Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EEN RIJKE ICT - LEERINFRASTRUCTUUR 
DE EERSTE SCHREDEN…. 
© 2014 Marijke van Vijfeijken & Huub Braam 
iXperium/Centre of E...
Opbouw 
• Terugblik 
•Resultaten 
•Reflectie
Verwachtingen
Experimenteren 
privé-ict 
Ict-experts 
Kennisgemeenschap
Onderzoeksvraag 
• Op welke manier krijgt het project School-IT concreet vorm 
betreffende de inzet van privé-ict in de le...
Onderzoeksaanpak 
• De 4 in Balans monitor 
• Interviews met projectleiders 
• Groepsgesprekken met docenten en ict-expert...
Tabel 2.1 - Respons op de drie metingen bij de leraren, naar school (in aantallen en procenten). 
2012/2013 2013/2014 
Beg...
Tabel 2.1 - Respons op de drie metingen bij de leerlingen, naar school (in aantallen en procenten). 
2012/2013 2013/2014 
...
Twee casebeschrijvingen 
Dorenweerd Pallas Athene
Opzet schooljaar 2012/2013 
Dorenweerd 
• 5, 2e klas (MAVO/HAVO/VWO) 
• 6 docenten 
• Vrijwillig maar voorlopers 
• Alleen...
Uitvoering schooljaar 2012/2013 
Dorenweerd 
• Draadloos netwerk mrt 2013 
• Late start 
• Kleinschalig gestart met inzet ...
Mate waarin de tweedejaars leerlingen lessen hadden waarin eigen devices 
werden ingezet schooljaar 2012/2013, in procente...
 Technische 
 Device 
 Gebruik in de les 
 Besturings-systeem 
 Beschikbaarheid 
apps 
 Tijd 
 Daadwerkelijke inzet...
 Motivatie 
 Perspectieven 
 Werkhouding 
 Zelfstandigheid 
 Computerlokaal 
 Verbeterde 
infrastructuur 
 Bewuster...
Inzet Ict-experts 
Dorenweerd 
• 2 HAVO lln vrijwillig, ipad, 7e en 
8e uur olv It-er en PL 
• Roulerende activiteiten 
(c...
Kennisgemeenschap 
 Ict-experts 
 Leraren intern 
 Nationaal 
 Internationaal
Schooljaar 2013/2014 
Dorenweerd 
• Vrijwillig experimenteren 
• Presentatie Flipping the 
Classroom 
• Docentafhankelijk ...
Mate waarin de tweedejaars leerlingen lessen hadden waarin eigen devices 
werden ingezet, schooljaar 2013/2014, in procent...
Figuur 4.1– Leraren: vaardigheidsprofiel instrumentele ict-vaardigheden (in procenten) voor het Pallas 
Athene College naa...
Leraren: profielen van mediagebruik (in procenten), Pallas Athene College 
(2012/2013, begin n=12, eind n=9, 2013/2014 n=1...
Leraren: Op de hoogte van computertoepassingen voor onderwijs (% (heel) 
goed, Pallas Athene College (2012/2013, begin n=1...
Leraren: Inschatting eigen bekwaamheid (% (zeer) gevorderd) in het 
inzetten van de computer als didactisch middel Pallas ...
Leraren: Gemiddelde score op de vijfpuntschalen voor 
ondersteuningsbehoeften op het terrein van ict, Pallas Athene Colleg...
Leerlingen: stellingen over BYOD, (% (helemaal) eens), Dorenweerd College 
(2012/2013 eind n=62; 2013/2014 n=89)
Leerlingen: stellingen over BYOD, (%-(helemaal mee) eens) Pallas Athene 
College (2012/2013 eind n=22, 2013/2014 n=153)
Opbrengsten 
• Verbeterde ict-infrastructuur op de scholen 
• Eerste schreden zijn gezet naar rijke ict-leerinfrastructuur...
Reflectie
Presentatie de eerste schreden naar een rijke ict infrastructuur
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie de eerste schreden naar een rijke ict infrastructuur

747 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie de eerste schreden naar een rijke ict infrastructuur

 1. 1. EEN RIJKE ICT - LEERINFRASTRUCTUUR DE EERSTE SCHREDEN…. © 2014 Marijke van Vijfeijken & Huub Braam iXperium/Centre of Expertise leren met ict Kenniscentrum Kwaliteit van Leren HAN
 2. 2. Opbouw • Terugblik •Resultaten •Reflectie
 3. 3. Verwachtingen
 4. 4. Experimenteren privé-ict Ict-experts Kennisgemeenschap
 5. 5. Onderzoeksvraag • Op welke manier krijgt het project School-IT concreet vorm betreffende de inzet van privé-ict in de lessen (BYOD), de inzet van ict-experts en het ontstaan van een school- en grensoverschrijdende kennisgemeenschap en tot welke opbrengsten op verschillende niveaus (ict-experts, leerlingen, leraren, school en school-grensoverstijgend) leidt het project? Welke succesfactoren en knelpunten worden ervaren?
 6. 6. Onderzoeksaanpak • De 4 in Balans monitor • Interviews met projectleiders • Groepsgesprekken met docenten en ict-experts • Reflective notes docenten en leerlingen • Digitale vragenlijsten: beginmeting-tussenmeting-eindmeting
 7. 7. Tabel 2.1 - Respons op de drie metingen bij de leraren, naar school (in aantallen en procenten). 2012/2013 2013/2014 Begin Eind benaderd Respons % benaderd respons % benaderd respons % Dorenweerd 6 5 83,5 6 6 100,0 6 5 83,3 Pallas Athene 19 15 78,9 19 11 57,9 91 22 24,2
 8. 8. Tabel 2.1 - Respons op de drie metingen bij de leerlingen, naar school (in aantallen en procenten). 2012/2013 2013/2014 Begin Eind benaderd respons % benaderd respons % benaderd respons % Dorenweerd 177 117 66,1 177 75 42,4 240 109 45,4 Pallas Athene 97 84 86,6 97 25 25,8 269 184 68,4
 9. 9. Twee casebeschrijvingen Dorenweerd Pallas Athene
 10. 10. Opzet schooljaar 2012/2013 Dorenweerd • 5, 2e klas (MAVO/HAVO/VWO) • 6 docenten • Vrijwillig maar voorlopers • Alleen informeel overleg onderling Pallas Athene • 3, 2e klas (MAVO/HAVO/VWO) • 19 docenten • Vrijwillig maar gemengde groep • Geplande bijeenkomsten Opdracht: Experimenteer! Ict-experts: cursussen, trainingen om ict-expert te worden en leraren en leerlingen te leren ondersteunen bij problemen
 11. 11. Uitvoering schooljaar 2012/2013 Dorenweerd • Draadloos netwerk mrt 2013 • Late start • Kleinschalig gestart met inzet eigen devices Pallas Athene • Draadloos netwerk begin schooljaar • Computerlokaal en smartboard • Nauwelijks inzet devices Inzetten devices voor: voorkennis, informatie opzoeken, oefenen, interactie en flipping the classroom
 12. 12. Mate waarin de tweedejaars leerlingen lessen hadden waarin eigen devices werden ingezet schooljaar 2012/2013, in procenten, eind van de pilot (Dorenweerd n=74, Pallas Athene n-25) Nee, ik heb geen device gebruikt op school Ja, maar deze lessen heb ik vrijwel nooit gehad Ja, deze lessen kreeg ik ongeveer eens in de maand Ja, deze lessen kreeg ik ongeveer eens in de week Ja, deze lessen kreeg ik (bijna) iedere dag Pallas Athene 12,0 64,0 16,0 8,0 0,0 Dorenweerd 14,9 31,1 18,9 29,7 5,4
 13. 13.  Technische  Device  Gebruik in de les  Besturings-systeem  Beschikbaarheid apps  Tijd  Daadwerkelijke inzet van devices in de les!
 14. 14.  Motivatie  Perspectieven  Werkhouding  Zelfstandigheid  Computerlokaal  Verbeterde infrastructuur  Bewuster inzetten  Concrete voorbeelden  Efficiënter
 15. 15. Inzet Ict-experts Dorenweerd • 2 HAVO lln vrijwillig, ipad, 7e en 8e uur olv It-er en PL • Roulerende activiteiten (computer, bouwen, apps ontwikkkelen etc.) Pallas Athene • 2e jaars vrijwillig, 1 keer in de week begeleiding, eens in de maand college • Inhoud (digiborden, netwerk-troubles- herkennen etc.) • Weekrooster Leerlingen verdiepten zich in mogelijkheden van inzet eigen devices in de les en het leren ondersteunen van leraren en medeleerlingen in het gebruik van ict De verwachtingen van de leerlingen werden niet waar gemaakt
 16. 16. Kennisgemeenschap  Ict-experts  Leraren intern  Nationaal  Internationaal
 17. 17. Schooljaar 2013/2014 Dorenweerd • Vrijwillig experimenteren • Presentatie Flipping the Classroom • Docentafhankelijk • Nauwelijks kennisdeling • Ict- experts hebben alleen nog de taak om de tablets van de school te onderhouden Pallas Athene • Expert denktank op sectieniveau • Digiborden • Met doordachte plannen kunnen investeringen gedaan worden • Docentafhankelijk • Ict-experts zijn nu ict-denktankers (adviesorgaan)
 18. 18. Mate waarin de tweedejaars leerlingen lessen hadden waarin eigen devices werden ingezet, schooljaar 2013/2014, in procenten (Dorenweerd n=15, Pallas Athene n=73) Nee, ik heb geen device gebruikt op school Ja, maar deze lessen heb ik vrijwel nooit gehad Ja, deze lessen kreeg ik ongeveer eens in de maand Ja, deze lessen kreeg ik ongeveer eens in de week Ja, deze lessen kreeg ik (bijna) iedere dag Pallas Athene 14,8 43,2 31,1 8,7 2,2 Dorenweerd 16,0 34,9 24,5 23,6 0,9
 19. 19. Figuur 4.1– Leraren: vaardigheidsprofiel instrumentele ict-vaardigheden (in procenten) voor het Pallas Athene College naar meting (meting 2012/2013 begin n= 12, eind n=9; 2013/2014, n=17) 33,3 44,4 8,3 44,4 58,3 11,1 100 80 60 40 20 0 2012/2013 - begin 2012/2013 - eind power user average user novice user 11,8 64,7 23,5 100 80 60 40 20 0 2013/2014 power user average user novice user
 20. 20. Leraren: profielen van mediagebruik (in procenten), Pallas Athene College (2012/2013, begin n=12, eind n=9, 2013/2014 n=16)
 21. 21. Leraren: Op de hoogte van computertoepassingen voor onderwijs (% (heel) goed, Pallas Athene College (2012/2013, begin n=11, eind n=11; 2013/2014, n=22)
 22. 22. Leraren: Inschatting eigen bekwaamheid (% (zeer) gevorderd) in het inzetten van de computer als didactisch middel Pallas Athene College (2012/2013, begin n=11, eind n=11; 2013/2014, n=22)
 23. 23. Leraren: Gemiddelde score op de vijfpuntschalen voor ondersteuningsbehoeften op het terrein van ict, Pallas Athene College (2012/2013, begin n=15, eind n=11; 2013/2014, n=22)
 24. 24. Leerlingen: stellingen over BYOD, (% (helemaal) eens), Dorenweerd College (2012/2013 eind n=62; 2013/2014 n=89)
 25. 25. Leerlingen: stellingen over BYOD, (%-(helemaal mee) eens) Pallas Athene College (2012/2013 eind n=22, 2013/2014 n=153)
 26. 26. Opbrengsten • Verbeterde ict-infrastructuur op de scholen • Eerste schreden zijn gezet naar rijke ict-leerinfrastructuur • Motivatie en zelfstandigheid leerlingen (meerwaarde inzet eigen devices in de les) • Deskundigheidsgroei leraren • Attitudeverandering leraren mbt ict • Positieve wens om zich verder te professionaliseren bij leraren • Kennisuitwisseling op schoolniveau en eerste stappen op school- en grensoverschrijdend niveau
 27. 27. Reflectie

×