Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les dementie

1,602 views

Published on

Les dementie behorende bij de branche geriatrische zorgvrager (VVTZ)

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Les dementie

 1. 1. 10-04-13 M.Hoek-Kemna VVTZ1 De psychogeriatrische zorgvrager Hfst 10.3 Marije Hoek-Kemna
 2. 2. INHOUD 10-04-13 Hoofdstuk 10 10.3 De psychogeriatrische zorgvrager M.Hoek-Kemna 2
 3. 3. ZORGVRAGER MET DEMENTIE 10-04-13 M.Hoek-Kemna 3
 4. 4. DEMENTIE BETEKENTLETTERLIJK‘ONTGEESTELIJKING’ 10-04-13 verlies van cognitieve functies, waardoor men M.Hoek-Kemna niet meer in staat is de normale dagelijkse bezigheden uit te voeren/oefenen. Als problemen samen voorkomen en zo ernstig zijn dat functioneren in het dagelijks leven wordt belemmert 4
 5. 5. DEMENTIE IS EEN VERZAMELNAAM 10-04-13 M.Hoek-Kemna Cognitieve functies zoals  Psychische functies als, waarnemen, spraak, emoties, oriëntatie en geheugen en denken karakter raken verstoord raken verstoord of veranderen Dankzij deze cognitieve functies kunnen we bijvoorbeeld een route uitstippelen, een telefoonnummer onthouden, een gezicht herkennen, hoofdrekenen, autorijden, pianospelen of gewoon lezen! 5 Deze functies ondersteunen dus het denken, het handelen en de communicatie.
 6. 6. ONDER COGNITIEVEFUNCTIES VERSTAAN WE: 10-04-13Alle functies die te maken hebben met: M.Hoek-Kemna Denken Intelligentie Geheugen Aandacht Oriëntatie. 6
 7. 7. APRAXIE-AFASIE-AGNOSIE(DENK AAN DE POWERPOINT VAN CVA!) 10-04-13 Afasie: taalstoornis waarbij de oudere niet meer begrijpt wat er gezegd wordt. M.Hoek-Kemna Apraxie: verminderd vermogen om motorische handelingen uit te voeren. Agnosie: het onvermogen om objecten te herkennen. 7
 8. 8. KENMERKEN DEMENTIE 10-04-13 Achteruitgang kortetermijngeheugen. Achteruitgang langetermijngeheugen. M.Hoek-Kemna Desoriëntatie in tijd: zich niet herinneren welke dag, week, maand of jaar het is. Desoriëntatie in plaats: zich niet herinneren waar iemand is, woont enzovoort. Desoriëntatie in persoon: zich niet herinneren wie iemand is, ook familie en naasten niet. Verstoord denkvermogen: de zorgvrager kan niet meer lezen, schrijven, beslissingen nemen. Decorumverlies: geen besef meer van waarden en normen. 8
 9. 9. REGULATIESTOORNISSEN 10-04-13 Verstoord hongergevoel Speekselvloed – Slikstoornissen M.Hoek-Kemna Ongevoeligheid voor temperatuur Stoornissen in het pijngevoel Incontinentie 9
 10. 10. OORZAKEN VAN DEMENTIE 10-04-13 Door verschillende oorzaken zie je ook verschillende ziektebeelden en verschijnselen. M.Hoek-Kemna Dementie is dus niet één ziekte maar een syndroom met verschillende oorzaken. Voorbeeld Koorts: Kan verschillende oorzaken hebben; 10
 11. 11. VORMEN VAN DEMENTIE 10-04-13 Ziekte van Alzheimer kent twee vormen; M.Hoek-Kemna op jonge leeftijd (50 jaar) en op oudere leeftijd Vasculaire dementie of multi-infarctdementie Lewy Body dementie Ziekte van Pick Mengvormen van de bovenste twee Overige vormen van dementie (ziekte van Alzheimer is het meest voorkomend)De wondere wereld van dementie (17 min.) 11
 12. 12. 10-04-13 Ziekte van Alzheimer en Vasculaire dementie behandelen we kort. M.Hoek-Kemna De oorzaken De stoornissen 12
 13. 13. DE ZIEKTE VAN ALZHEIMER De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. 60-70% van de dementerende 10-04-13 mensen heeft de ziekte van Alzheimer. Cellen in bepaalde delen van de hersenen niet meer functioneren. De hersencellen worden geleidelijk M.Hoek-Kemna vernietigt Meestal begint de ziekte na het 70e levensjaar. In sommige gevallen openbaart de ziekte zich al op jongere leeftijd. Geleidelijke achteruitgang. In eerste instantie zijn er alleen denk- en geheugenstoornissen, na verloop van tijd worden de symptomen echter erger. De ziekte van Alzheimer is nog niet te genezen. Definitieve diagnose is pas na overlijden te stellen 13
 14. 14. VERSCHIJNSELEN VAN DEZIEKTE VAN ALZHEIMER 10-04-13 M.Hoek-Kemna Stoornissen van het recente geheugen begint met iets niet kunnen terugvinden en later ook afspraken vergeten Eenvoudige handelingen zoals aankleden en telefoneren worden moeilijk Het benoemen van voorwerpen of herkennen van personen lukt niet goed 14
 15. 15. VASCULAIRE DEMENTIE 10-04-13Afsluiting van de bloedvaten in de hersenen.De hersenen krijgen te weinig zuurstof M.Hoek-Kemnawaardoor ze beschadigd raken.  Het begin is acuut, in tegenstelling tot de ziekte van Alzheimer die eerder een sluipend begin kent.  Het plotselinge wegvallen van functies wijst dus op vasculaire dementie. (bijv .na een CVA) 15
 16. 16. ANDERE OORZAKEN 10-04-13 Andere lichamelijke oorzaken van dementie kunnen liggen in M.Hoek-Kemna overmatig alcoholgebruik, een verstoorde schildklierwerking, verkeerd of overmatig medicijngebruik.In sommige gevallen kunnen de oorzaken wordenweggenomen en kunnen de dementie-verschijnselen verminderen. 16
 17. 17. DE STADIA VAN DEMENTIE 10-04-13 Stadium 1: lichte verwarring Stadium 2: verwardheid in tijd en lichte M.Hoek-Kemna geheugenstoornissen Stadium 3: opvallende stoornissen in het geheugen, ADL neemt af Stadium 4: desoriëntatie wordt duidelijk gevoelsleven neemt af Stadium 5: geestelijk volledig onbereikbaar 17
 18. 18. 10-04-13 Fase 1 De begeleidingsbehoeftige zorgvrager Fase 2 De verzorgingsbehoeftige zorgvrager M.Hoek-Kemna Fase 3 De verplegingsbehoeftige zorgvrager De voorbeelden op p 210 /211 18
 19. 19. AANDACHTSPUNTEN 10-04-13 Ondersteunend corrigeren Zelfzorgactiviteiten M.Hoek-Kemna Niet testen Vast dagritme Theater Veder (5 min.) 19
 20. 20. 10-04-13 M.Hoek-Kemna 20
 21. 21. BOPZ 10-04-13 De wet BOPZ is van kracht bij zorgvragers die onvrijwillig opgenomen worden (via Rechterlijke Macht) M.Hoek-Kemna Of die semi vrijwillig (noch bereid – noch bezwaard) zijn opgenomen. Deze wet regelt de interne rechtspositie van de zorgvrager: - er moet een zorgplan op worden gesteld - middelen en maatregelen moeten geregistreerd - klachtenregistratie over bovenstaande 21
 22. 22. OPDRACHT Een week geleden is meneer Bogaard in het verpleeghuis opgenomen. De eerste twee nachten sliep hij niet en heeft 10-04-13 hij lopend doorgebracht. De nachtdienst heeft hem de derde nacht gefixeerd in bed. Hij vond dat niet prettig, maar na een half uur viel hij toch in slaap. Jij hebt een late M.Hoek-Kemna dienst en je ziet dat meneer erg moe is, dus bied je aan hem naar bed te helpen. ‘O nee, dat doe ik niet, dan bind je me weer vast’, is zijn reactie als hij de fixatieband ziet. In welke opzichten voldoet dit fixatiebeleid niet aan de wet BOPZ? Wat vind je ervan dat de nachtdienst meneer heeft gefixeerd? Bespreek je antwoorden met twee andere studenten. Bedenk argumenten voor en tegen de fixatie. 22
 23. 23. MEER INFO OVER MIDDELEN ENMAATREGELEN 10-04-13 http://www.mondriaanzorggroep.nl/sites/default/files/MofM M.Hoek-Kemna 23

×