Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arvuti ajalugu

738 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Arvuti ajalugu

  1. 1. Arvuti ajaluguMarin AbolinValga Gümnaasium
  2. 2. Kasutatud kirjandus• http://kollis.pri.ee/TK/AO_1_moodul_lisamate rjal.pdf• http://et.wikipedia.org/wiki/Arvuti• http://home.tkug.tartu.ee/~zolki/materjalid/In drek_Kuuse/arvuti/index.htm
  3. 3. Arvuti ajalugu• Arvuti on masin, mida kõige laiemas mõistes võib kirjeldada aparaadina, mille abil on võimalik arvutada ja seda palju kiiremini kui peast arvutades. Esimene masin, mida võib nimetada arvutiks, sest see aitas inimestel arvutada oli abakus. Abakus leiutati 3000 aastat ekr. tagasi arvatavasti Mesopotaamias. Selle abil sai teha arvutusi, lükates pulkade otsas olevaid kettaid pulga ühest otsast teise.
  4. 4. Tänapäeva elektronarvuti võimaldab laias skaalasinformatsiooni töötlemist, muuhulgas ka arvutamist.Elektronarvuti koosneb protsessorit, muutmälust, vahemälustning välisseadmetest, mille ülesannete hulka kuuluvad inimeseja arvuti suhtlemise vahendamine, arvutile andmeteetteandmine ning tulemuste salvestamine (näiteks klaviatuur,hiir, kuvar ja printer). Välisseadmed võivad asuda arvutigasamas korpuses.
  5. 5. Arvutid erinevatel aastatel1940-ndad aastad: 1950-60-ndad aastad• Esimesed sõna otseses mõttes • Arvutite mõõtmed kahanesid elektronarvutid, inglaste järsult peale uut tüüpi loodud "Colossus"ja Mark I, elektronlülituste, transistorite ameeriklaste ENIAC ja EDVAC kasutuselevõttu. Siiski jäid jne. Nagu pahatihti uute arvutid keskmise riidekapi leiutistega juhtub kasutati suuruseks. Kirjutati esimesed esimesi arvuteid sõjalistel programmeerimiskeeled, võeti eesmärkidel, "Colossuse" ja kasutusele Mark I-ga analüüsiti ja murti magnetandmesalvestid, loodi lahti näiteks sakslaste esimesed arvutivõrgud.

×