Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2010 06 18 presentatie

402 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2010 06 18 presentatie

 1. 1. KâP NâH, een bewuste (NAH) reiger is toch geen kamertijger?! Onderzoek naar de Haagse burger met een Niet Aangeboren Hersenletsel en zijn participatiewens.
 2. 2. Praktijkprobleem Cliënten ervaren: • Participatiegebrek • Participatiebehoefte Hoe kunnen we de burger met NAH aanzetten/steunen tot zinvolle participatie in de lokale samenleving?
 3. 3. REGULATIEVE CYCLUS (Van Strien, 1986). EMPIRISCHE CYCLUS (De Groot, 1961). PRAKTIJKPROBLEEM DIAGNOSE PLAN EN BESLUITVORMING INTERVENTIE VERANDERING KENNISPROBLEEM: Verklaring/ theorie KENNISPROBLEEM: Urgentie voor onderzoek OBSERVATIE INDUCTIE DEDUCTIE TOETSING EVALUATIE TOETSEND ONDERZOEK EXPLOREREND ONDERZOEK
 4. 4. PRAKTIJKPROBLEEM DIAGNOSE PLAN EN BESLUITVORMING INTERVENTIE VERANDERING KENNISPROBLEEM: Verklaring/ theorie KENNISPROBLEM: Urgentie voor onderzoek Essay Een zoektocht naar zinvolle participatie. Van participerend burger naar binnengesloten cliënt en weer terug. ‘Burgers met NAH beoefenen actief burgerschap minder dan mogelijk zou zijn omdat zij niet de juiste begeleiding t.o.v. het actief burgerschap vanuit de lokale gemeenschap ontvangen’. Hypothese 1: OBSERVATIE INDUCTIE DEDUCTIE DEDUCTIE TOETSING EVALUATIE TOETSEND ONDERZOEK EXPLOREREND ONDERZOEK • Observatie • Inductie • Deductie EXPLOREREND ONDERZOEK
 5. 5. Van een Beschermende naar een Betrekkende Meritocratie • Maatschappij ideaal • Inzet op burgerparticipatie door veranderende maatschappelijke structuren • Veranderingen in sociaal beleid • Bedreigingen en positionering van kwetsbare burger • Noodzaak joint production om topdown gegeven innovatieve WMO doelstelling te verbinden met de bottom-up groeiende innovatieve wens/behoefte tot participatie = hervorming meritocratie op lokaal niveau gericht op inclusie. Braak terrein: kans of verlies
 6. 6. PRAKTIJKPROBLEEM DIAGNOSE PLAN EN BESLUITVORMING INTERVENTIE VERANDERING KENNISPROBLEEM: Verklaring/ theorie KENNISPROBLEEM: Urgentie voor onderzoek Essay Een zoektocht naar zinvolle participatie. Van participerend burger naar binnengesloten cliënt en weer terug. Innovatie ontwerp Van een beschermende naar een betrekkende Meritocratie ‘Wanneer we de begeleiding volgens het innovatie ontwerp “Betrekkende Meritocratie” vormgeven zal dan de participatie t.o.v. actief burgerschap bij burgers met NAH significant toenemen’. Hypothese 2: OBSERVATIE INDUCTIE DEDUCTIE TOETSING EVALUATIE • Observatie • Inductie • Deductie KENNISPROBLEEM: Urgentie voor onderzoek
 7. 7. PRAKTIJKPROBLEEM DIAGNOSE PLAN EN BESLUITVORMING INTERVENTIE VERANDERING KENNISPROBLEEM: Verklaring/ theorie KENNISPROBLEEM: Urgentie voor onderzoek Essay Een zoektocht naar zinvolle participatie. Van participerend burger naar binnengesloten cliënt en weer terug. Innovatie ontwerp Van een beschermende naar een betrekkende Meritocratie Projectplan ‘Cateren voor ouderen in de wijk’. KENNISPROBLEEM: Urgentie voor onderzoek • Onvoldoende gevoelde urgentie bij lokale gemeenschap; geen Voice • Onvoldoende datagegevens voor toetsing van hypothesen.
 8. 8. PRAKTIJKPROBLEEM DIAGNOSE PLAN EN BESLUITVORMING INTERVENTIE VERANDERING KENNISPROBLEEM: Verklaring/ theorie KENNISPROBLEEM: Urgentie voor onderzoek KENNISPROBLEEM: Urgentie voor onderzoek • Omvang en resterende capaciteiten van doelgroep in kaart brengen. • Aantonen dat er verschil is tussen mogelijkheden en behoeften versus d daadwerkelijke participatie. • Overlapping in werkvelden onderkennen. • Geformuleerde hypothesen bewijzen.
 9. 9. Deel 2. Kwantificering en kwalificering van participatieniveaus Deel 3. Toetsing van hypothese 1 middels Concept mapping Deel 4. Toetsing van hypothese 2 middels projectplan Deel 1. Omvang en onderverdeling van de doelgroep Als we de begeleiding volgens het innovatieontwerp “Betrekkende Meritocratie” vormgeven zal dan de participatie t.o.v. actief burgerschap bij burgers NAH significant met toenemen?
 10. 10. Theoretisch kader wordt gevormd door: • Betrekkende Meritocratie model als NAH-variant op Actief Burgerschap. • Alternatief gebruik van PZZ-indicatietool om Participatievermogen van NAH-ers vast te stellen. • Alternatief gebruik van Integratiemodel om de Integratiescore van NAH-ers vast te stellen. • Participatieniveaus geoperationaliseerd middels participatieladders en –wiel.
 11. 11. Omvang en onderverdeling van de doelgroep In kaart brengen: • omvang doelgroep NAH t.o.v. gehele populatie • Ondersteuning c.q. zorgbehoefte en invulling • Verdeling in categorieën OBSERVATIE INDUCTIE DEDUCTIE TOETSING EVALUATIE EXPLOREREND ONDERZOEK STAP IN DE EMPIRISCHE CYCLUS
 12. 12. Kwantificering en kwalificering van participatieniveaus Drie momentopnames voor meting sociaal kapitaal. Betrekkende meritocratie geoperationaliseerd met: • Actief burgerschap  participatiewiel, politieke participatieladder • Beïnvloedende factoren  Integratiemodel • Beperkingen en mogelijkheden  B-formulier GGZ –VG. Drie methoden van dataverzameling. • enquête 3  vertaling indicatie • enquête 4  belevenis respondent uit ZZP- categorie. • enquêtes 5,6 en 7  attitude van de lokale gemeenschap. OBSERVATIE INDUCTIE DEDUCTIE TOETSING EVALUATIE EXPLOREREND ONDERZOEK STAP IN DE EMPIRISCHE CYCLUS
 13. 13. Toetsing van hypothese 1 middels Concept mapping • Inkleuring behoefte OBSERVATIE INDUCTIE DEDUCTIE TOETSING EVALUATIE TOETSEND ONDERZOEK EXPLOREREND ONDERZOEK TOETSEND ONDERZOEK ‘Burgers met NAH beoefenen actief burgerschap minder dan mogelijk zou zijn omdat zij niet de juiste begeleiding t.o.v. het actief burgerschap vanuit de lokale gemeenschap ontvangen’.
 14. 14. Toetsing van hypothese 2 middels projectplan ‘Wanneer we de begeleiding volgens het innovatie ontwerp “Betrekkende Meritocratie” vormgeven zal dan de participatie t.o.v. actief burgerschap bij burgers met NAH significant toenemen’. – middels projectplan ‘cateren voor ouderen in de wijk’. – Terug naar de regulatieve cyclus:Is het veranderingsdoel (fase E) bereikbaar?
 15. 15. REGULATIEVE CYCLUS (Van Strien, 1986). EMPIRISCHE CYCLUS (De Groot, 1961). PRAKTIJKPROBLEEM DIAGNOSE PLAN EN BESLUITVORMING INTERVENTIE VERANDERING KENNISPROBLEEM: Verklaring/ theorie KENNISPROBLEEM: Urgentie voor onderzoek OBSERVATIE INDUCTIE DEDUCTIE TOETSING EVALUATIE TOETSEND ONDERZOEK EXPLOREREND ONDERZOEK
 16. 16. Work Breakdown Structure R Vastleggen randvoorwaarden O Ontwerp van activiteit A Overeenkomst participatieproject P Pilot ‘cateren voor ouderen in de wijk’ Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November P 1.4 F 1.7 E 1.8 N 1.6 T 1.5☺ A 1.3☺ O 1.2☺ R 1.1☺ S T Tussentijdse Evaluatie N Netwerk F Financieringsuitbreiding E Eindevaluatie

×