Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Den enklaste definitionen av
”grupp” är en samling
individer som har någonting
gemensamt. Det man har
gemensamt är det som...
Andra sätt att beskriva en grupp är som en samling personer som lätt kan
överblickas eller har en viss samhörighet under l...
Roller utkristalliseras i alla grupper. Rollerna kan vara mer eller mindre
statiska, beroende på vilken typ av grupp det h...
Det har skapats en mängd teorier om hur grupper
fungerar och utvecklas. FIRO (Fundamental
Interpersonal Relations Orientat...
2. Kontrollfasen
(rollsökning)
3. Öppenhetsfasen
1.Tillhörandefasen
Schutz menade att gruppens karaktäriseras av tre utvec...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentation grupprocesser

1,443 views

Published on

Grupprocesser

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Presentation grupprocesser

  1. 1. Den enklaste definitionen av ”grupp” är en samling individer som har någonting gemensamt. Det man har gemensamt är det som håller samman gruppen. Dessa band kan bestå av: släktskap, politiska åsikter, religion, musiksmak, normer eller traditioner. G R U P P R O C E S S E R
  2. 2. Andra sätt att beskriva en grupp är som en samling personer som lätt kan överblickas eller har en viss samhörighet under längre eller kortare tid, eller som två eller flera ömsesidigt beroende individer som påverkar varandra i ett socialt samspel. Med en lite annan utgångspunkt kan man definiera en grupp som när två eller flera människor definierar sig själva som gruppmedlemmar och när gruppens existens erkänns av åtminstone en annan individ. Teoretiskt sett finns det oändligt många olika sorters grupper. En vanlig distinktion är mellan primära och sekundära grupper. Familjen, vännerna, arbetskamraterna utgör exempel på primärgrupper. Dessa grupper är oftast små och relationerna ligger på det personliga planet. Fackföreningen, golfklubben eller den religiösa församlingen är exempel på sekundärgrupper. I sekundära grupper har medlemmarna ingen personlig relation till alla som ingår i gruppen. Den inbördes kontakten är mer av formell karaktär. Framförallt relaterat till arbetslivet så pratar man om formella och informella grupper.
  3. 3. Roller utkristalliseras i alla grupper. Rollerna kan vara mer eller mindre statiska, beroende på vilken typ av grupp det handlar om. I en stabil eller rent av statisk primärgrupp är det lätt att få en roll som man sedan behåller. Sekundärgrupper präglas mer av ett in- och utflöde av medlemmar, vilket gör att rollerna inte blir lika stabila som i primärgruppen. En person behöver inte inneha samma roll i alla sina grupper eftersom man i varje grupp samspelar med andra individer och tillsammans med dem formar de olika rollerna.
  4. 4. Det har skapats en mängd teorier om hur grupper fungerar och utvecklas. FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) är en teori som förknippas med den amerikanske psykologen Will Schutz. Schutz fick under Koreakrigets dagar uppdraget att undersöka varför helt jämförbara grupper fungerade olika effektivt. Det resultat Schutz kom fram till var att gruppernas olika effektivitet berodde på gruppens inbördes relationer och det sätt som medlemmarna kommunicerade på. Varför fungerar jämförbara grupper olika effektivt?
  5. 5. 2. Kontrollfasen (rollsökning) 3. Öppenhetsfasen 1.Tillhörandefasen Schutz menade att gruppens karaktäriseras av tre utvecklingsfaser: Den fas då individerna undersöker vilken position de har i gruppen. Man agerar ofta konfrontativt eller bevakande gentemot övriga gruppmedlemmar för att pejla sin egen och andras position i gruppen. Beskriver den mogna gruppens relationer. Individerna undersöker öppet sina relationer till övriga gruppmedlemmar. Hur nära vill jag komma de andra? Medlemmarna utbyter känslor och tankar. Individen vill känna sig tillräckligt omtyckt av de andra. Först i den här fasen får gruppen ”full effekt”. Beskriver den omogna gruppens relationer. Medlemmarna försöker orientera sig bland de övriga gruppmedlemmarna för att se om hon/han kan acceptera de andra och bli accepterad av de andra.

×