Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Industriele Veiligheid 2015 - Marieke Kleijn

De vraag of een machine na wijziging een nieuwe CE-markering nodig heeft is wellicht een van de meest gecompliceerde juridische vragen. Het is een vraag die veel gesteld wordt. Immers, hoeveel machines worden in de praktijk nu gebruikt in de oorspronkelijke configuratie? Wat is een ingrijpende wijziging? Hoe beperkt of ruim is de vraag “zijn er nieuwe gevaren of risico's geïntroduceerd?” En, wat kan je wel doen als de vraag niet met een eenvoudig "ja" of "nee" beantwoord kan worden? Aan de hand van praktijkvoorbeelden zal Marieke Kleijn in deze presentatie de problematiek verhelderen zodat u met praktische handvatten verder kunt.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Industriele Veiligheid 2015 - Marieke Kleijn

 1. 1. De risicovolle risicobeoordeling na machinemodificatie Marieke Kleijn-Coumans Advocaat
 2. 2. Fifth; een gespecialiseerd advocatenkantoor 1. Productregelgeving: • Vragen over product compliance – welke regels zijn er? Waar moet ik aan voldoen? • Begeleiding recalls • Afhandelen vragen toezichthouders • Geschillen tussen bedrijven over compliance 2. Intellectuele eigendom • Vragen over registratie van IE rechten • Begeleiding inbreuk procedures • Ontwikkelovereenkomsten, licentieovereenkomsten 3. Handelsrecht • Opzetten van allerlei commerciële samenwerkingsvormen (distributie/franchise/agentuur) 2-2-2015Deze presentatie bevat geen juridisch advies. Een juridisch advies wordt alleen gegeven in een individueel geval na een daartoe strekkende opdracht. 2
 3. 3. Wat is dit? Deze presentatie bevat geen juridisch advies. Een juridisch advies wordt alleen gegeven in een individueel geval na een daartoe strekkende opdracht. 32-2-2015 Uit welk jaar?
 4. 4. Anno 2015 Deze presentatie bevat geen juridisch advies. Een juridisch advies wordt alleen gegeven in een individueel geval na een daartoe strekkende opdracht. 42-2-2015
 5. 5. Verschillen Veiligheid – technisch oogpunt Wat zouden we inmiddels anders doen? Wetgeving 2-2-2015Deze presentatie bevat geen juridisch advies. Een juridisch advies wordt alleen gegeven in een individueel geval na een daartoe strekkende opdracht. 5
 6. 6. Casus 1: We gaan de vorkheftruck uit 1948 wijzigen Wat gaan we wijzigen? Suggesties? 2-2-2015Deze presentatie bevat geen juridisch advies. Een juridisch advies wordt alleen gegeven in een individueel geval na een daartoe strekkende opdracht. 6
 7. 7. Ingrijpende wijzing? Change of: - Original performance - Purpose - Type - Change of a nature of the hazard - Level of risk has increased 2-2-2015Deze presentatie bevat geen juridisch advies. Een juridisch advies wordt alleen gegeven in een individueel geval na een daartoe strekkende opdracht. 7
 8. 8. Juridische relevantie The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU product rules – 2014 ‘a product, which has been subject to important changes (…) after it has been put into service, having a significant impact on its compliance with EU legislation, may be considered as a new product’. ‘(…) it must comply with the provisions of the applicable legislation when it is made available or put into service’ 2-2-2015Deze presentatie bevat geen juridisch advies. Een juridisch advies wordt alleen gegeven in een individueel geval na een daartoe strekkende opdracht. 8
 9. 9. Juridische relevantie Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EG; Basis principe: Machinerichtlijn is alleen van toepassing op nieuwe machines. Maar: ‘The Machinery Directive also applies to machinery based on used machinery that has been transformed or rebuilt so substantially that it can be considered as new machinery.’ ‘The question arises as to when a transformation of machinery is considered as construction of new machinery subject to the Machinery Directive. It is not possible to give precise criteria for answering this question in each particular case. In doubt, it is therefore advisable for the person placing such rebuilt machinery on the market or putting it into service on the market to consult the relevant national authorities.’ 2-2-2015Deze presentatie bevat geen juridisch advies. Een juridisch advies wordt alleen gegeven in een individueel geval na een daartoe strekkende opdracht. 9
 10. 10. CE-verantwoordelijke The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU product rules – 2014 ‘the person carrying out the modification’ Inspectie SZW – brief 16 juli 2014 de ‘geestelijk vader’ van de machine Vrij vertaald: - Wie heeft de aanpassing bedacht, geengineerd en uitgevoerd? 2-2-2015Deze presentatie bevat geen juridisch advies. Een juridisch advies wordt alleen gegeven in een individueel geval na een daartoe strekkende opdracht. 10
 11. 11. Casus 2: Ik ben distributeur. Mijn afnemer wil nog wat extra opties op de vorkheftruck. Wanneer is dat een ingrijpende wijziging? Of casus uit de praktijk: • Ik ben distributeur – heb een non-conforme machine geleverd (besturing niet in orde). • Mijn afnemer vraag nakoming van de overeenkomst en verlangt een conforme machine. • Mag/kan ik de machine zo maar aanpassen? • Of wordt ik door aanpassing fabrikant? 2-2-2015Deze presentatie bevat geen juridisch advies. Een juridisch advies wordt alleen gegeven in een individueel geval na een daartoe strekkende opdracht. 11
 12. 12. Ingrijpende wijziging voor ingebruikname The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU product rules – 2014 ‘In some cases, machinery is sold to an importer or a distributor who then modifies the machinery at the request of a customer before the machinery is put into service for the first time. If the modifications were foreseen or agreed by the manufacturer and covered by the manufacturer’s risk assessment, technical documentation and EC Declaration of Conformity, the original manufacturer’s CE marking remains valid. On the other hand if the modification is substantial (for example, a change of function and/or performance of the machinery) and not foreseen or agreed by the manufacturer, the original manufacturer’s CE-marking becomes invalid and has to be renewed – see §72: comments on Article 2 (h). The modifier is then considered as the manufacturer and must fulfil all the obligations set out in Article 5 (1).’ 2-2-2015Deze presentatie bevat geen juridisch advies. Een juridisch advies wordt alleen gegeven in een individueel geval na een daartoe strekkende opdracht. 12
 13. 13. Substantial (ingrijpend): “Ja” of “Nee”? Antwoord op de vraag heeft de nodige juridische consequenties Maar is niet eenvoudig: - Geen duidelijke rechtspraak - Geen duidelijke criteria in de richtlijn/guide 2-2-2015Deze presentatie bevat geen juridisch advies. Een juridisch advies wordt alleen gegeven in een individueel geval na een daartoe strekkende opdracht. 13
 14. 14. Te raadplegen bronnen bij ingrijpende wijziging • Guide to the application of the machinery directive 2006/42/EG • Zegt niet zo heel veel • Health & Safety Executive: http://www.hse.gov.uk/work- equipment-machinery/refurbished-modified-machinery.htm • Bundesministerium fur Arbeit und Sozialordnung: Interpretationspapier ‘Wesentliche Veranderung von Maschinen’ • CEOC International Position paper – Modification of machinery in service, Guide for inspection: http://www.ceoc.com/publications/positionpapers/CEOC_CML_09 3_Modification%20of%20Machinery%20in%20service- %20FINAL.pdf • Arbo-informatieblad AI-58 2-2-2015Deze presentatie bevat geen juridisch advies. Een juridisch advies wordt alleen gegeven in een individueel geval na een daartoe strekkende opdracht. 14
 15. 15. Wat te doen als antwoord op de vraag onduidelijk blijft? - Advies vragen toezichthouder? - Opdracht uitbesteden? - Consultant inhuren? 2-2-2015Deze presentatie bevat geen juridisch advies. Een juridisch advies wordt alleen gegeven in een individueel geval na een daartoe strekkende opdracht. 15
 16. 16. Doel Waarom deze exercitie? - Veilig arbeidsmiddel en voorkomen ongelukken - Boetes voorkomen - ? Raad van State 15 oktober 2014: - Bij overtreding sommige bepalingen Arbobesluit staat overtreding direct vast (m.n. bij arbeidsmiddelen) - Maar: ‘Indien de werkgever betoogt dat hem ter zake van die overtreding geen enkel verwijt valt te maken en hij in dat verband schulduitsluitingsgronden aanvoert, (…), zal dit door hem aannemelijk gemaakt moeten worden. Hiertoe moet de werkgever aannemelijk maken dat hij al hetgeen redelijkerwijs mogelijk was heeft gedaan om de overtreding te voorkomen.’ 2-2-2015Deze presentatie bevat geen juridisch advies. Een juridisch advies wordt alleen gegeven in een individueel geval na een daartoe strekkende opdracht. 16
 17. 17. Veiligheid boven markering CEOC International Position paper – Modification of machinery in service, Guide for inspection ‘From the legal point of view, the Machinery Directive does not apply to machinery already placed on the market but not yet put into service for the first time. From a technical point of view, considering the variety of modifications, appliaction of the Machinery Directive for old modified machinery may be unrealistic (documentation according to the MD cannot be provided completely any more); a new CE marking would not be legally correct and might result in a loss of credibility of this marking.’ 2-2-2015Deze presentatie bevat geen juridisch advies. Een juridisch advies wordt alleen gegeven in een individueel geval na een daartoe strekkende opdracht. 17
 18. 18. Toezicht Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EG; ‘The conformity of machinery may also be checked at the user’s premises after it has been put into service, however, in that case, the market surveillance authorities must take care to distinguish the features of the machinery as it was supplied by the manufacturer from features that may result from modifications carried out by the user – see §382: comments on Annex II 1 A. This may be facilitated by examination of the relevant elements of the manufacturer’s technical file – see §392: comments on Annex VII A. The conformity of machinery manufactured by the user for his own use may also be checked after it has been put into service – see §86: comments on Article 2 (k).’ 2-2-2015Deze presentatie bevat geen juridisch advies. Een juridisch advies wordt alleen gegeven in een individueel geval na een daartoe strekkende opdracht. 18
 19. 19. Doen! Vraag fabrikant – indien mogelijk – om opinie: is dit een ingrijpende wijziging? Documenteer: • Antwoord op de vraag van de fabrikant – de eigen conclusies – en de gevolgde koers • Wat is precies aangepast (details graag) – ZIE TOEZICHT • Testrapporten • Resultaten testrun • Ingebruikname test • Berekeningen en – even belangrijk, maar moeilijker – de aannames • Probeer aan te sluiten bij de eisen van een TCD voor nieuwe machine Beter een goed gedocumenteerde, maar helaas niet CE- gemarkeerde wijziging dan geen documentatie. 2-2-2015Deze presentatie bevat geen juridisch advies. Een juridisch advies wordt alleen gegeven in een individueel geval na een daartoe strekkende opdracht. 19
 20. 20. Vragen? Even vrijblijvend sparren? Denk eens mee? Geen punt: 2-2-2015Deze presentatie bevat geen juridisch advies. Een juridisch advies wordt alleen gegeven in een individueel geval na een daartoe strekkende opdracht. 20

×