Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kurs1a

101 views

Published on

Vad innehåller kursen

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Kurs1a

  1. 1. lagstiftning skydd mot olyckor farliga ämnen säkerhet S-ABCDE losstagning olycksförlopp brandförloppakut omhändertagande organisationmiljö skyddsutrustning utsläpp spridningsläckmekanismer
  2. 2. Den här delkursen handlar om yrkesrollen, om hur … och vad man …, för att …
  3. 3. Fundera över … Har du tänkt på att …
  4. 4.  beskriva de regler som är aktuella för arbete med skydd mot olyckor,  beskriva de regler som är aktuella för arbetarskydd och säkerhet,  redogöra för kemiska och fysikaliska faktorer som styr olycks- och brandförlopp,  förklara släckmekanismer och släckmedels olika egenskaper och användningsområden,  förklara betydelsen av personlig skyddsutrustning,  förklara metoder och tekniker vid brand för att hindra eller begränsa fortsatta skador på människor egendom och miljö,  hantera verktyg för losstagning på ett korrekt och säkert sätt,  förklara vilka fysiska och psykiska krav som ställs i yrkesrollen, med hänsyn till arbetsmiljön,  beskriva räddningstjänstens organisation på skadeplats vid en olycka med farliga ämnen,  identifiera ämne vid en olycka med farligt ämne,  förklara olyckors effekter på människa och miljö,  beskriva hur olika utsläpp kan sprida sig i miljön och hur man kan begränsa spridning,  ange den lagstiftning som inverkar på området miljö,  använda metoder vid systematiskt akut omhändertagande enligt S-ABCDE,  beskriva vanligt förekommande materiel som används vid systematiskt akut omhändertagande,  ange den lagstiftning som inverkar på området akut omhändertagande. Det här är delkursens mål Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

×