Successfully reported this slideshow.

Digital History - Maritieme Carrieres bij de VOC

0

Share

Loading in …3
×
1 of 23
1 of 23

Digital History - Maritieme Carrieres bij de VOC

0

Share

Download to read offline

Digital History lecture about modelling the maritime careers of sailors at the Dutch East India Company and the challenges of gathering, selecting, modelling, normalizing and classifying historical data.

Digital History lecture about modelling the maritime careers of sailors at the Dutch East India Company and the challenges of gathering, selecting, modelling, normalizing and classifying historical data.

More Related Content

Digital History - Maritieme Carrieres bij de VOC

 1. 1. Maritieme Carrières bij de VOC Marijn Koolen BA Digital History - 30-11-2020 - Leiden
 2. 2. ● Zijn er verschillen in sociale mobiliteit van maritiem personeel bij de VOC tussen inwoners van de republiek en migranten? ○ De VOC had geen juridische barrières voor migranten (veel gildes wel) ○ In de VOC kon je ‘carrière maken’ ○ Reductionistisch: sociale mobiliteit is veel meer dan een serie contracten ● Hoe kunnen we carrières van maritiem personeel van de VOC bestuderen en in kaart brengen? Onderzoeksvraag
 3. 3. Op Kleine Schaal: Close Reading ● Kunnen we de carrière van één persoon in kaart brengen? ○ Hoe doen we dat? ○ Alle records van dezelfde persoon bij elkaar brengen ○ Maar hoe weten we of twee records dezelfde persoon betreffen?
 4. 4. ● Hoe kunnen we zien of Daniel Engel meerdere reizen maakte? ● Namen: historische spelling, veel variatie ○ Persoonsnamen en geboorteplaatsen ○ Klerken schreven op wat ze hoorden ○ 17-18de eeuwse spelling en linguistische variatie ○ Digitale transcriptie is ook niet foutloos ● Dantzig komt 7801 keer voor, met 126 verschillende spellingsvarianten ● Werknemers vertelden niet altijd de waarheid Bronnenkritiek en Data Curatie Spelling Frequentie Dantzig 1873 Dantzik 1650 Dantsigh 938 Dantsig 917 Dantzigh 531 ... Dantsiegt 1 Dankzich 1 Dankzig 1
 5. 5. Op Grote Schaal: Distant Reading ● Kunnen we de carriere van alle personen in kaart brengen? ○ Hoe doen we dat? ○ Alle records van dezelfde persoon bij elkaar brengen ● Ander soort bronnenkritiek ○ Klerken schreven op wat ze hoorden ○ Zit er systematiek in hoe ze dat opschreven? ○ We moeten nu kennis over historische linguistiek in detail op grote schaal toepassen ○ Hoe compleet is het archief van soldijkboeken? ● Record linkage ○ Van 774,200 records naar ? personen
 6. 6. Plaatsnamen ● Meer dan 150,000 unieke plaatsnaam-attestaties. ○ Maar slechts 5,176 verschillende plaatsen ● Normaliseren en standardiseren van plaatsnamen ○ OpenRefine software voor detecteren van spellingsvarianten ○ De records zijn grotendeels handmatig gelinkt aan plaatsnamen in GeoNames ○ Voor historisch plaatsen die niet meer bestaan is vaak handmatig een huidige plaats in de buurt gekozen https://www.geonames.org
 7. 7. Software: ArcGIS
 8. 8. Software: ArcGIS
 9. 9. Sailors Soldiers Software: ArcGIS
 10. 10. ● Wanneer betreffen twee records dezelfde persoon? ● Meer dan 554,148 unieke persoonsnamen ○ Maar sommige varianten zijn misschien dezelfde naam (of i.i.g. dezelfde persoon) ○ ‘Arnoldus Coutrel’ vs. ‘Arnoldus Coetrel’ ● Hoe gaan we dat op zo’n grote schaal doen? ○ We moeten automatiseren ● Stap 1: Automatische spellingsnormalisatie ○ Normalisatieregels voor 17de+18de eeuws Nederlands door Gerrit Bloothooft ○ https://www.gerritbloothooft.nl/Publications/VREGELS.pdf ○ ‘ae’ -> ‘aa’ ○ ‘ck’ -> ‘k’ ○ ‘szoon’ -> ‘s’ ○ ‘sz.’ -> ‘s’ Persoonsnamen
 11. 11. Normaliseren van Persoonsnamen
 12. 12. Persoonsnamen - Clustering ● Stap 2: Regels voor het groeperen (clusteren) van records ○ Persoonsnamen moet bijna hetzelfde zijn ○ Geboorteplaats moet hetzelfde zijn ○ Reizen mogen niet overlappen in tijd ○ Er mag ook geen lange periode tussen zitten (kans op vader en zoon) ○ Overlijden is einde carrière ● Methodologische kritiek ○ Dit proces maakt fouten
 13. 13. Clusteren van Persoonsrecords
 14. 14. Reason End Service Frequency Deceased 366,419 Repatriated 221,335 Not recorded 35,653 Last record 29,183 Amsterdam chamber 25,102 Missing 18,087 Deserted 14,708 Absent upon departure 14,313 Shipwrecked 11,948
 15. 15. Bevindingen ● Geen grote verschillen tussen mensen uit de Republiek en migranten in termen van promoties ○ Grootste verschil zit bij eerste stap: aangenomen worden ● Grotere ontwikkelingen ○ Gaandeweg leunt VOC meer op migranten ○ Officiersklasse blijft overwegend NL ○ Grote schommelingen tussen 1742 en 1755 door radicale reorganisaties binnen de VOC ● Veel bewerkingen ○ Allerlei data-transformaties nodig om personen en carrières te modelleren ○ Nieuwe, afgeleide data set wordt gepubliceerd.

×