan ik melden; ik zie mij zelf niet als dom en ik ben more fun! A beermat, some correction tape and white acrylic paint on canvas on a wooden frame. Extra blond is referring to my own hair colour and all prejudice about blonds. Either we are dumb, sexy or sexy and dumb! In my case I state with some irony; Hey guys, I might be good looking but I am not stupid. I am more fun though ; ) Extra Blond, 014
 18. 1 gevonden object, een kledinglabel van een kleding- merk op katoen gestikt op een houten frame. De vindlocatie van dit stukje textiel was bij het stoplicht, hoek Rieteweg- Ceintuurbaan, Zwolle. Het stof-plaklabel refereert naar zowel onze wegwerpmaatschappij als naar moderne slavernij die plaatsvindt in de derde wereld textielfabrieken en katoen-velden. Waar sommige gewoon goedkope mode willen heeft voor anderen hun arbeid en bestaan geen waarde. In andere woorden slavernij bestaat nog steeds. Cotton and stitched label on a wooden frame I found this label next to a traffic light in Zwolle nearby my workshop. This piece of art is addressing both our convenience society as well as modern slavery. Modern slavery takes place in 3th world textile factories and cotton fields. While some are ‘cheap’ in fashion, others endure and suffer a life with no, or hardly any value at all. In other words, slavery still exists. Contemporary Slavery, 015
 19. Gevonden plastic tas en gaffer tape op houten frame Dit werk bevat 1 gevonden object, een plastic tas, gevonden nabij CS Zwolle. Plastic afval in onze straten laten zien hoeveel we om onze omgeving geven. De mensheid zal over niet al te lange tijd in staat zijn naar alternatieve planeten te reizen en droomt ervan het te koloniseren zoals we onze aarde ook gekoloniseerd hebben. Hoe kan het tegelijkertijd bestaan, zoveel kennis, wijsheid en immense stompzinnigheid? Wat betreft het woord leftie, het past me wel. Found plastic bag and gaffer tape on a wooden frame This artwork only contains one found object, a plastic bag found near central station Zwolle. Plastic waste and other trash on the streets shows how much we treasure our environment. Mankind soon will be able to travel to an alternative planet, and is dreaming of colonizing it. How can it co-exist: this great wisdom and immense stupidity? Concerning the word Leftie, I think it suits me well! Leftie, 016
 20. Letters en een bulls Eye uit tijdschriften en kranten en acrylverf op canvas op houten frame. Ik heb kennis gemaakt met deze stellige uitspraak in de cultfilm The Big Lebowski van de Coen brothers. De personage Walter Sobschak (gespeeld door John Goodman) is een Vietnamveteraan die denkt dat hij Joods is, zit vol met onderdrukte agressie. Hij bezigt deze zin ‘ This aggression will not stand’ te pas en te onpas en met een nogal agressieve intonatie. Een mooi contrast met personage Jeffrey Lebowski, alias de Dude (gespeeld door Jeff Bridges). Hij, de dude, is een levens- genieter, halve hippie en pacifistische vriendelijke luiaard die het liefst vreedzaam en onder invloed van een jointje de wereld tegemoet treed. Deze film heeft terecht een cultstatus net als de Coen brothers zelf. Maar deze uitspraak van Walter is zelf ook iconisch geworden. Characters from magazines and newspapers and red acrylic paint on a wooden frame. This is a quote from the cult film The Big Lebowski by the brothers Coen. The character Walter Shobshak (played by John Goodman) is a Vietnam veteran who thinks he’s Jewish. He is consumed with repressed aggression. He uses this phrase ‘ This aggression will not stand’ at any opportunity, with rather aggressive intonation. This character stands in great contrast with, movie character, Jeffrey Lebowski, alias the Dude (played by Jeff Bridges). He is the friendly, but lazy, pacifistic hedonist that encounters the world peacefully and who is permanent under the influence of weed. This film has reached a cult status, but this statement, adopted by the gentle Dude, became iconic as well. This Aggression Will Not Stand, 017
 21. Ondefinieerbaar gevonden objecten, U.F.O.’s, op vuilniszak op een houten frame De objecten die op minimalistische wijze in compositie geplaatst zijn, zijn allen gevonden in de omgeving van mijn atelier aan de Rieteweg 10 te Zwolle en de fietsrou- te Rieteweg 10, naar thuis en vice versa. Het zijn vaak stukken plastic afkomstig van ? die na het uitpakken, ge- bruiken van een groter iets op straat zijn terecht gekomen. Sinds ik daar oog voor heb vind ik de meest vreemde maar grafisch prachtige objecten. Vandaar ook de naam U.F.O. Het wordt door mijn tussenkomst op een podium gezet en op een esthetische manier benaderd. Maar wat het eigenlijk in tweede instantie laat zien is hoeveel zooi we allemaal achterlaten op straat. Soms groot, zoals het vele fastfood afval wat vaak in bosjes achterblijft, maar dus ook vaak hele kleine non-descripte vormen. Trash die niemand ziet, die er bij liggen alsof moeder natuur ze daar heeft gepland en die als een steetje in de rivier steeds van locatie veranderd. Zijn dit dezelfde stukjes plastic die uiteindelijk in buiken van vissen en vogels terecht komen? Unidentified found object, U.F.O.’s, black and white, on garbage bag on a wooden frame. The object, placed in minimalistic composition is found nearby my studio at the Rieteweg 10, Zwolle. It is a piece of plastic, part of? Or does it surpluses a bigger item? It probably hit the streets after an unwrapping routine. Ever since I am focussed on small, strange but often graphically beautiful objects, I spot them all the time. Because of my intervention it is staged and approached aesthetically. But what it really reveals is the amount of trash we leave behind on the streets. Sometimes it concerns big waste items like fast-food remains but as this object proves also numerous non descript small plastic anonymous items. Trash, noticed by no one, sprawled around like it belongs there. As pieces of sandstone planned by Mother Nature, moving from location to location. Are these the same pieces of plastic found in stomachs of fish and seabirds? UFO 01, 018
 22. UFO 02, Ondefinieerbaar gevonden objecten, U.F.O.’s, op vuilniszak op een houten frame De objecten die op minimalistische wijze in compositie ge- plaatst zijn, zijn allen gevonden in de omgeving van mijn atelier aan de Rieteweg 10 te Zwolle en de fietsroute Rie- teweg 10, naar thuis en vice versa. Het zijn vaak stukken plastic afkomstig van ? die na het uitpakken, gebruiken van een groter iets op straat zijn terecht gekomen. Sinds ik daar oog voor heb vind ik de meest vreemde maar grafisch prachtige objecten. Vandaar ook de naam U.F.O. Het wordt door mijn tussenkomst op een podium gezet en op een esthetische manier benaderd. Maar wat het eigen- lijk in tweede instantie laat zien is hoeveel zooi we allemaal achterlaten op straat. Soms groot, zoals het vele fastfood afval wat vaak in bosjes achterblijft, maar dus ook vaak hele kleine non-descripte vormen. Trash die niemand ziet, die er bij liggen alsof moeder natuur ze daar heeft gepland en die als een steetje in de rivier steeds van locatie veranderd. Zijn dit dezelfde stukjes plastic die uiteindelijk in buiken van vissen en vogels terecht komen? Unidentified found objects, U.F.O.’s, black and white, on garbage bag on a wooden frame. These objects, placed in minimalistic composition are found nearby my studio at the Rieteweg 10, Zwolle. Are these pieces of plastic, part of? Or does it surplu- ses a bigger item? It probably hit the streets after an unwrapping routine. Ever since I am focussed on small, strange but often graphically beautiful objects, I spot them all the time. Because of my intervention they are staged and approached aesthetically. But what it really reveals is the amount of trash we leave behind on the streets. Sometimes it concerns big waste items like fast- food remains but as these objects proves also numerous non descript plastic anonymous items. Trash, noticed by no one, sprawled around like it belongs there. As pieces of sandstone planned by Mother Nature, moving from location to location. Are these the same pie- ces of plastic found in stomachs of fish and seabirds? 019
 23. Letters van plastic tas en plastic verpakkingszakje op foam board op houten frame Koop een apparaat bestaande uit meerdere delen en je krijgt een doos vol sub-dozen en plastic zakjes met allerhande kleine items. Deze zakjes zijn altijd voorzien van interessante teksten zoals op dit zakje; “plastic bags can be dangerous. To avoid suffocation keep away from baby and children.” Daaronder vaak : Made in China. Nogmaals, ik wil China niet (alleen) de schuld geven van de plastic soep maar ik stel ze even als voorbeeld, want geen land zo productief als China. Er moet ook gezegd dat er massa’s onzinnige plastic digen worden verscheept vanuit China de hele wereld over. De bottomline; zij verkopen het, wij kopen het, dus blijven zij het verkopen en zo zit je in een oneindige spiraal. Found characters from magazines and newspapers and plastic wrapping bag on foam board and a wooden frame. Buy a machine with multiple parts and you are getting a box filled with smaller boxes and all kinds of plastic bags filled with all kinds of, easy to lose, small items. On these bags you often find guidelines like: ‘plastic bags can be dangerous. To avoid suffocation, keep away from babies and children’. Followed by ‘made in China’. Again,I don’t want to blame just China for the plastic soup, the size of France in our seas, but we can’t get around the fact that they are one of the most producing countries. Besides manufacturing products they also ship millions of totally unnecessary items to the rest of the world. Big piles of idle plastic objects crossing the world. The real issue here is; they sell, we buy, they sell more and we buy more, or vice versa, and so we end up in an endless plastic spiral. NO, 020
 24. Gevonden en geknipte letters uit kranten en tijd- schriften op (zelf) reflecterende huishoudfolie op een houten frame. Hedonisme. Er is een filosofie, (leer binnen de ethiek) die stelt dat het najagen van genot en plezier de primaire doelen zijn in een mensen leven. Maximeer plezier, maximeer geluk! Filosoof Nietzsche dacht dat Hedonisme, dit genotsaspect wat aan al het goede verbonden zou zijn, iedere moraal en zingeving verdacht maakte en reduceerde tot slechts genotsbeleving. Wat was dat gezegde ook al weer; “ Ledigheid is des duivels oor kussen”? Found and cut characters from magazines and newspapers text on (self) reflecting tinfoil on a wooden frame Hedonism, a philosophy, (within the school of ethics) it states that the pursuit of pleasure and lust are the primary goals of a human life. Maximize pleasure; maximize happiness, pleasure over pain. Philosopher Nietzsche thought that hedonism reduced moral or ethical behaviour to merely a pleasure experience. And what’s that saying again? “Idle hands are the devil ‘s playgrounds?” Hedonism, 021
 25. Identified en unidentified, gevonden objecten op douche gordijn op een houten frame. Je ziet een combinatie van plastic vorken in maat varie- rend, een frisdrank dop, twee zwart rubberen (?)’undi- fined’ items en een wit plastic haakje van iets.Het deed mij denk aan aan een gereedschapskist voor onbekende doeleinden. Identified and unidentified found objects on a used and washed shower curtain on a wooden frame A composition of plastic forks in various sizes, a (soda) cap, two black rubber unidentified items and finally a white hook of some kind. It made me think of a toolkit for unknown purposes. How to Use This Pump, 022
 26. 3 kapotte zonnebrillen op aluminiumfolie en foam op een houten frame. Zonnebrillen zijn functioneel. Ze beschermen je ogen tegen de zon. Ze verbergen je gevoelige blik in geval van plotselinge coolness. Ze zijn er in een variatie aan kleur. De roze bril heeft een specialiteit. Het gunt je een optimistische en heldere blik in de toekomst. Deze brillen zijn door de jaren heen gedragen, en zijn onbruikbaar geworden door gebroken pootjes en of verloren neussteuntjes. Ze zijn opgeprikt als een zeldzame vlinder. 3 broken-sunglasses on tinfoil and foam on a wooden frame. Sunglasses are functional. They are protecting your eyes from the bright sun They hide the windows to the soul in case of a sudden attack of shyness, coolness or (in) famousness. They come in a variety of colours. The pink sunglasses have a special feature; they reflect a rose colored future and make it look optimistic and bright. I don’t want bring you down, but this might come to in handy when the sun expires. These specs are worn throughout the years, becoming unusable due to broken support or lost nose aids. They are pinned like rare butterflies My Future Is So Shady, I Have to Wear Brights , 023
 27. 15 cash cards op blauwe XL vuilniszak op een houten frame. 15 cash cards uit het verleden, mijn verleden. Ik heb ze verzameld of er nooit afstand van kunnen doen over misschien wel de afgelopen 20 jaar. Waar staan deze kaarten voor? Mijn overeenkomst met een bank, die mij op elke gewenst moment geld geeft en afneemt? Mijn unieke identiteit in nummers gevat? Mijn kredietwaardig- heid? Onze levens zijn niet alleen vergeven van plastic, in vele opzichten zijn we plastic personages in een digitale wereld. 15 cash cards on blue XL garbage bag on a wooden frame. 15 cash cards from the past, my past. I collected them or never got rid of them over 20 years. What do they represent? Is it my alliance with the bank that provides (and takes) me with money on any given moment? My unique Identity captured in numbers. My credibility? My freedom? Our lives are not only flooding with plastic, we are in many ways plastic personas in a digital world. Plastic Money - Me, 024
 28. Plastic tas en elastiek op een houten frame Plastic bag and elastic band on a wooden frame “Pop life Pop life We all got a space to fill But life, it ain’t real funky Unless it’s got that pop Dig it” (Lyrics Prince: POPlife) POP Life, 025
 29. Transparante witte acryl op bruine Marqt- shopper op een houten frame. Met dit werk wil ik laten zien hoe alle merken appelleren aan ons gevoel van (h)erkenning en saamhorigheid. Alsof het zegt ‘wordt een succes, wordt sexy, blijft voor eeuwig jong, wordt slim, wordt grappig, wordt spontaan, word wat je altijd al had willen zijn, laat al je dromen uit- komen...maar koop eerst ons producten, word ons’. Zelfs onderbewust liëren wij onszelf aan merken en producten. Het grijpt (te) diep in op ons leven. We worden zelf merken die zich zelf aan merken verbinden. Misschien gaat het allemaal te ver en ik laat het hiermee nog iets verder gaan….. Transparent white acrylic paint on a brown Marqt- shopper on a wooden frame In this piece of art I blend in with the name of the company Marqt. With this fusion I‘d like to show how all brands appeal to your personal need of recognition and sense of belonging. ‘Be a success, be sexy, be forever young, be sensible, be wise, be funny, be spontaneous, be what you have always wanted to be, make all your dreams come true……….buy our product, become the real you’! Even subconsciously we all relate to products and brands. It penetrates deeply into our lives. We are even becoming brands ourselves, a personal brand that endorses brands. Maybe it has all gone too far by now and with this artwork I stretched it just a little further. (M)ar(i)t, 026
 30. Plastic letters en een klein huisgemaakt papieren bootje op een plastic tas op een houten frame. “The Earth can be any shape you want it Any shape at all Dark and cold or bright and warm Long or thin or small But it’s home and all I ever had And maybe why for me the Earth is flat” Een paar regels uit de Flat Earthsong van Thomas Dolby; In de donkere middeleeuwen kon een schipper nog over de rand vallen en nooit meer omkomen. Columbus tornde niet zonder consequenties aan de platte aarde theorie. Een groot oppervlakkige oppervlakte kreeg diepte. Er zijn er die zeggen dat ze weer plat is geworden…. Characters from a plastic bag and tiny homemade paper boat on a plastic bag on a wooden frame. ‘The Earth can be any shape you want it any shape at all Dark and cold or bright and warm Long or thin or small But it’s home and all I ever had and maybe why for me the Earth is flat’ These lines are from Thomas Dolby’s Flat Earth song, In the dark ages a sailor could tip over the edge of the earth and never return. Columbus disputed the flat earth theory and that was’nt without consequence. Back then a huge shallow surface suddenly got dept. Some might say it turned flat again. Flat Earth, 027
 31. Rood plastic gevonden object op geel vlak van textielverf op semi transparant doek op een houten frame. Een rode ‘lint’ geplaatst in het midden van een geel vierkant gebruikmakend van twee van de 3 primaire kleuren. Een beetje Newman flavour in de titel en een nieuw kunstwerkje is geboren. Deze geleende titel laat me nadenken over het originele Who’s Afraid’ . Een ogenschijnlijk simpel kunstwerk waar uitsluitend kleur en vorm gebruikt is en waaraan geen direct vakman- schap of traditie is af te lezen is maakt het kijken voor sommigen verwarrend. Het originele Who’s afraid… heeft nogal stof doen opwaaien. In dit geval is dat niet aan de hand. Dit is wat het is en eerlijk gezegd heb ik geen idee wat het rode object is of was. Het lag op de straat zonder duidelijke reden. Het enige wat ik weet is dat de eigenaar er geen behoefte meer aan had en dat ik er iets moois in zag. Dat is waarom dit UFO no.4 is. Found red tie-wrap like plastic object and yellow textile paint on semi transparent cotton on a wooden frame A red ribbon placed in the centre of a yellow square; using two of the 3 primary colours, add a little Newman flavour to the title and a new artwork is born. Using this title makes me much aware of the original ‘ Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue. This artwork created a dispute on the issue on the essence of art. An artwork, where only form and colour matter and where classic craftsmanship or tradition is not revealed at first sight, makes looking at art confusing for some people. The original Who’s Afraid… triggered some controversy. As for this small artwork, it is what it is. It has no pretence. Frankly, I do not know what the red ribbon is or was. Found on the street with no particular purpose to be there. Who’s afraid Of Red, 028
 32. Letters van plastic tas van het merk Yourz en onde- finieerbaar plastic object op vitrage op een houten frame. Your No Thing is no.29 van de verbal serie. Spelen met de betekenis van het woord nothing. Wie weet is het woord oorspronkelijk wel afkomstig van no thing. Waaruit spreekt dat we dingen slechter behandelen dan elkaar. In een wereld van winnaars en verliezers is ongezien, en ongehoord zijn, niets zijn, misschien wel het ergste wat de moderne mens kan overkomen. Of is het juist vrijheid? A few plastic characters from a bag called ‘Yourz’ and an unknown plastic object on a see a through lace-curtain on a wooden frame. I started playing with the meaning of the word nothing. Maybe the word nothing is rooted in the idea that we don’t want to be treated as a thing. Apparently, we treat things and objects much worse than we treat each other. In a world of winners and losers, being unheard and unseen thus being nothing is probably the worst that can happen. But I can imagine it also something close to absolute freedom? Your No -Thing/Nothing, 029
 33. Gevonden plastic doos binders (?) & plastic en hotel toiletzitting reiniging communicatie op een houten frame. Vanwege de combinatie van het word ‘disinfected’ (ontsmet) en de herhalende verticale strepen is de associatie van onderdrukkende politiek en een gevangenis niet verweg. In elk systeem kunnen ongewenste gedachten gedesinfecteerd worden om verschillende redenen. Complexe situaties vragen om complexe antwoorden. Het is een ingewikkelde wereld. Found carton box, seal ribbon and a plastic hotel toilet seat seal on a wooden frame. The combination of the word ‘disinfected’ and the repeating vertical stripes calls for an association with oppressing politics and prison bars. In any system, unwanted thoughts can be disinfected for several reasons. The argument here could be that complex situations require complex measures. It is a complex world. Only Political, 030
 34. Letters en afbeeldingen van ogen uit kranten en plastic tassen en gesso op een katoenen T-shirt op een houten frame. Eerder maakte ik The Nose have It één van de eerste verbals uit deze serie. Zoals de zin The Nose Have It mij, bijwijze van inval, als woordgrap verraste als een vrolijke inval. Lag The Eyes Have It al in de lijn van deze gedachte. Desalniettemin een lichte en vrolijke manier van naar een trieste ontwikkeling kijken, de Brexit. Found characters and images of eyes from news- papers and a plastic bag on a prepped cotton T-shirt on a wooden frame. Earlier in this series I made The Nose have It. If the nose has it, the eyes must have it too. The sentence ‘The Nose Have It’ got me by surprise, like a sudden cheerful epiphany. The Eyes Have it (Aye’s have it) is more of a logical follow up, as it was already in line with the previous. Nevertheless, it is a light and cheerful way of looking at a sad thing, the break up with the UK, the Brexit. The Eyes Have It, 031
 35. Afzet-party-lint, gestolde gele verf en gaffer tape op karton op een houten frame. De Art zone is een denkbeeldige zone waar of waarin kunst serieus genomen wordt. Wensdenken? Een eventuele waarde van een art zone is in het oog van de beschouwer. Party Ribbon, yellow paint residue, carton box and gaffer tape on a wooden frame The arty zone is an imaginary zone where art is taken seriously. Wishful thinking? The potential value of an arty zone is in the eye of the beholder. Artyzone, 032
 36. Zwarte unidentified found objecten en acrylverf op canvas op een houten frame. Vreemde zwarte objecten die gebruikt zijn en of eerder hebben vastgezeten aan iets groters. Plaats het in een streng zwart vierkant en plotseling staat het voor iets waar iets veilig bewaard kan worden. Black unidentified found objects and acrylic paint on canvas on a wooden frame. Strange worthless black objects used and or attached to something bigger before. Put it in a rigid black square and it suddenly represents the safekeeping of something worthy. Vault, 033
 37. Gevonden grijs object en letters van een plastic tas (Schoenenreus) op blauwe vuilniszak op een houten frame. In een prestatiemaatschappij wil iedereen aan de top staan. Zelfs als dat betekent dat je vandaar uit alleen nog maar omlaag kunt gaan. Found grey plastic object and characters from a plastic bag by Schoenenreus on a blue garbage bag on a wooden frame. In a performance society everyone wants to be on top. Even when it means you can only go down from there. On Top, 034
 38. Gevonden plastic zwarte en witte objecten en acryl- verf op canvas op een houten frame. Een mooi Engels gezegde om te zeggen dat je wel belangrijker zaken aan je hoofd hebt dan hetgeen voor ligt. Het suggereert ook dat die zaken zeker opgelost gaan worden (bigger fish needs frying). Of is het juist gebrek aan interesse voor de kleine visjes…. Found plastic black and white objects and acrylic paint on canvas and a wooden frame. A beautiful expression that states you are having other and bigger issues than the one at present. It also suggests some determined solving of that same issue (bigger fish need frying) or is it just a lack of interest in the smaller fish… Bigger Fish To Fry, 035
 39. Gevonden zwart object (gebroken sok houder maat 34> 46) en witte acrylverf op canvas op een houten frame. Ik heb de titel Moon In Scorpio gestolen van een titeltrack van de band Family Stand. Op hun beurt hebben zij het weer gestolen van de kosmos. Het sterrebeeld Schorpioen. Als de maan in Schorpioen huist. Hoe kan zoiets kosmo-politisch nu zo plastic en aards worden? We zijn allemaal sterrenstof, as tot as en stof tot stof, wat omhoog gaat moet neer gaan en zo verder… Wanneer wij er allang niet meer zijn, kruipt, hangt, ligt mijn Scorpio nog steeds rond. Plastic troep wil kunst zijn en onsterfelijk worden. En het zal daarin slagen. Found plastic, black object (ripped sock-holder size 34>46) and white acrylic paint on canvas and a wooden frame. I borrowed he title Moon In Scorpio from a song by the band Family Stand. They, before me, took it from the cosmos, the Scorpio constellation, when the moon was in Scorpio. How can something so cosmic become so earthly? We are all stardust; ashes to ashes, dust to dust, what comes up must go down and so on. When we are long gone my Scorpio will still crawl and linger around. This piece of plastic trash, becoming art and all, desires to be immortal and will succeed. Moon in Scorpio, 036
 40. Gevonden plastic zwart object in de vorm van een vraagteken, een rond metalen object en acryl verf op canvas op een houten frame. Found plastic black question mark shaped object, round metal object and acrylic paint on canvas on a wooden frame. In case of sudden oblivion, Question Mark. In case of unexpected curiosity, Question Mark. In case of a search for Mark, I Know Mark Question Mark?, 037
 41. Gevonden deel van elektrisch apparaat en plastic bloem-lijkend object op bubbel- plastic op een houten constructie Dit tijdperk zal de boeken ingaan als het tijdperk van de energievraagstukken. We hebben er meer dan genoeg. Found part of electric device and plastic flower- like object on wrapping-foil and a wooden frame. This era will be booked as the era of the energy Issues. We’ve got quite a few. Power Plant, 038
 42. Tekst van gevonden plastic tas op het rood/witte deel van de Nederlandse vlag op een houten frame. Zonder exposure geen aanwezigheid. Zonder aanwezigheid geen exposure. Maar wat als alles en iedereen al over exposed is? Text from found plastic bag on red-white part of the Dutch flag on a wooden frame. Without exposure there’s no presence. Without presence there’s no exposure. What if everything and everyone is already over exposed? ExpoSure, 039
 43. Gevonden afzetlint, verf en tekst op kussensloop op een houten frame. De titel klinkt als een persoon met een spraakgebrek. Het rood witte afzetlint, verlengd met strepen rode verf, scheidt de rode van de witte. Een toevallige samenloop van per ongeluk gecombineerde materialen leidt naar het Red White District, waar in tegenstelling tot hoe het klinkt, nooit iets gebeurd. Found barrier line, paint and text on a pillow cover on a wooden frame. The title sounds like a person with a speech impediment. The red-white barrier line, prolonged by stripes of red paint, separates the reds from the whites. That sounds like segregation of reds and whites. None of the above is at hand here. A coincidental converge of accidental combined materials is leading to the Red White District, where, contrary of its sound, nothing ever happens. Red White District, 040
 44. Schoolbordverf, transfer tekst en gaffer tape op transparante vuilniszak op een houten frame. Blackboard paint, transfer characters and gaffer tape transparent garbage bag on a wooden frame. I keep a close watch on this art of mine I keep my eyes wide open all the time I keep the ends out for the tie that binds Because art’s can be fine, I draw the line Original lines below/ originele tekst hieronder I keep a close watch on this heart of mine I keep my eyes wide open all the time I keep the ends out for the tie that binds Because you’re mine, I walk the line (Johnny Cash ‘ I Walk The Line’) Draw The Line, 041
 45. Blauwe acrylverf op deel van kartonnen doos part met resten tape op een houten frame. Produce of………. Deze woorden zijn een begrip op kledinglabels of als print op dozen en cargocontainers die de wereld over reizen. Waarom, zou je je kunnen afvragen. In deze materiële wereld zijn er landen die je het Walhalla van goedkope producten zou kunnen noemen. Dat betekent vaak dat de levens van de werkers die schuil gaan achter de productie ook heel goedkoop zijn. Zo goedkoop dat wij bij een nieuwe aankoop kunnen zeggen; Bijna voor niets!” Wat in essentie eigenlijk waar is. Blue acrylic paint on part of a cardboard box with tape remains on a wooden frame. Produce of (product of)………. These words are found as print on boxes and cargo vessels help them travel the world. In this material world there are countries that could be labelled the Walhalla of cheap products. Unfortunately it also means that the lives of the workforce in these cheap production chains are cheap too. So, at every new purchase we can gladly say; ‘It is a real bargain! Almost a steel’, which it was, really… Produce Of India, 042
 46. 3 gevonden groen plastic reageerbuisjes (ex ‘grass’-sigaret buisje), een gevuld met aarde en een graspolletje op witte acryl verf op transparante puinzak op een houten frame. ‘Het gras is altijd groener aan de overkant’. Een bekend gezegde. In dit specifieke geval misschien wel waar. Welke mening ik hier dan ook mee verkondig hangt denk ik af van uit welk perspectief je het bekijkt. 3 found plastic green tubes (ex ‘grass’- cigarette tubes), whereof one is filled with dirt and a tussock of grass on white acrylic paint and transparent disposal-bag on wooden frame. This is an artwork to water once in a while. ‘The grass is always greener on the other side’, is a well-known saying. In this particular case it might be true. Whatever opnion this represents depends on the point of view. Greener Grass, 043
 47. Gele afzetlint met de woorden ‘Let op kabels’, wat ondefinieerbare objecten, 2 zwarte schoenveters en een deel van een gele enveloppe op de achterkant van een canvasdoek op een houten frame. Let op de kabel en de kabel-mannen dezer dagen. Ze verbinden alles wat verbonden moet worden en wie weet wel meer. De ongeziene maar meest gewilde in het tijdperk van verbinding en netwerken. Yellow plastic barrier line with ‘Let op Kabels’ written on it, few undefined objects, 2 black shoelaces and part of an yellow envelope on the backside of canvas on a wooden frame. Mind the cables and the cable guys these days; they connect everything that needs connecting and probably even more. Unseen, but most wanted in the age of connection. Let Op Kabels, 044
 48. Gevonden ‘unidentified’ wit object, schoolbord en witte acrylverf op ruwe ongebleekte katoen op een houten frame. “Let me be by myself in the evenin’ breeze And listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever but I ask you please, Don’t fence me in” Deze beroemde woorden Don’t Fence Me In, geschreven door Cole Porter, Het zegt het helemaal; we willen niet beperkt worden, niet in een doosje gedaan worden. Maar toch framen we onszelf en zetten we ons in een vastomlijnd kader naar anderen toe. Hm? Found unidentified white object, blackboard and white acrylic paint on rough unbleached cotton on a wooden frame. “Let me be by myself in the evenin’ breeze And listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever but I ask you please, Don’t fence me in” These famous words; “Don’t Fence Me In” are written by Cole Porter, It says it all; we do not want to be framed and boxed, we don’t want to be a one trick ponies yet we frame and fence our selves in to others all the time … Don’t Fence Me In, 045
 49. Overgebleven letters van eerdere zoektochten, acryl en schoolbord verf op stof op een houten frame Voor maanden ben ik in en uit tijdschriften, kranten en tassen aan het knippen en bewaren geweest. Uiteindelijk een handjevol letters over die nergens meer lijken te passen. Maar een karakter zou geen karakter zijn als het niet gezien zou willen worden. Dus daar zijn ze dan, naakt, niet omlijst met een woord maar ogenschijnlijk nonchalant bij elkaar geveegd omdat ze er samen zo lekker uitzien. Het gebeurd steeds, overal. Left over characters from earlier magazine and news- paper cutting and white acrylic paint on canvas on a wooden frame. For months I’ve been cutting and saving characters from newspapers, plastic bags, magazines and so on. Finally, a hand full of characters remained with no particular goal, but a character would not be a character if not for a strong will to be seen and noticed. So here they are, naked, not dressed up in a word, but casually piled on together because they look nice. It happens all the time. Some Character, 046
 50. Een verzameling van gekke kleine objectjes, een z en plastic zak op papier met sjabloon letters op een houten frame. Een Buzz is een roddel, een gossip. Het gefluister van velen maakt ook een buzzend geluid. We houden ervan en we gaan er goed op. Maar als iets ons irriteert is het wel het gezoem van de echte zoemers, insecten. Een licht gewicht, fragiel, vliegend schepsel wat geen keus heeft dan te zoemen. Een mini luchtmobiele brigade die niet zelden het dodelijke slachtoffer wordt van een picknickende menigte. Divers metal and rubber parts, a tie wrap and acrylic paint on a plastic trash-bag on a wooden frame. A buzz is a gossip or a rumour. The whispers of many make a buzzing noise. We love a buzz and we thrive on it. But if anything irritates us, it’s the buzz of a regular and original buzzing creature. A light weighted and fragile, flying creature that has no choice but to buzz. Not seldom buzzing around a picnic crowd means sudden death for the smallest flying trooper. The Buzz, 047
 51. Lampen voor buizenradio van het merk Sovtec en rode letters Kartell op foam en houten frame. Niet zeker hoe ik eraan gekomen ben. Maar ik vind ze er geweldig uitzien. Ze zaten in retro Sovjet-doosjes voor- zien van Sovjet tekst. Zeg je Sovjet? Bedoelde je Rusland? Nee deze buizen komen nog uit het Sovjet tijdperk, ze zijn zeg maar vintage.. ‘когда Восток был еще.’ Groove Tubes (vintage Sovtec- electronic tubes) and text on a foam board on a wooden frame Not sure how I got hold of them. But I do like the look of them. They came in Soviet boxes with Soviet guidelines. These bulbs are rooted in the Soviet era; they are what you might call vintage. ‘когда Восток был еще.’ Kartel, 048
 52. Colablikje, QR code en plastic zak op een houten frame. Colablikjes hebben een dubieuze gewoonte op te duiken in bosjes, waterkanten, bermen en platgereden op de straten. Ze zijn nooit alleen. Ze zijn in het gezelschap van vele andere bier, fris en energydrink blikjes. Dit reflecteerd niet onze nonchalance, dit reflecteert een hele domme en donkere kant van de mensheid. Cola-can, bar code and plastic bag on a wooden frame. Used Cola-cans have this dubious habit to turn up in bushes, waterfronts, at roadsides and flattened on the streets. They are not alone. Many other beer-, soda - and energy drink- cans join them. It doesn’t reflect our casualness; this really reflects a dark and stupid side of mankind. Think Coca Cola, 049
 53. Deel van Martin Scorsese film poster, promotie materiaal van het Eye Amsterdam, zinc witte acrylverf en bubblewrap op een houten frame. De laatste verbal van de eerste reeks getiteld Period. Ik dacht destijds dat dit het sluitstuk van van een serie van 50 was, Tijd heeft ons geleerd dat het alleen het eerste deel was van de velen die nog volgde. Part of Martin Scorsese film poster, promotional material from Eye Amsterdam, acrylic paint and bubble wrap on foam on a wooden frame. This verbal is titled Period. At the time I thought this would end the series at 50. Time told us us that this only marked the first part of the many others that followed.. Period, 050
 54. Gevouwen pagina uit magazine en acryl verf op inpak foam op een houten frame. Folded page from magazine and acrylic paint on wrapping foil What you want Baby, I got it What you need Do you know I got it? R. E. S. P. E. C. T. (Aretha Franklin) RESPECT, 051
 55. Deel van gevonden plastic velg, postlabel Monkey Town- en gele acrylverf op doek op een houten frame. De velg is gevonden a/d Rieteweg in Zwolle ter hoogte van een pompstation. Het is in stukken gebroken en lag er verloren bij. Misschien ooit gebruikt om een auto mee te tunen. Toch ook wel een beetje voor een dubbeltje op de eerste rang gezeten met de keuze voor een plastic siervelg denk ik dan. Als ik mijn fantasie even verder laat gaan zie ik een adolescent van het mannelijke soort, petje diep over de neus getrokken, in een Volkswagen Polo met een sportstreep op de zijkant en een sticker met de woorden ‘hardstyle’ op de kont van de auto. Boxen die de hoedenplank geheel vullen en die op volle sterkte het autootje doen sidderen en in en uit deinzen van trilling met het raampje open. Alsof het zegt “Welcome to F*cking Monkey Town.” Part of found plastic wheel rim, post label Monkey Town and yellow acrylic paint on canvas on a wooden frame. The wheel rim is found at the Rieteweg, Zwolle nearby a gas station. It is shattered and looks lost. Maybe it was once used to tune a car. Did the owner want to have his cake and eat it when he chose plastic accessories? When I let my fantasy run wild I see an adolescent male, wearing a cap that casts a shadow on his eyes, when driving a Volkswagen Polo with sporty stripes and a hard style stic- ker on the rear of the car. Sound systems that cover the entire hat shelf that shakes and bounces the vehicle with open windows once the volume is gone through the roof, Like it says “Welcome to F*cking Monkey Town.” Monkey Town, 052
 56. Deel van gevonden plastic velg, kaart uit de Wakker Dier campagne tegen de kiloknaller kip van de AH- en roze acrylverf op doek op een houten frame. De velg is net als Monkey Town ook gevonden a/d Rieteweg in Zwolle ter hoogte van een pompstation. Dit is een compositie van twee stukken die samen op een kippenkop lijken. Wij hadden vroeger altijd kippen, een zooitje ongeregeld. 3 dikke Barnevelders, en een paar krielkippen. Het kippenhok stond onder gezag een zwarte krielhaan gemaand Jakob die later opgevolgd werd door een grote jonge ambitieuze haan Sammie, die geen poot aan de grond kreeg bij de dames. De kippen luisterde naar hun naam en waren speels. Een kip reduceren tot een goedkoop massaproduct, een nugget, een vleugel, een Kentucky fried……is voor mij een onmogelijkheid. Kip, het meest veelzijdige stukje vlees, en het meest ondergewaardeerde beest, KIP! Part of found plastic wheel rim, a card from the Wakker dier campaign against the cheap bargain chicken / kip of supermarket AH- and pink acrylic paint on canvas on a wooden frame. The wheel rim is - just like verbal 53 Monkey Town - found at the Rieteweg in Zwolle nearby a gas station. This is a composition of two parts that resembles a chicken’s head. We used to own chickens when I was young. There was a disorderly clan of 3 fat Barnevelders and a few bantam hens. A black bantam rooster named Jacob was the padre des familias. His successor Sammie was not taken serious by his flock. The chickens responded to their names and were playful. Reducing a chicken to a cheap mass product, a nugget, a wing, a Kentucky Fried… It is not agreeable with me. Kip, the Dutch word for chicken, is the most valued and various piece of meat, but is also the most undervalued beast, KIP! K.I.P. , 053
 57. Plastic Woolworth tas en kleine zwart plastic items op een houten frame. Worth, wat is van waarde, wat claimt waarde? Deze plastic tas is gevonden in London. Op de tas prijkt de aan- bevelende tekst “ a minimum of 45% waste’. Dat terwijl het 100% op straat lag, afval te wezen. Een tegenstrijdigheid. A stray plastic Woolworth bag and small black plastic items on a wooden frame. Worth, what is worth what? Who claims this value? This plastic bag is found on the streets of London. On the bag we read this recommendation ‘a minimum of 45% waste’. We acknowledge these words while at the same time the carrier of the words is littering the streets 100%. A paradox. Worth (a minimum of 45% waste), 054
 58. Restant rode verf uit hals van verftube, rode acrylverf op doek op houten frame. De meest controversiële verbal tot nu toe. Mooi gestold tuutje van rode acrylverf. Het heeft iets van een vissen mondje, een stukje orgaan van het een of ander, iets wat Oh roept,een duck face or erger nog, een tepel. Het kwam allemaal even voorbij in de keuze voor de titel. De gekozen titel is gelijk de identiteit van het kunstwerk. Ben je seksistisch als je dit werk aantrekkelijk vind? Kan je het ophangen in een kantoorruimte? In een garage? Zonder commentaar te krijgen… Remains of clotted red paint taken from the bottleneck of a red acrylic paint tube on canvas on wooden frame. This could as well be the most controversial verbal until now. What we see here is a nice solidified nozzle of red acrylic paint. Is has the appearance of a fish mouth, a piece of intestines of some kind, something that cries ‘Oh’, just a duck face or even ‘worse’, a nipple. It all flashed before me in the choice of the artwork’s title. The chosen title equals the identity of the artwork. Are you sexist if you’re drawn to his artwork? Can you place it at your office in a garage without getting comments...... Nipple(gate) & Bottleneck, 055
 59. Resten flexibele stof gebruikt voor een uniek schommel ontwerp- ‘Vluchthaven’ en zwarte schoenveter op een houten frame. Een crossroad, een kruising is een letterlijke en een overdrachtelijk plek om keuzes te maken. De simpelste keuze is rechtdoor, links of rechts. Een keuze die naar aanleiding van een eerder gekozen bestemming gemaakt wordt. De overdrachtelijke keuze heeft vaak te maken met grote existentailstische vragen als; Ga ik door op de ingeslagen weg of neem ik een afslag is dan vaak verbonden met onderliggende vragen als; Vind ik mijn baan of relatie nog bevredigend? Wil ik een nieuw avontuur aan gaan? Maar op metaniveau kan het ook de univer- selevraag zijn of het ingeslagen pad der vooruitgang ons verder gaat brengen of zelfs houdbaar is. Zo niet, is er dan ergens een rem of een nooduitgang? Leftover flexible fabric used for a unique swing design called ‘Vluchthaven’ and black shoelaces on a wooden frame. A crossroad is a literal and metaphorical spot to make choices. There are only 4 options; straight ahead, backwards, left or right, choices that are determined by earlier chosen destinations. The metaphorical choice is a bit more complicated because it often involves larger existential questions. Questions like; will I continue this chosen path or will I take an exit. These choices are often connected to underlying motives such as; is my job or relationship still satisfying? Is new adventure luring? On a meta level, there’s a more universal question laid out, whether our defined path of progression is sustainable and will it move us forward? If not, Is there a brake or an emergency exit? Crossroads, 056
 60. Rest van folie tekst van eerder kunstwerk – To Me Or Not To Me (Stardust), roze schilders tape en witte acryl op ongeprepareerde kaasdoek op een houten frame. Het woord kunst als kunstwerk. Een soort droste effect. Er is een goeie reden om het woord ART even in de spot- lights te zetten. Kunst is altijd onderhevig aan erosie. Het moet verdedigd worden tegen het onterechte toe-eigenen. Het moet zichzelf verdedigen voor haar bestaansrecht, en tegen vervlakking. Dat terwijl de kunstenaar zelf, de schepper zich op dagelijkse basis moet wapenen tegen anti kunst cynisme en de verleiding van het commerciële dan wel nakende armoede, zowel geestelijk als fysiek. Kunstenaar zijn in deze tijd is geweldig en vreselijk in één. Er is zoveel beeld concurrentie dat de subtiele stem bijna niet meer wordt gehoord. Er is zoveel commercie dat de scheidslijnen diffuus dreigen te worden. Kunstenaar en dichter Lucebert schreef het al “alles van waarde is weerloos”, daar voeg ik aan toe; “maar waard om voor te vechten” Remains of foil from an earlier artwork ‘ To Me Or Not To Me’, pink tape and white acrylic paint on a primed canvas on a wooden frame. There’s a good reason to put the word Art in the spot- lights. Art is subject to erosion. It must defend it self against unjust appropriation. It must defend itself for its right to exist and against the superficiality of a flattening world while the artist, the creator, must stand up to an- ti-art cynicism and the temptation of commerce as remedy to imminent poverty, both physically and mentally. Being an artist in this day and age is awesome and dreadful at the same time. Day in, day out, a constant flood of images is pouring over us to such an extent that the subtle voice is easily overseen. Commerce rules and borders are getting vague. Dutch artist and poet Lucebert wrote, “ everything of value is defenceless”. I‘d like to add “ but worth fighting for;’ ART, 057
 61. Plastic raster van onbekende betekenis of toe- passing. (vindplaats Grote Voort, Zwolle) en potlood op met gesso geprepareerde kaasdoek op houten frame. Alles is framing dezer dagen, positief en negatief. Ik ben opgegroeid met het idee dat anderen je waarde min of meer bepalen. Jezelf in de hoofdrol in je eigen campagne over jouw eigen leven is als je het mij vraagt een relatief nieuw fenomeen. Het creëren van een digitaal alter ego is de perfecte versie van jezelf, de onsterfelijke, de onver- winnelijke. Elke stap in deze campagne is gecontroleerd en gevormd voor het publieke oog. Je zou kunnen stel- len dat framing een simpele en afgevlakte representatie is van iets of iemand. Bij gebrek aan echte interesse en verdieping is een beeld al snel gevormd. Een eenvoudig oordeel is dan ook snel gemaakt. Plastic object of unknown origin of purpose and pencil on gesso primed canvas on a wooden frame. Framed, as in a framed artwork, framed: as in you are caught. Everything seems to be about framing these days, positive or negative. I grew up believing that others mostly determine how you are valued. Making your self a key subject and advertising your personal life is a relative new phenomenon. The creation of a digital alter ego is a perfect version of the imperfect mortal vulnerable one. Every step of the way is self-controlled and moulded for the public eye. One could say that framing is kind of a simple and mostly flat representation of someone or something. Due to lack of time, real interest or in-depth inquiries, a quick draft of someone, and what he or she stands for is quickly made, just like simple judgements. Framed, 058
 62. Tape, roze, zwart, wit, afdekzeil, geel schuurpapier, touw, roze snoertje en hotel toiletreiniging banner op canvas en lakverf op houten frame. De horizontale streep die de aarde van de hemel scheidt is magisch. Toekomstperspectief en het woord horizon worden vaak in één adem genoemd. In de wetenschap spreken ze van een nieuwe horizon. Maar bij de Vikingen en of de Noormannen was de horizon de aanduiding van het einde van de wereld, iets waar je van af kon vallen. Een lijn tussen de onderwereld en het Walhalla. Pink tape, black, white, covering-sheet, yellow grin- ding paper, rope, pink wire and a toilet-clean se- at-banner and paint on canvas on a wooden frame. The horizontal stripe that separates heaven from earth is magical. Future perspective and the word horizon are often verbally used in one breath. In science they refer to new horizons. The Vikings and Normans believed that the horizon was the end of the world, you could tip off it. It is a proverbial and imaginary line between the under- world and the Walhalla. Horizon, 059
 63. Ondergoed tasje en overblijfselen van flexibele stof, met kleur test, dat voor een ander project gebruikt is op een houten frame. Who’s your best bud, wie is je beste vriend? Buddy en buttocks gecombineerd maakt het woord bud. Een goed gekozen woordgrap door de maker van deze ondergoed tasjes. Je hebt natuurlijk maar één butt en die is altijd de beste want het is de jouwe. Één die altijd letterlijk achter je staat en hangt bij elke stap die je zet. Is bud, but eigenlijk mannelijk? Hoe zou het uitpakken bij damesondergoed versus vriendschap? Zou het dan booty of bum worden? Of schuift het op naar andere rondin- gen? In dat geval zou de vriendschappelijke equivalent waarschijnlijk de bossom friend, boezemvriendin zijn. Underwear bag and remains of flexible fabric with co- lour test used for another project on a wooden frame. Who’s your best bud? Buddy and buttocks combined makes the word bud, a well-chosen gimmick created by the designer of these underwear bags. We only have one butt, it’s always the best because it’s our own, one that always stands or hangs behind you every step of the way. Is a bud really a manly thing? What would it become with ladies underwear versus friendship? Is it bum or booty? Or does it shift to other curves? In that case the friendship equivalent would probably be; best bossom friend. Best Bud, 060
 64. Fed Ex postverpakking en restmateriaal van eerder project op een houten frame We kennen de Fed Ex als een, bezorg service. Globalisering heeft er voor gezorgd dat de pakketpost door veel bedrijvige handen gaat. Waar je ooit 1 aanbieder had voor post en pakketten heb je er nu velen. De kracht van marktwerking. Er is voor de ontvanger eigenlijk betrekkelijk weinig veranderd. Het is niet beter, niet slechter, hooguit, is het zoals zoveel zaken in de 21ᵉ eeuw, complexer. Wat we wel weten is dat ze goed zaken doen in een wereld waar 24-7 online gewinkeld wordt. Dus Fed Ex is uitgegroeid tot een Fat Ex. Fed Ex postal wrap and leftover materials from an earlier project placed on a wooden frame. We know Fed Ex as a delivery service. Globalization is feeding the industrious hands that are handling our packages. Where there was once just one, there are now many. That’s the power of competitive forces. For the addressee not much has changed. It is not better, nor worse, it is at most, as many things in the 21th cen- tury, more complex. What we do know that it’s good for business in a world that is shopping online 24-7. So Fed Ex developed into a Fat Ex. Fat Ex, 061
 65. Witte seal-straps en bruin katoenen Marqtas-hengsels op een houten frame. The greater scheme of things. Er wordt wel eens gesuggereerd dat er een groter plan voor ons uitgelegd zou zijn. Je komt dan dicht bij een goddelijk concept. Want wie anders zou een groter plan beheren en om wel- ke reden? Plannen hebben meestal een doel, wat is het doel van het groter plan en voor wie is het groter plan? Één blik in de wereld van nu doet stevig twijfelen aan een groter plan. Het woord chaos is beter op zijn plaats. Chaos zou weer aantonen dat de natuur uiteindelijk regeert en dat plannen doorlopend doorkruist worden zodat systemen noodgedwongen samen moeten werken om te overleven. Dat is misschien maar goed ook. White box straps and brown cotton Marqtbag -handles on a wooden frame. What is the greater scheme of things? There is the suggestion that there is a greater plan laid out for us. If that’s so we come close to a divine concept. Who else governs a greater plan and with what reason? Plans involve goals, what is the goal of a greater scheme and who’s to benefit from it? A glance in our modern world makes you doubt a greater scheme instantly. The word chaos is more appropriate. Chaos suggests that nature has been appointed to rule and traverse manmade plans constantly so that we have to collaborate to survive out of necessity. And maybe that’s for the best. The Scheme Of Things, 062
 66. Transparante fotoprint in plastic tas en wit tape op een houten frame. De foto in de plastic tas is ooit gebruikt voor het werk Me-volution(2009), een zelfportret gemaakt uit duim- afdrukken van inkt. Deze voorbeeldafdruk is vervolgens in het archief terecht gekomen. Archief betekent in dit geval, in een map met ander beeldmateriaal wat ooit gebruikt is of moet worden, maar omdat het met veel en weggeborgen is, zinkt het naar de diepste diepten der inspiratiebronnen. Totdat er opgeruimd wordt en alles weer even aan de oppervlakte komt. Nu kijk ik alweer met andere ogen dan 10 jaar geleden en ben ik bezig met andere dingen dan toen. Soms krijgt beeldmateriaal dan ineens weer een nieuwe toepassing. Zoals dit portret in de plastic tas. Transparent photo print enclosed in plastic bag and white tape on a wooden frame. The picture in the plastic bag was once used for the artwork Me-volution (2009), a self-portrait made of ink thumbprints. This sample print ended up in the archives subsequently. Archive, in this case means, a folder with other footage that has been used or is about to be used. Because the entire folder is filed away with loads of other things and images it sunk to the bottom of the resource of inspiration. Until I felt the need to tidy up a bit and every- thing hit the surface again. Now reviewed with different eyes then 10 years ago for I am now engaged in other things. So an image can fit a new usage, like this portrait in the plastic bag. Mini-Me(volution), 063
 67. Tandenstokers, lijm & zwarte acryl verf op badstof hoeslaken op houten frame. Sticks Together, stick together of te wel: samen. Een woord wat je in tijden van Corona meer dan eens hoorde. Te pas en te onpas. De verbinding die uitgaat van het woord, mits oprecht, blijkt sterk. Maar zodra de commercie zich hierin mengt wordt het al snel opportunistisch. Want als de Minister President oproept tot verbinding en een poging doet een samenleving niet te laten onthechten in een crisis heeft dat functie. Maar als een supermarkt, een drogisterij of een producent ineens allemaal zoete boodschappen gaat verkopen over hun eigen verbinden- de rol wordt het glad ijs. Kapitalisme is doorgeschoten als bedrijven een crisis als image upgrading gaan gebruiken ten faveure van zichzelf. Netelig. Toothpicks, glue and black acrylic paint on terry cloth fitted sheet on a wooden frame. Sticks Together- stick together or simplified: together, a word often heard in Corona days.. More than we might like. There is a strong connection to the word, as long as it is sincere. But in the hands of commerce it trans- forms rapidly into opportunism. It has a function when our Prime Minister callsout for connection in an attempt to prevent a community going a stray. But if a supermarket, drugstore or producer suddenly sends corny messages about their role as connectors it becomes slippery. Capitalism is gone through the roof if they use a crisis as an image upgrade. Tricky. Sticks Together, 064
 68. Deel van promo print van bestaand kunstwerk getiteld ‘Hahahahahahaha’ en gestolde gele acrylverf op een houten frame. Not yellow, in het Nederlands, niet geel, betekent eigenlijk niets behalve dat het niet geel is. Wat een contradictie is met wat je ziet want dat is duidelijk een kleur geel. Maar het Engelse, not yellow betekent dat je niet bang uitgevallen bent. In de wetenschap is het praktische nut van stoerheid nog niet onomstotelijk bewezen. Want het leidt in veel gevallen tot onzinnige gespierde acties. Soms ook tot uitgesproken moedige daden. Maar lafheid kan ook levens redden. Ik concludeer hieruit dat not yellow (niet bang) niet betekend dat je een held bent en dat een laffaard niet perse het zelfde is als een pascifist. Part of a promotional print of an existing artwork titled ‘Hahahahahahahahaha’ and solidified and common use, yellow acrylic paint on a wooden frame. Not yellow in Dutch literally means, not yellow > niet geel, meaning nothing else than the actual colour. In this case it is a contradiction in termini, because yellow is obviously present. But the English “not yellow’ means that you are not afraid. In science the practical use of toughness is not proven yet. It often leads to senseless muscle actions. On the other hand cowardice (being yellow) often does more harm than good, but without bloodshed. Then again toughness can accidentally lead to courage and cowardice can be life saving. So to conclude, I think that tough (not yellow) does not equals courage per se, as cowardice (yellow) is not the same as pacifism. Not Yellow, 065
 69. Ongedefinieerde cirkelvormige zwarte plastic objecten (vindplaats Grote voort Zwolle) op water- gedragen lakverf ‘snow’ op rest katoenen tafellaken op houten frame. Push the button roept bij mij twee sterke associaties op met 1- een fantastisch nummer van the Chemical Bro- thers getiteld Galvanize en 2- maar veel meer nog met de koude oorlog. De angst voor een potentiële kernoorlog die destijds veroorzaakt zou kunnen worden door een simpele ‘push op een red button’. One push en de wereld zou absoluut meer dan één keer ten ondergaan in een kettingreactie van andere rode knoppen die ingedrukt zouden worden als antwoord op de eerste push. Het leeft minder in dit tijdperk. Er is een einde gekomen aan de koude oorlog, of moet ik zeggen aan de eerste koude oor- log? Er is een einde gekomen aan de wapenwedloop, of moet ik zeggen de eerste wapenwedloop. Grote wereld- leiders hebben zich verzoend of moet ik zeggen hadden zich verzoend. En er brak een tijdperk aan van positivisme, of moet ik zeggen dat ligt al ver achter ons. Er is veel gebeurd maar de huidige staat van de wereldpolitiek is er in mijn ogen niet beter op geworden. De kopstukken jagen me mogelijk meer angst aan dan Brezjnev en Reagan in hun dagen. De button, bestaat nog. Er is een substantieel aantal totaal onberekenbare mentaal onstabiele en narcistische presidenten en verlichte en onverlichte dictators opgestaan die naar mijn idee in een gekke bui tot alles in staat zijn. Maar desondanks, we zijn er nog dus tel je zegeningen. Unidentified circle-shaped black plastic objects, water based lacquer-paint ‘snow’ on remains of a cotton table sheet on a wooden frame. Push the button evokes strong associations with 1- a fantastic track of the Chemical Brothers titled Galvanize and 2- with the cold war. The fear for a potential nuclear war was mostly that it could easily be set in motion by a simple push on a red button. One push and a chain reaction of other button pushing could destroy the world more than once and in a blink of an eye. Nowadays this concept of war seems less urgent. The cold war has ended, or should I say the first cold war has ended. The arms race is coming to an end. Or should I say the first race came to an end. Great world leaders have reconciled and an era of positivism glowed. Or should I say this era is far behind us now. Much has changed, but the current state of global politics is not very reassuring. The world leaders now are more frightening than Brezhnev and Reagan in their days. In the meanwhile, the button still exists. There is a sub- stantial number of totally fickle, unstable and narcissistic political leaders and despots resurrected. They seem ca- pable of anything. Nevertheless, I am still here, still alive and kicking or suffering the last convulsions…. Counting my blessings. Push The Button, 066
 70. Een ondefinieerbaar cirkelvormig object, gevonden in omgeving Rieteweg, Zwolle, op zwarte vuilniszak met witte acryl op een houten frame. Onwillekeurig zit het liedje ‘Total Eclipse Of The Heart’ nu in mijn hoofd. Niet dat het liedje voor mij een speciale betekenis heeft maar het is een prachtige veelzeggende titel. De totale verduistering van het hart is misschien wel het meest treurige wat een voelend zoogdier kan overkomen, niet kunnen voelen, niets voelen. Het voelen maakt ons mooi, daarin kunnen we onszelf overtreffen, anderen verbazen en een gevoel van waarde geven. Soms lijken zaken van het hart niet zoveel plaats meer in te nemen in een wereld waarin zakelijk succes, fysieke kracht en schoonheid en geldelijk gewin de boventoon lijken te voeren. Dan strooit de natuur ineens roet in het eten met iets rampzaligs en is het het hart wat blijft omkijken naar anderen en ons uiteindelijk red van verval, angst en chaos. White unidentified object and acrylic paint on black garbage bag on a wooden frame. The song ‘Total Eclipse Of The Heart’ inadvertently found its way into my head. Not that the song has special meaning to me, but the title is very significant. A total eclipse of our heart is maybe the saddest thing that can happen to a sensitive mammal. Not being able to feel is depressing. The capacity to feel makes us beautiful. As owners of feelings we are capable to transcend ourselves and amaze others. It gives us a sense of value. Some- times matters of the heart seem irrelevant in a world whe- re commercial success, physical power and beauty and financial gain rule. But if nature spoils the fun with a bit of disaster, it’s the heart that looks after another’s wellbeing and prevents us from anxiety, decay and chaos. Eclipse, 067
 71. Tekst uit krant, acryl en tape op katoenen tafelkleed op een houten frame Als ik in niet artistieke termen aan de woorden zwart wit denk, komt het woord polariseren al snel boven drijven. Zwart wit hypotheses geven vaak valse argumenten en het ontbreekt vaak aan nuance. Desondanks spreekt het grote groepen mensen aan. Het pretendeert helderheid en geeft een gevoel van richting. Maar in een complexe samenleving met complexe vraagstukken bestaat zwart wit eigenlijk alleen in de extremen. De meeste zaken zijn voor zover ze gekleurd zijn eerder grijs dan iets anders. Grijs bestaat in vele tinten en vraagt een diepere blik en gevoeliger oor. Er bestaan geen simpele antwoorden voor ingewikkelde vragen. Op zijn best bestaan er ingewikkelde antwoorden op simpele vragen. Text from newspaper, acrylic and tape on cotton tablecloth on a wooden frame If I think about the words black and white, in non-artistic terms, the word polarisation comes to mind. The black and white hypotheses often gives false arguments and has a lack of nuance to soften the rough edges even though it’s appealing to a large group of people. It pretends to give direction and clarity, but in a complex society with complex questions black and white really does not exist. It only exists in the extremes. Most things are, as far as they are coloured, grey before anything else. Grey comes in numerous shades and demands a closer look and ear. There are no simple answers to complicated questions; at best there are complicated answers to simple questions. Zwart Wit, 068
 72. 3 speentjes, zwarte gaffer tape, witte power tape en schilders tape en zwarte en gele acryl op een katoenen tafellaken. . Wat is nature en wat is nurture. Daar is een hele wetenschap omheen gebouwd. Dit met het doel om menselijk gedrag proberen te begrijpen. Wat zit er DNA technisch ingebakken en wat is aangeleerd gedrag. Interessant. Vaak luidt het excuus zoiets als; ik kan mezelf niet veranderen, ik ben altijd zo geweest of ik weet niet beter. Toch heb ik daarover stiekem twijfels want ik geloof tot op zekere hoogte in het maakbare zelf. Mijn favoriete uitspraak van Nietzsche ‘wees meester en vormgever van je zelf’ impliceert dat je je zelf kunt vorm- geven, met inbegrip dat je voornaamste Maslow behoeften zijn vervuld. Om je zelf vorm te geven moet je een eigen kompas ontwikkelen. Een gewetensvol kompas en liefde brengt je een heel eind. Groepsdynamieken staan bijna haaks op het ontwikkelen van een eigen kompas. Dus lijkt het beter je individueel te verhouden tot een groep dan er je identiteit aan te ontlenen. 3 pacifiers, black gaffer tape, white power tape and painters tape and black and white acrylic on a cotton tablecloth. What is nature and what is nurture? A whole science is build around this question with only one purpose; under- standing human behaviour. What is DNA-wise already in the recipe and what is taught behaviour. Interesting. Phrases like ‘I cannot change me’, ‘I’ve always been this way’ or ‘I do not know any better’ are often heard excuses. I dare to doubt these excuses. I’d rather believe we can shape ourselves untill a certain extent. One of my favourite Nietzsche quotes is; “be your own master and designer”. It implies that you can create your own personality given your basic Maslow needs are fulfilled. In order to shape yourself, it is necessary to develop your own internal compass. A conscious compass and love go a long way. Group dynamics often stand perpendicular on this development so you are probably better off relating to a group as an individual than to extract your identity from it. Nurture Nature > Future?, 069
 73. Deel van zwart geverfde vilten wijnzak, een paar recycle logo’s van een verpakking en witte acrylverf op zwarte vuilniszak op houten frame. De restvorm die zich aandiende toen het zwarte item het witte oppervlakte raakte heeft wel wat weg van een hen- del (handle). Alle objecten in mijn verbals zijn toevallig en willekeurig. Alle verhalen erachter zijn net zo gevonden en willekeurig als de gevonden objecten zelf. Evengoed, om het schijnbaar bedoeling te geven is vrije associatie een must. Dit raakt eigenlijk ook aan een van de waarheden achter de schone kunsten. De meeste kunstwerken zijn gecreëerd in een flow en hebben met terugwerkende kracht een titel en betekenis gekregen. En dat is totaal legitiem. Andersom zou het veel meer (excuse my English) hard to handle zijn. Part of felt-wine-bag, painted black, few recycle logos extracted from plastic bags and white acrylic paint on black garbage back on a wooden frame. The residual shape that emerged when the black item collided with the white painted surface of the black bag has a slight resemblance with some kind of a handle. All objects in my verbal artworks are accidental and random. All stories behind them are as associative, spontaneous and as arbitrary as the items themselves. Although; to make it appear intended and to give it some kind of meaning free association is a must. This actually touches on some truth about art itself. Most artworks are created in a flow and are given titles and meaning in hindsight. And that’s totally legit. The other way around would be harder to handle. (Hard to) Handle, 070
 74. Plastic tas en geel kaartje met de tekst present op houten frame. Present is aanwezig, maar betekent in het Engels ook het heden maar ook iets presenteren. Mooi zo’n 3 dubbele betekenis. Present of presence, aanwezigheid, is de meest mysterieuze van de 3. Je ziet het woord vaak in filmtitels figureren of letterlijk een hoofdrol hebben. De aanwezigheid van een ongrijpbaar iets is een bekend fenomeen in het horror, thriller genre. Maar er simpelweg zijn, to be, zoals Shakespeare al zei, of not to be, is de essentie van alles en niets. Het eenvoudige zijn is pure poëzie. Plastic bag, and the word present printed on a yellow card on a wooden frame. Present, meaning being there as a person, but also the present as in the here and now and to present to an audience as well as a gift, a quadruple meaning of a word. Present or presence, the actual being there, is the most mysterious of all. The word is often used to describe something felt or believed to be present, like an It, in films. The illusive presence of something is a well-known phenomenon in the horror, thriller genre. But to paraphrase Shakespeare; the simplest to be or not to be, is the essence of all or nothing at all, simplicity as pure poetry. Present, 071
 75. Ondefinieerbaar gevonden plastic objecten in om- geving Russenweg Zwolle. Zwart en witte acryl verf op vlaggenstof op houten frame Deze vreemde vierkante objecten met ronde bolletjes, twee letters CK zijn in de buurt van de Scania aan de Russenweg in Zwolle gevonden. Geen idee wat het zou kunnen zijn of wat een eventuele toepassing zou zijn. CK, Calvin Klein is ver te zoeken op de Russenweg, dus het zal geen fashion statement zijn van een PoolseTrucker. De balletjes deden mij denken aan een parlement waar de leden keurig rij voor rij en partij bij partij zijn opge- steld om kritische vragen te stellen aan de regerende partij. Voor oppositie heb je een tegen-idee nodig. Zelfs bij overeenkomstige concepten zal een oppositie alles doen om het verschil zichtbaar te maken. Met als doel is tegenspraak organiseren. Dat heet democratie. Maar niet zelden wordt er oppositie gevoerd als indirecte propaganda voor de eigen partij . Dat heet dan profileren. Politiek kan vreemd zijn. Undefined Found plastic Object found in Russenweg area, Zwolle, black & white acrylic paint on flag fabric on a wooden frame. These strange square objects with round bulbs, two characters C and K are found in the surroundings of the truck factory Scania at the Russenweg in Zwolle. No clue what it might be or whatever application it could have. CK, Calvin Klein, is far-fetched at the Russenweg, so it is unlikely to be a fashion statement by a Polish trucker that’s for sure. I associated these structured balls with parliament where the members of the house are neatly divided, row by row, to interrogate the ruling party. A counter idea is needed if you want to oppose. The opposition will make itself heard, even about corresponding ideas, just to contrast the other party. The aim here is to organise contradiction. This is called democracy. Often opposition is used as direct propaganda for the own party. This is called profiling. Politics can be weird. The Opposites, 072
 76. Een klein kartonnen kaartje met de tekst ‘Time is Honey’ op rode en gele acrylverf en bewerkte gestolde acryl verf op vlaggenstof op een houten frame. Ok, dit is een serieuze zaak, Het voortbestaan van bijen en alle andere kleine wezens die we insecten noemen is in het geding. We zijn ze zachtjes aan het vermoorden door hun basisbehoeften te vergiftigen en ze te ver- delgen waar wij ze vervelend vinden. Zo ongenaakbaar en ‘schoon’ als de mensheid denkt dat zij is, bepaald ze wat van waarde is en wat niet. Dieren, insecten en bloemen als persona non-grata, Wat voor wereld is dit? Ik ben niet religieus maar zijn niet alle levende wezens goddelijk? In ons verlangen alles te controleren en te overheersen laten we alles verdwijnen. Als natuur God zou zijn, dan stonden we zeker boven- aan het lijstje ongewenst ongedierte. Gelukkig voor ons, zou God dood zijn, verdelgd misschien? Small cardboard card with lines ‘Time is Honey’ on red and yellow acrylic paint and processed solidified yellow acrylic paint on flag fabric on a wooden frame. OK, this is a serious matter. The existence of bees and other insects are at stake. We are killing them softly by poisoning their habitat and by terminating them in places we find them annoying. Impeccable and ‘clean’ as mankind thinks it is, we decide whatever is of value, what is useful and what is vermin, what is flora and what is weed? We target certain animals, insects and flowers as persona non-grata. What a strange world this is. -I am not religious but isn’t every living creature divine? In our desire to control the unwanted we make everything disappear. If nature was God, I am positive that we would be on top of the list of the unwanted vermin. Luckily for us, they say that God is dead, exterminated perhaps? Time is Honey, 073
 77. Gevonden tekst op zwart witte acryl op katoenen tafellaken op een houten frame Dank zij de digitale revolutie is spionage van iedereen. Een gelijke hoeveelheid verspreidde en gedeelde data is niet het zelfde als gelijkheid. Het is eerder een grote– gemene- ver-deler. Het wereld wijde web van intriges en achterdocht is oneindig. Wie is in controle, wie weet wat van wie? Kennis is macht en machtige kennissen ook. Van ruilen komt huilen zeggen ze wel eens. We heb- ben al geruild, onze data voor ongelimiteerd gebruik en toegang. Er wordt al ergens zacht geweend. Misschien ben ik het zelf? Found text on black and white acrylic paint on cotton tablecloth on a wooden frame. Thanks to the digital revolution espionage has become common practice. An equal amount of widely shared data does not equal equality. The word common denominator is more appropriate. The World Wide Web of intrigues and suspicion is infinite. Who is in control, and who knows what about whom? Knowledge is power. In the Dutch language we use the phrase ‘from swapping comes crying’ comes. We have already swapped our data for unlimited access and use. Someone out there is currently weeping softly. Maybe it’s me. Spying On Us Too, 074
 78. Papieren knipsel uit tijdschrift en kunststof textiel print van overgebleven materiaal uit eerder project, rode veter en acryl verf op deel van oude vlag op een houten frame. Iedereen is in zijn eigen tijd onderdeel van een new age, een nieuw tijdperk. De nieuwe generatie van nu zijn de oude-van-dagen van morgen. Net zoals dat elk ontwerp, product of modeverschijnsel ooit nieuw en trendy was, wordt het onherroepelijk ingehaald door de nog nieuwere tijd en wordt er naar gekeken als achterhaald en ouder- wets. Wat een groot misverstand is dat toch. Zoals er sediment moet zijn om leven te laten ontkiemen, moet er geschiedenis of gisteren zijn om überhaupt te vernieuwen. Tijd is ongrijpbaar en bestaat alleen voor diegene die er zelf deel van uit maken. Dus de Oude Romeinen en zelfs de holenmens waren hedendaags in hun tijd. Al was het woord hedendaags nog niet uitge- vonden. Ik wil maar zeggen; het nieuwe nieuw is vaak vluchtig, dogmatisch en zeer tijdelijk. Zou het principe van vernieuwing niet ware vooruitgang moeten zijn in plaats van dogmatische hedendaagsheid. Kan een hedendaagse ontwikkeling bekritiseerd worden in zijn eigen tijd zonder als ouderwets gelabeld te worden? Paper cut from magazine and synthetic textile print from leftover materials of an earlier project, red shoe- lace and acrylic paint on old flag on a wooden frame. Everyone is part of a new age in his own era. The new agers of now are the elderly people of tomorrow. Like any product or fashion trend, that once was happening and groovy, will inevitably be caught up and passed by a newer age. What’s left behind is yesterday’s news. That is such a great misconception. Like sediment is needed for seeds to germinate, history or yesterdays are needed to renew. Time is elusive and only really exists for the ones living it. The old Romans or even the cavemen were contemporary once. Even though the word, contemporary, did not existed back then. What I am trying to say is this; the newest new is often superficial, dogmatic and temporary. Should the principle of any change not be a genuine improvement in- stead of being contemporary, parse? Can a contemporary development be criticized in its own time without being labelled old fashioned? New Age, 075
Advertisement