Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CNIV 2008, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual by Marin Vlada

CNIV 2008, NOI TEHNOLOGII DE E-LEARNING, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, Ediţia VI, octombrie 2007, Universitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Matematică şi Informatică

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

CNIV 2008, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual by Marin Vlada

 1. 1. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY De la CNIV 2003 la CNIV 2008 Învăţare – Cunoaştere - Dezvoltare Conf. univ. dr. Marin Vlada Universitatea din Bucureşti - www.unibuc.ro vlada@fmi.unibuc.ro
 2. 2. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov.
 3. 3. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov.
 4. 4. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov.
 5. 5. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. CNIV 2003- FMI Bucureşti Univ. Buc. http://www.eracomunicatiilor.ro/repository/file/Interior%2008.pdf Rectorul UB, prof. I. Mihăilescu
 6. 6. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. BILANŢ CNIV IMAGINI CNIV 2004 Bucureşti MEDIA: http://fmi.unibuc.ro/ro/pdf/2004/cniv/concluzii.pdf
 7. 7. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. BILANŢ CNIV 2005 • CNIV 2003, ediţia I (63 lucrări înscrise, 43 lucrări publicate), Expoziţie "Software Educaţional", Secţiuni: A, B, C • CNIV 2004, ediţia a II-a (103 lucrări înscrise, 62 lucrări publicate, 147 autori, 34 participanţi fără lucrări), Expoziţie+Concurs "Software Educaţional", Secţiuni: A, B, C • CNIV 2005, ediţia a III-a (105 lucrări înscrise, 83 lucrări publicate, 176 autori, 116 participanţi fără lucrări) , Expoziţie+Concurs "Software Educaţional", Secţiuni: A, B, C, D MESAJE DE LA PARTICIPANTI • "Participarea noastra la CNIV-2005 a insemnat foarte mult ca experienta profesionala. Va felicitam pe aceasta cale pentru organizare, pentru distinctia acestei manifestari stiintifice si pentru efortul de a reuni experientele didactice din mediul universitar si preuniversitar." Maria Rados, profesor de istorie - Liceul de Informatica din Iasi • "In numele echipei de la Targu Mures, doresc sa va multumesc pentru modul extraordinar in care ati organizat aceasta prestigioasa manifestare. De asemenea, faptul ca ati acceptat sustinerea lucrarii noastre in plen ne-a onorat, iar interesul manifestat de participanti ne obliga, pentru viitor, sa facem ROSLIMS cat mai performant. Va multumim si va asiguram de intreaga noastra consideratie." Dr. Marius Marusteri • "Va multumesc inca o data pentru fereastra pe care ne-ati deschis-o spre cunoastere prin intermediul CNIV 2005. Am plecat cu regretul ca nu am putul fi simultan in toate salile unde s-au facut prezentari." Prof. Adriana Giju - Grupul Scolar Industrial Energetic Craiova
 8. 8. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. BILANŢ CNIV 2008 • CNIV 2006, ediţia a IV-a (76 lucrări înscrise, 53 lucrări publicate, 108 autori, 150 Evaluatori), Expoziţie "Software Educaţional", Secţiuni: A, B, C, D • CNIV 2007, ediţia a V-a (80 lucrări înscrise, 66 lucrări publicate, 162 autori, 108 Evaluatori), Expoziţie+Concurs "Software Educaţional", Secţiuni: A, B, C, D • CNIV 2008, ediţia a VI-a (71 lucrări înscrise, 58 lucrări publicate, 147 autori, 311 Evaluatori) , Expoziţie+Concurs "Software Educaţional", Secţiuni: A, B, C, D, E CNIV 2007 - Ziarul GÂNDUL, SCOALA - 26 octombrie 2007
 9. 9. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. Matematica şi Informatica • Cuvântul "matematică" vine din grecescul μάθημα (máthema) care înseamnă "ştiinţă, cunoaştere sau învăţare" • μαθηματικός (mathematikós) înseamnă "cel care îndrăgeşte învăţarea“ • “Nimic nu costă mai scump decăt neştiinţa” Grigore C. Moisil http://fmi.unibuc.ro/cniv/2006/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaB/1_3_vlada.pdf
 10. 10. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. CUNOAŞTERE şi ÎNVĂŢARE • O soluţie pentru creşterea performanţei în educaţie este şi cea care impune obiective reale orientate către cerinţele societăţii prezente şi viitoare. Această soluţie se bazează pe faptul că societatea umană se poate dezvolta prin CUNOAŞTERE şi ÎNVĂŢARE • “Human development is accomplished by knowledge and learning.” (Vlada, Ţugui) – https://mindmaps.wikispaces.com/Models, • (The promise and perils of Educational Technology, 5.5 Distributed Learning, 2008 şi ICVL 2006, Models & Methodologies) https://mindmaps.wikispaces.com/Models şi http://fmi.unibuc.ro/cniv/2006/disc/icvl/documente/pdf/met/1_vlada.pdf ICVL 2006
 11. 11. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. Dezvoltare-Cunoaştere-Învăţare DEZVOLTARE ÎNVĂŢARECUNOAŞTERE Mediul Fizic Mediul VirtualMediul Virtual Tezaur ce NU se poate conserva Tezaur ce se poate conserva
 12. 12. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. LEARNING-DEVELOPMENT-KNOWLEDGE DEVELOPMENT LEARNINGKNOWLEDGE Physical Environment Virtual EnvironmentVirtual Environment This treasure can NOT store This treasure can store
 13. 13. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. La baza societăţii de mâine vor sta Informaţia, Cunoaşterea, Comunicaţiile, TEHNOLOGIILE Erele prin care a trecut şi trece omenirea (James W. Michael , 1999): • pietrei; • fierului; • agriculturii; • industriei; • tehnologiei; • cunoaşterii. ... Procesele dezvoltării … Procesele cunoaşterii ... Procesele învăţării … ÎNVĂŢAREA ! CUNOAŞTEREA !
 14. 14. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. CUNOAŞTERE şi CREAŢIE Inovaţii, dezvoltare, produse: • ABAC-ul (3000 Î.Ch.); hârtia (50 Î.Ch.); tiparniţa (1452); • ziarul (1700); telegraful (1837); fotografia (1839); • telefonul (1876); electricitatea (1882); • tabulatorul (1890); • filmul (1891); radio - televiziunea (1920-1936); • robotul (1921); tranzistorul (1947); • calculatorul electronic (1945); • display-ul grafic (1953); • microprocesorul (1971); • tehnologia Web şi reţeaua Internet (1991). • telefonul mobil (1945,1991) Procesele creaţiei ... INVENŢII !
 15. 15. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. Impactul tehnologiilor Educational Technology Virtual Reality- soluţii software Virtual Learning 4 valuri ale tehnologiei informaţiei Cunoaşterea
 16. 16. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. Construirea societăţii bazate pe cunoaştere Cele 4 valuri ale societăţii informaţionale Referinţa: Tudorel FĂTU, Alexandru ŢUGUI, Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iaşi [Boar B.H., The Art of Strategic Planning for Information Technologies, 2nd edition, John Wiley, 2001]
 17. 17. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. Virtual Reality and Software solutions • Realitatea Virtuală (VR-Virtual Reality) se referă la un sistem de concepte, metode şi tehnici care se utilizează la elaborarea şi construirea de produse software în scopul utilizării lor prin intermediul unor sisteme de calcul moderne (calculatoare şi echipamente specializate). • Acestea oferă modalitatea prin care calculatorul şi echipamentele specializate modifică modul în care omul percepe realitatea din mediul natural, prin simularea/modelarea unei alte realităţi. Se poate afirma că acest sistem/mediu, această realitate simulată pe calculator este Realitatea Virtuală.
 18. 18. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. Educational Technology and Virtual Learning 1. Natura procesului de învăţare; 2. Obiectivele procesului de învăţare; 3. Construirea propriului sistem de cunoştinţe; 4. Gândirea de ordin superior; 5. Influenţe motivaţionale asupra învăţării; 6. Motivaţia intrinsecă în învăţare; 7. Caracteristici ale sarcinilor de lucru care stimulează motivaţia; 8. Limitări legate de dezvoltarea individuală şi momente favorabile; 9. Diversitatea socială şi culturală; 10.Acceptarea socială, stima de sine şi învăţarea; 11.Diferenţe individuale în învăţare; 12.Filtre cognitive.
 19. 19. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. Educational Technology BLOOM'S TAXONOMY
 20. 20. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. Învăţarea este evoluţia cunoaşterii în timp • “Learning is evolution of knowledge over time” (Roger E. Bohn, 1998); Dezvoltarea societăţii omeneşti se realizează prin cunoaştere şi învăţare; Cunoaşterea este dependentă de procesul de învăţare • La baza proceselor/evenimentelor ştiinţifice, economice, tehnologice, economice, sociale, culturale etc. se află informaţia, cunoaşterea şi comunicatiile • Factorul limitativ în dezvoltare va fi legat din ce în ce mai mult de cunoaştere şi învăţare , de capacitatea omului de asimilare şi dezvoltare a noilor tehnologii, de utilizare a acestora în noi domenii de activitate
 21. 21. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. Taxonomie a termenilor in Virtual Learning A. Anohina, Analysis of the terminology used in the field of virtual learning, Educational Technology & Society, 8 (3), 91-102, (http://www.ifets.info/journals/8_3/9.pdf ), 2005 Termeni: Resurse/tehnici/ metode/forme/ tehnologii grupul C (calculator) grupul I (Internet) Grupul T(tehnologie) grupul D (distanţă), grupul O (online) grupul W (Web) grupul E (electronic) grupul R (resurse)
 22. 22. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. Procese/Concepte de învăţare eficientă Nivelul 1 Principiile învăţării: • Implicarea activă, Modele şi conexiuni, Învăţarea informală, Experienţa directă, Reflecţia,Situaţii stimulative, Feedback frecvent, Mediu agreabil Nivelul 2 Procesarea informaţiei: • Aprecierea,Faza preliminară cercetării, Cercetarea, Interpretarea, Comunicarea, Evaluare Nivelul 3 Standarde de conţinut: • Arte, Limbă străină/ESL, Sănătate/Educaţie fizică, Discipline umaniste, Matematică, Ştiinţă, Sociale Învăţământ profesional, Alte discipline Nivelul 4 Principiile democratice: • Toleranţa, Gândirea critică şi capacitatea de decizie, Gândirea în colaborare şi comprehensiunea, Distribuirea şi delegarea puterii, Responsabilitatea individuală şi implicarea civică (Referinţă: http://www.intime.uni.edu/, University Northern Iowa, USA, 2001)
 23. 23. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. http://www.intime.uni.edu/ University Northern Iowa, USA Project 1999-2001-2003 IN TIME Integrating New Technologies Into the Methods of Education •“Misiunea Proiectului INTIME este îmbunătăţirea activităţii de predare-învăţare la toate nivelurile (preuniversitar şi universitar), în toate ariile curriculare.” • “Pentru a-i ajuta pe educatori să îşi formeze deprinderile necesare îmbunătăţirii activităţii didactice, proiectul utilizează tehnologia contemporană, modele conceptuale de înaltă calitate, imagini video online, studii de caz şi analiza prin întrebări vizând înţelegerea aprofundată “ • “Modelele conceptuale includ datele celor mai recente cercetări în domeniul utilizării standardelor în vederea îmbunătăţirii activităţii didactice, precum şi strategii contemporane din domeniul psihologiei cognitive şi al psihologiei şcolare. “
 24. 24. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. http://www.intime.uni.edu/ University Northern Iowa, USA Project 1999-2001-2003 - IN TIME Integrating New Technologies Into the Methods of Education “Misiunea noastră nu este divizarea activităţii cadrelor didactice, ci mai degrabă conştientizarea complexităţii sistemului de promovare a unei învăţări de calitate.”
 25. 25. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. http://www.intime.uni.edu/, University Northern Iowa, USA
 26. 26. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. http://www.intime.uni.edu/, University Northern Iowa, USA Former INTIME Team Members http://www.intime.uni.edu/Photo_album/new/Former.htm Maria Aguilar Elizabeth Alvarez Heather Ames John Balong Julie Bauer Matt Behrens Marius Boboc Simona Boroianu Rhonda Brass Scott Brons Sarah Carrol Leo Chang Corina Cimpoeru Angela Fry Sarah Galloway Mike Girsch Phillip Gryaznukin Lisa Hansen Ooreen Hayek Wang Hairu Mike Heisdorffer Brian Johnson Artem Kastrel Caroline Lange David Lawson Anna Levina Christina Lien Brian List Kristina Lorenzen Lisa Ludwig Teri Martin Michelle Matz Negni Miraa Shadrack Msengi Tselha Namdol Chawne Paige Masha Plakhotnik Irina Potovina Drea Potter Meera Rajgopal Jeanette Reck Davi ReisBill Rodgers Jawad Salimi Simona Sarbu Robin Sandberg Samara Simonson Sharon Smaldino Nadia Soloukhina Leonid Solovyev Alexandru Spatariu Julia SussKaty Swalwell Diana Tanase Madalena Tanase Madalina Tincu Katie Twohing J.C. Turner Chelsea Vanzante ”Ovidius" University, Romania
 27. 27. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. http://www.intime.uni.edu/, University Northern Iowa, USA Privire de ansamblu: Marilyn Western Clasele I şi a II-a, Kinney ElementaryMt. Pleasant, Michigan Interviu: Lisa Carlon Clasa a VI-a, Cedar Ridge Elementary Branson, Missouri Învăţarea: Chris Gleason Clasa a VII-a, Greenhills School Ann Arbor, Michigan Procesarea informaţiei: Cathy Howland Clasele IV-VI Engleza limba secundară, Orchard Hill School Cedar Falls, Iowa Standarde de conţinut: Lyn Countryman Clasa a VII-a, Malcolm Price Laboratory School Cedar Falls, Iowa Democraţie: Kim Reed Clasa a V-a, Madison Elementary Cedar Rapids, Iowa Tehnologia: Kim Miller & Craig Saddler Clasa a IV-a, Malcolm Price Laboratory School Cedar Falls, Iowa Cunoştinţele profesorului: Pam Maclin Clasa a IX-a, Bernie High school Bernie, Missouri Comportamentul profesorului: Vicki Oleson Clasa a VI-a, Malcolm Price Laboratory SchoolCedar Falls, Iowa Videoclip-uri
 28. 28. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. Conference Topics ICVL 2008 Thematic Areas / Sections • MODELS & METHODOLOGIES (M&M): Innovative Teaching and Learning Technologies Web-based Methods and Tools in Traditional, Online Education and Training Collaborative E-Learning, E-Pedagogy, Design and Development of Online Courseware Information and Knowledge Processing Knowledge Representation and Ontologism Cognitive Modelling and Intelligent systems Algorithms and Programming for Modelling • TECHNOLOGIES (TECH): Innovative Web-based Teaching and Learning Technologies Advanced Distributed Learning (ADL) technologies Web, Virtual Reality/AR and mixed technologies Web-based Education (WBE), Web-based Training (WBT) New technologies for e-Learning, e-Training and e-Skills Educational Technology, Web-Lecturing Technology Mobile E-Learning, Communication Technology Applications Computer Graphics and Computational Geometry Intelligent Virtual Environment • SOFTWARE SOLUTIONS (SOFT): New software environments for education & training Software and management for education Virtual Reality Applications in Web-based Education Computer Graphics, Web, VR/AR and mixed-based applications for education & training, business, medicine, industry and other sciences Multi-agent Technology Applications in WBE and WBT Streaming Multimedia Applications in Learning Scientific Web-based Laboratories and Virtual Labs Software Computing in Virtual Reality and Artificial Intelligence Avatars and Intelligent Agents www.icvl.eu/2008
 29. 29. CNIV 2008 | 31 oct.-2 nov. Vă doresc succes ! Mulţumesc pentru atenţie ! 31 oct. 2008 Universitatea ”Ovidius” Constanţa (în apropierea Mării Negre!)

×