SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
LA CONTAMINACIÓ
   ATMOSFÈRICA:
CAUSES, CONSEQÜÈNCIES...
QUÈ ÉS L’ATMOSFERA?

La Terra està envoltada d'una capa invisible de
gasos que s'anomena atmosfera o aire.
l'atmosfera reté l'escalfor del Sol, però
impedeix que ens arribi la radiació perjudicial
dels seus raigs. L'atmosfera fins i tot té un
paper important en el fet que els rius i els
oceans estiguin plens d'aigua: l'aire conté vapor
d'aigua que cau en forma de pluja o neu, i això
aporta aigua als rius i oceans; part de l'aigua
dels mars i rius s'evapora i torna a l'aire, i així
s'estableix un reciclatge continu. Tots els
éssers vius depenen de l'aire.
CAPES DE L’ATMOSFERA
QUINA IMPORTÀNCIA TÉ
L’ATMOSFERA?
• El més important de l’atmosfera és que sense ella
 no podriem viure, però de vegades no en tenim la
 cura suficient; d’aquesta manera hem provocat la
 contaminació atmosfèrica. Això provoca l’efecte
 hivernacle que comporta l’escalfament global de la
 Terra.
QUÈ ÉS LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA?
I QUINES SÓN LES SEVES CAUSES?


 La contaminació afegeix determinats gasos a l'atmosfera
i en descompon d'altres. Això fa canviar l'equilibri tan
fràgil de l'aire. Gasos, com ara el monòxid de carboni,
perjudiquen la salut humana si se'n respiren grans
quantitats. D'altres gasos no són tan perjudicials per als
éssers vius, però en canvi alteren l'equilibri del medi. La
contaminació atmosfèrica pot comportar canvis climàtics i
la pèrdua de la protecció que els gasos de l'atmosfera
proporcionen al planeta.

Si alterem la proporció dels gasos de l'atmosfera,
posarem en perill la vida a la Terra.
LES CONSEQÜENCIES DE LA CONTAMINACIÓ


 Els efectes de la contaminació atmosfèrica són
 diversos:
 El diòxid de carboni (CO2) que emeten les
 indústries i les centrals elèctriques que cremen
 carbó o derivats del petroli passa a l'atmosfera i
 reté l'escalfor que surt de la superfície de la
 Terra, això dóna lloc a un escalfament global del
 planeta. Actualment, es cremen bilions de tones de
 combustibles fòssils arreu del món i el CO2 que
 deixen anar podria fer canviar el clima.
QUÈ PODEM FER PER EVITAR-HO?

Obtenir l'electricitat per mitjà de recursos poc contaminants per a
l'aire, com són les ones, les marees, el vent i el sol.
Reduir la combustió de combustibles fòssils com ara el carbó, el petroli i
els seus derivats.
Fer els desplaçaments curts caminant o utilitzant la bicicleta.
Utilitzar el transport públic, reduint al màxim l'ús del vehicle particular.
Substituir els autobusos per tramvies elèctrics a les ciutats.
Establir l'obligatorietat per a tots els vehicles de fer servir benzina
sense plom i portar catalitzador. Cal recordar que els catalitzadors
possibiliten una combustió millor dels gasos d'escapament, reduint les
emissions de monòxid de carboni i òxids de nitrogen.
Comprar productes locals per evitar transports internacionals de les
mercaderies.
Utilitzar al màxim els serveis que ens ofereix el nostre barri (escoles,
comerços, llocs de lleure) per evitar desplaçaments innecessaris en
cotxe.
Compartir el cotxe amb altres persones que facin el mateix trajecte.
Utilitzar l'energia solar a les cases i als llocs de treball per escalfar els
edificis i proveir-los d'aigua calenta.
QUÈ ÉS LA CAPA D’OZÓ? ON ES TROBA?


 La vida al nostre planeta depèn d'una capa de gas ozó que es
 troba situada entre els 20 i 40 quilòmetres d'altura, en una
 capa de l'atmosfera anomenada estratosfera.
 Cada molècula d'ozó (O3) està formada per tres àtoms
 d'oxigen, en lloc dels dos àtoms que tenen les molècules
 d'aquest darrer element. A l'atmosfera, l'ozó es forma a
 partir de l'oxigen per acció de la radiació ultraviolada.
 L'ozó, a nivell de la superfície de la Terra, és molt oxidant i
 tòxic, però en aquella altura els seus efectes sobre la vida
 en el planeta són molt beneficiosos. L'escut d'ozó filtra les
 radiacions solars, de tal manera que les radiacions
 ultraviolades més nocives amb prou feines poden travessar-lo
 i no arriben a la superfície de la Terra.
EL FORAT DE LA CAPA D’OZÓ: UN GREU
PROBLEMA

 L’any 1985, els científics van descobrir que la quantitat d'ozó
 damunt de l'Antàrtida havia minvat de manera molt important. Es va
 descobrir que el forat a la capa d'ozó havia estat provocat per un
 tipus de contaminació, en concret, els productes químics anomenats
 CFC (clorofurocarboni). Els CFC són gasos que es fan servir per
 produir temperatures baixes en frigorífics i aparells d'aire
 condicionat. També s'utilizen en alguns tipus de suro sintètic i en la
 fabricació d'envasos de plàstic. Durant molts anys, els CFC es van
 fer servir perquè els aerosols poguessin impulsar cap a fora els seu
 contingut. Quan els gasos CFC arriben a l'atmosfera, les radiacions
 ultraviolades els fan alliberar radicals de clor, que destrueixen
 l'ozó.
CaS'obre un forat a la capa d'ozó sobre l'Antàrtida, tan extens com
 els Estats Units i tan profund com l'Everest. El forat ha crescut
 pràcticament tots els anys, des de 1979. Cada vegada es va fent
 més gros i ens amenaça greument. S'estima que una pèrdua de l'1%
 de la capa d'ozó pot comportar un increment del 2% de casos de
 càncer de pell, que actualment ja provoca 100.000 morts cada any
 al món.
CONSEQÜÈNCIES DE L’AFEBLIMENT DE LA CAPA
D’OZÓ:

 Si es produís un fort afebliment de la capa d'ozó, s'incrementaria molt la
 quantitat de radiació ultraviolada que arriba a la Terra i patiríem els efectes
 següents:
  Danys en els ulls de les persones i dels animals. Augmentarien els
  problemes de cataractes i de ceguesa.
  Alteracions en el sistema immunològic que ens farien més vulnerables als
  bacteris i virus.
  Augment dels càncers de pell i de les dermatosis al·lèrgiques.
  Augment del risc de cremades greus per exposició al Sol.
  Es produirien més casos de malalties infeccioses.
  Es farien malbé molts material de construcció que es troben a l'aire lliure.
  Les plantes reduirien el seu creixement. Baixaria el rendiment dels conreus.
  La radiació ultraviolada afectaria la vida submarina i provocaria danys fins
  a 20 metres de profunditat.
  Es reduiria el rendiment de la indústria pesquera.
  .
QUÈ PODEM FER PER QUÈ LA CAPA
  D’OZÓ NO S’APRIMI MÉS?
 Per evitar que la capa d'ozó s'aprimi encara més, podem posar en
 pràctica aquests consells:
 Si comprem un frigorífic, un aparell d'aire condicionat o un cotxe
 amb aire condicionat, hem d'assegurar-nos que no contingui gasos
 CFC.
 Quan comprem un esprai (desodorant, fixador, colònia, productes de
 neteja...) cal comprovar llegint l'etiqueta que no tingui CFC. De
 totes maneres, es millor no comprar cap aerosol perquè tots
 contenen gasos hivernacle.
 Evitar comprar extintors amb gasos CFC.
 Cal rebutjar els envasos de plàstic fabricats amb CFC, com ara les
 safates fetes amb espuma plàstica, el vasos i plats de plàstic, etc.
 Els agricultors haurien d'evitar l'ús de pesticides o plaguicides que
 contenen gasos CFC.
 Cal exigir als governs dels diferents països que aprovin lleis per
 controlar els nivells de CFC i que les facin complir.
QUÈ ÉS L’EFECTE
      HIVERNACLE?
•  L'efecte hivernacle és un fenomen natural que
 permet que la Terra tingui una temperatura
 idònia per a la vida: l'energia del Sol travessa
 l'atmosfera i escalfa la Terra, però alguns
 gasos de l'atmosfera (CO2 i vapor d'aigua)
 impedeixen que la radiació procedent de la
 Terra escapi a l'espai. Gràcies a aquest
 fenomen, l'escalfor     queda retinguda  a
 l'atmosfera i el planeta manté constant la seva
 temperatura global.Es diu efecte hivernacle
 perquè , com un hivernacle atrapa els rajos
 solars i els reté i no els deixa sortir.
L’ESCALFAMENT GLOBAL
   DEL PLANETA:
Avui dia l'efecte hivernacle s'ha incrementat molt a causa de la
contaminació de l'atmosfera, que provoca que alguns gasos retinguin
massa calor a prop de la superfície de la Terra. És per aquest
motiu que les temperatures del planeta han augmentat en l'últim
segle.
L'escalfament del planeta és un fenomen que cada vegada causa més
preocupació.
Si la temperatura pugés uns quants graus, es produiria un canvi
climàtic a nivell mundial, cosa que provocaria l'extinció de molts
éssers vius, arruïnaria l'agricultura i la vegetació, i això tindria
conseqüències nefastes per a la humanitat. Si la temperatura pugés,
es fondria una part dels casquets polars, amb la consegüent
inundació de les zones costaneres molt poblades.
QUINS GASOS PROVOQUEN
 L’EFECTE HIVERNACLE?
 L'atmosfera conté diversos gasos (la majoria
 en quantitats molt petites) que retenen
 l'escalfor que reflecteix la Terra. El diòxid
 de carboni (CO2), el metà, els òxids de
 nitrogen, el vapor d'aigua i l'ozó són presents
 de forma natural en l'atmosfera. Tots són
 gasos hivernacle.
 En l'atmosfera també podem trobar algunes
 substàncies produïdes per l'activitat humana
 que agmenten l'efecte hivernacle, com els
 gasos CFC (els principals responsables del
 deteriorament de la capa d'ozó, que
 protegeix la vida a la Terra de les radiacions
 perjudicials del Sol).
 Sense la presència de dos dels gasos
 hivernacle naturals, el CO2 i el vapor
 d'aigua, la temperatura de la Terra estaria a
 30 ºC per sota de l'actual. Però la
 contaminació fa que augmenti la quantitat de
 gasos hivernacle a l'atmosfera. Això
 comporta el risc d'un increment general de la
 temperatura del nostre planeta.
LES CONSEQÜÈNCIES DE
 L’EFECTE HIVERNACLE:
El temps varia dia a dia i una diferència de pocs graus entre
un dia i l'altre no ens sembla estranya. Però si parlem de la
mitjana de la temperatura de tot el planeta, una diferència
de pocs graus és un problema important.
Els científics creuen que si els gasos hivernacle es dupliquen
es pot produir un increment de la temperatura mitjana de tot
el planeta entre 1,5 i 4,5 ºC. Si tenim en compte que la
diferència entre la temperatura durant l'última era glacial i
el temps actual és de només 4 ºC, no és difícil imaginar que
un augment de la temperatura en la mateixa proporció tindria
conseqüències catastròfiques. El clima de tot el món
canviaria. Les temperatures serien molt més altes, les
tempestes més fortes, els tornados i huracans més
freqüents, les inundacions més intenses i les sequeres més
duradores.
L’ATOMOSFERA DE QUINS
 GASOS ESTÀ CONSTITUÏDA
• Sota el punt de vista de la seva composcició
 química cal distingir, a l’atmosfera, dues
 capes: l’homosfera ,amb composicició
 uniforme, i l’heterosfera que no presenta
 composició uniforme.
• L’atmosfera esta composta de
 nitrogen,oxigen,argó ,dioxid de
 carboni,neó,heli,criptó,xenó,vapor d’aigua...
L’EFECTE HIVERNACLE:
     SOLUCIONS
Si volem evitar els perills que comportaria un escalfament general del
planeta, el primer que hem de fer és reduir la quantitat de gasos hivernacle,
procedents de les activitats humanes, que arriben a l'atmosfera. Per
aconseguir-ho, podem seguir les recomanacions següents:
Podem utilitzar electrodomèstics i aparells de baix consum.
Cal fer servir bombetes de baix consum: duren vuit vegades més i gasten
només 1/5 part de l'energia que necessita una bombeta convencional.
Hem de reduir el consum de combustible dels automòbils. Actualment cada
cotxe desprèn quatre vegades el seu pes en diòxid de carboni.
Cal aïllar la casa per reduir les fuites de calor i mantenir-la calenta gastant
menys energia.
Hem d'utilitzar paper reciclat. El procés de reciclatge del paper requereix
menys energia que el d'obtenció de paper a partir de la fusta. A més a més,
així podem salvar molts arbres.
Cal utilitzar el transport públic en lloc del cotxe particular.
És necessari tancar els llum quan no els necessitem.
LA PLUJA ÀCIDA
La pluja és molt important per a la vida al nostre planeta. Tots els
éssers vius necessiten aigua per viure, fins i tot nosaltres i els
conreus que fem créixer.

Però ara la pluja que ens dóna la vida s'enverina dia a dia per la
contaminació de l'aire. Aquesta pol·lució prové principalment dels
combustibles que cremen els vehicles, les calefaccions de les cases,
les fàbriques i les centrals energètiques. Determinades substàncies
contaminants, com el diòxid de sofre i els òxids de nitrogen, es
combinen amb la humitat de l'atmosfera i formen àcids que cauen
amb la pluja. Aquesta pluja contaminada amenaça la salut de les
persones, destrueix la vida dels estanys, llacs i rius, perjudica els
arbres i en causa la mort, i afecta els edificis. És el que anomenem
pluja àcida.
Només podrem aturar la pluja àcida si fem que les nostres cases,
fàbriques i centrals elèctriques siguin més netes, si millorem els
nostres cotxes per tal que contaminin poc i els utilitzem menys. Cal
actuar ràpidament. El problema de la pluja àcida és cada vegada
més greu.
EFECTES DE LA PLUJA
     ÀCIDA
Les pluges àcides tenen efectes perjudicials sobre la vegetació, els
llacs i rius, la salut de persones i animals i sobre els edificis i
monuments.
Quan pren contacte amb el vapor d'aigua de l'atmosfera, forma
àcids, que s'incorporen als núvols. El vent transporta els núvols,
sovint molt lluny d'allà on es van formar. Finalment, els àcids cauen
amb la pluja generalment dos o tres dies després.
Altres vegades, la contaminació genera pluja àcida que cau a prop
de la zona on es va produir. 
Els danys als arbres i al sòl: els efectes de la pluja àcida en la
vegetació han estat estudiats en àmplies zones del nord d'Europa i
d'Amèrica del Nord. Els efectes comprovats han estat la corrosió
de les fulles i una reducció general del creixement dels arbres, que
pot acabar amb la seva mort.
SOLUCIONS
 El problema de la pluja àcida pot tenir solucions. En les últimes dècades, la
regulació del fum de fàbriques i cases ha estat una ajuda important, però
per tal de resoldre el problema de la pluja àcida cal prendre més mesures,
que inclouen les accions següents:
 Establir l'obligatorietat d'instal·lar filtres i mecanismes de correcció a les
indústries contaminants, especialment a les centrals energètiques.
 Reduir el consum de combustibles fòssils, especialment els carbons de baixa
qualitat amb alt contingut de sofre.
Eliminar la contaminació dels tubs d'escapament dels cotxes. Alguns països
utilitzen catalitzadors de tres vies, fabricats especialment per als tubs
d'escapament, que filtren el 90% dels òxids de nitrogen (i també altres
elements contaminants).
Restringir l'ús dels vehicles amb motor. Utilitzar preferentment els
transports públics o altres alternatives, com per exemple la bicicleta.
Utilitzar l'energia solar o combustibles poc contaminants per proveir les
cases d'aigua calenta i de calefacció.
Reduir les despeses d'energia i utilitzar-la de manera eficient a les
fàbriques i a les cases.
Fomentar la investigació i la introducció d'energies alternatives, com la solar
o l'eòlica.
Augmentar les lleis que regulin la producció de contaminació i insistir en
l'aplicació d'aquestes normes.
LA CONTAMINACIÓ DEL
     MAR
Els oceans i els mars cobreixen més de
les dues terceres parts de la superfície
de la Terra. A les seves aigües podem
trobar moltes formes de vida, des de
plàncton i plantes marines fins a
enormes balenes.
IMPORTÀNCIA DELS OCEANS
    I MARS
 Els mars i oceans són immensos i, en el passat, podien
dissoldre i absorbir les petites quantitats de residus
que rebien. La immensitat dels oceans ens fa pensar
que l'activitat de les persones no pot perjudicar-los.
Però actualment la població mundial, en augment
constant, produeix grans quantitats d'aigües residuals
i altres substàncies contaminants, i posa a prova la
capacitat dels mars de dissoldre els residus.
 Si utilitzem els mars com a abocadors sense mesura
ens arrisquem a enverinar una de les fonts de
recursos més precioses del nostre planeta.
FONTS CONTAMINANTS DE
   MARS I OCEANS
Ja sabem que l'aigua és un compost totalment
necessari i imprescindible per a la vida, per tant, serà
un medi sobre el que haurem de tenir molta cura.
Podem actuar sobre l'aigua de dues maneres:
modificant la seva dinàmica natural o contaminant-la.

Entenem con a contaminació de l'aigua una alteració
negativa en la qualitat d'aquest compost; alteració
deguda bàsicament (o totalment) a l'activitat humana,
ja sigui de forma directa o indirecta. Amb aquesta
alteració el que es fa es reduir els possibles usos de
l'aigua.
LA CONTAMINACIÓ
     LUMÍNICA
  És l’emissió de flux lluminós de fonts
artificials nocturnes en intensitats, direccions o
rangs espectrals innecessaris per a la
realització de les activitats previstes en la zona
en què s’han instal•lat els llums.
Com a resultat, la foscor natural de la nit
minva i desapareix progressivament la
llum de l es estrelles i els altres astres.
LA CONTAMINACIÓ
      ACÚSTICA
La contaminació acústica és la contaminació que
altera les condicions de so normals del medi
ambient en una determinada zona. El terme fa
referència al soroll (entès com a so excessiu i
molest) provocat per les activitats humanes
(trànsit, indústries, locals d'oci,...) i que produeix
efectes negatius sobre la salut auditiva, física i
mental de les persones.
LA CONTAMINACIÓ DEL
     SÒL
   La contaminació del sòl és la
contaminació que afecta el sòl. Es
considera contaminació del sòl la
degradació física o química d'aquest que
hi provoca una degradació que porta a la
pèrdua parcial o total del sòl o bé a un
canvi significatiu de l’ecosistema al que
pertany.
REALITZAT PER:
Maria del Mar
Martí
Iván
Adrià

More Related Content

What's hot

Tema 16 nou. Organització política i territorial d'Espanya i Catalunya.
Tema 16 nou. Organització política i territorial d'Espanya i Catalunya.Tema 16 nou. Organització política i territorial d'Espanya i Catalunya.
Tema 16 nou. Organització política i territorial d'Espanya i Catalunya.Eva Vilà
 
2. dinàmica atmosfèrica
2. dinàmica atmosfèrica2. dinàmica atmosfèrica
2. dinàmica atmosfèricaLoles Guixa
 
La conquesta i colonització d'Amèrica
La conquesta i colonització d'AmèricaLa conquesta i colonització d'Amèrica
La conquesta i colonització d'Amèricaprofessor_errant
 
Les costes de catalunya
Les costes de catalunyaLes costes de catalunya
Les costes de catalunyaAlbert Albert
 
Paisatge natural i humanitzat
Paisatge natural i humanitzatPaisatge natural i humanitzat
Paisatge natural i humanitzatpilarmestres
 
Els paisatges d'Espanya i Catalunya
Els paisatges d'Espanya i CatalunyaEls paisatges d'Espanya i Catalunya
Els paisatges d'Espanya i Catalunyaprofessor_errant
 
Els climes i paisatges del mon
Els climes i paisatges del monEls climes i paisatges del mon
Els climes i paisatges del monamelisgalmes
 
7 Els Rius: Vessant Atlàntic I Cantàbric
7 Els Rius: Vessant Atlàntic I Cantàbric7 Els Rius: Vessant Atlàntic I Cantàbric
7 Els Rius: Vessant Atlàntic I Cantàbricmalbert1
 
CTMA2 Dinàmica i riscos atmosfèrics
CTMA2 Dinàmica i riscos atmosfèricsCTMA2 Dinàmica i riscos atmosfèrics
CTMA2 Dinàmica i riscos atmosfèricsMireia Llobet
 
3.Power point L'Edat Moderna
3.Power point L'Edat Moderna3.Power point L'Edat Moderna
3.Power point L'Edat Moderna2002a
 
RELLEU DE CATALUNYA
RELLEU DE CATALUNYARELLEU DE CATALUNYA
RELLEU DE CATALUNYAUAL-USEE
 
CTMA2 Impactes de l'atmosfera
CTMA2 Impactes de l'atmosferaCTMA2 Impactes de l'atmosfera
CTMA2 Impactes de l'atmosferaMireia Llobet
 
TEMA 4. Paisatge i medi ambient (lèxic). GEOGRAFIA 2n batxillerat
TEMA 4. Paisatge i medi ambient (lèxic). GEOGRAFIA 2n batxilleratTEMA 4. Paisatge i medi ambient (lèxic). GEOGRAFIA 2n batxillerat
TEMA 4. Paisatge i medi ambient (lèxic). GEOGRAFIA 2n batxilleratRafael Palomero Caro
 
L'antiga Grècia
L'antiga GrèciaL'antiga Grècia
L'antiga Grèciadtors
 
Tema 5. Los climas de la Tierra 1º ESO
Tema 5. Los climas de la Tierra 1º ESOTema 5. Los climas de la Tierra 1º ESO
Tema 5. Los climas de la Tierra 1º ESOMaría Miranda
 

What's hot (20)

Tema 16 nou. Organització política i territorial d'Espanya i Catalunya.
Tema 16 nou. Organització política i territorial d'Espanya i Catalunya.Tema 16 nou. Organització política i territorial d'Espanya i Catalunya.
Tema 16 nou. Organització política i territorial d'Espanya i Catalunya.
 
2. dinàmica atmosfèrica
2. dinàmica atmosfèrica2. dinàmica atmosfèrica
2. dinàmica atmosfèrica
 
La conquesta i colonització d'Amèrica
La conquesta i colonització d'AmèricaLa conquesta i colonització d'Amèrica
La conquesta i colonització d'Amèrica
 
Les costes de catalunya
Les costes de catalunyaLes costes de catalunya
Les costes de catalunya
 
Paisatge natural i humanitzat
Paisatge natural i humanitzatPaisatge natural i humanitzat
Paisatge natural i humanitzat
 
El cicle de l’ aigua
El cicle de l’ aiguaEl cicle de l’ aigua
El cicle de l’ aigua
 
Els paisatges d'Espanya i Catalunya
Els paisatges d'Espanya i CatalunyaEls paisatges d'Espanya i Catalunya
Els paisatges d'Espanya i Catalunya
 
Els climes i paisatges del mon
Els climes i paisatges del monEls climes i paisatges del mon
Els climes i paisatges del mon
 
7 Els Rius: Vessant Atlàntic I Cantàbric
7 Els Rius: Vessant Atlàntic I Cantàbric7 Els Rius: Vessant Atlàntic I Cantàbric
7 Els Rius: Vessant Atlàntic I Cantàbric
 
desert fred
desert freddesert fred
desert fred
 
CTMA2 Dinàmica i riscos atmosfèrics
CTMA2 Dinàmica i riscos atmosfèricsCTMA2 Dinàmica i riscos atmosfèrics
CTMA2 Dinàmica i riscos atmosfèrics
 
La civilització grega
La civilització gregaLa civilització grega
La civilització grega
 
3.Power point L'Edat Moderna
3.Power point L'Edat Moderna3.Power point L'Edat Moderna
3.Power point L'Edat Moderna
 
RELLEU DE CATALUNYA
RELLEU DE CATALUNYARELLEU DE CATALUNYA
RELLEU DE CATALUNYA
 
CTMA2 Impactes de l'atmosfera
CTMA2 Impactes de l'atmosferaCTMA2 Impactes de l'atmosfera
CTMA2 Impactes de l'atmosfera
 
Notació científica
Notació científicaNotació científica
Notació científica
 
TEMA 4. Paisatge i medi ambient (lèxic). GEOGRAFIA 2n batxillerat
TEMA 4. Paisatge i medi ambient (lèxic). GEOGRAFIA 2n batxilleratTEMA 4. Paisatge i medi ambient (lèxic). GEOGRAFIA 2n batxillerat
TEMA 4. Paisatge i medi ambient (lèxic). GEOGRAFIA 2n batxillerat
 
L'antiga Grècia
L'antiga GrèciaL'antiga Grècia
L'antiga Grècia
 
Geografia d'europa
Geografia d'europaGeografia d'europa
Geografia d'europa
 
Tema 5. Los climas de la Tierra 1º ESO
Tema 5. Los climas de la Tierra 1º ESOTema 5. Los climas de la Tierra 1º ESO
Tema 5. Los climas de la Tierra 1º ESO
 

Viewers also liked

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I DE LES AIGÜES
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I DE LES AIGÜESCONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I DE LES AIGÜES
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I DE LES AIGÜESLydia Hernandis
 
La contaminació del mar
La contaminació del marLa contaminació del mar
La contaminació del mar664487
 
Contaminació
ContaminacióContaminació
Contaminació4ta
 
La contaminació
La contaminacióLa contaminació
La contaminacióescolamura
 
Les Capes De L’Atmosfera 1C Oscar Marc Jordi
Les Capes De L’Atmosfera 1C Oscar Marc JordiLes Capes De L’Atmosfera 1C Oscar Marc Jordi
Les Capes De L’Atmosfera 1C Oscar Marc Jordismauleon
 
Existencia y comportamiento del aire
Existencia y comportamiento del aireExistencia y comportamiento del aire
Existencia y comportamiento del aireAdrianaCarceles
 
Contaminació atmosfèrica
Contaminació atmosfèricaContaminació atmosfèrica
Contaminació atmosfèricaJosep Broch
 
Estructura y propiedades del aire
Estructura y propiedades del aireEstructura y propiedades del aire
Estructura y propiedades del aireKiara Sak
 
El Temps i l'atmosfera
El Temps i l'atmosferaEl Temps i l'atmosfera
El Temps i l'atmosferaicd
 
La contaminaciòn
La contaminaciònLa contaminaciòn
La contaminaciònrosinha18
 
Power point de la contaminacion
Power point de la contaminacionPower point de la contaminacion
Power point de la contaminacionMelina
 
Contaminacion del medio ambiente power point
Contaminacion del medio ambiente power pointContaminacion del medio ambiente power point
Contaminacion del medio ambiente power pointnatalia vildoso
 
Ppt La contaminación
Ppt La contaminaciónPpt La contaminación
Ppt La contaminaciónAna Tasayco
 

Viewers also liked (18)

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I DE LES AIGÜES
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I DE LES AIGÜESCONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I DE LES AIGÜES
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I DE LES AIGÜES
 
La contaminació del mar
La contaminació del marLa contaminació del mar
La contaminació del mar
 
La contaminació del mar
La contaminació del marLa contaminació del mar
La contaminació del mar
 
Contaminació
ContaminacióContaminació
Contaminació
 
La contaminació
La contaminacióLa contaminació
La contaminació
 
Les Capes De L’Atmosfera 1C Oscar Marc Jordi
Les Capes De L’Atmosfera 1C Oscar Marc JordiLes Capes De L’Atmosfera 1C Oscar Marc Jordi
Les Capes De L’Atmosfera 1C Oscar Marc Jordi
 
Existencia y comportamiento del aire
Existencia y comportamiento del aireExistencia y comportamiento del aire
Existencia y comportamiento del aire
 
Contaminació atmosfèrica
Contaminació atmosfèricaContaminació atmosfèrica
Contaminació atmosfèrica
 
Estructura y propiedades del aire
Estructura y propiedades del aireEstructura y propiedades del aire
Estructura y propiedades del aire
 
Tema8
Tema8Tema8
Tema8
 
El Temps i l'atmosfera
El Temps i l'atmosferaEl Temps i l'atmosfera
El Temps i l'atmosfera
 
La contaminaciòn
La contaminaciònLa contaminaciòn
La contaminaciòn
 
El aire
El aireEl aire
El aire
 
Power point de la contaminacion
Power point de la contaminacionPower point de la contaminacion
Power point de la contaminacion
 
Contaminacion del medio ambiente power point
Contaminacion del medio ambiente power pointContaminacion del medio ambiente power point
Contaminacion del medio ambiente power point
 
Ppt La contaminación
Ppt La contaminaciónPpt La contaminación
Ppt La contaminación
 
Tema de cuarto de primaria: El aire.
Tema de cuarto de primaria: El aire.Tema de cuarto de primaria: El aire.
Tema de cuarto de primaria: El aire.
 
Experimentos para niños
Experimentos para niños Experimentos para niños
Experimentos para niños
 

Similar to LA CONTAMINACIÓ

LA CONTAMINACIÓ
LA CONTAMINACIÓLA CONTAMINACIÓ
LA CONTAMINACIÓMarigregor
 
L'afebliment de la capa d'ozó - 1r ESO LS Manlleu 2016
L'afebliment de la capa d'ozó - 1r ESO LS Manlleu 2016L'afebliment de la capa d'ozó - 1r ESO LS Manlleu 2016
L'afebliment de la capa d'ozó - 1r ESO LS Manlleu 2016Annapujolo
 
Impactes Mediambientals8
Impactes Mediambientals8Impactes Mediambientals8
Impactes Mediambientals8Laura8
 
L'Efecte Hivernacle - LS Manlleu 1r ESO 2016
L'Efecte Hivernacle - LS Manlleu 1r ESO 2016L'Efecte Hivernacle - LS Manlleu 1r ESO 2016
L'Efecte Hivernacle - LS Manlleu 1r ESO 2016Annapujolo
 
C:\Fakepath\L’Efecte+ [1]
C:\Fakepath\L’Efecte+ [1]C:\Fakepath\L’Efecte+ [1]
C:\Fakepath\L’Efecte+ [1]caroool28
 
C:\Fakepath\L’Efecte+ [1]
C:\Fakepath\L’Efecte+ [1]C:\Fakepath\L’Efecte+ [1]
C:\Fakepath\L’Efecte+ [1]caroool28
 
2017 Abril Contaminacio atmosferica
2017 Abril Contaminacio atmosferica2017 Abril Contaminacio atmosferica
2017 Abril Contaminacio atmosfericaAnnapujolo
 
Els impactes i els riscos naturals
Els impactes i els riscos naturalsEls impactes i els riscos naturals
Els impactes i els riscos naturalsVicent
 
Medi ambient
Medi ambientMedi ambient
Medi ambientcolerodri
 
Medi Ambient
Medi AmbientMedi Ambient
Medi AmbientTxeli
 
Trabajo medi l'atmosfera david hernando con musica copia
Trabajo medi l'atmosfera david hernando con musica  copiaTrabajo medi l'atmosfera david hernando con musica  copia
Trabajo medi l'atmosfera david hernando con musica copiaPaz Peralta
 
Medi Ambient I Canvi ClimàTic
Medi Ambient I Canvi ClimàTicMedi Ambient I Canvi ClimàTic
Medi Ambient I Canvi ClimàTiceva sala
 
L’ atmosfera
L’ atmosferaL’ atmosfera
L’ atmosferarafamoriel
 

Similar to LA CONTAMINACIÓ (20)

El canvi climàtic
El canvi climàticEl canvi climàtic
El canvi climàtic
 
El canvi climàtic
El canvi climàticEl canvi climàtic
El canvi climàtic
 
El Canvi ClimàTic
El Canvi ClimàTicEl Canvi ClimàTic
El Canvi ClimàTic
 
LA CONTAMINACIÓ
LA CONTAMINACIÓLA CONTAMINACIÓ
LA CONTAMINACIÓ
 
L'afebliment de la capa d'ozó - 1r ESO LS Manlleu 2016
L'afebliment de la capa d'ozó - 1r ESO LS Manlleu 2016L'afebliment de la capa d'ozó - 1r ESO LS Manlleu 2016
L'afebliment de la capa d'ozó - 1r ESO LS Manlleu 2016
 
Impactes Mediambientals8
Impactes Mediambientals8Impactes Mediambientals8
Impactes Mediambientals8
 
L'Efecte Hivernacle - LS Manlleu 1r ESO 2016
L'Efecte Hivernacle - LS Manlleu 1r ESO 2016L'Efecte Hivernacle - LS Manlleu 1r ESO 2016
L'Efecte Hivernacle - LS Manlleu 1r ESO 2016
 
C:\Fakepath\L’Efecte+ [1]
C:\Fakepath\L’Efecte+ [1]C:\Fakepath\L’Efecte+ [1]
C:\Fakepath\L’Efecte+ [1]
 
C:\Fakepath\L’Efecte+ [1]
C:\Fakepath\L’Efecte+ [1]C:\Fakepath\L’Efecte+ [1]
C:\Fakepath\L’Efecte+ [1]
 
Treball química copia203
Treball química  copia203Treball química  copia203
Treball química copia203
 
2017 Abril Contaminacio atmosferica
2017 Abril Contaminacio atmosferica2017 Abril Contaminacio atmosferica
2017 Abril Contaminacio atmosferica
 
Els impactes i els riscos naturals
Els impactes i els riscos naturalsEls impactes i els riscos naturals
Els impactes i els riscos naturals
 
Impactes Mediambientals
Impactes MediambientalsImpactes Mediambientals
Impactes Mediambientals
 
Ppt0000000
Ppt0000000Ppt0000000
Ppt0000000
 
Medi ambient
Medi ambientMedi ambient
Medi ambient
 
Medi Ambient
Medi AmbientMedi Ambient
Medi Ambient
 
Trabajo medi l'atmosfera david hernando con musica copia
Trabajo medi l'atmosfera david hernando con musica  copiaTrabajo medi l'atmosfera david hernando con musica  copia
Trabajo medi l'atmosfera david hernando con musica copia
 
Medi Ambient I Canvi ClimàTic
Medi Ambient I Canvi ClimàTicMedi Ambient I Canvi ClimàTic
Medi Ambient I Canvi ClimàTic
 
L’ atmosfera
L’ atmosferaL’ atmosfera
L’ atmosfera
 
El Canvi Climatic
El Canvi ClimaticEl Canvi Climatic
El Canvi Climatic
 

More from Marigregor

Cultura i art edat mitjana
Cultura i art edat mitjanaCultura i art edat mitjana
Cultura i art edat mitjanaMarigregor
 
Edat mitjana la vida en el camp
Edat mitjana la vida en el campEdat mitjana la vida en el camp
Edat mitjana la vida en el campMarigregor
 
La vida a la ciutat durant l'Edat Mitjana
La vida a la ciutat durant l'Edat MitjanaLa vida a la ciutat durant l'Edat Mitjana
La vida a la ciutat durant l'Edat MitjanaMarigregor
 
La vida en els monestirs
La vida en els monestirsLa vida en els monestirs
La vida en els monestirsMarigregor
 
Societat feudal edat mitjana
Societat feudal edat mitjanaSocietat feudal edat mitjana
Societat feudal edat mitjanaMarigregor
 
La vida quotidiana a l'edat mitjana
La vida quotidiana a l'edat mitjanaLa vida quotidiana a l'edat mitjana
La vida quotidiana a l'edat mitjanaMarigregor
 
La vida en els castells
La vida en els castellsLa vida en els castells
La vida en els castellsMarigregor
 
L'aparell digestiu
L'aparell digestiuL'aparell digestiu
L'aparell digestiuMarigregor
 
La descripció de persones
La descripció de personesLa descripció de persones
La descripció de personesMarigregor
 
Els animals invertebrats
Els animals invertebratsEls animals invertebrats
Els animals invertebratsMarigregor
 
Els animals invertebrats
Els animals invertebratsEls animals invertebrats
Els animals invertebratsMarigregor
 
VENTS FORTS, TORNADOS,...
VENTS FORTS, TORNADOS,...VENTS FORTS, TORNADOS,...
VENTS FORTS, TORNADOS,...Marigregor
 
LES INUNDACIONS
LES INUNDACIONSLES INUNDACIONS
LES INUNDACIONSMarigregor
 
TSUNAMIS I TERRATRÈMOLS
TSUNAMIS I TERRATRÈMOLSTSUNAMIS I TERRATRÈMOLS
TSUNAMIS I TERRATRÈMOLSMarigregor
 
INUNDACIONS I RIUADES
INUNDACIONS I RIUADESINUNDACIONS I RIUADES
INUNDACIONS I RIUADESMarigregor
 
LA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT
LA PÈRDUA DE BIODIVERSITATLA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT
LA PÈRDUA DE BIODIVERSITATMarigregor
 

More from Marigregor (20)

Cultura i art edat mitjana
Cultura i art edat mitjanaCultura i art edat mitjana
Cultura i art edat mitjana
 
Edat mitjana la vida en el camp
Edat mitjana la vida en el campEdat mitjana la vida en el camp
Edat mitjana la vida en el camp
 
La vida a la ciutat durant l'Edat Mitjana
La vida a la ciutat durant l'Edat MitjanaLa vida a la ciutat durant l'Edat Mitjana
La vida a la ciutat durant l'Edat Mitjana
 
La vida en els monestirs
La vida en els monestirsLa vida en els monestirs
La vida en els monestirs
 
Societat feudal edat mitjana
Societat feudal edat mitjanaSocietat feudal edat mitjana
Societat feudal edat mitjana
 
La vida quotidiana a l'edat mitjana
La vida quotidiana a l'edat mitjanaLa vida quotidiana a l'edat mitjana
La vida quotidiana a l'edat mitjana
 
La vida en els castells
La vida en els castellsLa vida en els castells
La vida en els castells
 
L'aparell digestiu
L'aparell digestiuL'aparell digestiu
L'aparell digestiu
 
La descripció de persones
La descripció de personesLa descripció de persones
La descripció de persones
 
Les plantes
Les plantesLes plantes
Les plantes
 
Els animals invertebrats
Els animals invertebratsEls animals invertebrats
Els animals invertebrats
 
Els animals invertebrats
Els animals invertebratsEls animals invertebrats
Els animals invertebrats
 
ELS RESIDUS
ELS RESIDUSELS RESIDUS
ELS RESIDUS
 
VENTS FORTS, TORNADOS,...
VENTS FORTS, TORNADOS,...VENTS FORTS, TORNADOS,...
VENTS FORTS, TORNADOS,...
 
LES INUNDACIONS
LES INUNDACIONSLES INUNDACIONS
LES INUNDACIONS
 
ELS RESIDUS
ELS RESIDUSELS RESIDUS
ELS RESIDUS
 
ELS VOLCANS
ELS VOLCANSELS VOLCANS
ELS VOLCANS
 
TSUNAMIS I TERRATRÈMOLS
TSUNAMIS I TERRATRÈMOLSTSUNAMIS I TERRATRÈMOLS
TSUNAMIS I TERRATRÈMOLS
 
INUNDACIONS I RIUADES
INUNDACIONS I RIUADESINUNDACIONS I RIUADES
INUNDACIONS I RIUADES
 
LA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT
LA PÈRDUA DE BIODIVERSITATLA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT
LA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT
 

LA CONTAMINACIÓ

 • 1. LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: CAUSES, CONSEQÜÈNCIES...
 • 2. QUÈ ÉS L’ATMOSFERA? La Terra està envoltada d'una capa invisible de gasos que s'anomena atmosfera o aire. l'atmosfera reté l'escalfor del Sol, però impedeix que ens arribi la radiació perjudicial dels seus raigs. L'atmosfera fins i tot té un paper important en el fet que els rius i els oceans estiguin plens d'aigua: l'aire conté vapor d'aigua que cau en forma de pluja o neu, i això aporta aigua als rius i oceans; part de l'aigua dels mars i rius s'evapora i torna a l'aire, i així s'estableix un reciclatge continu. Tots els éssers vius depenen de l'aire.
 • 4. QUINA IMPORTÀNCIA TÉ L’ATMOSFERA? • El més important de l’atmosfera és que sense ella no podriem viure, però de vegades no en tenim la cura suficient; d’aquesta manera hem provocat la contaminació atmosfèrica. Això provoca l’efecte hivernacle que comporta l’escalfament global de la Terra.
 • 5. QUÈ ÉS LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA? I QUINES SÓN LES SEVES CAUSES? La contaminació afegeix determinats gasos a l'atmosfera i en descompon d'altres. Això fa canviar l'equilibri tan fràgil de l'aire. Gasos, com ara el monòxid de carboni, perjudiquen la salut humana si se'n respiren grans quantitats. D'altres gasos no són tan perjudicials per als éssers vius, però en canvi alteren l'equilibri del medi. La contaminació atmosfèrica pot comportar canvis climàtics i la pèrdua de la protecció que els gasos de l'atmosfera proporcionen al planeta. Si alterem la proporció dels gasos de l'atmosfera, posarem en perill la vida a la Terra.
 • 6. LES CONSEQÜENCIES DE LA CONTAMINACIÓ Els efectes de la contaminació atmosfèrica són diversos: El diòxid de carboni (CO2) que emeten les indústries i les centrals elèctriques que cremen carbó o derivats del petroli passa a l'atmosfera i reté l'escalfor que surt de la superfície de la Terra, això dóna lloc a un escalfament global del planeta. Actualment, es cremen bilions de tones de combustibles fòssils arreu del món i el CO2 que deixen anar podria fer canviar el clima.
 • 7. QUÈ PODEM FER PER EVITAR-HO? Obtenir l'electricitat per mitjà de recursos poc contaminants per a l'aire, com són les ones, les marees, el vent i el sol. Reduir la combustió de combustibles fòssils com ara el carbó, el petroli i els seus derivats. Fer els desplaçaments curts caminant o utilitzant la bicicleta. Utilitzar el transport públic, reduint al màxim l'ús del vehicle particular. Substituir els autobusos per tramvies elèctrics a les ciutats. Establir l'obligatorietat per a tots els vehicles de fer servir benzina sense plom i portar catalitzador. Cal recordar que els catalitzadors possibiliten una combustió millor dels gasos d'escapament, reduint les emissions de monòxid de carboni i òxids de nitrogen. Comprar productes locals per evitar transports internacionals de les mercaderies. Utilitzar al màxim els serveis que ens ofereix el nostre barri (escoles, comerços, llocs de lleure) per evitar desplaçaments innecessaris en cotxe. Compartir el cotxe amb altres persones que facin el mateix trajecte. Utilitzar l'energia solar a les cases i als llocs de treball per escalfar els edificis i proveir-los d'aigua calenta.
 • 8. QUÈ ÉS LA CAPA D’OZÓ? ON ES TROBA? La vida al nostre planeta depèn d'una capa de gas ozó que es troba situada entre els 20 i 40 quilòmetres d'altura, en una capa de l'atmosfera anomenada estratosfera. Cada molècula d'ozó (O3) està formada per tres àtoms d'oxigen, en lloc dels dos àtoms que tenen les molècules d'aquest darrer element. A l'atmosfera, l'ozó es forma a partir de l'oxigen per acció de la radiació ultraviolada. L'ozó, a nivell de la superfície de la Terra, és molt oxidant i tòxic, però en aquella altura els seus efectes sobre la vida en el planeta són molt beneficiosos. L'escut d'ozó filtra les radiacions solars, de tal manera que les radiacions ultraviolades més nocives amb prou feines poden travessar-lo i no arriben a la superfície de la Terra.
 • 9. EL FORAT DE LA CAPA D’OZÓ: UN GREU PROBLEMA L’any 1985, els científics van descobrir que la quantitat d'ozó damunt de l'Antàrtida havia minvat de manera molt important. Es va descobrir que el forat a la capa d'ozó havia estat provocat per un tipus de contaminació, en concret, els productes químics anomenats CFC (clorofurocarboni). Els CFC són gasos que es fan servir per produir temperatures baixes en frigorífics i aparells d'aire condicionat. També s'utilizen en alguns tipus de suro sintètic i en la fabricació d'envasos de plàstic. Durant molts anys, els CFC es van fer servir perquè els aerosols poguessin impulsar cap a fora els seu contingut. Quan els gasos CFC arriben a l'atmosfera, les radiacions ultraviolades els fan alliberar radicals de clor, que destrueixen l'ozó. CaS'obre un forat a la capa d'ozó sobre l'Antàrtida, tan extens com els Estats Units i tan profund com l'Everest. El forat ha crescut pràcticament tots els anys, des de 1979. Cada vegada es va fent més gros i ens amenaça greument. S'estima que una pèrdua de l'1% de la capa d'ozó pot comportar un increment del 2% de casos de càncer de pell, que actualment ja provoca 100.000 morts cada any al món.
 • 10. CONSEQÜÈNCIES DE L’AFEBLIMENT DE LA CAPA D’OZÓ: Si es produís un fort afebliment de la capa d'ozó, s'incrementaria molt la quantitat de radiació ultraviolada que arriba a la Terra i patiríem els efectes següents: Danys en els ulls de les persones i dels animals. Augmentarien els problemes de cataractes i de ceguesa. Alteracions en el sistema immunològic que ens farien més vulnerables als bacteris i virus. Augment dels càncers de pell i de les dermatosis al·lèrgiques. Augment del risc de cremades greus per exposició al Sol. Es produirien més casos de malalties infeccioses. Es farien malbé molts material de construcció que es troben a l'aire lliure. Les plantes reduirien el seu creixement. Baixaria el rendiment dels conreus. La radiació ultraviolada afectaria la vida submarina i provocaria danys fins a 20 metres de profunditat. Es reduiria el rendiment de la indústria pesquera. .
 • 11. QUÈ PODEM FER PER QUÈ LA CAPA D’OZÓ NO S’APRIMI MÉS? Per evitar que la capa d'ozó s'aprimi encara més, podem posar en pràctica aquests consells: Si comprem un frigorífic, un aparell d'aire condicionat o un cotxe amb aire condicionat, hem d'assegurar-nos que no contingui gasos CFC. Quan comprem un esprai (desodorant, fixador, colònia, productes de neteja...) cal comprovar llegint l'etiqueta que no tingui CFC. De totes maneres, es millor no comprar cap aerosol perquè tots contenen gasos hivernacle. Evitar comprar extintors amb gasos CFC. Cal rebutjar els envasos de plàstic fabricats amb CFC, com ara les safates fetes amb espuma plàstica, el vasos i plats de plàstic, etc. Els agricultors haurien d'evitar l'ús de pesticides o plaguicides que contenen gasos CFC. Cal exigir als governs dels diferents països que aprovin lleis per controlar els nivells de CFC i que les facin complir.
 • 12. QUÈ ÉS L’EFECTE HIVERNACLE? •  L'efecte hivernacle és un fenomen natural que permet que la Terra tingui una temperatura idònia per a la vida: l'energia del Sol travessa l'atmosfera i escalfa la Terra, però alguns gasos de l'atmosfera (CO2 i vapor d'aigua) impedeixen que la radiació procedent de la Terra escapi a l'espai. Gràcies a aquest fenomen, l'escalfor queda retinguda a l'atmosfera i el planeta manté constant la seva temperatura global.Es diu efecte hivernacle perquè , com un hivernacle atrapa els rajos solars i els reté i no els deixa sortir.
 • 13. L’ESCALFAMENT GLOBAL DEL PLANETA: Avui dia l'efecte hivernacle s'ha incrementat molt a causa de la contaminació de l'atmosfera, que provoca que alguns gasos retinguin massa calor a prop de la superfície de la Terra. És per aquest motiu que les temperatures del planeta han augmentat en l'últim segle. L'escalfament del planeta és un fenomen que cada vegada causa més preocupació. Si la temperatura pugés uns quants graus, es produiria un canvi climàtic a nivell mundial, cosa que provocaria l'extinció de molts éssers vius, arruïnaria l'agricultura i la vegetació, i això tindria conseqüències nefastes per a la humanitat. Si la temperatura pugés, es fondria una part dels casquets polars, amb la consegüent inundació de les zones costaneres molt poblades.
 • 14. QUINS GASOS PROVOQUEN L’EFECTE HIVERNACLE? L'atmosfera conté diversos gasos (la majoria en quantitats molt petites) que retenen l'escalfor que reflecteix la Terra. El diòxid de carboni (CO2), el metà, els òxids de nitrogen, el vapor d'aigua i l'ozó són presents de forma natural en l'atmosfera. Tots són gasos hivernacle. En l'atmosfera també podem trobar algunes substàncies produïdes per l'activitat humana que agmenten l'efecte hivernacle, com els gasos CFC (els principals responsables del deteriorament de la capa d'ozó, que protegeix la vida a la Terra de les radiacions perjudicials del Sol). Sense la presència de dos dels gasos hivernacle naturals, el CO2 i el vapor d'aigua, la temperatura de la Terra estaria a 30 ºC per sota de l'actual. Però la contaminació fa que augmenti la quantitat de gasos hivernacle a l'atmosfera. Això comporta el risc d'un increment general de la temperatura del nostre planeta.
 • 15. LES CONSEQÜÈNCIES DE L’EFECTE HIVERNACLE: El temps varia dia a dia i una diferència de pocs graus entre un dia i l'altre no ens sembla estranya. Però si parlem de la mitjana de la temperatura de tot el planeta, una diferència de pocs graus és un problema important. Els científics creuen que si els gasos hivernacle es dupliquen es pot produir un increment de la temperatura mitjana de tot el planeta entre 1,5 i 4,5 ºC. Si tenim en compte que la diferència entre la temperatura durant l'última era glacial i el temps actual és de només 4 ºC, no és difícil imaginar que un augment de la temperatura en la mateixa proporció tindria conseqüències catastròfiques. El clima de tot el món canviaria. Les temperatures serien molt més altes, les tempestes més fortes, els tornados i huracans més freqüents, les inundacions més intenses i les sequeres més duradores.
 • 16. L’ATOMOSFERA DE QUINS GASOS ESTÀ CONSTITUÏDA • Sota el punt de vista de la seva composcició química cal distingir, a l’atmosfera, dues capes: l’homosfera ,amb composicició uniforme, i l’heterosfera que no presenta composició uniforme. • L’atmosfera esta composta de nitrogen,oxigen,argó ,dioxid de carboni,neó,heli,criptó,xenó,vapor d’aigua...
 • 17. L’EFECTE HIVERNACLE: SOLUCIONS Si volem evitar els perills que comportaria un escalfament general del planeta, el primer que hem de fer és reduir la quantitat de gasos hivernacle, procedents de les activitats humanes, que arriben a l'atmosfera. Per aconseguir-ho, podem seguir les recomanacions següents: Podem utilitzar electrodomèstics i aparells de baix consum. Cal fer servir bombetes de baix consum: duren vuit vegades més i gasten només 1/5 part de l'energia que necessita una bombeta convencional. Hem de reduir el consum de combustible dels automòbils. Actualment cada cotxe desprèn quatre vegades el seu pes en diòxid de carboni. Cal aïllar la casa per reduir les fuites de calor i mantenir-la calenta gastant menys energia. Hem d'utilitzar paper reciclat. El procés de reciclatge del paper requereix menys energia que el d'obtenció de paper a partir de la fusta. A més a més, així podem salvar molts arbres. Cal utilitzar el transport públic en lloc del cotxe particular. És necessari tancar els llum quan no els necessitem.
 • 18. LA PLUJA ÀCIDA La pluja és molt important per a la vida al nostre planeta. Tots els éssers vius necessiten aigua per viure, fins i tot nosaltres i els conreus que fem créixer. Però ara la pluja que ens dóna la vida s'enverina dia a dia per la contaminació de l'aire. Aquesta pol·lució prové principalment dels combustibles que cremen els vehicles, les calefaccions de les cases, les fàbriques i les centrals energètiques. Determinades substàncies contaminants, com el diòxid de sofre i els òxids de nitrogen, es combinen amb la humitat de l'atmosfera i formen àcids que cauen amb la pluja. Aquesta pluja contaminada amenaça la salut de les persones, destrueix la vida dels estanys, llacs i rius, perjudica els arbres i en causa la mort, i afecta els edificis. És el que anomenem pluja àcida. Només podrem aturar la pluja àcida si fem que les nostres cases, fàbriques i centrals elèctriques siguin més netes, si millorem els nostres cotxes per tal que contaminin poc i els utilitzem menys. Cal actuar ràpidament. El problema de la pluja àcida és cada vegada més greu.
 • 19. EFECTES DE LA PLUJA ÀCIDA Les pluges àcides tenen efectes perjudicials sobre la vegetació, els llacs i rius, la salut de persones i animals i sobre els edificis i monuments. Quan pren contacte amb el vapor d'aigua de l'atmosfera, forma àcids, que s'incorporen als núvols. El vent transporta els núvols, sovint molt lluny d'allà on es van formar. Finalment, els àcids cauen amb la pluja generalment dos o tres dies després. Altres vegades, la contaminació genera pluja àcida que cau a prop de la zona on es va produir.  Els danys als arbres i al sòl: els efectes de la pluja àcida en la vegetació han estat estudiats en àmplies zones del nord d'Europa i d'Amèrica del Nord. Els efectes comprovats han estat la corrosió de les fulles i una reducció general del creixement dels arbres, que pot acabar amb la seva mort.
 • 20. SOLUCIONS El problema de la pluja àcida pot tenir solucions. En les últimes dècades, la regulació del fum de fàbriques i cases ha estat una ajuda important, però per tal de resoldre el problema de la pluja àcida cal prendre més mesures, que inclouen les accions següents: Establir l'obligatorietat d'instal·lar filtres i mecanismes de correcció a les indústries contaminants, especialment a les centrals energètiques. Reduir el consum de combustibles fòssils, especialment els carbons de baixa qualitat amb alt contingut de sofre. Eliminar la contaminació dels tubs d'escapament dels cotxes. Alguns països utilitzen catalitzadors de tres vies, fabricats especialment per als tubs d'escapament, que filtren el 90% dels òxids de nitrogen (i també altres elements contaminants). Restringir l'ús dels vehicles amb motor. Utilitzar preferentment els transports públics o altres alternatives, com per exemple la bicicleta. Utilitzar l'energia solar o combustibles poc contaminants per proveir les cases d'aigua calenta i de calefacció. Reduir les despeses d'energia i utilitzar-la de manera eficient a les fàbriques i a les cases. Fomentar la investigació i la introducció d'energies alternatives, com la solar o l'eòlica. Augmentar les lleis que regulin la producció de contaminació i insistir en l'aplicació d'aquestes normes.
 • 21. LA CONTAMINACIÓ DEL MAR Els oceans i els mars cobreixen més de les dues terceres parts de la superfície de la Terra. A les seves aigües podem trobar moltes formes de vida, des de plàncton i plantes marines fins a enormes balenes.
 • 22. IMPORTÀNCIA DELS OCEANS I MARS Els mars i oceans són immensos i, en el passat, podien dissoldre i absorbir les petites quantitats de residus que rebien. La immensitat dels oceans ens fa pensar que l'activitat de les persones no pot perjudicar-los. Però actualment la població mundial, en augment constant, produeix grans quantitats d'aigües residuals i altres substàncies contaminants, i posa a prova la capacitat dels mars de dissoldre els residus. Si utilitzem els mars com a abocadors sense mesura ens arrisquem a enverinar una de les fonts de recursos més precioses del nostre planeta.
 • 23. FONTS CONTAMINANTS DE MARS I OCEANS Ja sabem que l'aigua és un compost totalment necessari i imprescindible per a la vida, per tant, serà un medi sobre el que haurem de tenir molta cura. Podem actuar sobre l'aigua de dues maneres: modificant la seva dinàmica natural o contaminant-la. Entenem con a contaminació de l'aigua una alteració negativa en la qualitat d'aquest compost; alteració deguda bàsicament (o totalment) a l'activitat humana, ja sigui de forma directa o indirecta. Amb aquesta alteració el que es fa es reduir els possibles usos de l'aigua.
 • 24. LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA És l’emissió de flux lluminós de fonts artificials nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització de les activitats previstes en la zona en què s’han instal•lat els llums.
 • 25. Com a resultat, la foscor natural de la nit minva i desapareix progressivament la llum de l es estrelles i els altres astres.
 • 26. LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA La contaminació acústica és la contaminació que altera les condicions de so normals del medi ambient en una determinada zona. El terme fa referència al soroll (entès com a so excessiu i molest) provocat per les activitats humanes (trànsit, indústries, locals d'oci,...) i que produeix efectes negatius sobre la salut auditiva, física i mental de les persones.
 • 27. LA CONTAMINACIÓ DEL SÒL La contaminació del sòl és la contaminació que afecta el sòl. Es considera contaminació del sòl la degradació física o química d'aquest que hi provoca una degradació que porta a la pèrdua parcial o total del sòl o bé a un canvi significatiu de l’ecosistema al que pertany.
 • 28. REALITZAT PER: Maria del Mar Martí Iván Adrià