Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cv mei 2013 definitief

11,803 views

Published on

  • Be the first to comment

Cv mei 2013 definitief

  1. 1. Mariska A.N. Dijkstram.a.n.dijkstra@gmail.com06 - 21435676nl.linkedin.com/pub/mariska-dijkstra/53/230/354Ik ben sterk in de competenties flexibiliteit,behulpzaamheid en het snel zaken kunnenleren, opnemen en uitvoeren. Ik ben er nietalleen sterk in, ik vind het fijn wanneer ik inde praktijk bezig mag met deze competenties.Mijn passie ligt in het helpen enondersteunen van mensen. Dit kan voor mij indiverse werkvelden. Denk bijvoorbeeld aansecretarieelwerk, coaching, werving &selectie en managementassistent.Mensen omschrijven mij als een persoon diehet voortouw neemt, collegas ondersteuntwanneer het kan, flexibel, behulpzaam,effectief en in het bezit van goedecommunicatieve vaardigheden.Ik zoek een baan waarin ik kan werken aanmijn competenties. Ik ben flexibel in debaankeuze, ik wil graag werken en niet thuisop de bank zitten. Ik ben vanaf heden 40 uurper week beschikbaar.WerkervaringWerkgever: GearhingPeriode: November 2012 - Mei 2013Functie: Secretarieel medewerkerWerkzaamheden: Het afhandelen van het telefonisch verkeer. Agendabeheer.Voorbereiden van vergaderingen. Receptiewerk.Werkgever: Nivo NoordPeriode: Januari 2011 tot hedenFunctie: InterieurverzorgsterWerkzaamheden: Het zelfstandig schoonmaken van door de regiomanageraangewezen panden.Werkgever: WibraPeriode: Mei 2004 - December 2008Functie: Assistent Filiaal Manager (voorheen weekendhulp)Werkzaamheden: Roosterplanning. Leidinggeven. Klachtenregistratie.In stage opgedane ervaringStagebedrijf: GearhingPeriode: November 2012 - Mei 2013Stageopdracht Afstudeeronderzoek naar het professionaliseren van hetHRM - beleid.Stagebedrijf: WTC ExpoPeriode: Februari 2011 - Juni 2011Stageopdracht Het onderzoeken en opzetten van het functiehuis.Stagebedrijf: StertilPeriode: Februari 2010 - Juni 2010Stageopdracht: Het verkennen van het werkveld + smoelenboek maken.Talenkennis:Nederlands MoedertaalEngels GevorderdFries Kan het goed verstaan en lezen. Fries praten kan ik matigDuits BasisAlgemene kennis en vaardigheden- In bezit van Rijbewijs B.- Gevorderde kennis van de computerprogramma’s Excel, Word enPowerPoint.- Kennis van personeelsadministratie.- Ervaring met het leiding geven aan een kleine groep ondergeschikten.- Kennis en ervaring met het maken van werkroosters.- Kan snel zaken leren en oppikkenHobbies- Stijldansen, zowel ballroom als latin.- Hardlopen in kader van een gezonde levensstijl.- Dagbesteding met pleegzusje die het syndroom van FAS heeft.- Fotografie.BehulpzaamIn staat snelzaken op tenemenFlexibel

×