Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De sint michielsabdij en de Antwerpenaren

713 views

Published on

Geschiedenis van de relatie tussen de stad Antwerpen en de Sint-Michielsabdij

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De sint michielsabdij en de Antwerpenaren

 1. 1. De Sint-Michielsabdij en de Antwerpenaren Geschiedenis van een bewogen relatie. Marie Juliette Marinus
 2. 2. Stichting • Antwerpen rond 1100: 3 kerken • 1115-1124: hervorming in de zielzorg • 1124: splitsing prebenden over Onze-Lieve- Vrouwekapittel en Sint-Michielsabdij
 3. 3. Rond 1200
 4. 4. Rond 1200 volgens Van Caukercken
 5. 5. 13de eeuw • Goede relaties met hertog Brabant • Invloed ten noorden en noordoosten van Antwerpen • Bouw kloostercomplex
 6. 6. Rond 1300
 7. 7. 1353-1476: bloeiperiode • 5 lange abbatiaten • Grote politieke invloed en prestige • Bouw groot kloostercomplex • Oa Buitenverblijf Beerschot
 8. 8. Kloostercomplex rond 1500
 9. 9. Antwerpen rond 1500 volgens Van Caukercken
 10. 10. Detail
 11. 11. 1477-1629: moeilijke periode Oorzaken • Rijkdom – Commendataire abten (tot 1570) – Financieren bisdom • Verwikkeld in politieke strubbelingen • Pech – 1501: bliksem – 1525: brand – 1570: Allerheiligenvloed
 12. 12. Kloostercomplex rond 1515
 13. 13. De abdij tijdens de Opstand • Willem Greven: abt van 1564-1581 – Kloostertucht daalt – 1566: Beeldenstorm – 1567: bezetting van de abdij door calvinisten – Tweespalt tussen Staatsgezinden kanunniken en Spaansgezinden (olv Dionysius Feyten) – 1578: verdrijving Feyten en aanhangers, verkoop goederen – 1581: opnieuw plundering kerk
 14. 14. De abdij na 1581 • Feyten of Emericus Andries? – Machtsvacuüm – Bisschop stelt afschaffing voor – Andries wordt gewijd in 1587 • Abt Andries – Kloostertucht onder nul – Sterft 1590
 15. 15. De abdij na 1581 • Abt Feyten (1591-1612) – Interne spanningen – Nadruk op herbevolking – Bewoonbaar maken • Abt Mattheus van Iersel (1614-1629) – Herbevolking – Herstel kerk (Rubens, relieken H. Norbertus)
 16. 16. Joannes Chrysostomus vander Sterre (1629-1652) • Begeesterend man • Theologisch- wetenschappelijk centrum • Opmeten grondbezit • Kunstwerken
 17. 17. Invloed 17-18de eeuw • 50 tot 60 norbertijnen waarvan 20 ‘buitenheren’ • Pastoraal in Antwerpen – Predikanten – Begraafplaats (armen bijna gratis) – Biechtvaders – Gastvrij voor nieuwe ordes
 18. 18. Invloed 17-18de eeuw • Prinsenhof: verblijfplaats van vorsten • Theologisch-wetenschappelijk centrum • Permanent verfraaiing van gebouwen
 19. 19. Kloostercomplex rond 1700
 20. 20. Kerk rond 1740
 21. 21. Prelaatshof op het Kiel Tene quod bene Joannes Chrysostomus Teniers (1687-1704) • Prelaatshof (Abdijstraat – Wittestraat) • Uitgebouwd in 17de eeuw • Gravure met wapenschild en devies • 1900: voetbalploeg op naburige Beerschothof • Beer - Beerschot
 22. 22. Nu Wittestraat 116
 23. 23. Nu Wittestraat 116
 24. 24. 1786-1836: het einde • Voorboden – Hogere belastingen (1756-1761) – Jozef II weigert te logeren in Prinsenhof (1781) – Na + Rosa weigering abt te benoemen – 1787: keizerlijke rechtbank in hun gebouwen • Brabantse omwenteling (1789-1790) – Steun alle norbertijnerabdijen
 25. 25. 1786-1830: het einde • 1795-1814: onder de Fransen – 1796: afschaffing kloosters en verdrijven kanunniken – 1797: verkoop meubelen, kerkgewaad, afvoer kunstwerken, deportatie heren – Poging tot verkoop van het terrein
 26. 26. Verkaveling 1802
 27. 27. Bezoek Napoleon 1803
 28. 28. Bezoek Napoleon 1803
 29. 29. Bombardement 27-10-1830
 30. 30. Enkel een ruïne blijft over
 31. 31. Toestand in 1841
 32. 32. Overzicht 1. Ontstaan en uitbouw: 1124-1353 2. Consolidatie en bloei: 1353-1476 3. Standhouden in moeilijke tijden: 1477-1629 4. Hernieuwde bloei en luister: 1629-1786 5. Aftakeling: 1786-183
 33. 33. Sporen van de Sint-Michielsabdij? • Straatnamen • Kunstwerken • Pastoriën en refuges • Sint-Michiescolleges Schoten en Brasschaat • en tenslotte …
 34. 34. Tene quod bene

×