Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zes jaar Kopklas Amsterdam

875 views

Published on

Zes jaar kopklas Amsterdam. Wat gebeurt er in de kopklas?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zes jaar Kopklas Amsterdam

 1. 1. KOPKLAS AMSTERDAM Wat is er in 6 jaar bereikt? “Mijn plan was mijn taalachterstand weg te werken zodat ik naar vwo mag. Dat is me best wel gelukt, want ik heb nu een dikke vwo-kans advies plus dat ik veel meer over taal heb geleerd en nog zal leren tot het eind van het schooljaar (eigenlijk mijn hele leven!!!). Ik heb niet alleen heel veel over taal geleerd maar ook over: geschiedenis, rekenen en een beetje computeren...” Taalconferentie Amsterdam, 2009
 2. 2. In- en uitstroom CITO Taalconferentie Amsterdam, 2009
 3. 3. CITO percentielscore Taalconferentie Amsterdam, 2009
 4. 4. Taalconferentie Amsterdam, 2009
 5. 5. Taalconferentie Amsterdam, 2009
 6. 6. Wat doen we ‘anders’ dan op de basisschool? • Heel veel meters maken met – Lezen • Dagelijks werken aan tekstbegrip • Teksten, teksten en nog eens teksten • Steeds moeilijker niveaus • Vaste aanpak, trainen, trainen, trainen • DIA-plus, Nieuwsbegrip en maatteksten die passen in de thema’s Taalconferentie Amsterdam, 2009
 7. 7. Taalconferentie Amsterdam, 2009
 8. 8. Wat doen we ‘anders’ dan op de basisschool? • Heel veel meters maken met – Schrijven • Aantekeningen maken (+ schematiseren) • Van schema naar verslag • Boekverslagen • Kijkverslagen • Schrijfopdrachten in webquests • Samenvattingen Taalconferentie Amsterdam, 2009
 9. 9. Taalconferentie Amsterdam, 2009
 10. 10. Opdracht Brief uit de ruimte • Schrijf tijdens je vakantie een brief naar een bekende, bijvoorbeeld je klasgenoten, je ouders of je oma. In deze brief vertel je over je belevenissen. • Schrijf bijvoorbeeld over: • De lancering, het uitzicht vanuit de ruimte op de aarde • De raket (waar slaap je, wat eet je, lijkt het op een hotel of niet? Hoe snel gaan jullie?) • Hoe voelt gewichtsloos zijn, wat brengt dat met zich mee? • Welke planeten heb je gezien en hoe zagen ze eruit? • Heb je gevaarlijke situaties meegemaakt? • Hoe was je ruimtewandeling en…..heb je een aliën ontmoet?? Taalconferentie Amsterdam, 2009
 11. 11. Taalconferentie Amsterdam, 2009
 12. 12. Wat doen we ‘anders’ dan op de basisschool? • Heel veel meters maken met – Luisteren (dagelijks) • Aantekeningen maken bij schoolTV • Aantekeningen maken bij klokhuis • Letten op hoofdzaken • Moeilijke woorden noteren – Spreken • Discussiëren (wekelijks op allerlei manieren) • Spreekbeurten (posterpresentaties in thema’s) Taalconferentie Amsterdam, 2009
 13. 13. Taalconferentie Amsterdam, 2009
 14. 14. Wat doen we meer en wat doen we minder? • Meer aandacht voor woordenschatontwikkeling – Woordenschrift per locatie • Meer aandacht voor lidwoorden – HET-woordenlijst • Meer aandacht voor taalbeschouwing • Meer aandacht voor spelling en grammatica Taalconferentie Amsterdam, 2009
 15. 15. Wat doen we meer en wat doen we minder? • Meer aandacht voor de maatschappij in het algemeen, politiek en cultureel historisch besef (spreekwoorden, Elfstedentocht, Gouden Eeuw, wetboek voor jongeren) • Minder aandacht voor bovenbouw leerstof wereldoriëntatie Taalconferentie Amsterdam, 2009
 16. 16. ALLEEN HET LEERPLAN? • of is er nog iets anders dat een rol speelt? Taalconferentie Amsterdam, 2009
 17. 17. Studievaardigheden • Inzet leerlingen belangrijk • Contract gesloten • Stapsgewijze aanpak • Steeds meer zelfsturing vereist Taalconferentie Amsterdam, 2009
 18. 18. Sociale vaardigheden • Aandacht voor pedagogisch klimaat • Wat doe je wel en niet • Zelf goede voorbeeld geven • Aanspreken op gedrag • Belonen en straffen – consequent zijn • Alles is bespreekbaar • Tijd nemen voor leerlingen en ouders • Observeren van leerlingen Taalconferentie Amsterdam, 2009
 19. 19. Toelatingscriteria • meertalig • alleen een taalachterstand • sterke motivatie om te leren • laag schoolverzuim • betrokkenheid van de ouders • geen problemen op sociaal-emotioneel gebied of andersoortige problemen Taalconferentie Amsterdam, 2009
 20. 20. Procedure aanmelding • Advies basisschool Kopklas • Basisschool meldt aan • Gesprek basisschool-kopklas • Toelatingstoets • Bespreking in begeleidingscommissie • Afwijzing of aanvulling gegevens • Plaatsing Taalconferentie Amsterdam, 2009
 21. 21. Aanmelden bij • www.kopklasamsterdam.nl • Arend Klos, coördinator van de kopklas, bereikbaar op het Pieter Nieuwland College Nobelweg 6, 1097 AR Amsterdam tel 020-6654730 of 06-20956777 email: info@kopklasamsterdam.nl Taalconferentie Amsterdam, 2009
 22. 22. Hecht team • Strakke organisatie • Strakke leerstofjaarplanning • Vaste thema’s, leerstof, leerdoelen met individuele vrijheid voor leerkrachten • Regelmatig inhoudelijk overleg • Afstemmen en vernieuwen • Vergaderen is prettig (met iets lekkers) • Elkaar positief beïnvloeden Taalconferentie Amsterdam, 2009
 23. 23. Taalconferentie Amsterdam, 2009
 24. 24. Samenwerking Taalconferentie Amsterdam, 2009

×