Telelens op de toekomst

518 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
518
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Telelens op de toekomst

 1. 1. Telelens op de toekomst Middenbedrijf houdt zich nauwelijks bezig met ‘megatrends’ Januari 2013© 2013 KPMG Accountants N.V.
 2. 2. 2 | Telelens op de toekomst continuous monitoring: The current status and the road ahead Continuous auditing and© 2013 KPMG Accountants N.V.
 3. 3. Telelens op de toekomst | 3 Inhoud Introductie 5 Crisis? What crisis? 6 Megatrends 10 Change is now 12 Onderzoeksresultaten 24 Slot 32© 2013 KPMG Accountants N.V.
 4. 4. 4 | Telelens op de toekomst© 2013 KPMG Accountants N.V.
 5. 5. Telelens op de toekomst | 5IntroductieWat onderscheidt succesvolle, snel succes is te danken aan de vast- resultaten dan ook enkele vergezichtengroeiende, ondernemingen van andere houdendheid en focus waarmee zij op wat de toekomst mogelijk in pettoondernemingen? Die vraag stond deze visie uitdragen en omzetten in heeft. Om ondernemers daarover tecentraal in een onderzoek onder actie. Deze houding heeft echter ook prikkelen en te inspireren.50 ondernemingen dat KPMG in het een keerzijde. De ondervraagdennajaar van 2012 uitvoerde. We gingen blijken maar zeer beperkt bezig te zijn In hoofdstuk 1 treft u onze analysediepgaande gesprekken aan met deze met hoe megatrends – op het gebied van de gesprekken aan. In hoofdstuk 2ondernemers om een goed beeld van demografie, technologie, milieu, volgt een korte beschrijving van dete krijgen van hun succesfactoren. ethiek – de komende jaren hun megatrends die we in hoofdstuk 3In deze publicatie delen we de onderneming beïnvloeden. Dat is praktisch maken met een serieuitkomsten daarvan met u. opmerkelijk, want er zijn grote maat- voorbeelden die mogelijk van invloed schappelijke veranderingen gaande die zijn op de ondernemer. Hoofdstuk 4Wat ons is opgevallen in de gesprek- hun invloed op het bedrijfsleven niet bevat tot slot de cijfermatigeken is dat het in de meeste gevallen missen en zorgen voor zowel kansen uitkomsten van het onderzoek.gaat om ondernemingen met een als bedreigingen. In dit onderzoekduidelijke visie op de markt. Het presenteren we naast de onderzoeks-© 2013 KPMG Accountants N.V.
 6. 6. 6 | Telelens op de toekomsthoofdstuk 01© 2013 KPMG Accountants N.V.
 7. 7. Telelens op de toekomst | 7Crisis? What crisis?De economische crisis trekt flinke Ga er maar aan staan. U moet ener- Ondernemers vertellen daarinsporen in het gehele bedrijfsleven. zijds strak laveren om de enorme zelfverzekerd hoe hun visie –In vrijwel elke sector staan de marges uitdagingen van dit moment aan te gecombineerd met een flinke dosisal jaren flink onder druk of is er sprake kunnen. En u moet anderzijds ook wilskracht – zorgt voor succes.van vraaguitval. “We vechten hier elke vooruitkijken naar wat er voor een Er spreekt veel focus uit.dag tegen de crisis” zo verzuchtte een , nieuwe wereld – met nieuwe markt-ondernemer dan ook in een van de kansen, maar ook met nieuwe risico’s – Dat is geweldig, maar tegelijkertijd isinterviews ten behoeve van dit KPMG- er aan het ontstaan is. Terwijl nog lang het een van de klassieke valkuilen bijonderzoek. Dat is heel begrijpelijk. niet altijd duidelijk is hoe die nieuwe het ondernemen. Want een duidelijke wereld er precies uitziet. visie mag niet ontaarden in tunnelvisieMaar het is feitelijk ook zinloos. of zonnekoningengedrag. Waar het omWant vechten tegen een crisis is KPMG wil daar graag een rol bij spelen. gaat is dat ondernemers ook luisterenonbegonnen werk. U heeft als onder- We realiseren ons als geen ander dat naar anderen en ideeën van onderopnemer immers geen invloed op die veel ondernemingen geen systema- serieus nemen. Ondernemers moetencrisis. En u kunt zich dan ook maar tisch onderzoek naar de toekomst zich bewust zijn van de valkuil dat hunbeter richten op zaken die u wel kunt kunnen doen. Ze hebben immers geen visie onaantastbaar wordt.beïnvloeden. Zaken net een tikje beter, strategiestaf. We zijn ervan overtuigdslimmer, sneller of goedkoper doen dat het juist nu – in het oog van de Wie de ideeën en opvattingen vandan uw concurrent. Want uw concur- storm – pure noodzaak is om die anderen een serieuze kans geeft – enrent – en niet de crisis – is uw tegen- toekomst wel haarfijn aan te voelen. stimuleert – ontdekt vaak ook concretestander. Doet u dat ook echt? Grijpt u Met dit onderzoek helpen we u daarbij. verbetermogelijkheden. Bovendien leidtelke kans aan om een paar procent dit tot een enorme betrokkenheid vanbeter te zijn dan uw tegenstander? In het onderzoek hebben we 50 onder- medewerkers, die zich zeer gewaar-Of laat u zich ook wel eens verleiden nemers diepgaand bevraagd over hoe deerd voelen. Managers, directeuren ofom de crisis als gemakkelijk excuus zij de toekomst zien en hoe ze hun ondernemers zijn dus geen alwetendete gebruiken als u een gevecht in de onderneming prepareren voor die zieners en moeten hun medewerkersmarkt verliest? toekomst. Dat leverde ons een schat stimuleren (en waarderen) om mee te aan materiaal op, waaruit twee kern- denken. Dat besef leeft steeds sterkerBovendien is er nog iets anders aan vragen zijn te destilleren: en past bij de maatschappelijke tijd-de hand met de crisis. Deze schept geest van dit moment. Niet voor nietsop langere termijn ook kansen en is 1 Uw ideeën zijn goed; maar zijn mag het LEAN denken1 – een manage-waarschijnlijk de opmaat naar een de ideeën van uw medewerkers mentfilosofie gebaseerd op continuenieuwe realiteit. We zitten middenin nog beter? verbetering door ideeën van onderop –het oog van de storm van een klassiek zich dan ook verheugen in veel belang-economisch fenomeen, namelijk Als er een ding duidelijk is geworden stelling. Een goede ondernemer heeftde creatieve destructie van de uit het onderzoek, is het wel dat onder- geen (ingewikkelde) methoden nodigOostenrijkse econoom Joseph nemers bevlogen mensen zijn die met om dat te doen en weet dat hij zijnSchumpeter. Die theorie komt erop overtuiging en zelfverzekerdheid hun medewerkers moet prikkelen om meeneer dat we pas tot vernieuwing onderneming opbouwen. Bijna twee- te denken. Maar het onderzoek laatkunnen komen als we het oude af- derde van hen meent dat hun onder- ook zien dat ondernemers soms debreken. Dat is nu volop aan de gang, scheidende visie het verschil maakte in neiging hebben om alleen de eigenonder invloed van de ontwikkeling van het bereiken van ondernemingssucces visie te laten domineren.onder meer verregaande transparantie (genoemd door 59%). De cijfersen baanbrekende nieuwe technologie. spreken dus boekdelen en worden De beste ideeën komen vaak vanBent u als ondernemer voorbereid op ondersteund door de kwalitatieve de werkvloer. Dat is een universeledeze nieuwe wereld? ervaringen in de gesprekken. waarheid die geldt voor verzekerings-1 http://en.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing© 2013 KPMG Accountants N.V.
 8. 8. 8 | Telelens op de toekomst maatschappijen, loodgieters, make- Ondernemers die op die manier voort- laarskantoren en elk ander denkbaar durend bezig zijn zich samen met hun bedrijf. Een prachtig voorbeeld uit mensen te verbeteren maken daarmee de praktijk is een bouwbedrijf dat het verschil. En op zo’n manier vecht je asfalteringswerkzaamheden uitvoert niet tegen een crisis, maar tegen je op een druk bereden snelweg. concurrent. Dat is het enige relevante De opdrachtgever rekent de bouwer gevecht. af op zo min mogelijk (nachtelijke) afsluitingen van wegvakken en het gaat 2 Uw ideeën zijn goed; maar zijn om een complexe logistieke operatie. ze ook toekomstvast? Door nadrukkelijk de ideeën van vrachtwagenchauffeurs, operators en Een aantal klassieke factoren voor andere werklui in de organisatie af te ondernemingssucces domineren ook tappen bleek men de tijd tussen de nu nog de onderzoeksresultaten. afsluiting en de daadwerkelijke start Ondernemers hechten aan goede van de asfaltmachine met veertig mensen, in de wetenschap dat ze minuten te kunnen beperken. Dat lijkt daarmee het verschil kunnen maken weinig maar is in werkelijkheid het (genoemd door 63%); ze willen dat hun verschil tussen winst en verlies. En het bedrijf bovenop de klant zit (65%); en management had het zelf niet kunnen ze investeren in onderscheidende bedenken… nieuwe producten vanuit de gedachte dat stilstand gelijkstaat aan achter- uitgang (53%). Deze drie zaken worden met afstand het meest genoemd. Bij een andere vraag is echter ook een ander opvallend patroon zichtbaar. Ondernemers blijken zich vooral zorgen te maken over de kracht van de concurrent (genoemd door 72%), de economische tegenwind (58%) en de negatieve effecten van wet- en regelgeving (51%). Dat is in het huidige tijdperk natuurlijk begrijpelijk maar staat wel in schril contrast met de aandacht die ze hebben voor grote thema’s als (grondstoffen)schaarste (16%), geo- grafische verschuiving van welvaart (9%) of doorbraken op het gebied van (informatie)technologie (19%). Dat is best zorgwekkend. Want het is evident dat een aantal megatrends gaat zorgen voor grote wijzigingen in businessmodellen en markt- verhoudingen. De geschiedenis heeft© 2013 KPMG Accountants N.V.
 9. 9. Telelens op de toekomst | 9dat ook talloze keren laten zien. Kodakis een schoolboekjesvoorbeeld in ditverband. Het bedrijf beschikte over allekennis van digitale fotografie en hadook de beste mensen in huis. Tochmiste men de boot toen de digitalefotografie razendsnel opkwam. Tal vanonderzoeken laten dan ook zien datlangdurig ondernemingssucces afhangtvan de mate waarin ondernemingenzich kunnen aanpassen aan eenfundamentele verandering van deomgeving. Bij dit concept van de‘survival of the fittest’ gaat het niet omkracht, maar om aanpassingsvermogen.Niet de sterkste wint, maar degene diezich het beste weet aan te passen.Ondernemingen staan dan ook voor voelhoorns niet expliciet inrichten. komen en meedenken over wat dede uitdaging in te spelen op een toe- Het onderzoek geeft aan dat de toekomstscenario’s betekenen voor dekomstige verschuiving in maatschap- succesvolle ondernemingen van nu onderneming. En dat is voor elk bedrijfpelijke verhoudingen, veranderende te weinig bezig zijn met deze funda- van belang, van hoogwaardige internet-markten of een snel opkomende mentele vragen over de toekomst. bedrijven tot snoepfabrikanten en vannieuwe technologie. Daar is meer voor reisorganisaties tot verffabrieken.nodig dan een strakke en efficiënte Hier zien we een rol weggelegd voororganisatie en een klantgerichte KPMG. We kunnen u een spiegel We zetten hierna dan ook het zoeklichtmentaliteit. Het gaat vooral om het voorhouden over wat de toekomst op een aantal relevante ontwikkelingensystematisch bezig zijn met het ver- mogelijk gaat brengen. We willen u voorbij de waan van de dag.talen van omgevingssignalen naar je daarmee prikkelen om steeds voorbij Ontwikkelingen die u hopelijk aanstrategie en bedrijfsvoering. Want de volgende bocht te kijken. het denken zetten. Die uw nieuws-successen uit het verleden bieden gierigheid verder aanwakkeren engeen enkele garantie voor de daarmee wellicht tot nieuwe kansentoekomst. Inspiratie over de toekomst leiden. Want dat is onze overtuiging: nieuwsgierigheid is de brandstof voorElk bedrijf heeft dan ook goede Is het voor een ondernemer wel groei.feedback mechanismen nodig om verstandig om met dit soort vragentoekomstscenario’s te vertalen naar de bezig te zijn in tijden van acute crisis?bedrijfsvoering. Met andere woorden: Naar onze overtuiging wel. Juist nu weelk bedrijf moet nieuwsgierig zijn naar in het oog van de storm lijken te zitten.wat er voorbij de volgende bocht te Chaos is immers vaak de voorbode vanzien is en dat vertalen naar de eigen groei. En als u straks wilt profiterenstrategie. Grote ondernemingen van die groeimogelijkheden is het zaakhebben daar vaak specialistische om nu uw neus in zaken te steken dieprofessionals of stafafdelingen voor. ver van uw business af lijken te staanKleinere ondernemingen kunnen en dat ook te vragen van uw mensen.vanwege hun omvang dergelijke Ook zij moeten uit hun comfort zone© 2013 KPMG Accountants N.V.
 10. 10. 10 | Telelens op de toekomsthoofdstuk 02© 2013 KPMG Accountants N.V.
 11. 11. Telelens op de toekomst | 11MegatrendsWe kunnen de toekomst niet voorspellen. Maar we kunnen ons welgoed op de hoogte stellen van relevante trends, mogelijke scenario’sin kaart brengen en de verkregen inzichten delen met onze relaties.Bij KPMG houden we ons daar ook intensief mee bezig.Onze Forward Thinking professionals1 doen dat vanuit een visie datde wereld op vier terreinen transformeert. Deze transformatie raakt– op enig moment – elke onderneming en het is dan ook van grootbelang dat ondernemers nadenken over deze megatrends.Het gaat om de volgende vier Technologie: Waarden en ethiek:terreinen: We groeien steeds verder naar een We groeien toe naar een wereld metDemografie: genetwerkte samenleving. De hoeveel- radicale transparantie: er zijn geen heid data blijft exponentieel groeien. geheimen meer en de opvattingenDe wereldbevolking groeit naar De rekencapaciteit van computers ook. over privacy verschuiven. Veel burgers9 miljard mensen maar de groei is Daardoor ontstaan er nieuwe mogelijk- delen informatie die voorheen tot heter zeker in het Westen uit. De ver- heden om data om te zetten in waarde- privé domein werd gerekend. Onder-wachting is dat in 2045 er alleen nog volle inzichten. Technologie speelt een nemingen hebben ook te maken metsprake zal zijn van bevolkingsgroei in steeds prominentere rol in de samen- deze vergaande transparantie enAfrika. Er is in het Westen sprake van leving en wordt steeds meer een moeten dan ook actief meedoen ineen ingrijpende dubbele vergrijzing: de vanzelfsprekendheid in alles wat we het debat en daarmee bouwen aangemiddelde leeftijd van de bevolking doen. Technologie raakt ook steeds merken die het vertrouwen verdienen.loopt op en mensen worden als gevolg meer geïntegreerd in het leven van De ‘crowd’ wint aan macht en is devan onder meer innovaties in de zorg mensen – zelfs in fysieke zin – en is basis voor veel innovatiekracht.ook ouder. Vrouwen vervullen een daarmee niet langer een add on. Door Klassieke marketing is op zijn retoursteeds belangrijkere rol bij het gene- dit alles wordt ook de veiligheid van omdat mensen vooral afgaan opreren van inkomen en bij het nemen data een steeds belangrijker thema. aanbevelingen uit die crowd. Devan beslissingen. De rijkdom en wel- nieuwste generatie medewerkersvaart verschuift naar de BRIC-landen. Duurzaamheid: (de millennials) doet zijn intrede op deEr is sprake van een voortgaande werkvloer en typeert zich door zeerurbanisatie: nu al woont meer dan Als gevolg van bevolkingsgroei en directe feedback en openheid overde helft van de bevolking in stedelijk groeiende welvaart staat de leef- verwachtingen.gebied, en de verwachting is dat deze omgeving onder druk. De daarmeetrend verder zal doorzetten. En in gepaard gaande economische expansie De hiervoor geschetste megatrends2020 zullen we voor het eerst in de creëert schaarste van grondstoffen en zijn naar hun aard wat abstract.geschiedenis meemaken dat er vijf leidt ook tot de overgang naar meer De echte moeilijkheid voor onder-generaties medewerkers samenwerken duurzame vormen van energie. Klimaat- nemers schuilt in het vertalen vanop de werkvloer, ieder met eigen verandering draagt bij aan een hogere deze trends naar wat het concreetnormen, waarden en verwachtings- frequentie van natuurrampen. De im- betekent voor hun business. Daartoepatronen. pact op het milieu wordt steeds meer presenteren we in het volgende kwantificeerbaar en zal worden geïnte- hoofdstuk een aantal voorbeelden. greerd in de kostprijs van producten.1 Forward Thinkers zijn KPMG professionals die relaties in een interactieve sessie meenemen door de belangrijkste ontwikkelingen die voor hen gaan spelen. We vertalen samen met hen deze trends naar wat het concreet betekent voor hun business. En op basis daarvan schetsen we een roadmap voor de toekomst; waar moet een organisatie nú op acteren, welke plannen moeten worden uitgewerkt en welke scenario’s moeten worden ontwikkeld om klaar te zijn voor de toekomst. Forward Thinking, Reverse Planning.© 2013 KPMG Accountants N.V.
 12. 12. 12 | Telelens op de toekomsthoofdstuk 03© 2013 KPMG Accountants N.V.
 13. 13. Telelens op de toekomst | 13Change is now In dit hoofdstuk geven we een serie voorbeelden van wat de megatrends uit hoofdstuk 2 feitelijk kunnen betekenen voor de producten, diensten, werkwijzen en markten van ondernemingen. We presenteren u daarbij een potpourri van ontwikkelingen, voorbeelden en technieken die zeker niet volledig is, maar u hopelijk op het spoor brengt van nieuwe kansen. Zelfreinigende objecten De Technische Universiteit Eindhoven heeft een speciale coating ontwikkeld die zelfreinigend en vuilafstotend werkt. De nieuwe toepassing is bruikbaar voor auto’s, smartphones, contactlenzen, zonnepanelen en zelfs schepen en vliegtuigen. Meer weten? http://www.tue.nl/universiteit/nieuws-en-pers/nieuws/17-07-2012-nooit-meer- autowassen-dankzij-nieuwe-coatingtechnologie/ Impact Sectoren automobielindustrie, wasstraten, schoonmaakbedrijven Termijn 6 tot 8 jaar Nooit meer taalproblemen Google en onderzoeksinstituut DARPA van de Amerikaanse defensie werken er al jaren aan: instant vertaalsoftware. Zodat gesproken woord – of een email of chat – direct wordt vertaald in willekeurig welke andere taal. Meer weten? http://www.sri.com/work/projects/broad-operational-language-technology-bolt- program Impact Sectoren alle sectoren, en vertaalbureaus in het bijzonder Termijn 5 jaar Consument krijgt de macht Verzekeraar FBTO laat op de site www.onderling.nl de stem van het grote publiek al meepraten over twijfelachtige claims van klanten. Dat leidt soms tot een herziening van de beslissing. De groeiende invloed van consumenten speelt over© 2013 KPMG Accountants N.V.
 14. 14. 14 | Telelens op de toekomst een breed front. Mooi voorbeeld is ook hoe speelgoedfabrikant Lego fans hun eigen creatie laat uploaden op Lego Cuusoo en laat beoordelen door het publiek. Zeer populaire modellen worden in productie genomen en als dank krijgt de bedenker een provisie van 1% van de omzet. Meer weten? www.onderling.nl en http://lego.cuusoo.com/ Impact Sectoren Alle sectoren Termijn Nu Opkomst van 3D-printing Rond 1995 begon de massa te ruiken aan internet. We wisten dat het groot ging worden, maar we hadden geen idee hoe. 3D-printing verkeert nu in dezelfde fase. Tandartsen maken er hun kronen al mee en pioniers openen 3D-printshops waar iedereen zijn design kan laten maken. Kan 3D-printing de lopende band productie van de 21e eeuw worden? Heeft Windows straks een ‘Make’ knop op elke computer? Gaan we ontwerpen kopen – die we vervolgens zelf produceren – in plaats van producten? En wat heeft dat voor gevolgen voor de logistieke sectoren? Meer weten? http://techcrunch.com/2012/10/09/wireds-chris-anderson-todays-maker-movement- is-the-new-industrial-revolution-tctv/ Impact Sectoren Alle sectoren Termijn Komende 10 jaar Consument wordt energieproducent Het is niet de vraag of, maar wanneer, we overgaan op duurzame energie. Ook de winnende technologieën zijn nog niet zeker. Het kan ook uit onverwachte hoek komen: het Wageningse bedrijf Plant-e kan bijvoorbeeld al energie opwekken uit planten. Het lijkt onvermijdelijk dat de consument zelf een grote rol gaat spelen in de opwekking van energie en in huizen gaat wonen die per saldo geen energie kosten maar opleveren. Met zonnepanelen, warmtekrachtkoppelingen en vele andere zaken. Iedereen wordt dus een energieproducent (een prosumer). Meer weten? http://www.kpmg.com/NL/nl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ Documents/PDF/Energy-and-Natural-Resources/Nieuwe-Energiewereld-Nieuwe- Businessmodellen.pdf Impact Sectoren Energie, installatiebedrijven, bouw Termijn De komende tien jaar© 2013 KPMG Accountants N.V.
 15. 15. Telelens op de toekomst | 15 Bedrijven laten hun true cost zien Ondernemingen veroorzaken schade aan de leefomgeving doordat ze CO2 uitstoten, eindige grondstoffen gebruiken of het leefklimaat onder druk zetten. De kosten daarvan zijn niet zichtbaar in de resultaten, want bedrijven hoeven er niet voor te betalen. Voorlopers als Puma zijn nu al bezig om deze ‘true cost’ zichtbaar te maken in hun resultaten en mogelijk wordt dergelijke vergaande transparantie de norm voor grotere bedrijven. In de toekomst zal dat mainstream worden en ook doorsijpelen naar het MKB. Bedrijven worden straks afgerekend door het publiek op deze true cost. Meer weten? http://www.trucost.com/ Impact Sectoren Alle sectoren Termijn De komende tien jaar De opkomst van de custowner De binding van consumenten met een product wordt belangrijker. Zij willen een product niet alleen passief kunnen gebruiken, maar er ook in investeren, bijvoor- beeld middels crowdfunding. Zodat ze er zowel emotioneel als financieel een band mee hebben. Een mooi voorbeeld is WakaWaka, een lampje dat oplaadbaar is met zonnepanelen en ook fungeert als oplader voor mobiele telefoons. Wie er een koopt – bijvoorbeeld door de verdere ontwikkeling ervan te financieren met crowdfunding – draagt ook bij aan een goedkope uitrol in onder meer Afrika waar dit eenvoudige product voorziet in basisbehoeften in rurale gebieden. Meer weten? http://www.trendwatching.com/trends/minitrends/#custowners Impact Sectoren Business to Consumer Termijn Nu Alles wordt een game Serious games rukken in de breedte op en maken van veel serieuze zaken een leuk spel. Games kunnen helpen om de files te verminderen, het onderwijs te verbeteren of beter om te gaan met suikerziekte en spelen ook nog eens in op gemeenschapszin. GymPact is bijvoorbeeld een ‘pact’ over hoe vaak mensen naar de sportschool gaan en wat de boete bedraagt als zij verzaken. Wie zijn doelen haalt krijgt een beloning. Wie faalt moet betalen aan de GymPact-community. Dergelijke concepten komen op een breed terrein op. Meer weten? http://www.frankwatching.com/archive/2010/11/29/gamification-de-heilige-graal- voor-verbintenis-met-je-gebruikers/ Impact Sectoren Alle sectoren Termijn Nu© 2013 KPMG Accountants N.V.
 16. 16. 16 | Telelens op de toekomst Het einde van het password komt eraan Een password is geen goed middel om data te beveiligen. En feitelijk ook een hopeloos ouderwets concept. Het wachtwoord zal worden vervangen door herkenning van de unieke kenmerken van een gezicht, stem of iris. Meer weten? http://www.wired.com/gadgetlab/2012/11/ff-mat-honan-password-hacker/all/ Impact Sectoren Alle sectoren Termijn Vijf jaar Voelen met de smartphone IBM meent dat de smartphone van nu nog maar in de kinderschoenen staat. Want in de toekomst zal het ook mogelijk zijn dat u dingen aan kunt raken met uw mobieltje. Zodat u onder meer kunt voelen hoe een leren tas in een webshop voelt. Dat zou volgens IBM binnen vijf jaar mogelijk zijn door gebruik van haptische, infrarode en drukgevoelige technologieën. Terzijde: het mobieltje is over een paar jaar ook totaal flexibel, want Samsung heeft nu al een techniek in handen voor flexibele touchscreen schermen. Meer weten? http://ibmresearchnews.blogspot.nl/2012/12/ibm-5-in-5-2012-touch.html Impact Sectoren Alle sectoren Termijn Vijf jaar Cashless society Nu al betalen mensen gemiddeld niet meer dan een paar procent van hun uitgaven met contant geld. En dat gaat de komende tien jaar nog veel minder worden, want de mogelijkheden om (kleine) bedragen te voldoen middels een mobiele telefoon of ander elektronisch middel zijn straks alomtegenwoordig. De cashless society is dan ook dichterbij dan menigeen denkt. Meer weten? http://www.cashlessbetalen.nl/ Impact Sectoren Alle sectoren Termijn Vijf jaar© 2013 KPMG Accountants N.V.
 17. 17. Telelens op de toekomst | 17 Meer virtuele handen aan het bed Informatietechnologie draagt bij aan een nieuwe manier van werken in de zorg. De handen aan het bed zullen straks vooral virtuele handen zijn, maar ook de rolverdeling tussen patiënt en zorgverlener verandert. De houding van de (steeds beter geïnformeerde) patiënt verschuift van een passieve naar een actieve. De rol van de professional verschuift van autoriteit in de richting van partnership en wordt ingevuld middels informatietechnologie. Een rode lijn is dat de zorgklant niet langer het lijdend voorwerp is, maar het leidend voorwerp. Meer weten? http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/ accelerating-innovation/pages/three-concepts-sustainable-ehealth.aspx Impact Sectoren Zorg Termijn Tien jaar Crowdsourcing R&D Automaker Fiat bracht in 2009 de Mio, een nieuw concept car uit. Dat is geen schokkend nieuws, want dat gebeurt wel vaker. Bijzonder was echter dat deze concept car werd ontwikkeld door de ideeën af te tappen bij circa 10.000 mensen in 160 landen. De ‘crowd’ bleek zeer waardevolle suggesties te kunnen genereren en levert daarmee een bijdrage aan de R&D van Fiat. Het is de volgende stap in open innovatie, waarin innovatie niet binnen de muren van de onderneming plaatsvindt, maar in nauwe samenwerking met de omgeving. Meer weten? http://www.inc.com/guides/201109/how-to-crowdsource-your-resarch-and- development.html Impact Sectoren Alle sectoren Termijn Nu Esthetiek en groene energietechnologie gaan het huwelijk aan Duurzame energieproductie is hard nodig maar zonnepanelen en windmolens zijn voor velen geen lust voor het oog. Nu dergelijke technieken grootschalig doorbreken ontstaat er ook vraag naar mooie producten. Een fascinerend voorbeeld is het Nederlandse concept Integrated Roof Wind Energy System (IRWES) dat gebruik maakt van de wind die tegen een gebouw aanbotst en visueel volledig kan versmelten (of juist contrastreren) met het gebouw. Meer weten? http://www.irwes.com/ Impact Sectoren Bouw, architecten, energiesector Termijn Nu© 2013 KPMG Accountants N.V.
 18. 18. 18 | Telelens op de toekomst Afval heeft waarde Wanneer we onze enorme afvalbergen als iets van waarde gaan zien, ontstaan er ongekende mogelijkheden. De combinatie van voortschrijdende technologie en een veranderende tijdgeest maakt steeds meer mogelijk. Mooi voorbeeld: een Nederlandse ondernemer verwerkt de schier eindeloze bergen residuhout die ontstaan bij Zuid Amerikaanse houtzagerijen tot pellets waarmee hier zwem- baden, scholen en campings energie besparen met hun houtgestookte ketel. Ander voorbeeld: het bedrijf Mestpartners zet speciale mestverwerkings- installaties neer bij varkensboeren die de mest kunnen scheiden in loosbaar water en waardevolle stoffen als fosfaat en kalium. Dat leidt tot winst voor het milieu en is ook goed voor de winst van de boeren die kunnen besparen op de kosten. Wie anders naar afval kijkt ziet kansen. Meer weten? http://mestpartners.nl/ Impact Sectoren Alle sectoren Termijn Nu Social Commerce: de kracht van samen Social shopping is dé toekomst als het gaat om (online) shoppen. Het koppelt het gevoel van gezelligheid, vrijheid en vrienden aan het koopproces. Shoppen is straks dan ook vooral een niet te serieuze aangelegenheid. Hoe de online shops van de toekomst eruit zien is nog niet duidelijk. Maar het is vrijwel zeker dat er speelelementen (gamification) en sociale elementen (Facebook) in zitten. De recente samenwerking tussen eBay en Facebook is een niet te missen signaal. Meer weten? http://en.wikipedia.org/wiki/Social_commerce Impact Sectoren Online business Termijn Nu Inspelen op vergrijzing medewerkersbestand De grootste BMW-fabriek in Beieren werd recent voor 20 miljoen euro verbouwd om deze te prepareren voor 50-plussers. Tal van faciliteiten werden aangepast, het restaurant biedt gezondere maaltijden en de lopende band draait een derde langzamer dan de geldende BMW norm. Toch is de business case voor de fabriek volgens BMW prima, want de fabricagekosten liggen lager. Inspelen op groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld gehandicapten, verslaafden) zal in bredere zin steeds belangrijker worden. Meer weten? http://www.z24.nl/economie/artikel_201865.z24/Primeur__speciale_BMW-fabriek_ voor_50-plussers.html Impact Sectoren Alle sectoren Termijn Tien jaar© 2013 KPMG Accountants N.V.
 19. 19. Telelens op de toekomst | 19 Verven zonder water Nike is begonnen met het verven van textiel zonder het gebruik van water en past daarbij de innovatieve, duurzame technologie van het Nederlandse DyeCoo toe. Op dit moment is er gemiddeld 100 tot 150 liter water nodig om één kg textiel te kleuren en veel water komt vervuild met chemicaliën in het milieu rondom de fabrieken terecht, voornamelijk in Azië. Voorlopig kan alleen polyester gekleurd worden met deze technologie – gebaseerd op superkritisch CO2 – maar ook katoen en synthetische stoffen zullen snel tot de mogelijkheden behoren. Meer weten? http://www.dyecoo.com/ Impact Sectoren Kleding en vele andere Termijn Tien jaar Opkomst van Cradle to Cradle “The waste, pollution, crude products and other negative effects are not the results of corporations doing something morally wrong. They are the consequence of outdated and unintelligent design. Dit is het basisidee van ” Cradle to Cradle grondleggers William McDonough and Michael Braungart. Het concept gaat uit van gesloten ketens waarin geen afval ontstaat. We staan nog aan het begin van een fascinerende zoektocht op dat gebied. In Hoofddorp wordt bijvoorbeeld gebouwd aan een fullservice kantorenpark volgens de Cradle to Cradle (C2C) filosofie. En tapijtfabrikant Desso is een voorloper op dit gebied. Meer weten? http://en.wikipedia.org/wiki/Cradle-to-cradle_design Impact Sectoren Alle sectoren Termijn Tien jaar© 2013 KPMG Accountants N.V.
 20. 20. 20 | Telelens op de toekomst Het verschil tussen robots en mensen wordt kleiner Robotica belooft al jarenlang een aardverschuiving in fabrieken en logistieke centra te veroorzaken, maar staat relatief nog steeds in de kinderschoenen. Dat kon de komende jaren wel eens gaan veranderen nu er betaalbare robots op de markt komen die niet alleen in staat zijn om geprogrammeerde taken betrouwbaar uit te voeren, maar ook in staat zijn tot interactie met mensen. Baxter (zie http://www.rethinkrobotics.com/index.php/products/baxter/ ) zoekt daarbij zelfs daadwerkelijk oogcontact en kan door collega’s op de werkvloer worden getraind, simpelweg door hem aan de hand mee te nemen. Een van de effecten zou kunnen zijn dat productie weer kleinschaliger en lokaler wordt. Volgens sommige experts zullen we rond 2020 allemaal een huisrobot hebben zoals we nu een computer hebben. Meer weten? http://www.wired.com/gadgetlab/2012/12/ff-robots-will-take-our-jobs/ Impact Sectoren Alle sectoren Termijn Vijf jaar Verkopers worden afgeschaft De klassieke verkoper heeft zijn beste tijd gehad. Commodity producten – die naar hun aard niet onderscheidend zijn – worden vrijwel alleen nog online aan- geschaft, zowel door bedrijven als door consumenten. En voor producten of diensten die wel onderscheidend zijn is het expertmodel van toepassing: de koper komt dan samen met een inhoudelijke expert – niet met een verkoper – tot een maatwerk keuze. Verkopers zijn in dat proces niet langer nodig. Meer weten? http://www.mt.nl/397/72196/b2b-marketing/9-trends-in-b2b-marketing-en- sales.html Impact Sectoren Alle sectoren Termijn Drie jaar Radicale transparantie Er zijn (bijna) geen geheimen meer. Wikileaks – geleid door Julian Assange – was wat dat betreft een mooi sign of the times. De om zich heen grijpende radicale transparantie stelt bedrijven voor een dilemma. Ze willen graag de informatiestroom over zichzelf beheersen, maar dat is nauwelijks nog mogelijk. De Amerikaanse publicist Clive Thompson spreekt in dit verband van de see- through-CEO en pleit ervoor dat de enige zinvolle strategie is om volstrekt open te zijn en vooral veel mee te discussiëren op sociale media. Reageren op incidenten is immers vaak weinig effectief. Bovendien: mensen prikken steeds vaker feilloos door PR-praat heen of negeren het simpelweg. Authenticiteit en betrouwbaarheid worden dan ook steeds belangrijker: bedrijven moeten dan ook een verhaal hebben over het wat en waarom van hun activiteiten.© 2013 KPMG Accountants N.V.
 21. 21. Telelens op de toekomst | 21 Meer weten? http://www.wired.com/wired/archive/15.04/wired40_ceo.html Impact Sectoren Alle sectoren Termijn Twee jaar Urban Farming Deze zomer werd het grootste Urban Farming Dak van Europa geopend op een kantorencomplex langs de A10. Werknemers eten daar groente en fruit van eigen dak. Het lijkt een kwestie van tijd voordat deze concepten mainstream gaan, zeker nu ook stapelbare teelt mogelijk is in leegstaande hallen en op zeer efficiënte en duurzame wijze met LED-licht. Voedselproductie in de stad – op braakliggend terrein, in kassen op daken of in leegstaande kantoorpanden – heeft dan ook de toekomst. In Singapore is de eerste commerciële verticale boerderij gestart die dagelijks een halve ton groente produceert en de afhankelijkheid van andere landen verkleint. En dit past bij de global citizen die de wereld steeds meer ziet als een dorp maar tegelijkertijd ook hecht aan thuiskomen en dan weer op zoek gaat naar lokale wortels. Aldus trendwatchers. Meer weten? http://www.priva.nl/nl/ontdek-priva/inspiratie/2012/urban-farming/ http://skygreens.appsfly.com/ Impact Sectoren Agrarische sector, restaurants Termijn Nu Klant draait aan de knoppen van zijn nieuwe woning In 2012 opende bouwer VolkerWessels het Wooniversum, een wereldprimeur waar potentiële huizenkopers in virtual reality hun nieuwe huis kunnen ontdekken en aanpassen. Zo stap je daadwerkelijk je toekomstige huis binnen en maak je een reis van de voordeur tot het zolderraam en de tuindeuren. Met 3D-technieken worden bouwtekeningen als het ware tot leven gewekt. Het is een technisch hoogstandje, maar vooral ook een nieuwe marktbenadering in de woningbouw, want de klant en zijn/haar wensen komt op deze wijze meer centraal te staan. Meer weten? http://www.wooniversum.nl/ Impact Sectoren Bouw Termijn Nu© 2013 KPMG Accountants N.V.
 22. 22. 22 | Telelens op de toekomst Vleesvervangers 3,5 miljoen Nederlanders willen minimaal één dag in de week geen vlees eten. Slechts 20% doet dat daadwerkelijk. Dat claimt Beeter, die een scala vleesvrije gerechten met vleesgelijkende eigenschappen op de markt brengt. Het product laat zich op dezelfde wijze verkleinen, vervormen, marineren, bereiden en presen- teren, maar plantaardig meel en water zijn de enige ingrediënten. Het product past in een bredere trend die de komende jaren waarschijnlijk aan kracht zal winnen. Zo is ‘kees’ een gezonde kaasvariant met 60% minder verzadigd vet en 30% minder zout, doordat de verzadigde melkvetten zijn vervangen door gezonde plantaardige oliën, zodat kees rijk is aan onverzadigde vetzuren. Meer weten? http://www.beeter.nl/ en http://keesmakers.nl/ Impact Sectoren Voedingsindustrie, horeca Termijn Twee jaar Radicale flexibiliteit Een tweepersoons hotelkamer op locatie opbouwen in 15 minuten? Het kan. Flexotels levert overnachtingaccommodaties voor personeel en bezoekers van evenementen. Een innovatief inklapsysteem zorgt dat volledig ingerichte tweepersoons kamers snel, eenvoudig en tegen lage kosten vervoerd en op locatie in 15 minuten opgebouwd en ingericht zijn. Het is een voorbeeld van hoe een ondernemer inspeelt op een groeiende vraag naar flexibiliteit en snelheid. Meer weten? www.flexotels.nl Impact Sectoren Alle sectoren Termijn Nu Grondstoffen uit het riool In januari 2012 heeft de de Raw Material Factory - een task force van 25 Nederlandse vernieuwers op het gebied van waterschap - de theorie van “sewage mining” in praktijk gebracht. De “resources” uit het riool krijgen dan een tweede leven. Denk aan de extractie van cellulose uit toiletpapier, het fabriceren van meststoffen en industriële materialen en zelfs het produceren van de prik in onze frisdranken. Meer weten? http://www.citg.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/watermanagement/ sections/sanitary-engineering/staff/kerusha-lutchmiah/forward-osmosis-in- sewer-mining/ Impact Sectoren Alle sectoren Termijn Vijf jaar© 2013 KPMG Accountants N.V.
 23. 23. Telelens op de toekomst | 23 Kinderen betrekken bij ontwerp speeltuin Sustainable Playgrounds is een speelconcept voor buiten waar kinderen spelenderwijs leren wat energie is en bewust worden gemaakt dat energie niet zomaar uit het stopcontact komt. Met opgewekte energie door zon, wind en beweging kunnen kinderen (interactieve) spellen spelen. De speelconcepten worden duurzaam geproduceerd, bestaan uit low-impact materialen en maken gebruik van duurzame energie. Daarnaast wordt het concept gekenmerkt door het betrekken van kinderen bij het ontwerpproces met de website splay.nl. Daar kunnen kinderen zelf filmpjes en tekeningen insturen en stemmen op ideeën en locaties om aan te geven wat waar beter kan. Meer weten? http://www.splay.nl/ Impact Sectoren Alle sectoren Termijn Nu Self-tracking Self-tracking is het verzamelen van data over jezelf, onder meer met als doel je gezondheid te monitoren en te verbeteren. Volgens cijfers van Pew Research heeft 43% van de Amerikaanse burgers met een smartphone inmiddels een specifieke healthcare app voor tracking van voeding, beweging, slaap of andere zaken. In de toekomst zullen we allerlei sensorsystemen zien om data te verzamelen. Niet alleen middels onze telefoon, maar bijvoorbeeld ook ingebouwd in shirts. De mens wordt daarmee een ander soort – en beter geïnformeerde – patiënt. En de dokter wordt een ander soort dokter, die mede gebruik zal gaan maken van de verzamelde data. Meer weten? http://en.wikipedia.org/wiki/Quantified_Self Impact Sectoren Zorg Termijn Vijf jaar© 2013 KPMG Accountants N.V.
 24. 24. 24 | Telelens op de toekomsthoofdstuk 04© 2013 KPMG Accountants N.V.
 25. 25. Telelens op de toekomst | 25OnderzoeksresultatenIntroductieIn het najaar van 2012 voerde een team KPMG’ers gesprekkenmet (de directie van) 50 ondernemingen over hun visie opondernemingssucces. Het gaat hier om ondernemingen die zichde afgelopen jaren positief hebben onderscheiden op het gebiedvan groei, innovatie, internationalisatie en/of duurzaamheid. In dithoofdstuk treft u een beknopte weergave van de uitkomsten vandeze gesprekken.Drivers for success1. Wat maakt uw onderneming succesvol? Klantgerichtheid 65% Bekwaam personeel / juiste mensen 63% Goed / onderscheidend product of dienst 53% Heldere visie 44% Management (complementair management team) 42% Hard werken / doorzetten 42% Innovatie 42% IT 21% Economie / groeiende markt 14% Geluk 12% Marketing 9% Social media 2% Wat maakt uw onderneming succes- mogelijk. Het bekende mantra dat vol? Het is vragen naar de heilige mensen het verschil maken blijkt graal van ondernemingssucces en er ook hier van toepassing: 63% van zijn uiteraard geen succesrecepten, de geïnterviewden noemt dit als al was het maar omdat de sectoren een belangrijke succesfactor. Andere waarin de ondernemingen opereren belangrijke factoren zijn een goed/ sterk verschillen. Toch zijn er wel onderscheidend product (genoemd enkele algemene conclusies door 53%) en klantgerichtheid (65%).© 2013 KPMG Accountants N.V.
 26. 26. 26 | Telelens op de toekomstDe factoren marketing (9%) en Social beïnvloeden door hun omgeving.media (2%) scoren opvallend laag. Deze vasthoudende eigenzinnigheidWat verder opvalt in de interviews kent uiteraard ook haar keerzijde, wantis het belang van een sterke focus. kan ook leiden tot een tunnelvisieSuccesvolle ondernemers hebben een waardoor onvoldoende ruimte is voorduidelijk beeld van waar ze naar toe aanpassing van de strategie op externewillen, en laten zich daarbij nauwelijks ontwikkelingen.2. Wat is uw visie en wat zijn de belangrijkste doelstellingen van uw onderneming? Omzetgroei 48% Onderscheiden op kwaliteit 45% Onderscheiden op service 45% Marktaandeel vergroten 43% Productinnovatie 40% Winstmaximalisatie 36% Internationalisatie 24% Maatschappelijke bijdrage leveren 24% Afstoten / verkopen 2% De antwoorden op deze vraag laten geen duidelijke rode draad zien. Omzetgroei wordt genoemd door 48% van de geïnterviewden en dat is geen verrassing aangezien het grotendeels gaat om snelgroeiende ondernemingen. Kernwoorden uit de gesprekken zijn verder: klantgerichtheid, continuïteit, het leveren van een kwalitatief goed product, onderscheidend op service, vertrouwen winnen, vertrouwen aandeelhouders terugwinnen en voldoen aan aflossingsverplichtingen.© 2013 KPMG Accountants N.V.
 27. 27. Telelens op de toekomst | 273. Hoe heeft uw visie bijgedragen aan het succes van de onderneming? Visie is onderscheidend geweest 59% Loopt vooruit op anderen 41% Visie heeft beperkt bijgedragen 12% Ook bij deze vraag blijkt dat onder- ondernemers zijn: legendaries that nemers veelal een zekere mate van make things happen, laggards that eigenzinnigheid bezitten en met watch things happen en losers that veel overtuigingskracht werken aan wonder what happened2. De eerste het realiseren van hun visie. Zij categorie zijn veelal de snelle groeiers, beschouwen die visie als een van en kunnen hun eigen toekomst alleen de belangrijkste succesfactoren creëren door een combinatie van focus (genoemd door 59%). en eigenzinnigheid. We zouden bij deze vraag kunnen stellen dat er drie categorieën4. Welke kritieke succesfactoren zijn van toepassing op uw onderneming? Kwaliteit 85% Klanttevredenheid 83% Het concept 83% Visie 80% Betrouwbaarheid 79% Leiderschap 77% Actiegerichtheid 62% Inzicht in en beheersen van risico’s 52% Communicatie (intern en extern) 48%2 Andy Mosmans, Ondernemingssucces: Hoe ondernemingen hun eigen toekomst creëren, 2006© 2013 KPMG Accountants N.V.
 28. 28. 28 | Telelens op de toekomst We legden de geïnterviewden een lijst leiderschap (77%). Aanmerkelijk lager met onderwerpen voor en vroegen hen wordt gescoord op de onderwerpen aan te geven of ze deze onderwerpen actiegerichtheid (62%), risicobeheer- zien als een succesfactor. Deze vraag sing (52%) en communicatie (48%). kent een overlap met vraag 1 en is daarmee een goede toets op de In dit verband is ook nog gevraagd consistentie in de antwoorden van naar de achtergrond van het huidige de ondernemers. Belangrijke succes- managementteam. Daarbij worden factoren zijn volgens de onder- twee factoren als belangrijkste eigen- nemingen achtereenvolgens kwaliteit schap genoemd: ervaringsjaren in de (genoemd door 85%), klanttevreden- branche (80%) en de complemen- heid (83%), het concept (83%), visie tariteit van het team (58%). (80%), betrouwbaarheid (79%) enVisions for the Future1. Wat is de verwachte groei van de relevante markt(en) voor de onderneming? Geen 36% 0% tot 5% 26% 5% tot 15% 21% Meer dan 15% 18% De ondernemers hebben een tamelijk somber beeld van de nabije toekomst. Meer dan 60% verwacht geen groei of een groei van minder dan 5% in de relevante markten waar zij nu actief zijn. Dit terwijl omzetgroei door 48% van de ondernemers als belangrijkste doelstelling wordt gezien. Hoe realiseren de ondernemingen deze omzetgroei? KPMG vroeg de onder- nemers op welke gebieden zij naar verwachting in de nabije toekomst het verschil gaan maken om de gewenste omzetgroei te realiseren.© 2013 KPMG Accountants N.V.
 29. 29. Telelens op de toekomst | 292. Op welke gebieden gaat uw onderneming naar verwachting in de nabije toekomst het verschil maken? Innovatie 70% Mensen 63% Internationalisatie 39% Markt 39% Sociale media 20%Innovatie is het fundament voor duur- Wat verder opvalt bij deze vraag is dezaam succes en voor groei. Dat blijkt lage scores voor Internationalisatieook weer uit de beantwoording van (39%), Markt (39%) en Sociale Mediadeze vraag. Met een score van 70% (20%). Ten aanzien van dit laatstevoert dit aspect de lijst aan, gevolgd aspect blijkt uit de interviews datdoor het aspect ‘mensen’ met 63%. ondernemers nog een worstelingBij vraag 1 (drivers for success) is dit doormaken. Men ziet het als een kansprecies andersom en wordt het onder- maar ook als een bedreiging.werp innovatie lager gewaardeerd danhet kunnen beschikken over de bestemensen.3. Verwacht u dat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen ten aanzien van de volgende gebieden in de toekomst van toepassing zullen zijn op uw organisatie? Duurzaam produceren 48% Schaarsheid van grondstoffen 45% Gebruik duurzame energie 41%Diversiteit (sociale factor) Sponsorship / goede doelen 37%Onderwerpen op het gebied van stoffen (materialen, mensen, kennis) gevallen nog geen integraal onderdeelduurzaamheid lijken maar beperkt de wordt genoemd door 45%, duurzaam van de bedrijfsvoering te zijn en isinteresse te hebben van de geïnter- produceren door 48%, gebruik volgens een aantal geïnterviewdenviewden. Van de vier voorgelegde duurzame energie door 41% en vooral (a) een marketinginstrument ofonderwerpen springt geen enkel diversiteit/ sponsorship/ goede doelen (b) ingegeven door persoonlijkethema eruit. Schaarste van grond- door 37%. Duurzaamheid lijkt in veel motieven van de ondernemer.© 2013 KPMG Accountants N.V.
 30. 30. 30 | Telelens op de toekomst4. Welke bedreigingen onderkent u die succes mogelijk in de weg staan? Concurrentie 72% Conjunctuur / economie 58% Wet- en regelgeving 51% Beschikbaarheid van bekwaam personeel 35% IT ontwikkelingen 19% Schaarste van grondstoffen 16% Afhankelijkheid van leveranciers 14% Politieke stabiliteit 12% Verschuiving van welvaart 9% Veranderlijk consumentengedrag 5% Cybercrime 5% Deze vraag biedt een inkijkje in waar KPMG is van mening dat deze thema’s de ondernemer zich zorgen over maakt. wel degelijk de aandacht van onder- Het is opmerkelijk om te constateren nemend Nederland moeten hebben. dat hij/zij vooral bezig is met de usual Daarom hebben we de geïnterviewden suspects: het onderwerp concurrentie gevraagd aan te geven welke mega- voert met 72% de lijst aan, gevolgd trends in de toekomst een belangrijke door conjunctuur/economie 58% en rol gaan spelen. wet- en regelgeving 51%. In een tijd van aanhoudende economische tegenwind is dat begrijpelijk, maar het is ook opmerkelijk dat grote thema’s die op langere termijn sterk bepalend kunnen zijn voor het succes erg laag scoren. Zo maakt slechts 16% zich zorgen over schaarste van grondstoffen en 9% over verschuiving van welvaart. Ook de onderwerpen IT ontwikkelingen (19%) cybercrime (5%) houden de ondernemer niet echt bezig.© 2013 KPMG Accountants N.V.
 31. 31. Telelens op de toekomst | 315. Kunt u aangeven of de volgende thema’s naar verwachting in de toekomst een belangrijke rol zullen gaan spelen? Beperkte beschikbaarheid grondstoffen; 57% economisch, fysiek en politiek tekort aan grondstoffen Universele toegang tot gegevens, 48% incl. people tracking (bv. via mobiele telefoons en camerasystemen overal gevolgd worden) Welvaartverschuiving van het westen naar het 42% oosten; het zwaartepunt van de mondiale welvaartverschuift naar Azië, Oostblok landen, Zuid-Amerika Verschuiving naar schonere en duurzamere 39% vormen van transport Ongebalanceerde groei wereldbevolking; 28% plus 750 miljoen inwoners tot 2020 Met deze vraag legden we enkele Wat opvalt is dat veel ondernemers bij megatrends voor aan de ondernemers de vijf genoemde onderwerpen kiezen om te peilen hoe ze over de impact voor ‘weet niet’. Er is veel onzekerheid van deze trends denken. over wat de toekomst in petto heeft en hoe dat hun onderneming raakt.© 2013 KPMG Accountants N.V.
 32. 32. 32 | Telelens op de toekomst© 2013 KPMG Accountants N.V.
 33. 33. Telelens op de toekomst | 33SlotOver KPMG TaxKPMG levert hoogwaardige dienst- KPMG Meijburg & Co biedt belasting-verlening op het gebied van audit, advies aan zowel grote als middelgrotetax en advisory. We adviseren over organisaties en hun stakeholders.prestatieverbetering en risico- KPMG Meijburg & Co is actief opbeheersing, begeleiden transacties alle deelterreinen van het fiscale(fusies, overnames, due diligence) en vakgebied, onder meer vennoot-zijn actief op het gebied van controle schaps-, inkomsten-, omzet- en loon-en verantwoording. belasting. Andere specialisaties van KPMG Meijburg & Co zijn invoer-Onze organisatie is als volgt ingericht: rechten, international executive services, onroerendezaakbelasting en milieuheffingen, successieplanningAudit en transfer pricing.Het toetsen van financiële verant-woordingen ten behoeve van Advisoryderden is van oudsher een van onzekernactiviteiten. Daarbij komen vaak De dienstverlening van KPMG Advisoryspecifieke vraagstukken en wet- en is gebundeld in drie Service Groups, teregelgeving kijken, waarvoor wij weten: Transactions & Restructuring,diverse aanverwante diensten bieden. Risk Consulting en ManagementDaarnaast vragen verantwoordelijke Consulting. De kernopdracht van onzebestuurders en managers zich cliënten om waarde te creëren, teregelmatig af of hun organisatie op de behouden en te vergroten is leidendjuiste weg is om haar doelstellingen voor deze inrichting en ontwikkelingte realiseren. Met KPMG als kritisch van onze adviespraktijk. Wij onder-klankbord kan een helder inzicht steunen ondernemingen gedurendeontstaan in de samenhang van de verschillende fases van de levens-strategie, bedrijfsrisico’s en de cyclus; van groei tot herstructureringimplicaties voor de jaarrekening. en bedrijfsuitbreidingen, die zowelStructurele aandacht voor effectief organisch als door middel van over-risicomanagement is cruciaal voor names tot stand kunnen komen.de continuïteit van organisaties. Daarnaast helpen we cliëntenDaarnaast vragen belanghebbenden efficiënter te opereren en onder-en toezichthouders steeds vaker om steunen hen bij het aanpassen aaninformatie op het gebied van corporate bestaande én nieuwe wet- engovernance. regelgeving.© 2013 KPMG Accountants N.V.
 34. 34. 34 | Telelens op de toekomstWij bedanken onderstaande ondernemers hartelijk voor hun medewerking aan de interviews.Hun bijdrage was essentieel voor het tot stand komen van deze publicatie.333 Travel B.V. De heer A. van UffelenACHTUNG! De heer M.A. ten Dam en de heer R.M.W. BuschmanAfterPay De heer S.N. van den BergAutohaas Groep De heer J.H. StadigAzerty B.V. De heer J. te WierikBizztravel B.V. De heer A.G. HendriksBossers & Cnossen Holding B.V. De heer J.T. BosCIMC Enric Tank and Process BV De heer K. BrinkCirculus B.V. De heer H.G. KnipCommit-IT B.V. De heer A.C. KilConclusion De heer E. GroeneveldCool Cat Fashion / Cool Investments De heer R. Kahn en de heer D. van ReenenCorendon De heer E.Q.J. La HayeDeveling International De heer S.K. ScheepsmaGunters en Meuser B.V. De heer E.J.M. Olthof en de heer J.J. van HaasterL.A. Beheer De heer L.A. VreekampLief! lifestyle De heer B.W.C. Klein en de heer J. van den HerikLonka Sales BV De heer R. MulderMaan Holding B.V. De heer A.W.M. JansenMAIN Energie B.V. De heer J. TaborNijhof-Wassink Groep De heer F Nijhof .Oldenburger|Fritom B.V. De heer R.J. DalePANalytical De heer P .N.T. van VelzenPentair Water Process Technology B.V. De heer J.P von Hollen .People&Print Group B.V. (Drukwerkdeal.nl) De heer M.M. AarninkPlusine ICT De heer H.M. Pomper en de heer A. KrabPresent Media / Online Strategists De heer A. van LiereQNH Consulting B.V. De heer E.M. van den BoschRituals De heer R. CloostermanRoelofs Groep De heer F Teunissen .J.Rollepaal De heer R.G. SpekreijseROVA De heer B. GroenhuisSandd De heer L. OppersSchuberg Phillis De heer H. TuppeSilk De heer El KhafajiSmit’s Bouwbedrijf B.V. De heer ir. J.H. Kets MiFSolidPack De heer D.H. SchutStichting Kinderopvang Speelwerk De heer W. HardenbergUnica Groep B.V. De heer R.A. DikkenVan der Leij Groep De heer R. van der Leij jr.Van Dijk Educatie De heer J.H. de SwartVan Wieren Transport De heer R.L. de GraafVan Wijhe Verf B.V. (Wijzonol Bouwverven) Mevrouw M.L. van WijheVliegtickets.nl De heer B. Rus© 2013 KPMG Accountants N.V.
 35. 35. Telelens op de toekomst | 35ContactAndré Oude WeerninkPartner KPMGtel: +31 (0)38 467 4739e-mail: oudeweernink.andre@kpmg.nlErnst GroentemanPartner KPMGtel: + 31 (0)20 656 7482e-mail: groenteman.ernst@kpmg.nlOlaf LeursPartner KPMG Meijburg & Cotel: +31 (076) 523 7514e-mail: leurs.olaf@kpmg.nlDeze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende KPMG-ers:Roeland den Breejen, Aran van der Bie, Paul van Asperen en Kim Lammertink.ColofonRealisatie KPMGTekst Nart Wielaard, HaarlemVormgeving Pier 19 Grafisch ontwerpers, UtrechtDrukwerk Reijnen Offset, Amstelveen© 2013 KPMG Accountants N.V.
 36. 36. KPMG: dichtbij uw bedrijf, dichtbij u. De in dit document vervatte informatie is van algemene aard en is niet toegespitst op de specifieke omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit. Wij streven ernaar juiste en tijdige informatie te verstrekken. Wij kunnen echter geen garantie geven dat dergelijke informatie op de datum waarop zij wordt ontvangen nog juist is of in de toekomst blijft. Daarom adviseren wij u op grond van deze informatie geen beslissingen te nemen behoudens op grond van advies van deskundigen na een grondig onderzoek van de desbetreffende situatie. © 2013 KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG, het logo en ‘cutting through complexity’ zijn geregistreerde merken van KPMG International.www.kpmg.nl Publicatienummer: 035_ 0113

×