Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Onderzoeksmethode
Oftewel: met welke specifieke
onderzoeksmethode kan ik het best
mijn onderzoeksvraag beantwoorden
Onderzoeksmethode
• Onderzoeksmethode vloeit voort uit
onderzoeksvraag
• Onderzoeksmethode
– Bepaalt de richting van het o...
Stappenplan onderzoeksmethode
1. Wat is je onderzoeksfunctie?
• Beschrijvend
• Vergelijkend
• Definiërend
• Evaluerend
• V...
Onderzoeksfunctie: beschrijvend
• Je wilt iets (product) verkennen en / of in kaart brengen
• Typische beschrijvingsvragen...
Onderzoeksfunctie: vergelijkend
• Als je de overeenkomsten of verschillen tussen twee of meer dingen
(producten) wilt verg...
Onderzoeksfunctie: definiërend
• Als je de verhouding van een product of onderzoekseenheid tot een
bepaalde klasse wilt be...
Onderzoeksfunctie: evaluerend
• Als je een of meer producten / onderzoekseenheden wilt beoordelen
in het licht van een nor...
Onderzoeksfunctie: verklarend
• Als je iets in verband wil brengen of naar een verklaring zoekt voor
een bepaald product o...
Onderzoeksfunctie: ontwerpend
• Als je een ingreep of maatregel wilt voorstellen die tot verbetering of oplossing leidt.
•...
Onderzoeksfunctie: tot slot
• Een onderzoek kan meerdere
onderzoeksfuncties bevatten
• Voorbeeld: evaluerend onderzoek en
...
Onderzoekseenheid
Wat ga je onderzoeken? En hoe?
Onderzoekseenheid
• Voor het onderzoeken van je
onderzoekseenheid bestaan grofweg twee
methoden:
–Kwantitatief onderzoek
•...
Kwantitatief versus Kwalitatief
• Kwantitatief
– Zijn website trekt 5565
bezoekers per dag
– Hij eet 6 maaltijden
per dag
...
Kwalitatief onderzoek
• Kenmerken: subjectieve meting:
– geeft inzicht hoe men over een bepaald onderwerp
en/of product de...
Kwantitatief onderzoek
• Kenmerken: objectieve meting
– biedt cijfermatig inzicht en geeft hoeveelheden aan.
• grootte bep...
Research methods
Emphasis on qualitative research
Quantitative research is built
around numbers and data
Mostly carried ou...
Research methods
Emphasis on qualitative research
Qualitative research deals
with words and images
Uses tools such as (exp...
Research methods
Emphasis on qualitative research
The Human Centered ICT
Toolkit
This might be useful for you while working
on your graduation project.
project.cmd.hro.nl/c...
Why the HCI Toolbox?
While working on a
(graduation) project, you’ll
encounter many
problems/questions.Questions like:
•Wh...
A reference card describes
• Definition of the
tool/method (What is it?)
• Project phase (When to
use it?)
• Purpose (Why ...
A few things to bear in mind
The toolbox is only a collection of references
So no complete how-to’s, but references to
boo...
Almost finished…
Recommended literature
A Designer’s Research Manual
Jennifer & Kenneth Visocky O'Grady
A brilliant book! ...
Reminder
• Is de onderzoeksvraag origineel en relevant voor het
vakgebied (onderwerp en probleemstelling)
• Is de probleem...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Onderzoeksmethode scriptie

ptt

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

Onderzoeksmethode scriptie

 1. 1. Onderzoeksmethode Oftewel: met welke specifieke onderzoeksmethode kan ik het best mijn onderzoeksvraag beantwoorden
 2. 2. Onderzoeksmethode • Onderzoeksmethode vloeit voort uit onderzoeksvraag • Onderzoeksmethode – Bepaalt de richting van het onderzoek – Bepaalt de route van het onderzoek – Bepaalt de tussenstappen van het onderzoek (deelvragen)
 3. 3. Stappenplan onderzoeksmethode 1. Wat is je onderzoeksfunctie? • Beschrijvend • Vergelijkend • Definiërend • Evaluerend • Verklarend • Ontwerpend 2. Wat is je onderzoekseenheid? (verkrijgen van informatie) • Kwantitatief onderzoek (cijfermatig / hoeveelheden onderzoek) • Kwalitatief onderzoek (waarnemend onderzoek)
 4. 4. Onderzoeksfunctie: beschrijvend • Je wilt iets (product) verkennen en / of in kaart brengen • Typische beschrijvingsvragen zijn: – Wat zijn de kenmerken? – Welke eigenschappen heeft het? – Waaruit bestaat het? – Wie of wat zijn erbij betrokken? – Wat zijn de belangrijkste stappen? – Hoe ziet het eruit? • Methode: – Analyse van bestaand materiaal – Enquête – Inhoudsanalyse – casestudy
 5. 5. Onderzoeksfunctie: vergelijkend • Als je de overeenkomsten of verschillen tussen twee of meer dingen (producten) wilt vergelijken. • Typische vergelijkingsvragen: – Wat zijn de verschillen? – Wat zijn de overeenkomsten? – Waar(in) zijn ze anders? – Op welke punten stemmen ze overeen? – Zijn ze hetzelfde? • Methode – Enquête – Experiment – Observatie – Analyse van bestaand materiaal
 6. 6. Onderzoeksfunctie: definiërend • Als je de verhouding van een product of onderzoekseenheid tot een bepaalde klasse wilt bepalen • Typische definiëringvragen: – In welke klasse kan het worden ondergebracht? – In welke familie / groep hoort het thuis? – Wat is de aard, de plaats in het grotere geheel? – Hoe kan het getypeerd worden? – Waar is het een voorbeeld van? • Methode: – Observatie – Analyse van bestaand materiaal – Inhoudsanalyse – Enquête – literatuuronderzoek
 7. 7. Onderzoeksfunctie: evaluerend • Als je een of meer producten / onderzoekseenheden wilt beoordelen in het licht van een norm. • Typische evaluerende vragen: – Wat is de waarde ervan? – Hoe goed werkt het? – Wat zijn de positieve / negatieve punten? – Hoe geschikt is het? – Hoe wenselijk is het? – Wat zijn de voordelen / nadelen? • Methode: – Open interviews – Enquête – Groepsgesprek
 8. 8. Onderzoeksfunctie: verklarend • Als je iets in verband wil brengen of naar een verklaring zoekt voor een bepaald product of verschijnsel. • Typische verklaringsvragen: – Waarom is dat zo? – Hoe komt dat? – Waar is dit een gevolg van? – Welke redenen zijn er? – Wat zijn de achtergronden? – Hoe kon dit gebeuren? • Methode: – Enquête – Observatie – Experiment
 9. 9. Onderzoeksfunctie: ontwerpend • Als je een ingreep of maatregel wilt voorstellen die tot verbetering of oplossing leidt. • Typische ontwerpvragen: – Wat kan er aan gedaan worden? – Hoe kan het verbeterd worden? – Wat zijn geschikte maatregelen? – Wat moet er wel en niet gebeuren? • Methode: – Enquête – Observatie – Experiment – Open interviews – Enquête – Groepsgesprek Let op: Aan een ontwerpend onderzoek gaan eerst evaluerende en verklarende vragen vooraf!
 10. 10. Onderzoeksfunctie: tot slot • Een onderzoek kan meerdere onderzoeksfuncties bevatten • Voorbeeld: evaluerend onderzoek en ontwerpend
 11. 11. Onderzoekseenheid Wat ga je onderzoeken? En hoe?
 12. 12. Onderzoekseenheid • Voor het onderzoeken van je onderzoekseenheid bestaan grofweg twee methoden: –Kwantitatief onderzoek • Bron: Baarda en De Goede, Basisboek methoden en technieken. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek, 2006, Wolters-Noordhoff Groningen, Houten. –Kwalitatief onderzoek • Bron: Baarda en De Goede, Basisboek kwalitatief onderzoek. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek, 2005, Wolters-Noordhoff Groningen, Houten.
 13. 13. Kwantitatief versus Kwalitatief • Kwantitatief – Zijn website trekt 5565 bezoekers per dag – Hij eet 6 maaltijden per dag – Het boek is in 45 talen vertaald • Kwalitatief – Zijn website is succesvol – Hij eet de hele dag door – Het boek is een internationale bestseller
 14. 14. Kwalitatief onderzoek • Kenmerken: subjectieve meting: – geeft inzicht hoe men over een bepaald onderwerp en/of product denkt en/of deze ervaart en waarom. • Methode van dataverzameling – Interviews – Groepsgesprekken / groepsdiscussies – Individuele gesprekken a.d.h.v. topiclijst • Weergave in scriptie – Gegevens worden verwerkt in je onderzoeksverslag – Uitgewerkte interviews als bijlage
 15. 15. Kwantitatief onderzoek • Kenmerken: objectieve meting – biedt cijfermatig inzicht en geeft hoeveelheden aan. • grootte bepalen van een doelgroep • tevredenheid van een product bepalen • bereik van een product bepalen • etc. • Methode van dataverzameling: – Enquête: • Schriftelijk onderzoek • Telefonisch onderzoek • Online onderzoek • Face tot face onderzoek • Etc. • Weergave in scriptie – Grafieken – Tabellen
 16. 16. Research methods Emphasis on qualitative research Quantitative research is built around numbers and data Mostly carried out through questionnaires Focus mainly on qualitative research Tip: quantitative data can be found at www.cbs.nl and all kind of branche organisations
 17. 17. Research methods Emphasis on qualitative research Qualitative research deals with words and images Uses tools such as (expert) interviews, group interviews, literature reviews and observations Tip: every designer must understand the customer, use observations to get the real customer insights
 18. 18. Research methods Emphasis on qualitative research
 19. 19. The Human Centered ICT Toolkit This might be useful for you while working on your graduation project. project.cmd.hro.nl/cmi/hci/toolkit/index.php
 20. 20. Why the HCI Toolbox? While working on a (graduation) project, you’ll encounter many problems/questions.Questions like: •Who is ‘the user’? •What does the user want/need? •How do I gain insights into the target group? •How do I gain insight into the context of use? •Will the user understand what to do? •How do I test my first prototype? •Etc…
 21. 21. A reference card describes • Definition of the tool/method (What is it?) • Project phase (When to use it?) • Purpose (Why to use it?) • Points of interest / Pitfals • References Best practices / examples in the near future.
 22. 22. A few things to bear in mind The toolbox is only a collection of references So no complete how-to’s, but references to books and websites It’s a work in progress, the first version is online. Enabling co-creation (so users can add content) Adding some essential tools
 23. 23. Almost finished… Recommended literature A Designer’s Research Manual Jennifer & Kenneth Visocky O'Grady A brilliant book! It explains the theory of research, and many techniques or methods are explained in a very clear and concise manner.
 24. 24. Reminder • Is de onderzoeksvraag origineel en relevant voor het vakgebied (onderwerp en probleemstelling) • Is de probleemstelling goed afgebakend en helder en nauwkeurig geformuleerd(kennisgebied) • Is het theoretisch, praktisch en/of methodologisch belang van het onderzoek voldoende aangetoond (relevantie/verantwoording)

×