Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Saobracaj vrste

23,794 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Saobracaj vrste

 1. 1. Припремила: Марина Симиџија
 2. 2. се обавља на копну.
 3. 3. Када идеш пешице ушколу ти користишсвоје мишиће.Снагу мишићаупотребљаваш и кадавозиш бицикл.Пешаци и бициклистису једини учесници усаобраћају који закретање користеСНАГУ СВОЈИХМИШИЋА.
 4. 4. Копнени саобраћај се дели на: ДРУМСКИ ЖЕЛЕЗНИЧКИСАОБРАЋАЈ САОБРАЋАЈ
 5. 5. ДРУМСКИ САОБРАЋАЈсе обавља на друмовима (путевима).
 6. 6. Путеви посматрани из ваздуха.
 7. 7. Саобраћај увеликим градовима.
 8. 8. Аутомо- били које данас можемовидети напутевима.
 9. 9. Нека чудна возила...
 10. 10. Камиончић, камион, камиончина...
 11. 11. Тролејбус се креће помоћу електричне струје.Струју добија преко две ТРОЛЕ.
 12. 12. ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ се обавља по шинама.
 13. 13. Старелокомотиве
 14. 14. Вагони за превоз опасних материја.
 15. 15. Вагони за превоз робе.
 16. 16. Савремени возови за превоз путника и робе.
 17. 17. У данашње време постоје возови којииду брзином од 300 километара на час.
 18. 18. Трамваји се крећу по шинама уз помоћелектричне струје. Трамваји служе за превоз путника у великим градовима.
 19. 19. Неки чудан превоз...
 20. 20. се обавља по води
 21. 21. Сплав и канусу једноставнапревознасредства закретање поводи.
 22. 22. Направљени су од различитихматеријала који не могу да потону. За покретање сплавова и кануа користе се весла или мотке.
 23. 23. Индијански кану
 24. 24. Стари народи правили су ГАЛИЈЕ.Оне су служиле за превоз робе коју су продавали и куповали.
 25. 25. ЈЕДРЕЊАЦИ су бродови који су за своје кретање користили једра. Користећи једрењаке људи су могли да прелазе већа растојања.
 26. 26. Брод који секретао помоћупарног моторазвао сеПАРОБРОД. Парним бродовима људи су путовали преко океана.
 27. 27. Дуги су око 270 метара и имају кабине за путнике.Данашњи путничкибродови суогромни и могу даприме и до двехиљаде путника.
 28. 28. Путнички брод
 29. 29. Бродови који секористе по рекама иканалима називајусе БАРЖЕ.Њих вуче или гурадруги брод.
 30. 30. ШЛЕПЕРИ су бродови за превозвеликих товара преко океана.
 31. 31. ВОЈНИБРОДОВИ
 32. 32. ПОДМОРНИЦА плови под водом.Користи се за истраживања мора и океана.
 33. 33. се обавља у ваздуху.
 34. 34. Ваздушна саобраћајна средства некад...
 35. 35. Хеликоптерисе уздижупомоћупропелера.Брже сеподижу одавиона.
 36. 36. Авиони,авиончићи,авиончине...
 37. 37. Авиони служе за превоз људи, поште,лако кварљиве робе и другог терета.
 38. 38. Војни авиони
 39. 39. Штајошможедалети? БАЛОН ЦЕПЕЛИН ЈЕДРИЛИЦА
 40. 40. Цепелин је велики моторни ваздушни брод.
 41. 41. СПЛАВАРЕЊЕ
 42. 42. ЈЕДРЕЊЕ
 43. 43. БИЦИКЛИЗАМ
 44. 44. АУТОМОБИЛИЗАМ
 45. 45. ПАДОБРАНСТВО
 46. 46. ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
 47. 47. ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ
 48. 48. ВОДЕНИ САОБРАЋАЈ
 49. 49. ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ

×