Servisi Interneta

7,002 views

Published on

Published in: Education
 • Ovu prezentaciju kao da je pravilo dete od 5 godina.
  Ako zelis da napravis dobru prezentaciju, nauci pravila!
  Svaki slajd ima drugi dizajn, smajlice i zvezdice, koji ne prilice ozbiljnoj prezentaciji, a ovo je ozbiljna tema.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Servisi Interneta

 1. 1. Internet je svetski sistem umreženihračunarskih mreža koji je transformisao načinna koji funkcionišu komunikacioni sistemi.Danas, on povezuje milijarde računara širomsveta na različite načine : u lokalnim mrežama,vezama kablovske TV, različitim vrstamakablova, telefonskim linijama, satelitskimvezama itd.
 2. 2.  Servisi Interneta su skup komunikacionih protokola koji se koriste na Internetu i drugim sličnim mrežama. Možemo ih podeliti u 5 grupa : 1. Bazični servisi 2.Javni informacioni servisi 3.Diskusioni servisi 4.Konferencijski servisi 5.Servisi za pretraživanje informacija
 3. 3.  1. Elektronska pošta (e-mail) 2.Telnet (Telecommunications network) 3.FTP ( File Transfer Protocol)
 4. 4.  1.Anonimni FTP (Anonymous FTP) 2.Gofer (Gopher) 3.Veb (World Wide Web - WWW)
 5. 5.  1.Lista elektronske pošte (Mailing list) 2.Diskusione grupe (News group)
 6. 6.  To su sihroni servisi, jer zahtevaju istovremeno učešće svih korisnika. 1.Talk (Talk) 2.IRC (Internet Relay Chat) 3.Telefoniranje preko Interneta (Internet Phone) 3.Video konferencija (Video conferencing)
 7. 7. Servisi za pretraživanje informacija 1.Arči (Archie) 2.Veronika (Veronica) 3.Vajc (Wais) 4.Srč endžin (Search Engine)
 8. 8. Elektronska pošta Elektronska pošta se koristi za slanje pisanih poruka između korisnika ili grupa korisnika elektronskim putem.To je najkorišćeniji i najstariji servis Interneta.Porukama koje se šalju i primaju preko mail servera mogu se dodati i dr. dokumenti (slika, crtež, tekst...) .
 9. 9. Struktura elektronskog pisma Sastav pisma čine : 1.Adresa primaoca 2.Predmet poruke (subject) 3.Tekst poruke 4.Potpis (signature) 5.Prilog (attachment)
 10. 10.  Adresa primaoca piše se u adresnom delu prozora za dijalog.Predmet poruke se navodi u posebnom delu prozora za kreiranje pisma, i on se navodi u par reči, koje bi trebale bolje da ukazuju na predmet poruke.Sadržaj teksta mora biti pisan po pravilima pristojnosti, jer poruka može stići pogrešnoj osobi.Prilog predstavlja element koji se može pridodati poruci.
 11. 11.  Da bi se slala i primala el. pošta potreban je odgovarajući program. Jedan od najpoznatijih je Outlook Express, koji se pokreće klikom na ikonicu koja se nalazi na površini ekrana. S leve strane ekrana u okviru folders nalaze se imena lokalnih foldera : inboks (inbox – primljena pisma), autboks (outbox- u njemu se nalazi pošta koja još uvek nije poslata), send ajtms ( send items – poslata pisma), dalited ajtems (deleted items – obrisana pisma koja se mogu vratiti) i džraft (draft – započeta pisma koja nisu završena, ali su snimljena).
 12. 12.  Telnet (Telecommunications Network) – pristup udaljenom računaru i interaktivni rad na njemu, kao da je korisnik fizički prisutan na udaljenoj lokaciji.  FTP (File Transfer Protocol) – prenos datoteka između dva udaljena računara.  Anonimni FTP (Anonymous FTP) – predstavlja javno skladištenje podataka koja su na raspolaganju preko FTP servisa svim korisnicima Interneta.  Gofer (Gopher) – Gofer je servis sličan Vebu, s tim da ne može prikazati odjednom tekst i sliku.  Veb (World Wide Web) – Multimedijalna el. Oglasna tabla, tačnije on omogućuje korisnicima pristup velikom broju dokumenata, omogućuje im gledanje teksta, slike, slušanje zvuka... 
 13. 13.  Poruke o nekoj temi mogu se razmenjivati između korisnika preko mejling liste (mailing list), a kada se broj zainteresovanih poveća za tu temu, tada se stvara diskusiona grupa (news group), tada se poruke više ne šalju, već se koriste čitači vesti. Internet fon (Internet Phone) – Omogućava telefoniranje preko Interneta. IRC (Internet Relay Chat) – Omogućava velikom broju korisnika istovremenu komunikaciju i razmenu poruka (ćaskanje).Kucanjem poruka na tastaturi i čitanjem sa ekrana uspostavlja se komunikacija.

×