Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Mga karapatang pantao

 1. 1. Mga Karapatang Pantao
 2. 2. Pagkakabuo ng Karapatang Pantao Magna Carta Cyrus’ Cylinder Petition of Right Bill of Rights The First Geneva Convention Declaration of the Rights of the Man and of the Citizen
 3. 3. Cyrus’ Cylinder – Sinakop ni Haring Cyrus ng Persia at kaniyang mga tauhan ang lungsod ng Babylon. – Pinalaya niya ang mga alipin at ipinahayag na maaari silang pumili ng sariling relihiyon. – Idineklara rin ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng lahi.
 4. 4. Cyrus’ Cylinder – Nakatala ito sa isang baked-clay cylinder na tanyag sa tawag na “Cyrus Cylinder.” Tinagurian ito bilang “world’s first charter of human rights.” – Kinakitaan din ng kaisipan tungkol sa karapatang pantao ang iba pang sinaunang kabihasnan tulad ng India, Greece, at Rome. – Ang mga itinatag na relihiyon at pananampalataya sa Asya tulad ng Judaism, Hinduism, Kristiyanismo, Buddhism, Taoism, Islam at iba pa ay nakapaglahad ng mga kodigo tungkol sa moralidad, kaisipan tungkol sa dignidad ng tao at tungkulin nito sa kaniyang kapwa.
 5. 5. Magna Carta – Noong 1215, sapilitang lumagda si John I, Hari ng England, sa Magna Carta, isang dokumentong naglalahad ng ilang karapatan ng mga taga England. – Ilan sa mga ito ay hindi maaaring dakpin, ipakulong, at bawiin ang anumang ari-arian ng sinuman nang walang pagpapasiya ng hukuman. – Sa dokumentong ito, nilimitahan ang kapangyarihan ng hari ng bansa.
 6. 6. Petition of Right – Noong 1628 sa England, ipinasa ang Petition of Right na naglalaman ng mga karapatan tulad nang hindi pagpataw ng buwis nang walang pahintulot ng Parliament, pagbawal sa pagkulong nang walang sapat na dahilan, at hindi pagdeklara ng batas militar sa panahon ng kapayapaan. Haring Charles I ng England
 7. 7. Bill of Rights – Noong 1787, inaprubahan ng United States Congress ang Saligang-batas ng kanilang bansa. – Ito ang nagbigay-proteksiyon sa mga karapatang pantao ng lahat ng mamamayan at maging ang iba pang taong nanirahan sa bansa. George Mason
 8. 8. Declaration of the Rights of the Man and of the Citizen – Noong 1789, nagtagumpay ang French Revolution na wakasan ang ganap na kapangyarihan ni Haring Louis XVI. Sumunod ang paglagda ng Declaration of the Rights of Man and of the Citizenna naglalaman ng mga karapatan ng mamamayan.
 9. 9. The First Geneva Convention – Noong 1864, isinagawa ang pagpupulong ng labing- anim na Europeong bansa at ilang estado ng United States sa Geneva, Switzerland. – Kinilala ito bilang The First Geneva Convention na may layuning isaalang-alang ang pag-alaga sa mga nasugatan at may sakit na sundalo nang walang anumang diskriminasyon. Henri Dunant
 10. 10. Noong 1948, itinatag ng United Nations ang Human Rights Commission sa pangunguna ni Eleanor Roosevelt, asawa ng yumaong Pangulong Franklin Roosevelt ng United States. Sa pamamagitan ng naturang komisyon, nilagdaan at ipinatupad ang dokumentong tinawag na Universal Declaration of Human Rights.
 11. 11. DOKUMENTO MGA NAKAPALOOB NG KARAPATANG PANTAO CYRUS CYLINDER MAGNA CARTA PETITION OF RIGHT BILL OF RIGHTS DECLARATION OF THE RIGHTS OF THE MAN AND OF THE CITIZEN THE FIRST GENEVA CONVENTION
 12. 12. Kompletuhin ang datos na hinihingi sa bawat card. Pagkatapos, sagutin ang sumusunod na tanong. Mga Dokumento sa Pagkabuo ng mga Karapatang Pantao * * * Mga Nakapaloob na Karapatang Pantao * * * Kahalagahan ng mga Karapatang Pantao * * * Para sa iyo, ano ang pinakamahalagang dokumentong may kaugnayan sa mga karapatang-pantao? Bakit?

Editor's Notes

 • 1. Natutukoy ang konsepto ng pagkakabuo ng karapatang pantao; at
  2. nakauugnay ng mga sinaunang karapatang pantao sa kasalukuyang karapatang pantao.
 • ×