Successfully reported this slideshow.

Què són les plantes?

1,078 views

Published on

  • Be the first to comment

Què són les plantes?

  1. 1. LES PLANTESLes plantes:Les plantes són organismes pluricel·lulars, amb una mobilitat molt escassa (viuen fixes). Solentenir parts verdes.Amb un microscopi es pot apreciar que les cèl·lules de les plantes tenen una paret gruixada irígida que les envolta.Parts de la planta:La majoria de les plantes tenen tres òrgans: Arrel: fitxa la planta al terreny, i absorbeix aigua i minerals. Tija: sosté les fulles. Té uns conductes pels quals circulen l’aigua, els minerals, els nutrients... Fulles: poden tenir diferents formes (d’agulla, ovalada, allargada...). A més, en les fulles, les plantes fabriquen nutrients.Funcions vitals de les plantes: Nutrició: les plantes són autòtrofes, és a dir, fabriquen els seus nutrients. També respiren (prenen oxigen) i expulsen substàncies de rebuig. Relació: les plantes no tenen òrgans del sentits i no es desplacen, però reaccionen davant la llum, la humitat, la temperatura... Per exemple:
  2. 2. - Les tiges, les branques i les fulles creixen o s’orienten en direcció a la llum. Les arrels creixen cap a les zones profundes del terreny i cap als llocs on hi ha aigua. - Les fulles d’algunes plantes es mouen quan les toques. - Les plantes reaccionen als canvis de les estacions: floreixen a la primavera, algunes perden les fulles a la tardor... Reproducció: la major part de les plantes tenen flors, que són els òrgans reproductors. Les flors produeixen les llavors, que, quan germinen originen altres plantes. Per tant, les plantes tenen nutrició autòtrofa; no es desplacen, però reaccionen davant de certs canvis i la majoria es reprodueixen mitjançant flors, que formen llavors.La fotosíntesi:La planta utilitza la llum solar i fabrica hidrats de carboni (un tipus de nutrient) a partir del’aigua i el diòxid de carboni.Aquest procés s’anomena fotosíntesi. Es produeix a les cèl·lules de les fulles i a les tigesverdes, que tenen un pigment verd anomenat clorofil·la. Aquesta substància capta la llumsolar.A les fulles, els hidrats de carboni fabricats es mesclen amb l’aigua de la saba bruta. Així esforma la saba elaborada, rica en hidrats de carboni que es distribueixen per tota la planta.La saba elaborada arriba a les cèl·lules de la planta que l’utilitzen per elaborar tots elsaltres nutrients que necessiten.La fotosíntesi produeix oxigen com a substància de rebuig.
  3. 3. Per tant, la fotosíntesi és el procés pel qual les plantes utilitzen l’energia de la llum solar per a fabricar hidrats de carboni a partir de l’aigua i el diòxid de carboni. A continuació teniu una imatge:Tipus de plantes: AMB FLOR SENSE FLOREn les flors es diferencies quatre parts:
  4. 4. Pistil: és la part femenina de la flor. Té forma de botella, i a l’interior, anomenat ovari,es troben els òvuls (els gàmetes femenins).Estams: són la part masculina de la flor. Als extrems, anomenats anteres, es formen elsgrans de pol·len, que contenen els gàmetes masculins.Calze: en moltes flors, la part inferior del pistil està protegit per unes fulletesanomenades sèpals, que formen el calze.Corol·la: algunes flors tenen, al voltant dels estams i el pistil, unes fulles. Aquestesfulles, que generalment tenen formes i colors vistosos, s’anomenen pètals, envolten laflor i formen la corol·la.

×